فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت و خرید صفحه سنگ فرز | فروشگاه ابزار مارکت

صفحه سنگ فرز

صفحه سنگ پروفیل بر پگاتک 355x3
قیمت فروش :45,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر پگاتک (50 عددی) 180x1/6صفحه سنگ استیل بر پگاتک (50 عددی) 180x1/6
قیمت فروش :780,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر مینی پگاتک (50 عددی) 115x1صفحه سنگ استیل بر مینی پگاتک (50 عددی) 115x1
قیمت پایه: 490,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :450,000 تومان
صفحه گرانیت بر پگاتک سایز 230 میلی متر
قیمت پایه: 175,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :145,000 تومان
صفحه گرانیت بر پگاتک سایز 115 میلی متر
قیمت پایه: 75,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :55,000 تومان
صفحه سنگ برش آهن BKH مدل BKH-230-3صفحه برش آهن B.K.H بی کی اچ 230x3
قیمت پایه: 23,000 تومان
تخفیف:7,900 تومان
قیمت فروش :15,100 تومان
صفحه سنگ استیل بر پگاتک (30 عددی) 230x1/9صفحه سنگ استیل بر پگاتک (30 عددی) 230x1/9
قیمت پایه: 750,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :720,000 تومان
صفحه سنگ برش مینی پگاتک (25 عددی) 115x3صفحه سنگ برش مینی پگاتک (25 عددی) 115x3
قیمت پایه: 280,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :260,000 تومان
صفحه سنگ پروفیل بر پگاتک (5 عددی) 355x3صفحه سنگ پروفیل بر پگاتک (5 عددی) 355x3
قیمت پایه: 225,000 تومان
تخفیف:5,000 تومان
قیمت فروش :220,000 تومان
صفحه سنگ پروفیل بر متابو (10 عددی) 350x3صفحه سنگ پروفیل بر متابو (10 عددی) 350x3
قیمت پایه: 780,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :740,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر متابو (25 عددی) 230x1-9صفحه سنگ استیل بر متابو (25 عددی) 230x1/9
قیمت پایه: 1,000,000 تومان
تخفیف:25,000 تومان
قیمت فروش :975,000 تومان
صفحه سنگ سرامیک بر مینی متابو (25 عددی) 115x1/5صفحه سنگ سرامیک بر مینی متابو (25 عددی) 115x1/5
قیمت پایه: 450,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :400,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر مینی متابو (100 عددی) LE 115x1صفحه سنگ استیل بر مینی متابو (100 عددی) LE 115x1
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:200,000 تومان
قیمت فروش :1,000,000 تومان
صفحه گرانیت بر متابو سایز 230x22.23
قیمت پایه: 260,000 تومان
تخفیف:45,000 تومان
قیمت فروش :215,000 تومان
صفحه سنگ پروفیل بر متابو 350x3
قیمت پایه: 90,000 تومان
تخفیف:15,000 تومان
قیمت فروش :75,000 تومان
صفحه گرانیت بر رونیکس مدل RH-3502صفحه گرانیت بر رونیکس مدل RH-3502
قیمت پایه: 110,000 تومان
تخفیف:27,500 تومان
قیمت فروش :82,500 تومان
صفحه سنگ بر مینی پگاتک (50 عددی) 115x1.6صفحه سنگ بر مینی پگاتک (50 عددی) 115x1.6
قیمت پایه: 700,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :650,000 تومان
صفحه سنگ ساب پگاتک (20 عددی) 180x6صفحه سنگ ساب پگاتک (20 عددی) 180x6
قیمت پایه: 400,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :380,000 تومان
صفحه سنگ پروفیل بر BKH مدل BKH-355*2.5صفحه پروفیل بر BKH بی کی اچ 355x2.5
قیمت پایه: 39,000 تومان
تخفیف:8,500 تومان
قیمت فروش :30,500 تومان
صفحه سنگ ساب مینی BKH-115*6صفحه سنگ ساب مینی BKH-115*6
قیمت پایه: 10,300 تومان
تخفیف:3,865 تومان
قیمت فروش :6,435 تومان
صفحه سنگ برش پگاتگ (25 عددی) 180x3صفحه سنگ برش پگاتک (25 عددی) 180x3
قیمت پایه: 400,000 تومان
تخفیف:12,000 تومان
قیمت فروش :388,000 تومان
صفحه سنگ ساب مینی پگاتک (20 عددی) 115x6صفحه سنگ ساب مینی پگاتک (20 عددی) 115x6
قیمت پایه: 260,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :240,000 تومان
صفحه گرانیت بر هیوندای مدل HC112H-DB
قیمت پایه: 85,000 تومان
تخفیف:9,000 تومان
قیمت فروش :76,000 تومان
صفحه سنگ بر پگاتک (25 عددی) 230x3صفحه سنگ بر پگاتک (25 عددی) 230x3
قیمت پایه: 650,000 تومان
تخفیف:25,000 تومان
قیمت فروش :625,000 تومان

صفحه سنگ فرز

صفحه سنگ فرز ...

ادامه مطلب بستن