فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت و خرید صفحه سنگ فرز | فروشگاه ابزار مارکت

صفحه سنگ فرز

صفحه سنگ پروفیل بر پگاتک 355x3
قیمت فروش :45,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر مینی پگاتک (50 عددی) 115x1صفحه سنگ استیل بر مینی پگاتک (50 عددی) 115x1
قیمت پایه: 490,000 تومان
%8
قیمت پایه: 490,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :450,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر پگاتک (50 عددی) 180x1/6صفحه سنگ استیل بر پگاتک (50 عددی) 180x1/6
قیمت پایه: 780,000 تومان
%3
قیمت پایه: 780,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :750,000 تومان
صفحه سنگ ساب مینی پگاتک (20 عددی) 115x6صفحه سنگ ساب مینی پگاتک (20 عددی) 115x6
قیمت پایه: 260,000 تومان
%7
قیمت پایه: 260,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :240,000 تومان
صفحه سنگ پروفیل بر پگاتک (5 عددی) 355x3صفحه سنگ پروفیل بر پگاتک (5 عددی) 355x3
قیمت پایه: 250,000 تومان
%12
قیمت پایه: 250,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :220,000 تومان
صفحه گرانیت بر پگاتک سایز 115 میلی متر
قیمت پایه: 75,000 تومان
%26
قیمت پایه: 75,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :55,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر پگاتک (30 عددی) 230x1/9صفحه سنگ استیل بر پگاتک (30 عددی) 230x1/9
قیمت پایه: 750,000 تومان
%4
قیمت پایه: 750,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :720,000 تومان
صفحه سنگ برش مینی پگاتک (25 عددی) 115x3صفحه سنگ برش مینی پگاتک (25 عددی) 115x3
قیمت پایه: 280,000 تومان
%7
قیمت پایه: 280,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :260,000 تومان
صفحه سنگ برش آهن BKH مدل BKH-230-3صفحه برش آهن B.K.H بی کی اچ 230x3
قیمت پایه: 23,000 تومان
%23
قیمت پایه: 23,000 تومان
تخفیف:5,500 تومان
قیمت فروش :17,500 تومان
صفحه گرانیت بر هیوندای مدل HC233H-DB
قیمت پایه: 210,000 تومان
%5
قیمت پایه: 210,000 تومان
تخفیف:11,000 تومان
قیمت فروش :199,000 تومان
صفحه سنگ پروفیل بر هیوندای 355x3
قیمت پایه: 50,000 تومان
%20
قیمت پایه: 50,000 تومان
تخفیف:10,000 تومان
قیمت فروش :40,000 تومان
صفحه سنگ بر مینی پگاتک (50 عددی) 115x1.6صفحه سنگ بر مینی پگاتک (50 عددی) 115x1.6
قیمت پایه: 700,000 تومان
%7
قیمت پایه: 700,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :650,000 تومان
صفحه سنگ ساب پگاتک (20 عددی) 180x6صفحه سنگ ساب پگاتک (20 عددی) 180x6
قیمت پایه: 420,000 تومان
%9
قیمت پایه: 420,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :380,000 تومان
صفحه سنگ ساب مینی BKH-115*6صفحه سنگ ساب مینی BKH-115*6
قیمت پایه: 10,300 تومان
%17
قیمت پایه: 10,300 تومان
تخفیف:1,800 تومان
قیمت فروش :8,500 تومان
صفحه سنگ پروفیل بر BKH مدل BKH-355*2.5صفحه پروفیل بر BKH بی کی اچ 355x2.5
قیمت پایه: 39,000 تومان
%5
قیمت پایه: 39,000 تومان
تخفیف:2,000 تومان
قیمت فروش :37,000 تومان
صفحه سنگ بر پگاتک (25 عددی) 230x3صفحه سنگ بر پگاتک (25 عددی) 230x3
قیمت پایه: 650,000 تومان
%3
قیمت پایه: 650,000 تومان
تخفیف:25,000 تومان
قیمت فروش :625,000 تومان
صفحه سنگ برش پگاتگ (25 عددی) 180x3صفحه سنگ برش پگاتک (25 عددی) 180x3
قیمت پایه: 420,000 تومان
%7
قیمت پایه: 420,000 تومان
تخفیف:32,000 تومان
قیمت فروش :388,000 تومان
صفحه سنگ ساب مینی پگاتک 115x6
قیمت فروش :13,000 تومان
صفحه سنگ بر مینی پگاتک 115x1.6
قیمت فروش :14,000 تومان
صفحه سنگ ساب پگاتک 180x6
قیمت فروش :20,000 تومان
صفحه سنگ بر پگاتک 230x3
قیمت فروش :26,000 تومان
صفحه سنگ ساب چدن B.K.H بی کی اچ 230x6
قیمت پایه: 40,000 تومان
%25
قیمت پایه: 40,000 تومان
تخفیف:10,000 تومان
قیمت فروش :30,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر پگاتک 230x1/9
قیمت فروش :25,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر مینی پگاتک 115x1
قیمت فروش :10,000 تومان

صفحه سنگ فرز

صفحه سنگ فرز ...

ادامه مطلب بستن