ابزار خودرو

آچار بکس بادی ویگور مدل V4800آچار بکس بادی ویگور مدل V4800
قیمت پایه: 2,200,000 تومان
%9
قیمت پایه: 2,200,000 تومان
تخفیف:204,000 تومان
قیمت فروش :1,996,000 تومان
عیدانه
چکش لاستیکی واکتا مدل 6611چکش لاستیکی واکتا مدل 6611
قیمت پایه: 185,000 تومان
%37
قیمت پایه: 185,000 تومان
تخفیف:70,000 تومان
قیمت فروش :115,000 تومان
عیدانه
آلن ستاره‌ای واکتا مدل ۵۸۱۰۹آلن ستاره‌ای واکتا مدل ۵۸۱۰۹
قیمت پایه: 285,000 تومان
%37
قیمت پایه: 285,000 تومان
تخفیف:106,000 تومان
قیمت فروش :179,000 تومان
انبر کلاغی 10جانزوی اینچ مدل P2810
قیمت پایه: 295,000 تومان
%18
قیمت پایه: 295,000 تومان
تخفیف:55,000 تومان
قیمت فروش :240,000 تومان
کیف ابزار جانزوی مدل C-HA
قیمت پایه: 820,000 تومان
%4
قیمت پایه: 820,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :780,000 تومان
آچار فرانسه میلواکی مدل 482274آچار فرانسه میلواکی مدل 482274
قیمت فروش :386,000 تومان
سایز آچار
aaa
جعبه ابزار فلزی 35 سانت جانزوی مدل C-3DH1
قیمت پایه: 450,000 تومان
%11
قیمت پایه: 450,000 تومان
تخفیف:51,000 تومان
قیمت فروش :399,000 تومان
عیدانه
جعبه بکس 26 پارچه الورا 1/2 مدل 770LMU ELORAجعبه بکس 26 پارچه الورا 1/2 مدل 770LMU ELORA
قیمت پایه: 3,650,000 تومان
%23
قیمت پایه: 3,650,000 تومان
تخفیف:851,000 تومان
قیمت فروش :2,799,000 تومان
جعبه ابزار چرخ دار کشویی هزبرن مدل 1404BG
قیمت پایه: 4,150,000 تومان
%7
قیمت پایه: 4,150,000 تومان
تخفیف:300,000 تومان
قیمت فروش :3,850,000 تومان
بکس بادی سوماک 1/2 اینچ مدل ST-M3007
قیمت پایه: 1,520,000 تومان
%4
قیمت پایه: 1,520,000 تومان
تخفیف:61,000 تومان
قیمت فروش :1,459,000 تومان
آهن ربای انعطاف پذیر هزبرن مدل 61401
قیمت پایه: 110,000 تومان
%19
قیمت پایه: 110,000 تومان
تخفیف:21,000 تومان
قیمت فروش :89,000 تومان
ست آچار یک سر تخت و یک سر رینگ جغجغه ای هزبرن 17 عددی مدل 1532017R
قیمت پایه: 3,450,000 تومان
%1
قیمت پایه: 3,450,000 تومان
تخفیف:55,000 تومان
قیمت فروش :3,395,000 تومان
جعبه بکس هزبرن 24 پارچه 1/2 اینچ مدل 1124524
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
%6
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
تخفیف:66,000 تومان
قیمت فروش :1,034,000 تومان
آچار فرانسه واستر سری اسکای مدل SKY412آچار فرانسه واستر سری اسکای مدل SKY412
قیمت فروش :80,000 تومان
سایز آچار
aaa
جعبه ابزار کشویی چرخ دار هزبرن مدل 1407BR
قیمت پایه: 7,850,000 تومان
%6
قیمت پایه: 7,850,000 تومان
تخفیف:500,000 تومان
قیمت فروش :7,350,000 تومان
ست انبر بست پلوس 3 عددی هزبرن مدل 1056120203ست انبر بست پلوس 3 عددی هزبرن مدل 1056120203
قیمت پایه: 820,000 تومان
%6
