فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بکس بادی

بکس بادی
بکس بادی ...
ادامه مطلب بستن

بکس بادی

بکس بادی هیوندای هفت تیری 1/2 مدل HA1223-IW
قیمت پایه: 750,000 تومان
تخفیف:75,000 تومان
قیمت فروش :675,000 تومان
بکس بادی سوماک هفت تیری 1/2 اینچ مدل ST-5540
قیمت فروش :710,000 تومان
بکس بادی جنیوس 1/2 مدل 400400G
قیمت پایه: 900,000 تومان
تخفیف:45,000 تومان
قیمت فروش :855,000 تومان
 HA1250-IWبکس بادی هیوندای هفت تیری 1.2 اینچ مدل
قیمت پایه: 999,500 تومان
تخفیف:104,500 تومان
قیمت فروش :895,000 تومان
بکس بادی هیوندای هفت تیری 1/2 اینچ مدل HA1290-IW
قیمت پایه: 1,499,500 تومان
تخفیف:144,500 تومان
قیمت فروش :1,355,000 تومان
بکس بادی هیوندای هفت تیری 3/4 اینچ مدل HA3480-IW
قیمت پایه: 1,599,500 تومان
تخفیف:159,500 تومان
قیمت فروش :1,440,000 تومان
بکس بادی جنیوس هفت تیری 1/2 مدل 400500
قیمت پایه: 1,500,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :1,450,000 تومان
بکس بادی سوماک هفت تیری 3/4 اینچ مدل ST-5560
قیمت فروش :1,543,000 تومان
بکس بادی اس پی هفت تیری 3/8 اینچ مدل SP 1135 B
قیمت فروش :1,927,000 تومان
بکس بادی اس پی هفت تیری 1/2 اینچ مدل SP 1140 EX
قیمت فروش :2,113,000 تومان
بکس بادی هیوندای هفت تیری 3/4 اینچ مدل HA3480T-IW
قیمت پایه: 2,395,000 تومان
تخفیف:240,000 تومان
قیمت فروش :2,155,000 تومان
بکس بادی اس پی ضربه ای 1/2 اینچ مدل SP 1148 TRXبکس بادی اس پی هفت تیری 1/2 اینچ مدل SP 1148 TRX
قیمت فروش :2,518,000 تومان
بکس بادی سوماک هفت تیری 3/4 اینچ مدل ST-5578
قیمت فروش :3,154,000 تومان
بکس بادی اس پی ضربه ای 3/4 اینچ مدل SP 1156 TR
قیمت فروش :4,875,000 تومان
بکس بادی سوماک هفت تیری 1 اینچ مدل ST-5583-P
قیمت فروش :7,560,000 تومان
بکس بادی سوماک هفت تیری 1 اینچ مدل ST-5830-P
قیمت فروش :9,220,000 تومان
بکس بادی اس پی مستقیم 1 اینچ مدل SP 5000 GE
قیمت فروش :14,227,000 تومان
بکس بادی سوماک مستقیم 1 اینچ مدل ST-5598
قیمت فروش :15,846,000 تومان
بکس بادی سوماک مستقیم 1 اینچ مدل ST-5598-6
قیمت فروش :16,590,000 تومان