فیلتر محصولات
بستن فیلتر

فرز مینیاتوری بادی و قیمت فرز مینیاتوری حکاکی بادی با ارسال رایگان |ابزارمارکت

فرز مینیاتوری حکاکی بادی

فرز مینیاتوری بادی هازت مدل 9032Mفرز مینیاتوری بادی هازت مدل 9032M
قیمت پایه: 3,710,000 تومان
%5
قیمت پایه: 3,710,000 تومان
تخفیف:190,000 تومان
قیمت فروش :3,520,000 تومان
قلم حکاکی بادی سوماک مدل ST-6501-WC
قیمت پایه: 2,080,000 تومان
%8
قیمت پایه: 2,080,000 تومان
تخفیف:180,000 تومان
قیمت فروش :1,900,000 تومان
فرز قلمی سوماک ( فرز حکاکی ) مدل ST-3380M
قیمت پایه: 4,100,000 تومان
%4
قیمت پایه: 4,100,000 تومان
تخفیف:200,000 تومان
قیمت فروش :3,900,000 تومان
تجهیزات همراه
aaa
فرز قلمی سوماک ( فرز حکاکی ) مدل ST-3370M-WCفرز قلمی سوماک ( فرز حکاکی ) مدل ST-3370M-WC
قیمت پایه: 1,950,000 تومان
%7
قیمت پایه: 1,950,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :1,800,000 تومان
تجهیزات همراه
aaa
فرز قلمی اس پی ( فرز حکاکی ) مدل SPMG-79
قیمت پایه: 5,890,000 تومان
%6
قیمت پایه: 5,890,000 تومان
تخفیف:390,000 تومان
قیمت فروش :5,500,000 تومان
فرز قلمی سوماک ( فرز حکاکی ) مدل ST-909A-WC
قیمت پایه: 2,300,000 تومان
%4
قیمت پایه: 2,300,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :2,200,000 تومان
فرز قلمی سوماک ( فرز حکاکی ) مدل ST-6501
فرز قلمی سوماک ( فرز حکاکی ) مدل ST-909-WC

فرز مینیاتوری حکاکی بادی

فرز مینیاتوری حکاکی بادی...
ادامه مطلب بستن