قیمت پایه: 820,000 تومان
تخفیف:54,000 تومان
قیمت فروش :766,000 تومان
ابزار اندازه گیری کشش تسمه هزبرن مدل 61180
قیمت پایه: 698,000 تومان
%11
قیمت پایه: 698,000 تومان
تخفیف:78,000 تومان
قیمت فروش :620,000 تومان
انبر قفلی اتوماتیک هزبرن مدل 57010
قیمت پایه: 320,000 تومان
%8
قیمت پایه: 320,000 تومان
تخفیف:27,000 تومان
قیمت فروش :293,000 تومان
سایز انبر قفلی
aaa
سیم چین 6 اینچ هزبرن مدل 52106
قیمت فروش :90,000 تومان
انبر دست هزبرن مدل 5110
قیمت فروش :90,000 تومان
سایز انبر دست
aaa
ست خارکش رو دری هزبرن 6 عددی مدل 106390206
قیمت پایه: 320,000 تومان
%22
قیمت پایه: 320,000 تومان
تخفیف:71,000 تومان
قیمت فروش :249,000 تومان
خار باز کن سر کج هزبرن مدل 5B
قیمت فروش :149,000 تومان
سایز خار باز کن
aaa
فیلر 25 تیغ هزبرن مدل 61525
قیمت پایه: 150,000 تومان
%13
قیمت پایه: 150,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :130,000 تومان
آچار شمع هزبرن 5/8 اینچ T شکل مدل 6130131-MT
قیمت پایه: 195,000 تومان
%17
قیمت پایه: 195,000 تومان
تخفیف:35,000 تومان
قیمت فروش :160,000 تومان
مگنت کن پیچ گوشتی هزبرن مدل 61480
قیمت پایه: 110,000 تومان
%10
قیمت پایه: 110,000 تومان
تخفیف:11,000 تومان
قیمت فروش :99,000 تومان
کیف ابزار ایزی مدل E-37کیف ابزار ایزی مدل E-37
قیمت پایه: 165,000 تومان
%33
قیمت پایه: 165,000 تومان
تخفیف:55,000 تومان
قیمت فروش :110,000 تومان
ظرف مگنتی گرد هزبرن مدل 61490
قیمت پایه: 69,000 تومان
%15
قیمت پایه: 69,000 تومان
تخفیف:11,000 تومان
قیمت فروش :58,000 تومان
عیدانه
آچار چرخ واکتا مدل 8003
قیمت پایه: 198,000 تومان
%34
قیمت پایه: 198,000 تومان
تخفیف:69,000 تومان
قیمت فروش :129,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی (سر بیت ) میلواکی 33 عددیست سر پیچ گوشتی (سر بیت ) میلواکی 33 عددی
قیمت پایه: 310,000 تومان
%6
قیمت پایه: 310,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :290,000 تومان
درجه باد هفت تیری هازت مدل 1-9041درجه باد هفت تیری هازت مدل 1-9041
قیمت پایه: 950,000 تومان
%17
قیمت پایه: 950,000 تومان
تخفیف:165,000 تومان
قیمت فروش :785,000 تومان
پمپ باد گالان مدل 6222پمپ باد گالان مدل 6222
قیمت پایه: 890,000 تومان
%7
قیمت پایه: 890,000 تومان
تخفیف:65,000 تومان
قیمت فروش :825,000 تومان
سیم لخت کن فورس مدل 6805سیم لخت کن فورس مدل 6805
قیمت پایه: 590,000 تومان
%8
قیمت پایه: 590,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :540,000 تومان
پرس کابل شو فورس مدل 6802پرس کابلشو فورس مدل 6802
قیمت پایه: 695,000 تومان
%9
قیمت پایه: 695,000 تومان
تخفیف:64,000 تومان
قیمت فروش :631,000 تومان
انبر قفلی فورس مدل 614250انبر قفلی فورس مدل 614250
