بهترین های نجاری

دمنده و مکنده (بلوور) ای تی پرو
قیمت پایه: 284,000 تومان
تخفیف:19,000 تومان
قیمت فروش :265,000 تومان
پیچ گوشتی برقی ترکمتر دار ای تی پرو
قیمت پایه: 352,000 تومان
تخفیف:42,000 تومان
قیمت فروش :310,000 تومان
اره عمود بر ( اره چکشی ) نک مدل NEK 780 JS
قیمت پایه: 391,000 تومان
تخفیف:16,000 تومان
قیمت فروش :375,000 تومان
اره عمود بر ( اره چکشی ) گیربکسی NEC مدل 7530K
قیمت فروش :428,000 تومان
اور فرز نجاری رونیکس مدل 7106لبه گیر برقی رونیکس مدل 7106
قیمت پایه: 624,000 تومان
تخفیف:24,000 تومان
قیمت فروش :600,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی هیوندای مدل HP121L-CDدریل پیچ گوشتی شارژی هیوندای مدل HP121L-CD لیتیوم 12 ولت
قیمت پایه: 995,000 تومان
تخفیف:148,000 تومان
قیمت فروش :847,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی ماکیتا مدل HP331DWAEدریل پیچ گوشتی شارژی ماکیتا مدل HP331DWAE
قیمت فروش :1,070,000 تومان
اره عمود بر ( اره چکشی ) آاگ مدل JS 500Eاره عمود بر ( اره چکشی ) آاگ مدل JS 500E
قیمت پایه: 1,238,000 تومان
تخفیف:117,000 تومان
قیمت فروش :1,121,000 تومان
حراجی
دریل شارژی 10.8 ولت چکشی متابو مدل powerMaxx-SBدریل شارژی 10.8 ولت چکشی متابو مدل powerMaxx-SB
قیمت پایه: 1,659,000 تومان
تخفیف:259,000 تومان
قیمت فروش :1,400,000 تومان
اره فارسی بر هیوندای مدل HP2825-MS
قیمت پایه: 2,245,500 تومان
تخفیف:292,500 تومان
قیمت فروش :1,953,000 تومان
سنباده لرزان آاگ مدل FS 280سنباده لرزان آاگ مدل FS 280
قیمت پایه: 2,582,000 تومان
تخفیف:180,000 تومان
قیمت فروش :2,402,000 تومان
رنده و گندگی 2200 وات متابو
قیمت پایه: 12,330,000 تومان
تخفیف:370,000 تومان
قیمت فروش :11,960,000 تومان
اره فارسی بر آاگ مدل PS 305 DGاره فارسی بر آاگ مدل PS 305 DG
قیمت پایه: 14,298,000 تومان
تخفیف:988,000 تومان
قیمت فروش :13,310,000 تومان