بهترین های نجاری

متر 5.5 متری هیوندای مدل MT5525
قیمت پایه: 49,900 تومان
تخفیف:10,000 تومان
قیمت فروش :39,900 تومان
دمنده و مکنده (بلوور) ای تی پرو
قیمت پایه: 284,000 تومان
تخفیف:19,000 تومان
قیمت فروش :265,000 تومان
پیچ گوشتی برقی ترکمتر دار ای تی پرو
قیمت پایه: 352,000 تومان
تخفیف:42,000 تومان
قیمت فروش :310,000 تومان
اره عمود بر ( اره چکشی ) نک مدل NEK 780 JS
قیمت پایه: 480,000 تومان
تخفیف:10,000 تومان
قیمت فروش :470,000 تومان
دریل پیچ گوشتی برقی ماکیتا مدل 6413دریل پیچ گوشتی برقی ماکیتا مدل 6413
قیمت فروش :500,000 تومان
اور فرز نجاری رونیکس مدل 7108
قیمت پایه: 598,900 تومان
تخفیف:44,900 تومان
قیمت فروش :554,000 تومان
اور فرز نجاری رونیکس مدل 7106لبه گیر برقی رونیکس مدل 7106
قیمت پایه: 624,000 تومان
تخفیف:49,000 تومان
قیمت فروش :575,000 تومان
رنده برقی ماکیتا مدل MKP080رنده برقی ماکیتا مدل MKP080
قیمت پایه: 760,000 تومان
تخفیف:160,000 تومان
قیمت فروش :600,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی هیوندای مدل HP121L-CDدریل پیچ گوشتی شارژی هیوندای مدل HP121L-CD لیتیوم 12 ولت
قیمت پایه: 829,500 تومان
تخفیف:90,500 تومان
قیمت فروش :739,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی ماکیتا مدل HP331DWAEدریل پیچ گوشتی شارژی ماکیتا مدل HP331DWAE
قیمت فروش :1,070,000 تومان
اره عمود بر ( اره چکشی ) آاگ مدل JS 500Eاره عمود بر ( اره چکشی ) آاگ مدل JS 500E
قیمت پایه: 1,238,000 تومان
تخفیف:117,000 تومان
قیمت فروش :1,121,000 تومان
دریل شارژی 10.8 ولت چکشی متابو مدل powerMaxx-SBدریل شارژی 10.8 ولت چکشی متابو مدل powerMaxx-SB
قیمت پایه: 1,659,000 تومان
تخفیف:79,000 تومان
قیمت فروش :1,580,000 تومان
اره فارسی بر هیوندای مدل HP2825-MS
قیمت پایه: 2,194,500 تومان
تخفیف:234,500 تومان
قیمت فروش :1,960,000 تومان
اره فارسی بر ماکیتا مدل LS1040اره فارسی بر ماکیتا مدل LS1040
قیمت پایه: 2,380,000 تومان
تخفیف:230,000 تومان
قیمت فروش :2,150,000 تومان
اور فرز نجاری ماکیتا مدل RP1800اور فرز نجاری ماکیتا مدل RP1800
قیمت پایه: 2,370,000 تومان
تخفیف:210,000 تومان
قیمت فروش :2,160,000 تومان
سنباده لرزان آاگ مدل FS 280سنباده لرزان آاگ مدل FS 280
قیمت پایه: 2,582,000 تومان
تخفیف:180,000 تومان
قیمت فروش :2,402,000 تومان
اره فارسی بر ماکیتا مدل LS1016اره فارسی بر ماکیتا مدل LS1016
قیمت فروش :5,700,000 تومان
رنده و گندگی 2200 وات متابو
قیمت پایه: 12,330,000 تومان
تخفیف:551,000 تومان
قیمت فروش :11,779,000 تومان
اره فارسی بر آاگ مدل PS 305 DGاره فارسی بر آاگ مدل PS 305 DG
قیمت پایه: 14,298,000 تومان
تخفیف:988,000 تومان
قیمت فروش :13,310,000 تومان