فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت ، مشخصات و خرید انواع جک و خرک | فروشگاه ابزار مارکت

جک و خرک

جک روغنی رونیکس مدل RH-490جک روغنی 2 تن رونیکس مدل RH-4901
قیمت فروش :448,000 تومان
ظرفیت جک روغنی
aaa
جک سوسماری 2 تن رونیکس مدل RH-4911جک سوسماری 2 تن رونیکس مدل RH-4911C
قیمت پایه: 1,499,000 تومان
%10
قیمت پایه: 1,499,000 تومان
تخفیف:164,000 تومان
قیمت فروش :1,335,000 تومان
جک سوسماری 2 تن هیوندای مدل HL-2035-TJ
قیمت پایه: 2,300,000 تومان
%17
قیمت پایه: 2,300,000 تومان
تخفیف:410,000 تومان
قیمت فروش :1,890,000 تومان
جک روغنی کنزاکس مدل KBJ-202جک روغنی کنزاکس مدل KBJ-2
قیمت فروش :398,000 تومان
ظرفیت جک روغنی
aaa
جک سوسماری کورسی اکتیو 3 تن مدل AC-3103PXجک سوسماری کورسی اکتیو 3 تن مدل AC-3103PX
قیمت پایه: 4,570,000 تومان
%9
قیمت پایه: 4,570,000 تومان
تخفیف:451,000 تومان
قیمت فروش :4,119,000 تومان
جک سوسماری 3 تن ( کیفی ) اکتیو مدل AC-3102B
قیمت فروش :1,450,000 تومان
جک خرک 3 تن اکتیو مدل AC-3003JS
قیمت پایه: 729,000 تومان
%9
قیمت پایه: 729,000 تومان
تخفیف:70,000 تومان
قیمت فروش :659,000 تومان
جک سوسماری کورسی 2/5 تن ( کیفی ) اکتیو مدل AC-3125BP
قیمت پایه: 2,100,000 تومان
%9
قیمت پایه: 2,100,000 تومان
تخفیف:201,000 تومان
قیمت فروش :1,899,000 تومان
جک خرک 6 تن اکتیو مدل AC-3006JS
قیمت پایه: 1,300,000 تومان
%12
قیمت پایه: 1,300,000 تومان
تخفیف:160,500 تومان
قیمت فروش :1,139,500 تومان
جک سوسماری هیدرولیکی 3 تن نووا مدل NTF-2203جک سوسماری هیدرولیکی 3 تن نووا مدل NTF-2203
قیمت پایه: 3,950,000 تومان
%4
قیمت پایه: 3,950,000 تومان
تخفیف:166,000 تومان
قیمت فروش :3,784,000 تومان
جک سوسماری هیدرولیکی 2 تن نووا مدل NTF-2202جک سوسماری هیدرولیکی 2 تن نووا مدل NTF-2202
قیمت پایه: 1,290,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,290,000 تومان
تخفیف:108,000 تومان
قیمت فروش :1,182,000 تومان
جک سوسماری کورسی 2.5 تن نووا مدل NTF-2201
قیمت پایه: 2,360,000 تومان
%16
قیمت پایه: 2,360,000 تومان
تخفیف:384,000 تومان
قیمت فروش :1,976,000 تومان
جک روغنی ماسادا 30 تن مدل MHB-30Yجک روغنی ماسادا 30 تن مدل MHB-30Y
قیمت پایه: 7,990,000 تومان
%6
قیمت پایه: 7,990,000 تومان
تخفیف:490,000 تومان
قیمت فروش :7,500,000 تومان
جک روغنی ماسادا 30 تن مدل MH-30V-2
قیمت پایه: 7,990,000 تومان
%6
قیمت پایه: 7,990,000 تومان
تخفیف:490,000 تومان
قیمت فروش :7,500,000 تومان
جک هیدرولیک ماسادا 100 تن مدل MH-100Y
قیمت پایه: 68,500,000 تومان
%2
قیمت پایه: 68,500,000 تومان
تخفیف:1,600,000 تومان
قیمت فروش :66,900,000 تومان
جک هیدرولیک ماسادا 50 تن مدل MH-50Y
قیمت پایه: 21,200,000 تومان
%5
قیمت پایه: 21,200,000 تومان
تخفیف:1,200,000 تومان
قیمت فروش :20,000,000 تومان
جک خودرو ماسادا مدل MSJ-850جک خودرو ماسادا مدل MSJ-850
قیمت پایه: 5,590,000 تومان
%8
قیمت پایه: 5,590,000 تومان
تخفیف:490,000 تومان
قیمت فروش :5,100,000 تومان
جک سوسماری 10 تن ماسادا مدل SJ-100H
قیمت پایه: 52,900,000 تومان
%5
قیمت پایه: 52,900,000 تومان
تخفیف:3,000,000 تومان
قیمت فروش :49,900,000 تومان
جک سوسماری 2 تن ماسادا مدل SJ-20L-2جک سوسماری 2 تن ماسادا مدل SJ-20L-2
قیمت پایه: 15,100,000 تومان
%7
قیمت پایه: 15,100,000 تومان
تخفیف:1,110,000 تومان
قیمت فروش :13,990,000 تومان
JG-2 جک سوسماری 2 تن ( کیفی ) رابین مدلJG-2 جک سوسماری 2 تن ( کیفی ) رابین مدل
قیمت پایه: 790,000 تومان
%12
قیمت پایه: 790,000 تومان
تخفیف:95,000 تومان
قیمت فروش :695,000 تومان
جک سوسماری 2 تن کنزاکس مدل KFJ-202
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
%20
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
تخفیف:291,000 تومان
قیمت فروش :1,159,000 تومان
جک روغنی رابین 3 تنجک روغنی رابین 3 تن
جک روغنی رابین 2 تنجک روغنی رابین 2 تن
KGJ-203-2جک سوسماری 3 تن کورسی کنزاکس مدل KGJ 203
جک و خرک
جک و خرک ...
ادامه مطلب بستن