فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت و خرید صفحه سنگ فرز | فروشگاه ابزار مارکت

صفحه سنگ فرز

صفحه سنگ پروفیل بر پگاتک 355x3
قیمت فروش :45,000 تومان
صفحه گرانیت بر رونیکس مدل RH-3501
قیمت پایه: 237,000 تومان
تخفیف:38,000 تومان
قیمت فروش :199,000 تومان
صفحه گرانیت بر رونیکس مدل RH-3502صفحه گرانیت بر رونیکس مدل RH-3502
قیمت پایه: 88,000 تومان
تخفیف:9,000 تومان
قیمت فروش :79,000 تومان
تیغ سرامیک بر 115 میلی متر رونیکس مدل RH-3507تیغ سرامیک بر رونیکس 115 میلی متر مدل RH-3507
قیمت پایه: 70,000 تومان
تخفیف:22,000 تومان
قیمت فروش :48,000 تومان
صفحه سنگ ساب چدن B.K.H بی کی اچ 230x6
قیمت فروش :36,000 تومان
صفحه سنگ پروفیل بر BKH مدل BKH-355*2.5صفحه پروفیل بر BKH بی کی اچ 355x2.5
قیمت فروش :39,000 تومان
صفحه سنگ ساب مینی BKH-115*6صفحه سنگ ساب مینی BKH-115*6
قیمت فروش :9,300 تومان
صفحه سنگ سنگبری هیوندای 230x3
قیمت فروش :25,500 تومان
صفحه سنگ برش آهن هیوندا 180x3صفحه سنگ برش آهن هیوندا 180x3
قیمت پایه: 25,000 تومان
تخفیف:6,200 تومان
قیمت فروش :18,800 تومان
صفحه گرانیت بر هیوندای مدل HC233H-DB
قیمت پایه: 290,000 تومان
تخفیف:87,000 تومان
قیمت فروش :203,000 تومان
صفحه سنگ پروفیل بر متابو (10 عددی) 350x3صفحه سنگ پروفیل بر متابو (10 عددی) 350x3
قیمت پایه: 780,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :740,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر متابو (25 عددی) 230x1-9صفحه سنگ استیل بر متابو (25 عددی) 230x1/9
قیمت پایه: 1,000,000 تومان
تخفیف:25,000 تومان
قیمت فروش :975,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر متابو (25 عددی) 180x1/6صفحه سنگ استیل بر متابو (25 عددی) 180x1/6
قیمت پایه: 650,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :600,000 تومان
صفحه سنگ سرامیک بر مینی متابو (25 عددی) 115x1/5صفحه سنگ سرامیک بر مینی متابو (25 عددی) 115x1/5
قیمت پایه: 450,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :400,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر مینی متابو (100 عددی) LE 115x1صفحه سنگ استیل بر مینی متابو (100 عددی) LE 115x1
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:200,000 تومان
قیمت فروش :1,000,000 تومان
صفحه سنگ بر پگاتک (25 عددی) 230x3صفحه سنگ بر پگاتک (25 عددی) 230x3
قیمت فروش :625,000 تومان
صفحه سنگ بر مینی پگاتک (50 عددی) 115x1.6صفحه سنگ بر مینی پگاتک (50 عددی) 115x1.6
قیمت فروش :650,000 تومان
صفحه سنگ ساب پگاتک (20 عددی) 180x6صفحه سنگ ساب پگاتک (20 عددی) 180x6
قیمت فروش :380,000 تومان
صفحه سنگ برش پگاتگ (25 عددی) 180x3صفحه سنگ برش پگاتک (25 عددی) 180x3
قیمت فروش :387,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر پگاتک (30 عددی) 230x1/9صفحه سنگ استیل بر پگاتک (30 عددی) 230x1/9
قیمت فروش :720,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر پگاتک (50 عددی) 180x1/6صفحه سنگ استیل بر پگاتک (50 عددی) 180x1/6
قیمت فروش :750,000 تومان
صفحه سنگ ساب مینی پگاتک 115x6
قیمت فروش :13,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر مینی پگاتک (50 عددی) 115x1صفحه سنگ استیل بر مینی پگاتک (50 عددی) 115x1
قیمت فروش :450,000 تومان
صفحه گرانیت بر متابو سایز 125x22.23
قیمت پایه: 150,000 تومان
تخفیف:21,000 تومان
قیمت فروش :129,000 تومان

صفحه سنگ فرز

صفحه سنگ فرز ...

ادامه مطلب بستن