فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت و خرید صفحه سنگ فرز | فروشگاه ابزار مارکت

صفحه سنگ فرز

صفحه سنگ پروفیل بر پگاتک 355x3
قیمت فروش :45,000 تومان
تیغ سرامیک بر 115 میلی متر رونیکس مدل RH-3507تیغ سرامیک بر رونیکس 115 میلی متر مدل RH-3507
قیمت پایه: 65,000 تومان
تخفیف:13,200 تومان
قیمت فروش :51,800 تومان
صفحه سنگ پروفیل بر متابو (10 عددی) 350x3صفحه سنگ پروفیل بر متابو (10 عددی) 350x3
قیمت پایه: 780,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :740,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر متابو (25 عددی) 230x1-9صفحه سنگ استیل بر متابو (25 عددی) 230x1/9
قیمت پایه: 1,000,000 تومان
تخفیف:25,000 تومان
قیمت فروش :975,000 تومان
صفحه سنگ سرامیک بر مینی متابو (25 عددی) 115x1/5صفحه سنگ سرامیک بر مینی متابو (25 عددی) 115x1/5
قیمت پایه: 450,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :400,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر مینی متابو (100 عددی) LE 115x1صفحه سنگ استیل بر مینی متابو (100 عددی) LE 115x1
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:200,000 تومان
قیمت فروش :1,000,000 تومان
صفحه سنگ پروفیل بر متابو 350x3
قیمت پایه: 90,000 تومان
تخفیف:15,000 تومان
قیمت فروش :75,000 تومان
صفحه گرانیت بر متابو سایز 230x22.23
قیمت پایه: 260,000 تومان
تخفیف:45,000 تومان
قیمت فروش :215,000 تومان
صفحه گرانیت بر رونیکس مدل RH-3502صفحه گرانیت بر رونیکس مدل RH-3502
قیمت پایه: 110,000 تومان
تخفیف:27,500 تومان
قیمت فروش :82,500 تومان
صفحه سنگ ساب چدن B.K.H بی کی اچ 230x6
قیمت پایه: 40,000 تومان
تخفیف:4,000 تومان
قیمت فروش :36,000 تومان
صفحه سنگ پروفیل بر BKH مدل BKH-355*2.5صفحه پروفیل بر BKH بی کی اچ 355x2.5
قیمت پایه: 39,000 تومان
تخفیف:1,000 تومان
قیمت فروش :38,000 تومان
صفحه سنگ بر پگاتک (25 عددی) 230x3صفحه سنگ بر پگاتک (25 عددی) 230x3
قیمت پایه: 625,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :585,000 تومان
صفحه سنگ بر مینی پگاتک (50 عددی) 115x1.6صفحه سنگ بر مینی پگاتک (50 عددی) 115x1.6
قیمت پایه: 650,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :630,000 تومان
صفحه سنگ ساب پگاتک (20 عددی) 180x6صفحه سنگ ساب پگاتک (20 عددی) 180x6
قیمت پایه: 380,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :360,000 تومان
صفحه سنگ برش پگاتگ (25 عددی) 180x3صفحه سنگ برش پگاتک (25 عددی) 180x3
قیمت پایه: 390,000 تومان
تخفیف:18,000 تومان
قیمت فروش :372,000 تومان
صفحه سنگ ساب مینی پگاتک (20 عددی) 115x6صفحه سنگ ساب مینی پگاتک (20 عددی) 115x6
قیمت پایه: 260,000 تومان
تخفیف:26,000 تومان
قیمت فروش :234,000 تومان
صفحه سنگ برش مینی پگاتک (25 عددی) 115x3صفحه سنگ برش مینی پگاتک (25 عددی) 115x3
قیمت پایه: 280,000 تومان
تخفیف:43,000 تومان
قیمت فروش :237,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر پگاتک (30 عددی) 230x1/9صفحه سنگ استیل بر پگاتک (30 عددی) 230x1/9
قیمت پایه: 720,000 تومان
تخفیف:45,000 تومان
قیمت فروش :675,000 تومان
صفحه سنگ ساب مینی BKH-115*6صفحه سنگ ساب مینی BKH-115*6
قیمت پایه: 10,300 تومان
تخفیف:1,000 تومان
قیمت فروش :9,300 تومان
صفحه سنگ برش آهن هیوندای 180x6
قیمت پایه: 35,000 تومان
تخفیف:12,000 تومان
قیمت فروش :23,000 تومان
صفحه گرانیت بر هیوندای مدل HC112H-DB
قیمت پایه: 85,000 تومان
تخفیف:5,000 تومان
قیمت فروش :80,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر پگاتک (50 عددی) 180x1/6صفحه سنگ استیل بر پگاتک (50 عددی) 180x1/6
قیمت پایه: 750,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :720,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر مینی پگاتک (50 عددی) 115x1صفحه سنگ استیل بر مینی پگاتک (50 عددی) 115x1
قیمت پایه: 490,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :450,000 تومان
صفحه سنگ بر مینی BKH مدل BKH1153صفحه سنگبری مینی B.K.H بی کی اچ 115x3
قیمت پایه: 8,500 تومان
تخفیف:1,500 تومان
قیمت فروش :7,000 تومان

صفحه سنگ فرز

صفحه سنگ فرز ...

ادامه مطلب بستن