فیلتر محصولات
بستن فیلتر

فرز مینیاتوری بادی و قیمت فرز مینیاتوری حکاکی بادی با ارسال رایگان |ابزارمارکت

فرز مینیاتوری حکاکی بادی

قلم حکاکی بادی سوماک مدل ST-6501-WC
قیمت پایه: 1,250,000 تومان
%6
قیمت پایه: 1,250,000 تومان
تخفیف:85,000 تومان
قیمت فروش :1,165,000 تومان
فرز مینیاتوری بادی هازت مدل 9032Mفرز مینیاتوری بادی هازت مدل 9032M
قیمت پایه: 2,998,000 تومان
%5
قیمت پایه: 2,998,000 تومان
تخفیف:152,000 تومان
قیمت فروش :2,846,000 تومان
فرز قلمی سوماک ( فرز حکاکی ) مدل ST-6501
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
%3
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:36,000 تومان
قیمت فروش :1,164,000 تومان
فرز قلمی سوماک ( فرز حکاکی ) مدل ST-909A-WC
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
%2
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
تخفیف:36,000 تومان
قیمت فروش :1,414,000 تومان
فرز قلمی سوماک ( فرز حکاکی ) مدل ST-3380M
قیمت پایه: 2,500,000 تومان
قیمت پایه: 2,500,000 تومان
تخفیف:12,000 تومان
قیمت فروش :2,488,000 تومان
تجهیزات همراه
aaa
فرز قلمی سوماک ( فرز حکاکی ) مدل ST-3370M-WCفرز قلمی سوماک ( فرز حکاکی ) مدل ST-3370M-WC
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
%5
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
تخفیف:85,000 تومان
قیمت فروش :1,365,000 تومان
تجهیزات همراه
aaa
فرز قلمی اس پی ( فرز حکاکی ) مدل SPMG-79
قیمت پایه: 3,200,000 تومان
%2
قیمت پایه: 3,200,000 تومان
تخفیف:71,000 تومان
قیمت فروش :3,129,000 تومان
فرز قلمی سوماک ( فرز حکاکی ) مدل ST-909-WC
قیمت پایه: 1,590,000 تومان
%4
قیمت پایه: 1,590,000 تومان
تخفیف:70,000 تومان
قیمت فروش :1,520,000 تومان

فرز مینیاتوری حکاکی بادی

فرز مینیاتوری حکاکی بادی...
ادامه مطلب بستن