فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بکس بادی

بکس بادی
بکس بادی ...
ادامه مطلب بستن

بکس بادی

بکس بادی هازت هفت تیری 3/4 اینچ مدل 9013SPCبکس بادی هازت هفت تیری 3/4 اینچ مدل 9013SPC
قیمت فروش :5,300,000 تومان
بکس بادی هیوندای هفت تیری 3/4 اینچ مدل HA3480T-IW
قیمت پایه: 2,392,500 تومان
تخفیف:393,500 تومان
قیمت فروش :1,999,000 تومان
بکس بادی هیوندای هفت تیری 3/4 اینچ مدل HA3480-IW
قیمت پایه: 1,597,000 تومان
تخفیف:254,000 تومان
قیمت فروش :1,343,000 تومان
بکس بادی هیوندای هفت تیری 1/2 مدل HA1223-IW
قیمت پایه: 750,000 تومان
تخفیف:58,000 تومان
قیمت فروش :692,000 تومان
بکس بادی جنیوس هفت تیری 1/2 مدل 400500
قیمت پایه: 1,950,000 تومان
تخفیف:65,000 تومان
قیمت فروش :1,885,000 تومان
بکس بادی جنیوس 1/2 مدل 400400G
قیمت پایه: 1,580,000 تومان
تخفیف:110,000 تومان
قیمت فروش :1,470,000 تومان
بکس بادی هازت هفت تیری 1/2 اینچ مدل 9012SPCبکس بادی هازت هفت تیری 1/2 اینچ مدل 9012SPC
قیمت فروش :2,400,000 تومان
بکس بادی هیوندای هفت تیری 1/2 اینچ مدل HA1290-IW
قیمت پایه: 1,497,000 تومان
تخفیف:239,000 تومان
قیمت فروش :1,258,000 تومان
 HA1250-IWبکس بادی هیوندای هفت تیری 1.2 اینچ مدل
قیمت پایه: 997,000 تومان
تخفیف:152,000 تومان
قیمت فروش :845,000 تومان