فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت ، مشخصات و خرید انواع جک و خرک | فروشگاه ابزار مارکت

جک و خرک

جک سوسماری 2 تن رونیکس مدل RH-4911جک سوسماری 2 تن رونیکس مدل RH-4911
جک سوسماری 3 تن رونیکس مدل RH-4912جک سوسماری 3 تن رونیکس مدل RH-4912
جک روغنی رونیکس مدل RH-490جک روغنی 2 تن رونیکس مدل RH-4901
ظرفیت جک روغنی
جک سوسماری 2 تن زبرا مدل 2Tonجک سوسماری 2 تن زبرا مدل 2Ton
جک روغنی 3 تن اکتیو مدل AC-3003جک روغنی 3 تن اکتیو مدل AC-3003
ظرفیت جک روغنی
جک سوسماری 2/25 تن اکتیو مدل AC-3125
جک سوسماری 3 تن اکتیو مدل AC-3103جک سوسماری 3 تن اکتیو مدل AC-3103
جک سوسماری 3 تن ( کیفی ) اکتیو مدل AC-3102
جک سوسماری کورسی 3 تن اکتیو مدل AC-3103P
جک سوسماری کورسی 2/5 تن ( کیفی ) اکتیو مدل AC-3125BP
جک خرک 3 تن اکتیو مدل AC-3003JS
جک خرک 6 تن اکتیو مدل AC-3006JS
JG-2 جک سوسماری 2 تن ( کیفی ) رابین مدلJG-2 جک سوسماری 2 تن ( کیفی ) رابین مدل
جک سوسماری کورسی 2.5 تن نووا مدل NTF-2201
جک سوسماری هیدرولیکی 2 تن نووا مدل NTF-2202جک سوسماری هیدرولیکی 2 تن نووا مدل NTF-2202
جک سوسماری هیدرولیکی 3 تن نووا مدل NTF-2203جک سوسماری هیدرولیکی 3 تن نووا مدل NTF-2203
جک سوسماری 3 تن ماسادا مدل SJ-30H
قیمت پایه: 9,800,000 تومان
%2
قیمت پایه: 9,800,000 تومان
تخفیف:280,000 تومان
قیمت فروش :9,520,000 تومان
جک سوسماری 2 تن ماسادا مدل SJ-20L-2جک سوسماری 2 تن ماسادا مدل SJ-20L-2
قیمت پایه: 6,300,000 تومان
%1
قیمت پایه: 6,300,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :6,200,000 تومان
جک سوسماری 10 تن ماسادا مدل SJ-100H
قیمت پایه: 20,000,000 تومان
%2
قیمت پایه: 20,000,000 تومان
تخفیف:450,000 تومان
قیمت فروش :19,550,000 تومان
جک خودرو ماسادا مدل MSJ-850جک خودرو ماسادا مدل MSJ-850
قیمت پایه: 2,400,000 تومان
%2
قیمت پایه: 2,400,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :2,350,000 تومان
جک هیدرولیک ماسادا 50 تن مدل MH-50Y
قیمت پایه: 9,850,000 تومان
%4
قیمت پایه: 9,850,000 تومان
تخفیف:400,000 تومان
قیمت فروش :9,450,000 تومان
جک هیدرولیک ماسادا 100 تن مدل MH-100Y
قیمت پایه: 26,900,000 تومان
%3
قیمت پایه: 26,900,000 تومان
تخفیف:900,000 تومان
قیمت فروش :26,000,000 تومان
جک روغنی ماسادا 30 تن مدل MH-30V-2
قیمت پایه: 3,600,000 تومان
%2
قیمت پایه: 3,600,000 تومان
تخفیف:93,000 تومان
قیمت فروش :3,507,000 تومان
جک روغنی ماسادا 30 تن مدل MHB-30Yجک روغنی ماسادا 30 تن مدل MHB-30Y
قیمت پایه: 3,750,000 تومان
%1
قیمت پایه: 3,750,000 تومان
تخفیف:72,000 تومان
قیمت فروش :3,678,000 تومان
جک و خرک
جک و خرک ...
ادامه مطلب بستن