قیمت پایه: 245,000 تومان
%18
قیمت پایه: 245,000 تومان
تخفیف:45,000 تومان
قیمت فروش :200,000 تومان
سایز انبر قفلی
aaa
آچار فیلتر باز کن زنجیری فورس مدل 61901Aآچار فیلتر باز کن زنجیری فورس مدل 61901A
قیمت پایه: 350,000 تومان
%8
قیمت پایه: 350,000 تومان
تخفیف:29,000 تومان
قیمت فروش :321,000 تومان
آچار دو سر تخت فورس مدل 754
قیمت فروش :59,000 تومان
سایز آچار تکی
aaa
آچار یک سر تخت یک سر رینگ جغجغه ای تاشو فورس مدل 757Fآچار یک سر تخت یک سر رینگ جغجغه ای تاشو فورس مدل 757F
قیمت فروش :250,000 تومان
سایز آچار تکی
aaa
جعبه ابزار سایز کوچک مهدوی مدل TBs
قیمت فروش :70,000 تومان
آچار شمع ایت 3/8 اینچ T شکل هرز گرد مدل 807330020.6B
قیمت پایه: 260,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :290,000 تومان
آچار دو سر رینگ فورس مدل 759آچار دو سر رینگ فورس مدل 759
قیمت فروش :80,000 تومان
سایز آچار تکی
aaa
بکس شارژی آاگ مدل BSS 18C 12Z LI
قیمت پایه: 8,100,000 تومان
%14
قیمت پایه: 8,100,000 تومان
تخفیف:1,137,500 تومان
قیمت فروش :6,962,500 تومان
جعبه ابزار فلزی 47 سانت جانزوی مدل C-3DH2
قیمت پایه: 550,000 تومان
%9
قیمت پایه: 550,000 تومان
تخفیف:51,000 تومان
قیمت فروش :499,000 تومان
عیدانه
ست آچار جغجغه ای واکتا مدل 48207
قیمت پایه: 698,000 تومان
%24
قیمت پایه: 698,000 تومان
تخفیف:169,000 تومان
قیمت فروش :529,000 تومان
عیدانه
جعبه بکس سونیک 76 پارچه 1/2 و 1/4 اینچ مدل 307603جعبه بکس سونیک 76 پارچه ترکیبی مدل 307603
قیمت پایه: 2,850,000 تومان
%27
قیمت پایه: 2,850,000 تومان
تخفیف:791,000 تومان
قیمت فروش :2,059,000 تومان
دسته جغجغه فورس 1/4 اینچ مدل 80224
قیمت فروش :197,000 تومان
سایز درایو دسته جغجغه
aaa
کاتر جانزوی مدل MK2080
قیمت پایه: 110,000 تومان
%18
قیمت پایه: 110,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :90,000 تومان
ست آچار آلن جانزوی ستاره ای دسته دار 9 عددی مدل H10MT09S
قیمت پایه: 520,000 تومان
%7
قیمت پایه: 520,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :480,000 تومان
انبر دست مینیاتوری جانزوی مدل P7104
قیمت پایه: 120,000 تومان
%20
قیمت پایه: 120,000 تومان
تخفیف:24,000 تومان
قیمت فروش :96,000 تومان
دم گرد جانزوی مدل P4016
قیمت پایه: 150,000 تومان
%11
قیمت پایه: 150,000 تومان
تخفیف:17,000 تومان
قیمت فروش :133,000 تومان
آچار آلن جانزوی سرگرد کارتی فوق بلند 9 عددی مدل H06SA109S
قیمت پایه: 210,000 تومان
%5
قیمت پایه: 210,000 تومان
تخفیف:11,000 تومان
قیمت فروش :199,000 تومان
خار جمع کن سرکج جانزوی مدل AG-010003
قیمت فروش :127,000 تومان
سایز خار جمع کن
aaa
چکش مهندسی جانزوی مدل M09
قیمت فروش :72,000 تومان
