فیلتر محصولات
بستن فیلتر

قیمت ضخامت سنج : خرید و ارسال رایگان ضخامت سنج رنگ و ورق | ابزارمارکت

ضخامت سنج

ضخامت سنج ساعتی 1 سانت Accud ( آکاد ) بازو بلند مدل 11-010-444
قیمت پایه: 4,460,000 تومان
%4
قیمت پایه: 4,460,000 تومان
تخفیف:210,000 تومان
قیمت فروش :4,250,000 تومان
ضخامت سنج ساعتی 1 سانت Accud ( آکاد ) مدل 11-010-443ضخامت سنج ساعتی 1 سانت Accud ( آکاد ) مدل 11-010-443
قیمت پایه: 2,710,000 تومان
%13
قیمت پایه: 2,710,000 تومان
تخفیف:360,000 تومان
قیمت فروش :2,350,000 تومان
ارتفاع سنج دندانه ی تیغ اره اینسایز مدل 02-2874
قیمت پایه: 7,970,000 تومان
%9
قیمت پایه: 7,970,000 تومان
تخفیف:764,000 تومان
قیمت فروش :7,206,000 تومان
ضخامت سنج رنگ و روکش insize (اینسایز ) مدل 1200-9501
قیمت پایه: 17,900,000 تومان
%9
قیمت پایه: 17,900,000 تومان
تخفیف:1,711,500 تومان
قیمت فروش :16,188,500 تومان
ضخامت سنج ساعتی 1 سانت Insize ( اینسایز ) مدل 2367-10A
قیمت پایه: 7,500,000 تومان
%15
قیمت پایه: 7,500,000 تومان
تخفیف:1,126,000 تومان
قیمت فروش :6,374,000 تومان
ضخامت سنج ساعتی 1 سانت Insize ( اینسایز ) مدل 10-2866
قیمت پایه: 3,880,000 تومان
%10
قیمت پایه: 3,880,000 تومان
تخفیف:406,980 تومان
قیمت فروش :3,473,020 تومان
ضخامت سنج ساعتی 1 سانت Insize ( اینسایز ) مدل 102-2862
قیمت پایه: 3,300,000 تومان
%15
قیمت پایه: 3,300,000 تومان
تخفیف:520,500 تومان
قیمت فروش :2,779,500 تومان
ضخامت سنج دیجیتال 1 سانت اینسایز مدل 2871-10
قیمت پایه: 5,200,000 تومان
%13
قیمت پایه: 5,200,000 تومان
تخفیف:701,000 تومان
قیمت فروش :4,499,000 تومان
ضخامت سنج ساعتی میتوتویو بازو کوتاه 1 سانت مدل 7301 MITUTOYO
قیمت پایه: 2,990,000 تومان
%9
قیمت پایه: 2,990,000 تومان
تخفیف:291,000 تومان
قیمت فروش :2,699,000 تومان
ضخامت سنج دیجیتال 1 سانت Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 316-151ضخامت سنج دیجیتال 1 سانت Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 316-151
قیمت پایه: 3,980,000 تومان
%7
قیمت پایه: 3,980,000 تومان
تخفیف:280,000 تومان
قیمت فروش :3,700,000 تومان
ضخامت سنج دیجیتال 1 سانت Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 316-150ضخامت سنج دیجیتال 1 سانت Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 316-150
قیمت پایه: 2,850,000 تومان
%5
قیمت پایه: 2,850,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :2,700,000 تومان
ضخامت سنج ساعتی 2 سانت میتوتویو بازو بلند مدل Mitutoyo 7323
ضخامت سنج ساعتی 1 سانت Insize ( اینسایز ) مدل 101-2862
ضخامت سنج
ضخامت سنج ...
ادامه مطلب بستن