فیلتر محصولات
بستن فیلتر

فرز مینیاتوری بادی و قیمت فرز مینیاتوری حکاکی بادی با ارسال رایگان |ابزارمارکت

فرز مینیاتوری حکاکی بادی

فرز مینیاتوری بادی هازت مدل 9032Mفرز مینیاتوری بادی هازت مدل 9032M
قیمت پایه: 4,990,000 تومان
%11
قیمت پایه: 4,990,000 تومان
تخفیف:590,000 تومان
قیمت فروش :4,400,000 تومان
قلم حکاکی بادی سوماک مدل ST-6501-WC
قیمت پایه: 3,530,000 تومان
%13
قیمت پایه: 3,530,000 تومان
تخفیف:470,000 تومان
قیمت فروش :3,060,000 تومان
فرز قلمی سوماک ( فرز حکاکی ) مدل ST-909A-WC
قیمت پایه: 3,700,000 تومان
%6
قیمت پایه: 3,700,000 تومان
تخفیف:250,000 تومان
قیمت فروش :3,450,000 تومان
فرز قلمی سوماک ( فرز حکاکی ) مدل ST-909
قیمت پایه: 4,660,000 تومان
%11
قیمت پایه: 4,660,000 تومان
تخفیف:530,000 تومان
قیمت فروش :4,130,000 تومان
فرز قلمی سوماک ( فرز حکاکی ) مدل ST-3370M-WCفرز قلمی سوماک ( فرز حکاکی ) مدل ST-3370M-WC
قیمت پایه: 3,190,000 تومان
%10
قیمت پایه: 3,190,000 تومان
تخفیف:350,000 تومان
قیمت فروش :2,840,000 تومان
تجهیزات همراه
aaa
فرز قلمی اس پی ( فرز حکاکی ) مدل SPMG-79
قیمت پایه: 9,250,000 تومان
%6
قیمت پایه: 9,250,000 تومان
تخفیف:610,000 تومان
قیمت فروش :8,640,000 تومان
فرز قلمی سوماک ( فرز حکاکی ) مدل ST-3380M
قیمت پایه: 6,426,000 تومان
%3
قیمت پایه: 6,426,000 تومان
تخفیف:236,000 تومان
قیمت فروش :6,190,000 تومان
تجهیزات همراه
aaa
فرز قلمی سوماک ( فرز حکاکی ) مدل ST-6501

فرز مینیاتوری حکاکی بادی

فرز مینیاتوری حکاکی بادی...
ادامه مطلب بستن