وزن چکش
aaa
دم باریک دسته بلند جانزوی مدل P7601
قیمت پایه: 350,000 تومان
%12
قیمت پایه: 350,000 تومان
تخفیف:42,000 تومان
قیمت فروش :308,000 تومان
پیچ گوشتی چهارسو روبیکن مدل PH-3
قیمت پایه: 98,000 تومان
%29
قیمت پایه: 98,000 تومان
تخفیف:29,000 تومان
قیمت فروش :69,000 تومان
عیدانه
پمپ باد فندکی بوهو مدل BOX1پمپ باد فندکی بوهو مدل BOX1
قیمت پایه: 500,000 تومان
%8
قیمت پایه: 500,000 تومان
تخفیف:41,000 تومان
قیمت فروش :459,000 تومان
عیدانه
انبر فیلتر روغن باز کن واکتا 12 اینچ مدل 6311
قیمت پایه: 150,000 تومان
%50
قیمت پایه: 150,000 تومان
تخفیف:75,000 تومان
قیمت فروش :75,000 تومان
بکس تکی 1/2 اینچ کوتاه شش گوش جانزوی
قیمت فروش :24,000 تومان
سایز بکس تکی
aaa
عیدانه
کارواش هوم لایت 150 بار مدل HPW150Sکارواش هوم لایت 150 بار مدل HPW150S
قیمت پایه: 3,540,000 تومان
%21
قیمت پایه: 3,540,000 تومان
تخفیف:751,000 تومان
قیمت فروش :2,789,000 تومان
عیدانه
کارواش خانگی بلک مکس 130 بار مدل BMPW130
قیمت پایه: 5,650,000 تومان
%31
قیمت پایه: 5,650,000 تومان
تخفیف:1,761,000 تومان
قیمت فروش :3,889,000 تومان
کاتر میلواکی مدل 1903کاتر میلواکی مدل 1903
قیمت پایه: 550,000 تومان
%7
قیمت پایه: 550,000 تومان
تخفیف:42,000 تومان
قیمت فروش :508,000 تومان
پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 13 میلی متر مدل 2537
قیمت پایه: 350,000 تومان
%9
قیمت پایه: 350,000 تومان
تخفیف:33,000 تومان
قیمت فروش :317,000 تومان
پیچ گوشتی 12 پر میلواکی آهنربایی 10 میلی متر مدل 2536
قیمت پایه: 320,000 تومان
%7
قیمت پایه: 320,000 تومان
تخفیف:25,000 تومان
قیمت فروش :295,000 تومان
عیدانه
دستگاه پولیش میلواکی- ابزارمارکت
قیمت پایه: 23,100,000 تومان
%34
قیمت پایه: 23,100,000 تومان
تخفیف:7,961,000 تومان
قیمت فروش :15,139,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8018 لیتیوم 18 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8018 لیتیوم 18 ولت
قیمت پایه: 1,380,000 تومان
%9
قیمت پایه: 1,380,000 تومان
تخفیف:134,000 تومان
قیمت فروش :1,246,000 تومان
پیچ گوشتی دو سو و چهارسو زرد و مشکی لایت مدل 16-PSپیچ گوشتی دو سو و چهارسو زرد و مشکی لایت مدل 16-PS
قیمت فروش :18,000 تومان
سایز پیچ گوشتی
aaa
دریل پیچ گوشتی شارژی میلواکی مدل M12 BPDدریل پیچ گوشتی شارژی میلواکی مدل M12 BPD
قیمت پایه: 3,750,000 تومان
%15
قیمت پایه: 3,750,000 تومان
تخفیف:590,500 تومان
قیمت فروش :3,159,500 تومان
انبر کلاغی مهره گیر میلواکی مدل 48-22انبر کلاغی مهره گیر میلواکی مدل 48-22
قیمت فروش :534,000 تومان
سایز انبر کلاغی
aaa
کیف ابزار 10 لیتری مهدوی مدل Kmکیف ابزار 10 لیتری مهدوی مدل Km
قیمت پایه: 130,000 تومان
