اینسایز - INSIZE

اینسایز - INSIZE

گونیا صنعتی INSIZE 500 x 300 ( اینسایز ) مدل 500-4707
قیمت پایه: 2,100,000 تومان
تخفیف:41,000 تومان
قیمت فروش :2,059,000 تومان
گونیا صنعتی 200 insize 300 x  ( اینسایز ) مدل 300-4707
قیمت پایه: 880,000 تومان
تخفیف:34,000 تومان
قیمت فروش :846,000 تومان
ضخامت سنج رنگ و روکش insize (اینسایز ) مدل 1200-9501
قیمت پایه: 7,000,000 تومان
تخفیف:353,000 تومان
قیمت فروش :6,647,000 تومان
رفرنس یاب الکترونیکی محور insize z ( اینسایز ) مدل 6550-50A
قیمت پایه: 4,950,000 تومان
تخفیف:107,000 تومان
قیمت فروش :4,843,000 تومان
رابط بور گیج insize ( اینسایز ) مدل 7351-EX12 ( گیج داخل سیلندر )
قیمت پایه: 2,657,000 تومان
تخفیف:80,000 تومان
قیمت فروش :2,577,000 تومان
 کولیس دیجیتال insize ( اینسایز ) بیرون شیار 30 سانت مدل 1168-300A
قیمت پایه: 3,967,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :3,867,000 تومان
کولیس دیجیتال insize ( اینسایز ) 50 سانت با فک 30 سانت مدل 505-1106
قیمت پایه: 12,700,000 تومان
تخفیف:90,000 تومان
قیمت فروش :12,610,000 تومان
دستگاه سختی سنج Insize ( اینسایز ) مخصوص فلز مدل ISH-R150
قیمت پایه: 49,000,000 تومان
تخفیف:500,000 تومان
قیمت فروش :48,500,000 تومان
وی بلوک جفت Insize ( اینسایز ) مدل 13-6896
قیمت پایه: 5,000,000 تومان
تخفیف:149,000 تومان
قیمت فروش :4,851,000 تومان
وی بلوک جفت Insize ( اینسایز ) مدل 11-6896
قیمت پایه: 2,525,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :2,425,000 تومان
وی بلوک مگنت Insize ( اینسایز ) مدل 1202-6801
قیمت پایه: 2,612,000 تومان
تخفیف:80,000 تومان
قیمت فروش :2,532,000 تومان
میکرومتر 300-150 Insize ( اینسایز ) مدل 300-3206
قیمت پایه: 3,885,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :3,785,000 تومان
میکرومتر 150-0 Insize ( اینسایز ) مدل 150-3206
قیمت پایه: 3,141,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :3,041,000 تومان
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 60 سانت با فک 10 سانت  مدل 600-1214
قیمت پایه: 2,473,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :2,373,000 تومان
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 50 سانت با فک 10 سانت  مدل 500-1214
قیمت پایه: 2,270,000 تومان
تخفیف:80,000 تومان
قیمت فروش :2,190,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت با فک 15 سانت  مدل 502-1106
قیمت پایه: 7,000,000 تومان
تخفیف:159,000 تومان
قیمت فروش :6,841,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت مدل 501-1106کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت با فک 10 سانت مدل 501-1106
قیمت پایه: 3,200,000 تومان
تخفیف:125,000 تومان
قیمت فروش :3,075,000 تومان
صفحه صافی گرانیتی Insize ( اینسایز ) مدل 1106-6900
قیمت پایه: 17,500,000 تومان
تخفیف:23,000 تومان
قیمت فروش :17,477,000 تومان
صفحه صافی گرانیتی Insize ( اینسایز ) مدل 185-6900
قیمت پایه: 9,900,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :9,850,000 تومان
صفحه صافی گرانیتی Insize ( اینسایز ) مدل 164-6900
قیمت پایه: 5,500,000 تومان
تخفیف:133,000 تومان
قیمت فروش :5,367,000 تومان
صفحه صافی گرانیتی Insize ( اینسایز ) مدل 153-6900
قیمت پایه: 3,700,000 تومان
تخفیف:120,000 تومان
قیمت فروش :3,580,000 تومان
میکرومتر دیجیتال 125-100 Insize ( اینسایز ) مدل 125-3108
قیمت پایه: 3,600,000 تومان
تخفیف:171,000 تومان
قیمت فروش :3,429,000 تومان
خط کش فلزی Insize ( اینسایز ) مدل 7111
قیمت فروش :1,362,000 تومان
سایز خط کش
aaa
میکرومتر 400-300 Insize ( اینسایز ) مدل 400-3205
قیمت پایه: 4,815,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :4,715,000 تومان
اینسایز - INSIZE
ادامه مطلب بستن