فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت و خرید انواع مینی فرز ( سنگ فرز) | فروشگاه ابزار مارکت

مینی فرز

مینی فرز ...

مینی فرز

ronix 3130مینی فرز 720 وات رونیکس مدل 3130
قیمت پایه: 144,800 تومان
تخفیف:3,800 تومان
قیمت فروش :141,000 تومان
مینی فرز نک مدل NEK 7115 AGمینی فرز نک مدل NEK 7115 AG
قیمت پایه: 192,000 تومان
تخفیف:18,000 تومان
قیمت فروش :174,000 تومان
ronix 3150Nمینی فرز 1050 وات دسته بلند رونیکس مدل 3150-N
قیمت پایه: 209,800 تومان
تخفیف:14,800 تومان
قیمت فروش :195,000 تومان
ronix 3110مینی فرز 880 وات رونیکس مدل 3110
قیمت پایه: 209,800 تومان
تخفیف:11,800 تومان
قیمت فروش :198,000 تومان
مینی فرز هیوندای مدل HP7811-AGمینی فرز هیوندای مدل HP7811-AG
قیمت پایه: 217,500 تومان
تخفیف:17,500 تومان
قیمت فروش :200,000 تومان
مینی فرز نک مدل NEK 9912 AG
قیمت پایه: 218,000 تومان
تخفیف:13,000 تومان
قیمت فروش :205,000 تومان
مینی فرز هیوندای مدل HP8511-AGمینی فرز هیوندای مدل HP8511-AG
قیمت پایه: 224,500 تومان
تخفیف:16,500 تومان
قیمت فروش :208,000 تومان
حراجی
مینی فرز دیمر دار نک مدل NEK 8115 AGمینی فرز دیمر دار نک مدل NEK 8115 AG
قیمت پایه: 236,000 تومان
تخفیف:21,000 تومان
قیمت فروش :215,000 تومان
مینی فرز دیمر دار APN مدل AG115B
قیمت پایه: 245,000 تومان
تخفیف:25,000 تومان
قیمت فروش :220,000 تومان
مینی فرز ماکیتا مدل 9554HNGمینی فرز ماکیتا مدل 9554HNG
قیمت فروش :237,000 تومان
مینی فرز نک مدل NEK 1112 AG
قیمت پایه: 271,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :241,000 تومان
ronix 3160مینی فرز 1400 وات دیمر دار رونیکس مدل 3160
قیمت فروش :259,000 تومان
مینی فرز ماکیتا مدل 9557 HNGمینی فرز ماکیتا مدل 9557 HNG
قیمت فروش :297,000 تومان
مینی فرز اینتراسکول مدل USM-115/1000
قیمت پایه: 322,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :302,000 تومان
مینی فرز اینتراسکول مدل USM-125/1000
قیمت پایه: 333,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :313,000 تومان
مینی فرز ماکیتا مدل GA6010مینی فرز ماکیتا مدل GA6010
قیمت فروش :459,000 تومان
حراجی
مینی فرز 900 وات متابو
قیمت پایه: 530,000 تومان
تخفیف:45,000 تومان
قیمت فروش :485,000 تومان
مینی فرز 1400 وات متابو
قیمت پایه: 821,000 تومان
تخفیف:42,000 تومان
قیمت فروش :779,000 تومان
مینی فرز 1000 وات متابو
قیمت پایه: 869,000 تومان
تخفیف:64,000 تومان
قیمت فروش :805,000 تومان
مینی فرز 1550 وات WE15 متابو
قیمت پایه: 965,000 تومان
تخفیف:49,000 تومان
قیمت فروش :916,000 تومان
مینی فرز 1550 وات متابومینی فرز 1550 وات متابو مدل WEV15-125Quick
قیمت پایه: 1,014,000 تومان
تخفیف:74,000 تومان
قیمت فروش :940,000 تومان
مینی فرز 1550 وات متابو
قیمت پایه: 1,162,000 تومان
تخفیف:59,000 تومان
قیمت فروش :1,103,000 تومان
مینی فرز 1700 وات متابو
قیمت پایه: 1,193,000 تومان
تخفیف:60,000 تومان
قیمت فروش :1,133,000 تومان
مینی فرز سر تخت 910 وات متابومینی فرز سر تخت 910 وات متابو مدل WEF9-125Quick
قیمت پایه: 1,365,000 تومان
تخفیف:69,000 تومان
قیمت فروش :1,296,000 تومان