%23
قیمت پایه: 130,000 تومان
تخفیف:31,000 تومان
قیمت فروش :99,000 تومان
انبردست مهدوی مدل Ma
قیمت پایه: 80,000 تومان
%18
قیمت پایه: 80,000 تومان
تخفیف:15,000 تومان
قیمت فروش :65,000 تومان
سایز انبر دست
aaa
عیدانه
ست پیچ گوشتی آروا 7 عددی مدل 4512ست پیچ گوشتی آروا 7 عددی مدل 4512
قیمت پایه: 160,000 تومان
%13
قیمت پایه: 160,000 تومان
تخفیف:21,000 تومان
قیمت فروش :139,000 تومان
بکس شارژی هازت مدل 9212SPC-1بکس شارژی هازت مدل 9212SPC-1
قیمت پایه: 5,150,000 تومان
%4
قیمت پایه: 5,150,000 تومان
تخفیف:250,000 تومان
قیمت فروش :4,900,000 تومان
انبر سیم چین مهدوی مدل Ms
قیمت فروش :78,000 تومان
انبر دست میلواکی مدل 6100انبر دست میلواکی مدل 6100
قیمت پایه: 710,000 تومان
%4
قیمت پایه: 710,000 تومان
تخفیف:32,000 تومان
قیمت فروش :678,000 تومان
عیدانه
کارواش 100 بار دینامی 1400 وات رونیکس مدل RP-0100کارواش 100 بار دینامی 1400 وات رونیکس مدل RP-0100
قیمت پایه: 1,950,000 تومان
%13
قیمت پایه: 1,950,000 تومان
تخفیف:261,000 تومان
قیمت فروش :1,689,000 تومان

 ابزار خودرو و ابزار مکانیکی 

همانطور که میدانید ابزارهای مورد استفاده در تعمیرگاه ها یا مکانیکی ها از گسترده ترین انواع ابزارهای موجود در بازار ابزار می باشند که در دسته بندی ابزار مکانیکی و وسایل تعمیرگاهی قرار میگیرند که در ابزار مارکت تنوع بی نظیری از انواع ابزارهای ماکنیکی و ابزارهای تعمیرگاهی و البته ابزارهای مورد استفاده در خودرو و نگهداری خودرو وجود دارد که در دسته بندی های مختلف در سایت ابزار مارکت قرار گرفته اند که با توجه به اهمیت این نوع ابزارها و پرمصرف بودن ابزارهای تعیمرگاهی و ابزار های خودرو نیاز به مجموعه ایی مجزا برای کنار هم قرار دادن این نوع ابزارها می باشد که در اینجا مجموعه ایی از بهترین و پرقروش ترین ابزارهای خودرو و مکانیکی در اختیار شما قرار دارد.
در این دسته بندی سعی شده مهمترین و پرفروش ترین ابزارهای مورد نیاز برای نگهداری، تعمیر و سرویس انواع خودرو کنار هم قرار داده شود و بدیهی است که با توجه به گستردگی ابزارهای مکانیکی و خودرو نمیتوان کلیه این ابزارها را در دستبه بندی قرار داد به همین جهت برای مشاهده بیشتر این ابزارها میتوانید به دسته بندی های مربوط به ابزارهای مورد نیاز خود در سایت ابزارمارکت مراجعه و ابزار مورد نیاز خود را انتخاب و خریداری نمایید مانند انواع کارواش خانگی ، پمپ باد فندکی ، جعبه بکس و انواع آچار و همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به مقالات موجود در قسمت آموزه های ابزار مراجعه نمایید و راهنمای خرید پمپ باد فندکی ، انتخاب بهترین کارواش خانگی ، راهنمای خرید بکس بادی و دیگر موضوعات مربوط به ابزارهای خودرو را مطالعه نمایید.
 
ادامه مطلب بستن