فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت ، مشخصات و خرید انواع ضخامت سنج | فروشگاه اینترنتی ابزار مارکت

ضخامت سنج
ضخامت سنج ...
ادامه مطلب بستن

ضخامت سنج

ضخامت سنج ساعتی 2 سانت میتوتویو بازو بلند مدل Mitutoyo 7323
قیمت پایه: 1,250,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :1,150,000 تومان
ضخامت سنج ساعتی 1 سانت Insize ( اینسایز ) مدل 10-2866
قیمت فروش :1,253,000 تومان
ضخامت سنج ساعتی 1 سانت Insize ( اینسایز ) مدل 102-2862
قیمت فروش :1,087,000 تومان
ضخامت سنج ساعتی 1 سانت Insize ( اینسایز ) مدل 101-2862
قیمت فروش :943,000 تومان
ضخامت سنج ساعتی 1 سانت Accud ( آکاد ) بازو بلند مدل 11-010-444
قیمت پایه: 1,800,000 تومان
تخفیف:250,000 تومان
قیمت فروش :1,550,000 تومان
ضخامت سنج ساعتی 1 سانت Accud ( آکاد ) مدل 11-010-443ضخامت سنج ساعتی 1 سانت Accud ( آکاد ) مدل 11-010-443
قیمت پایه: 790,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :770,000 تومان