فیلتر محصولات
بستن فیلتر

کولیس: فروش تخصصی ابزار دقیق، بهترین قیمت کولیس دیجیتال| ابزارمارکت

کولیس

کولیس دیجیتال اینسایز 30 سانت با فک 9 سانت مدل 300-1530
قیمت پایه: 14,400,000 تومان
%5
قیمت پایه: 14,400,000 تومان
تخفیف:773,000 تومان
قیمت فروش :13,627,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت با فک 6 سانت مدل 300-1196
قیمت پایه: 4,875,000 تومان
%6
قیمت پایه: 4,875,000 تومان
تخفیف:313,000 تومان
قیمت فروش :4,562,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت با فک 15 سانت مدل 300-1178
قیمت پایه: 13,869,000 تومان
%4
قیمت پایه: 13,869,000 تومان
تخفیف:671,000 تومان
قیمت فروش :13,198,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت با فک 15 سانت مدل 302-1106
قیمت پایه: 12,621,000 تومان
%2
قیمت پایه: 12,621,000 تومان
تخفیف:321,000 تومان
قیمت فروش :12,300,000 تومان
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 100سانت با فک 20 سانت مدل 1032-1215کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 100سانت با فک 20 سانت مدل 1032-1215
قیمت پایه: 24,099,000 تومان
%2
قیمت پایه: 24,099,000 تومان
تخفیف:605,000 تومان
قیمت فروش :23,494,000 تومان
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 100 سانت با فک 14 سانت مدل 1000-1214کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 100 سانت با فک 14 سانت مدل 1000-1214
قیمت پایه: 19,639,000 تومان
%6
قیمت پایه: 19,639,000 تومان
تخفیف:1,284,000 تومان
قیمت فروش :18,355,000 تومان
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 60 سانت با فک 10 سانت مدل 600-1214کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 60 سانت با فک 10 سانت مدل 600-1214
قیمت پایه: 6,859,000 تومان
%6
قیمت پایه: 6,859,000 تومان
تخفیف:449,000 تومان
قیمت فروش :6,410,000 تومان
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 50 سانت با فک 10 سانت مدل 500-1214کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 50 سانت با فک 10 سانت مدل 500-1214
قیمت پایه: 6,332,000 تومان
%6
قیمت پایه: 6,332,000 تومان
تخفیف:414,000 تومان
قیمت فروش :5,918,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 15 سانت با فک 7 سانت مدل 150-1176کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 15 سانت با فک 7 سانت مدل 150-1176
قیمت پایه: 10,542,000 تومان
%7
قیمت پایه: 10,542,000 تومان
تخفیف:781,000 تومان
قیمت فروش :9,761,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت با فک 9 سانت مدل 300-1170کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت با فک 9 سانت مدل 300-1170
قیمت پایه: 7,569,000 تومان
%4
قیمت پایه: 7,569,000 تومان
تخفیف:360,000 تومان
قیمت فروش :7,209,000 تومان
کولیس پایه دار دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت مدل 300-1156کولیس پایه دار دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت مدل 300-1156
قیمت پایه: 16,311,000 تومان
%5
قیمت پایه: 16,311,000 تومان
تخفیف:923,000 تومان
قیمت فروش :15,388,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 150 سانت با فک 15 سانت مدل 1502-1106کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 150 سانت با فک 15 سانت مدل 1502-1106
قیمت پایه: 75,796,000 تومان
%3
قیمت پایه: 75,796,000 تومان
تخفیف:2,914,000 تومان
قیمت فروش :72,882,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 60 سانت با فک 10 سانت مدل 601-1106کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 60 سانت با فک 10 سانت مدل 601-1106
قیمت پایه: 9,380,000 تومان
%5
قیمت پایه: 9,380,000 تومان
تخفیف:493,000 تومان
قیمت فروش :8,887,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت با فک 15 سانت مدل 502-1106کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت با فک 15 سانت مدل 502-1106
قیمت پایه: 19,776,000 تومان
%6
قیمت پایه: 19,776,000 تومان
تخفیف:1,294,000 تومان
قیمت فروش :18,482,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت مدل 501-1106کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت با فک 10 سانت مدل 501-1106
قیمت پایه: 8,974,000 تومان
%7
قیمت پایه: 8,974,000 تومان
تخفیف:665,000 تومان
قیمت فروش :8,309,000 تومان
insize light duty digital height gages 1150-500کولیس پایه دار دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت مدل 1150-500
قیمت پایه: 16,985,000 تومان
%8
قیمت پایه: 16,985,000 تومان
تخفیف:1,402,000 تومان
قیمت فروش :15,583,000 تومان
insize light duty digital height gages 1150-300کولیس پایه دار دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت مدل 1150-300
قیمت پایه: 11,067,000 تومان
%14
قیمت پایه: 11,067,000 تومان
تخفیف:1,642,000 تومان
قیمت فروش :9,425,000 تومان
کولیس استنلس استیل پایه دار 30 سانت اینسایز مدل 1250-300کولیس پایه دار ساده Insize ( اینسایز ) 30سانت مدل 1250-300
قیمت پایه: 8,295,000 تومان
%6
قیمت پایه: 8,295,000 تومان
تخفیف:550,000 تومان
قیمت فروش :7,745,000 تومان
کولیس استنلس استیل 30 سانت ساعتی اینسایز مدل 1312-300Aکولیس استنلس استیل 30 سانت ساعتی اینسایز مدل 1312-300A
قیمت پایه: 4,382,000 تومان
%8
قیمت پایه: 4,382,000 تومان
تخفیف:362,000 تومان
قیمت فروش :4,020,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت ساعتی اینسایز مدل 1312-200Aکولیس استنلس استیل 20 سانت ساعتی اینسایز مدل 1312-200A
قیمت پایه: 2,928,000 تومان
%8
قیمت پایه: 2,928,000 تومان
تخفیف:242,000 تومان
قیمت فروش :2,686,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت ساعتی اینسایز مدل 1312-150Aکولیس استنلس استیل 15 سانت ساعتی اینسایز مدل 1312-150
قیمت پایه: 2,168,000 تومان
%8
قیمت پایه: 2,168,000 تومان
تخفیف:180,000 تومان
قیمت فروش :1,988,000 تومان
کولیس استنلس استیل 30 سانت ساعتی اینسایز مدل 1311-300Aکولیس استنلس استیل 30 سانت ساعتی اینسایز مدل 300-1311
قیمت پایه: 4,860,000 تومان
%8
قیمت پایه: 4,860,000 تومان
تخفیف:400,000 تومان
قیمت فروش :4,460,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت ساعتی اینسایز مدل 1311-200Aکولیس استنلس استیل 20 سانت ساعتی اینسایز مدل 1311-200A
قیمت پایه: 3,650,000 تومان
%16
قیمت پایه: 3,650,000 تومان
تخفیف:610,000 تومان
قیمت فروش :3,040,000 تومان
insize-caliper-1108-300کولیس استنلس استیل 30 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1108-300
قیمت پایه: 5,390,000 تومان
%17
قیمت پایه: 5,390,000 تومان
تخفیف:965,000 تومان
قیمت فروش :4,425,000 تومان

