فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت ، مشخصات و خرید انواع جک و خرک | فروشگاه ابزار مارکت

جک و خرک

جک روغنی ماسادا مینی 20 تن مدل MMJ-20
قیمت پایه: 14,590,000 تومان
%3
قیمت پایه: 14,590,000 تومان
تخفیف:510,000 تومان
قیمت فروش :14,080,000 تومان
جک روغنی ماسادا 30 تن مدل MHB-30Yجک روغنی ماسادا 30 تن مدل MHB-30Y
قیمت پایه: 5,899,000 تومان
تخفیف:711,000 تومان
قیمت فروش :6,610,000 تومان
جک روغنی ماسادا 30 تن مدل MH-30V-2
قیمت پایه: 6,549,000 تومان
%2
قیمت پایه: 6,549,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :6,399,000 تومان
جک هیدرولیک ماسادا 100 تن مدل MH-100Y
قیمت پایه: 57,400,000 تومان
%2
قیمت پایه: 57,400,000 تومان
تخفیف:1,400,000 تومان
قیمت فروش :56,000,000 تومان
جک هیدرولیک ماسادا 50 تن مدل MH-50Y
قیمت پایه: 17,190,000 تومان
%2
قیمت پایه: 17,190,000 تومان
تخفیف:491,000 تومان
قیمت فروش :16,699,000 تومان
جک خودرو ماسادا مدل MSJ-850جک خودرو ماسادا مدل MSJ-850
قیمت پایه: 4,485,000 تومان
%4
قیمت پایه: 4,485,000 تومان
تخفیف:185,000 تومان
قیمت فروش :4,300,000 تومان
جک سوسماری 10 تن ماسادا مدل SJ-100H
قیمت پایه: 44,800,000 تومان
%3
قیمت پایه: 44,800,000 تومان
تخفیف:1,600,000 تومان
قیمت فروش :43,200,000 تومان
جک سوسماری 3 تن ماسادا مدل SJ-30H
قیمت پایه: 19,650,000 تومان
%3
قیمت پایه: 19,650,000 تومان
تخفیف:750,000 تومان
قیمت فروش :18,900,000 تومان
KGJ-203-2جک سوسماری 3 تن کورسی کنزاکس مدل KGJ 203
جک سوسماری 2 تن کنزاکس مدل KFJ-202
جک روغنی کنزاکس مدل KBJ-202جک روغنی کنزاکس 2 تن مدل KBJ-202
جک سوسماری 2.25 تن کنزاکس مدل KGJ-224
جک سوسماری هیدرولیک 21 تن کنزاکس مدل KGJ-124جک سوسماری هیدرولیک 21 تن کنزاکس مدل KGJ-124
جک سوسماری هیدرولیک کنزاکس مدل KGJ-103جک سوسماری هیدرولیک کنزاکس مدل KGJ-103
جک سوسماری 2 تن کنزاکس مدل KFJ-102جک سوسماری 2 تن کنزاکس مدل KFJ-102
جک روغنی آینهل 2 تن مدل BT-HJ 2000جک روغنی آینهل 2 تن مدل BT-HJ 2000
جک روغنی آینهل 5 تن مدل BT-HJ 5000
جک سوسماری 2.25 تن آینهل مدل BT-TJ 2250
جک سوسماری 2 تن هیوندای مدل HL-2035-TJ
جک آلومینیومی نک مدل اسپرتجک سوسماری آلومینیومی 1.5 تن نک مدل اسپرت
جک سوسماری هیدرولیکی 3 تن نووا مدل NTF-2203جک سوسماری هیدرولیکی 3 تن نووا مدل NTF-2203
جک سوسماری هیدرولیکی 2 تن نووا مدل NTF-2202جک سوسماری هیدرولیکی 2 تن نووا مدل NTF-2202
جک سوسماری کورسی 2.5 تن نووا مدل NTF-2201
جک سوسماری 2 تن ماسادا مدل SJ-20L-2جک سوسماری 2 تن ماسادا مدل SJ-20L-2
جک و خرک
جک و خرک ...
ادامه مطلب بستن