فیلتر محصولات
بستن فیلتر

پرس لوله پنج لایه: مشاوره تخصصی و بهترین قیمت پرس لوله| ابزارمارکت

پرس لوله پنج لایه

پرس لوله پنج لایه برقی زوپکس فشار قوی مدل 4016پرس لوله پنج لایه برقی زوپکس فشار قوی مدل 4016
قیمت پایه: 13,200,000 تومان
%2
قیمت پایه: 13,200,000 تومان
تخفیف:300,000 تومان
قیمت فروش :12,900,000 تومان
پرس لوله پنج لایه شارژی هیدرولیک زوپکس مدادی مدل 4013پرس لوله پنج لایه شارژی هیدرولیک زوپکس مدادی مدل 4013
قیمت پایه: 12,900,000 تومان
%3
قیمت پایه: 12,900,000 تومان
تخفیف:400,000 تومان
قیمت فروش :12,500,000 تومان
پرس لوله پنج لایه شارژی هیدرولیک زوپکس مدادی مدل 4012پرس لوله پنج لایه شارژی هیدرولیک زوپکس مدادی مدل 4012
قیمت پایه: 12,700,000 تومان
%7
قیمت پایه: 12,700,000 تومان
تخفیف:1,000,000 تومان
قیمت فروش :11,700,000 تومان
پرس هیدرولیک لوله پنج لایه زوپکس فشار قوی مدل 4011پرس هیدرولیک لوله پنج لایه زوپکس فشار قوی مدل 4011
قیمت پایه: 3,650,000 تومان
%3
قیمت پایه: 3,650,000 تومان
تخفیف:120,000 تومان
قیمت فروش :3,530,000 تومان
پرس دستی لوله پنج لایه یونیک مدل 4004پرس دستی لوله پنج لایه یونیک مدل 4004
قیمت پایه: 1,150,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,150,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :1,050,000 تومان
پرس هیدرولیک لوله پنج لایه زوپکس فک گردان مدل 4003پرس هیدرولیک لوله پنج لایه زوپکس فک گردان مدل 4003
قیمت پایه: 2,200,000 تومان
%1
قیمت پایه: 2,200,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :2,170,000 تومان
پرس هیدرولیک لوله پنج لایه زوپکس مدل 4002پرس هیدرولیک لوله پنج لایه زوپکس مدل 4002
قیمت پایه: 3,100,000 تومان
%1
قیمت پایه: 3,100,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :3,050,000 تومان
دستگاه پرس لوله برقی  ای جی پی مدل AGP PF8
قیمت پایه: 21,200,000 تومان
%10
قیمت پایه: 21,200,000 تومان
تخفیف:2,309,000 تومان
قیمت فروش :18,891,000 تومان
پرس هیدرولیک دستی لوله پنج لایه مدل PSP2-32
قیمت فروش :2,179,000 تومان
پرس مکانیکی ( دستی ) لوله پنج لایه مدل PSP1-32پرس مکانیکی ( دستی ) لوله پنج لایه مدل PSP1-32
قیمت فروش :1,189,000 تومان
پرس دستی لوله 5 لایه شمس مدل 4001پرس دستی لوله 5 لایه شمس مدل 4001
قیمت پایه: 1,345,000 تومان
%4
قیمت پایه: 1,345,000 تومان
تخفیف:57,000 تومان
قیمت فروش :1,288,000 تومان
پرس دستی لوله پنج لایه رونیکس مدل RH-4450پرس دستی لوله پنج لایه رونیکس مدل RH-4450
پرس دستی لوله پنج لایه رستگار صنعت مدل W32پرس دستی لوله پنج لایه رستگار صنعت مدل W32
Rastegarsanat-A32-2-Rastegarsanat-A32-1-
پرس لوله پنج لایه
پرس لوله پنج لایه ...
ادامه مطلب بستن