کولیس چیست؟ چطور کولیس مناسب را خریداری کنیم؟!

کولیس اولین و مرسوم ترین ابزار در بین تجهیزات و ابزارهای اندازه گیری دقیق است که برای اندازه گیری بسیار دقیق طول و عرض قطعه ، قطر داخلی و خارجی استوانه ها (شفت، گرده و میله) و عمق سوراخ یا ارتفاع قطعه با دقت یک صدم 0.01 یا یک هزارم 0.001 میلیمتر بکار گرفته می شود. دقت و کالیبراسیون کولیس رابطه مستقیم با برند و کیفیت ساخت آن دارد.
قسمت های تشکیل دهنده کولیس:
1- خط کش (بدنه اصلی کولیس) که در دو واحد متریک و اینچ مدرج شده و فک ها ی ثابتِ داخل و خارج سنج روی این قسمت قرار دارند
2- قسمت متحرک کولیس
2-1 – دو فک متحرک خارج و داخل سنج روی قسمت متحرک قرار می گیرد
2-2 – عمق سنج که از انتهای خط کش بیرون می آید نیز به قسمت متحرک و فک های متحرک متصل است
2-3 – غلتکی انگشت شصت در زیر قسمت متحرک برای راحتی در جابجایی فک ها
2-4 – پیچ قفل فک های متحرک که از جابجا شدن فک هنگام خواندن کولیس جلوگیری می کند
2-5 – نشانگر اندازه که در کولیس های ورنیه به صورت اعداد حک شده است ، در کولیس ساعتی به صورت عقربه و در کولیس دیجیتال نمایشگر دیجیتال می باشد.
سه نوع کولیس در بازار وجود دارد که عبارتند از: کولیس ورنیه یا ساده ، کولیس ساعتی یا عقربه ایی و کولیس دیجیتال. طول خط کش کولیس از مشخصات مهم آن است و از کولیس 7.5 سانت ، کولیس 10 سانت ، کولیس 15 سانت و کولیس 20 سانت تا کولیس های به طول 300 سانتی متر (3 متر) وجود دارند. هنگام خرید کولیس به مشخصات دیگری از قبیل کولیس فک کوتاه ، کولیس فک بلند و کولیس پایه دار یا برخی کولیس ها فقط کولیس داخل سنج و برخی فقط کولیس خارج سنج هستند نیز باید توجه کرد.
اولین و با کیفیت ترین شرکت تولید کننده ابزارهای دقیق در سطح جهان برند مشهور ابزار دقیق و کولیس میتوتویو (mitutoyo) است و در رده های بعد برند اتریشی ابزار دقیق و کولیس اینسایز (insize) و انواع ابزار دقیق و کولیس آکاد (accud) و برندهای چینی مانند گوانگلو و رونیکس قرار دارند که فروشگاه اینترنتی ابزار مارکت مجموعه ایی از انواع کولیس ها با برندهای معتبر را کنارهم آورده تا مقایسه ، انتخاب و خرید برای شما همراهان ابزار فروشی آنلاین ابزار مارکت راحت تر و با اطمینان بیشتری انجام پذیرد.

برای آشنایی کامل با کولیس و انواع کولیس مقاله کولیس چیست مطالعه بفرمایید.

نحوه خواندن کولیس را می توانید در مقاله نحوه خواندن کولیس مطالعه نمایید.

ادامه مطلب بستن