فیلتر محصولات
بستن فیلتر

خرید پرس لوله پنج لایه با بهترین قیمت (ارسال رایگان)| ابزارمارکت

پرس لوله پنج لایه

پرس لوله پنج لایه کنزاکس مدل KML-1632پرس لوله پنج لایه کنزاکس مدل KML-1632
قیمت پایه: 3,150,000 تومان
%17
قیمت پایه: 3,150,000 تومان
تخفیف:560,000 تومان
قیمت فروش :2,590,000 تومان
پرس لوله پنج لایه برقی زوپکس فشار قوی مدل 4016پرس لوله پنج لایه برقی زوپکس فشار قوی مدل 4016
قیمت پایه: 35,000,000 تومان
%18
قیمت پایه: 35,000,000 تومان
تخفیف:6,644,000 تومان
قیمت فروش :28,356,000 تومان
پرس هیدرولیک لوله پنج لایه زوپکس فک گردان مدل 4003پرس هیدرولیک لوله پنج لایه زوپکس فک گردان مدل 4003
قیمت پایه: 5,200,000 تومان
%19
قیمت پایه: 5,200,000 تومان
تخفیف:1,005,000 تومان
قیمت فروش :4,195,000 تومان
پرس دستی لوله 5 لایه شمس مدل 4001پرس دستی لوله 5 لایه شمس مدل 4001
قیمت پایه: 3,600,000 تومان
%19
قیمت پایه: 3,600,000 تومان
تخفیف:685,000 تومان
قیمت فروش :2,915,000 تومان
دستگاه پرس لوله برقی  ای جی پی مدل AGP PF8
قیمت پایه: 43,200,000 تومان
%5
قیمت پایه: 43,200,000 تومان
تخفیف:2,590,000 تومان
قیمت فروش :40,610,000 تومان
پرس هیدرولیک دستی لوله پنج لایه مدل PSP2-32
قیمت پایه: 4,630,000 تومان
%11
قیمت پایه: 4,630,000 تومان
تخفیف:531,000 تومان
قیمت فروش :4,099,000 تومان
پرس مکانیکی ( دستی ) لوله پنج لایه مدل PSP1-32پرس مکانیکی ( دستی ) لوله پنج لایه مدل PSP1-32
قیمت پایه: 3,630,000 تومان
%14
قیمت پایه: 3,630,000 تومان
تخفیف:531,000 تومان
قیمت فروش :3,099,000 تومان
پرس هیدرولیک لوله پنج لایه زوپکس فشار قوی مدل 4011پرس هیدرولیک لوله پنج لایه زوپکس فشار قوی مدل 4011
قیمت پایه: 8,350,000 تومان
%16
قیمت پایه: 8,350,000 تومان
تخفیف:1,395,000 تومان
قیمت فروش :6,955,000 تومان
پرس لوله پنج لایه شارژی هیدرولیک زوپکس مدادی مدل 4013پرس لوله پنج لایه شارژی هیدرولیک زوپکس مدادی مدل 4013
پرس لوله پنج لایه شارژی هیدرولیک زوپکس مدادی مدل 4012پرس لوله پنج لایه شارژی هیدرولیک زوپکس مدادی مدل 4012
پرس دستی لوله پنج لایه یونیک مدل 4004پرس دستی لوله پنج لایه یونیک مدل 4004
پرس هیدرولیک لوله پنج لایه زوپکس مدل 4002پرس هیدرولیک لوله پنج لایه زوپکس مدل 4002
پرس دستی لوله پنج لایه رونیکس مدل RH-4450پرس دستی لوله پنج لایه رونیکس مدل RH-4450
پرس دستی لوله پنج لایه رستگار صنعت مدل W32پرس دستی لوله پنج لایه رستگار صنعت مدل W32
Rastegarsanat-A32-2-Rastegarsanat-A32-1-
پرس لوله پنج لایه
پرس لوله پنج لایه ...
ادامه مطلب بستن