بهترین های نجاری

متر 5.5 متری هیوندای مدل MT5525
قیمت پایه: 35,000 تومان
تخفیف:7,500 تومان
قیمت فروش :27,500 تومان
دمنده و مکنده (بلوور) ای تی پرو
قیمت پایه: 235,000 تومان
تخفیف:37,000 تومان
قیمت فروش :198,000 تومان
پیچ گوشتی برقی ترکمتر دار ای تی پرو
قیمت پایه: 255,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :225,000 تومان
اره عمود بر ( اره چکشی ) گیربکسی NEC مدل 7530K
قیمت فروش :338,000 تومان
اره عمود بر ( اره چکشی ) نک مدل NEK 780 JS
قیمت فروش :340,000 تومان
دریل پیچ گوشتی برقی ماکیتا مدل 6413دریل پیچ گوشتی برقی ماکیتا مدل 6413
قیمت فروش :387,000 تومان
رنده برقی ماکیتا مدل MKP080رنده برقی ماکیتا مدل MKP080
قیمت فروش :410,000 تومان
منگنه کوب بادی ماکیتا مدل AT1225BZمنگنه کوب بادی ماکیتا مدل AT1225BZ
قیمت فروش :495,000 تومان
میخکوب بادی ماکیتا مدل AF505میخکوب بادی ماکیتا مدل AF505
قیمت فروش :555,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی هیوندای مدل HP121L-CDدریل پیچ گوشتی شارژی هیوندای مدل HP121L-CD لیتیوم 12 ولت
قیمت پایه: 624,500 تومان
تخفیف:51,500 تومان
قیمت فروش :573,000 تومان
اره عمود بر ( اره چکشی ) آاگ مدل JS 500Eاره عمود بر ( اره چکشی ) آاگ مدل JS 500E
قیمت پایه: 679,000 تومان
تخفیف:49,000 تومان
قیمت فروش :630,000 تومان
اره عمود بر ( اره چکشی ) ماکیتا مدل 4329اره عمود بر ( اره چکشی ) ماکیتا مدل 4329
قیمت فروش :635,000 تومان
متر لیزری ماکیتا 50 متری مدل LD050Pمتر لیزری ماکیتا 50 متری مدل LD050P
قیمت فروش :777,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی ماکیتا مدل HP331DWAEدریل پیچ گوشتی شارژی ماکیتا مدل HP331DWAE
قیمت فروش :898,000 تومان
پیچ گوشتی برقی ماکیتا مدل FS4300پیچ گوشتی برقی ماکیتا مدل FS4300
قیمت فروش :899,000 تومان
حراجی
دریل شارژی 10.8 ولت متابودریل شارژی 10.8 ولت متابو
قیمت پایه: 1,029,000 تومان
تخفیف:29,000 تومان
قیمت فروش :1,000,000 تومان
اره گرد بر ( اره دیسکی ) ماکیتا مدل N5900B
قیمت فروش :1,155,000 تومان
حراجی
دریل شارژی 10.8 ولت چکشی متابو مدل powerMaxx-SBدریل شارژی 10.8 ولت چکشی متابو مدل powerMaxx-SB
قیمت پایه: 1,194,000 تومان
تخفیف:29,000 تومان
قیمت فروش :1,165,000 تومان
متر لیزری ماکیتا 80 متری مدل LD080PIمتر لیزری ماکیتا 80 متری مدل LD080PI
قیمت فروش :1,185,000 تومان
سنباده لرزان آاگ مدل FS 280سنباده لرزان آاگ مدل FS 280
قیمت پایه: 1,419,000 تومان
تخفیف:99,000 تومان
قیمت فروش :1,320,000 تومان
اره عمود بر ( اره چکشی ) گیربکسی آاگ مدل PST 500 Xاره عمود بر ( اره چکشی ) گیربکسی آاگ مدل PST 500 X
قیمت پایه: 1,435,000 تومان
تخفیف:101,000 تومان
قیمت فروش :1,334,000 تومان
اور فرز نجاری ماکیتا مدل RP1800اور فرز نجاری ماکیتا مدل RP1800
قیمت فروش :1,680,000 تومان
اره فارسی بر هیوندای مدل HP2825-MS
قیمت پایه: 1,995,000 تومان
تخفیف:160,000 تومان
قیمت فروش :1,835,000 تومان
حراجی
اره فارسی بر ماکیتا مدل LS1040اره فارسی بر ماکیتا مدل LS1040
قیمت پایه: 1,935,000 تومان
تخفیف:65,000 تومان
قیمت فروش :1,870,000 تومان