فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت ، مشخصات و خرید انواع جک و خرک | فروشگاه ابزار مارکت

جک و خرک

جک آلومینیومی نک مدل اسپرتجک سوسماری آلومینیومی 1.5 تن نک مدل اسپرت
قیمت پایه: 4,000,000 تومان
%10
قیمت پایه: 4,000,000 تومان
تخفیف:401,000 تومان
قیمت فروش :3,599,000 تومان
جک سوسماری 2.25 تن آینهل مدل BT-TJ 2250
قیمت پایه: 2,600,000 تومان
%7
قیمت پایه: 2,600,000 تومان
تخفیف:200,000 تومان
قیمت فروش :2,400,000 تومان
جک روغنی ماسادا مینی 20 تن مدل MMJ-20
قیمت پایه: 14,590,000 تومان
%3
قیمت پایه: 14,590,000 تومان
تخفیف:510,000 تومان
قیمت فروش :14,080,000 تومان
جک روغنی ماسادا 30 تن مدل MHB-30Yجک روغنی ماسادا 30 تن مدل MHB-30Y
قیمت پایه: 5,899,000 تومان
تخفیف:711,000 تومان
قیمت فروش :6,610,000 تومان
جک روغنی ماسادا 30 تن مدل MH-30V-2
قیمت پایه: 6,549,000 تومان
%2
قیمت پایه: 6,549,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :6,399,000 تومان
جک هیدرولیک ماسادا 100 تن مدل MH-100Y
قیمت پایه: 57,400,000 تومان
%2
قیمت پایه: 57,400,000 تومان
تخفیف:1,400,000 تومان
قیمت فروش :56,000,000 تومان
جک هیدرولیک ماسادا 50 تن مدل MH-50Y
قیمت پایه: 17,190,000 تومان
%2
قیمت پایه: 17,190,000 تومان
تخفیف:491,000 تومان
قیمت فروش :16,699,000 تومان
جک خودرو ماسادا مدل MSJ-850جک خودرو ماسادا مدل MSJ-850
قیمت پایه: 4,485,000 تومان
%4
قیمت پایه: 4,485,000 تومان
تخفیف:185,000 تومان
قیمت فروش :4,300,000 تومان
جک سوسماری 10 تن ماسادا مدل SJ-100H
قیمت پایه: 44,800,000 تومان
%3
قیمت پایه: 44,800,000 تومان
تخفیف:1,600,000 تومان
قیمت فروش :43,200,000 تومان
جک سوسماری 3 تن ماسادا مدل SJ-30H
قیمت پایه: 19,650,000 تومان
%3
قیمت پایه: 19,650,000 تومان
تخفیف:750,000 تومان
قیمت فروش :18,900,000 تومان
جک سوسماری 2 تن هیوندای مدل HL-2035-TJ
قیمت پایه: 1,500,000 تومان
%6
قیمت پایه: 1,500,000 تومان
تخفیف:101,000 تومان
قیمت فروش :1,399,000 تومان
جک سوسماری 2 تن رونیکس مدل RH-4911جک سوسماری 2 تن رونیکس مدل RH-4911C
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
%9
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
تخفیف:101,000 تومان
قیمت فروش :999,000 تومان
جک سوسماری هیدرولیک 21 تن کنزاکس مدل KGJ-124جک سوسماری هیدرولیک 21 تن کنزاکس مدل KGJ-124
جک سوسماری هیدرولیک کنزاکس مدل KGJ-103جک سوسماری هیدرولیک کنزاکس مدل KGJ-103
جک سوسماری 2 تن کنزاکس مدل KFJ-102جک سوسماری 2 تن کنزاکس مدل KFJ-102
جک روغنی آینهل 2 تن مدل BT-HJ 2000جک روغنی آینهل 2 تن مدل BT-HJ 2000
جک روغنی آینهل 5 تن مدل BT-HJ 5000
جک سوسماری هیدرولیکی 3 تن نووا مدل NTF-2203جک سوسماری هیدرولیکی 3 تن نووا مدل NTF-2203
جک سوسماری هیدرولیکی 2 تن نووا مدل NTF-2202جک سوسماری هیدرولیکی 2 تن نووا مدل NTF-2202
جک سوسماری کورسی 2.5 تن نووا مدل NTF-2201
جک سوسماری 2 تن ماسادا مدل SJ-20L-2جک سوسماری 2 تن ماسادا مدل SJ-20L-2
JG-2 جک سوسماری 2 تن ( کیفی ) رابین مدلJG-2 جک سوسماری 2 تن ( کیفی ) رابین مدل
جک خرک 6 تن اکتیو مدل AC-3006JS
جک خرک 3 تن اکتیو مدل AC-3003JS
جک و خرک
جک و خرک ...
ادامه مطلب بستن