فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت ، مشخصات و خرید انواع جک و خرک | فروشگاه ابزار مارکت

جک و خرک

جک روغنی رونیکس مدل RH-490جک روغنی 2 تن رونیکس مدل RH-4901
قیمت فروش :447,000 تومان
ظرفیت جک روغنی
aaa
جک سوسماری 2 تن رونیکس مدل RH-4911جک سوسماری 2 تن رونیکس مدل RH-4911C
قیمت پایه: 1,499,000 تومان
%11
قیمت پایه: 1,499,000 تومان
تخفیف:179,000 تومان
قیمت فروش :1,320,000 تومان
جک سوسماری 2 تن هیوندای مدل HL-2035-TJ
قیمت پایه: 2,300,000 تومان
%17
قیمت پایه: 2,300,000 تومان
تخفیف:411,000 تومان
قیمت فروش :1,889,000 تومان
جک سوسماری کورسی اکتیو 3 تن مدل AC-3103PXجک سوسماری کورسی اکتیو 3 تن مدل AC-3103PX
قیمت پایه: 4,570,000 تومان
%10
قیمت پایه: 4,570,000 تومان
تخفیف:481,000 تومان
قیمت فروش :4,089,000 تومان
جک خرک 6 تن اکتیو مدل AC-3006JS
قیمت پایه: 1,300,000 تومان
%16
قیمت پایه: 1,300,000 تومان
تخفیف:215,000 تومان
قیمت فروش :1,085,000 تومان
جک خرک 3 تن اکتیو مدل AC-3003JS
قیمت پایه: 729,000 تومان
%13
قیمت پایه: 729,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :629,000 تومان
جک سوسماری 3 تن ( کیفی ) اکتیو مدل AC-3102B
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
%10
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
تخفیف:145,000 تومان
قیمت فروش :1,305,000 تومان
جک سوسماری کورسی 2/5 تن ( کیفی ) اکتیو مدل AC-3125BP
قیمت پایه: 2,150,000 تومان
%7
قیمت پایه: 2,150,000 تومان
تخفیف:161,000 تومان
قیمت فروش :1,989,000 تومان
جک روغنی 3 تن اکتیو مدل AC-3003جک روغنی 3 تن اکتیو مدل AC-3003
قیمت فروش :405,000 تومان
ظرفیت جک روغنی
aaa
جک روغنی ماسادا 30 تن مدل MHB-30Yجک روغنی ماسادا 30 تن مدل MHB-30Y
قیمت پایه: 7,990,000 تومان
%6
قیمت پایه: 7,990,000 تومان
تخفیف:490,000 تومان
قیمت فروش :7,500,000 تومان
جک روغنی ماسادا 30 تن مدل MH-30V-2
قیمت پایه: 7,990,000 تومان
%6
قیمت پایه: 7,990,000 تومان
تخفیف:490,000 تومان
قیمت فروش :7,500,000 تومان
جک هیدرولیک ماسادا 100 تن مدل MH-100Y
قیمت پایه: 68,500,000 تومان
%2
قیمت پایه: 68,500,000 تومان
تخفیف:1,600,000 تومان
قیمت فروش :66,900,000 تومان
جک هیدرولیک ماسادا 50 تن مدل MH-50Y
قیمت پایه: 21,200,000 تومان
%5
قیمت پایه: 21,200,000 تومان
تخفیف:1,200,000 تومان
قیمت فروش :20,000,000 تومان
جک خودرو ماسادا مدل MSJ-850جک خودرو ماسادا مدل MSJ-850
قیمت پایه: 5,590,000 تومان
%8
قیمت پایه: 5,590,000 تومان
تخفیف:490,000 تومان
قیمت فروش :5,100,000 تومان
جک سوسماری 10 تن ماسادا مدل SJ-100H
قیمت پایه: 52,800,000 تومان
%5
قیمت پایه: 52,800,000 تومان
تخفیف:2,900,000 تومان
قیمت فروش :49,900,000 تومان
جک سوسماری 2 تن ماسادا مدل SJ-20L-2جک سوسماری 2 تن ماسادا مدل SJ-20L-2
قیمت پایه: 15,100,000 تومان
%7
قیمت پایه: 15,100,000 تومان
تخفیف:1,110,000 تومان
قیمت فروش :13,990,000 تومان
JG-2 جک سوسماری 2 تن ( کیفی ) رابین مدلJG-2 جک سوسماری 2 تن ( کیفی ) رابین مدل
قیمت پایه: 770,000 تومان
%8
قیمت پایه: 770,000 تومان
تخفیف:69,000 تومان
قیمت فروش :701,000 تومان
جک سوسماری 2 تن کنزاکس مدل KFJ-202
قیمت پایه: 1,360,000 تومان
%14
قیمت پایه: 1,360,000 تومان
تخفیف:191,000 تومان
قیمت فروش :1,169,000 تومان
جک روغنی رابین 3 تنجک روغنی رابین 3 تن
جک روغنی رابین 2 تنجک روغنی رابین 2 تن
جک روغنی کنزاکس مدل KBJ-202جک روغنی کنزاکس مدل KBJ-2
ظرفیت جک روغنی
جک سوسماری 2.25 تن کنزاکس مدل KGJ-224
جک سوسماری هیدرولیک 21 تن کنزاکس مدل KGJ-124جک سوسماری هیدرولیک 21 تن کنزاکس مدل KGJ-124
جک سوسماری هیدرولیک کنزاکس مدل KGJ-103جک سوسماری هیدرولیک کنزاکس مدل KGJ-103
جک و خرک
جک و خرک ...
ادامه مطلب بستن