فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت و خرید صفحه سنگ فرز | فروشگاه ابزار مارکت

صفحه سنگ فرز

صفحه سنگ پروفیل بر پگاتک 355x3
قیمت پایه: 90,000 تومان
%15
قیمت پایه: 90,000 تومان
تخفیف:14,000 تومان
قیمت فروش :76,000 تومان
صفحه سنگ ساب مینی پگاتک (20 عددی) 115x6صفحه سنگ ساب مینی پگاتک (20 عددی) 115x6
قیمت پایه: 340,000 تومان
%15
قیمت پایه: 340,000 تومان
تخفیف:53,000 تومان
قیمت فروش :287,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر پگاتک (50 عددی) 180x1/6صفحه سنگ استیل بر پگاتک (50 عددی) 180x1/6
قیمت پایه: 870,000 تومان
%10
قیمت پایه: 870,000 تومان
تخفیف:91,000 تومان
قیمت فروش :779,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر مینی پگاتک (50 عددی) 115x1صفحه سنگ استیل بر مینی پگاتک (50 عددی) 115x1
قیمت پایه: 510,000 تومان
%15
قیمت پایه: 510,000 تومان
تخفیف:79,000 تومان
قیمت فروش :431,000 تومان
صفحه سنگ پروفیل بر پگاتک (5 عددی) 355x3صفحه سنگ پروفیل بر پگاتک (5 عددی) 355x3
قیمت پایه: 345,000 تومان
%16
قیمت پایه: 345,000 تومان
تخفیف:58,000 تومان
قیمت فروش :287,000 تومان
صفحه سنگ برش پگاتگ (25 عددی) 180x3صفحه سنگ برش پگاتک (25 عددی) 180x3
قیمت پایه: 480,000 تومان
%17
قیمت پایه: 480,000 تومان
تخفیف:85,000 تومان
قیمت فروش :395,000 تومان
صفحه سنگ بر مینی پگاتک (50 عددی) 115x1.6صفحه سنگ بر مینی پگاتک (50 عددی) 115x1.6
قیمت پایه: 700,000 تومان
%23
قیمت پایه: 700,000 تومان
تخفیف:162,000 تومان
قیمت فروش :538,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر پگاتک (30 عددی) 230x1/9صفحه سنگ استیل بر پگاتک (30 عددی) 230x1/9
قیمت پایه: 870,000 تومان
%10
قیمت پایه: 870,000 تومان
تخفیف:91,000 تومان
قیمت فروش :779,000 تومان
صفحه گرانیت بر پگاتک سایز 115 میلی متر
قیمت پایه: 85,000 تومان
%22
قیمت پایه: 85,000 تومان
تخفیف:19,000 تومان
قیمت فروش :66,000 تومان
صفحه سنگ برش مینی پگاتک (25 عددی) 115x3صفحه سنگ برش مینی پگاتک (25 عددی) 115x3
قیمت پایه: 310,000 تومان
%26
قیمت پایه: 310,000 تومان
تخفیف:83,000 تومان
قیمت فروش :227,000 تومان
صفحه گرانیت بر هیوندای مدل HC112H-DB
قیمت پایه: 140,000 تومان
%32
قیمت پایه: 140,000 تومان
تخفیف:45,900 تومان
قیمت فروش :94,100 تومان
صفحه گرانیت بر هیوندای مدل HC233H-DB
قیمت پایه: 295,000 تومان
%8
قیمت پایه: 295,000 تومان
تخفیف:24,500 تومان
قیمت فروش :270,500 تومان
صفحه سنگ بر مینی پگاتک 115x1.6
قیمت فروش :15,000 تومان
صفحه سنگ ساب مینی پگاتک 115x6
قیمت فروش :17,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر پگاتک 230x1/9 همه کاره
قیمت فروش :30,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر پگاتک 180x1/6 همه کاره
قیمت فروش :19,500 تومان
صفحه سنگ برش پگاتک 180x3
قیمت فروش :20,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر مینی پگاتک 115x1 همه کاره
قیمت فروش :12,000 تومان
صفحه سنگ برش مینی پگاتک 115x3
قیمت فروش :12,600 تومان
حراجی
صفحه سنگ برش متابو 180x3
قیمت پایه: 45,000 تومان
%33
قیمت پایه: 45,000 تومان
تخفیف:15,000 تومان
قیمت فروش :30,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر مینی بوش 115x2
قیمت پایه: 35,000 تومان
%40
قیمت پایه: 35,000 تومان
تخفیف:14,000 تومان
قیمت فروش :21,000 تومان
صفحه برش آهن مینی بوش 115x3
قیمت پایه: 25,000 تومان
%32
قیمت پایه: 25,000 تومان
تخفیف:8,000 تومان
قیمت فروش :17,000 تومان
صفحه گرانیت بر رونیکس مدل RH-3501
قیمت پایه: 350,000 تومان
%26
قیمت پایه: 350,000 تومان
تخفیف:92,000 تومان
قیمت فروش :258,000 تومان
حراجی
صفحه سنگ پروفیل بر متابو 350x3
قیمت پایه: 150,000 تومان
%20
قیمت پایه: 150,000 تومان
تخفیف:31,000 تومان
قیمت فروش :119,000 تومان

صفحه سنگ فرز

صفحه سنگ فرز ...

ادامه مطلب بستن