فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت ، مشخصات و خرید انواع جک و خرک | فروشگاه ابزار مارکت

جک و خرک

جک روغنی ماسادا مینی 20 تن مدل MMJ-20
قیمت پایه: 4,200,000 تومان
تخفیف:101,000 تومان
قیمت فروش :4,099,000 تومان
جک روغنی ماسادا 30 تن مدل MHB-30Yجک روغنی ماسادا 30 تن مدل MHB-30Y
قیمت پایه: 3,300,000 تومان
تخفیف:101,000 تومان
قیمت فروش :3,199,000 تومان
جک روغنی ماسادا 30 تن مدل MH-30V-2
قیمت پایه: 3,100,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :3,050,000 تومان
جک هیدرولیک ماسادا 100 تن مدل MH-100Y
قیمت پایه: 22,860,000 تومان
تخفیف:360,000 تومان
قیمت فروش :22,500,000 تومان
جک هیدرولیک ماسادا 50 تن مدل MH-50Y
قیمت پایه: 8,150,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :8,000,000 تومان
جک خودرو ماسادا مدل MSJ-850جک خودرو ماسادا مدل MSJ-850
قیمت پایه: 2,100,000 تومان
تخفیف:101,000 تومان
قیمت فروش :1,999,000 تومان
جک سوسماری 10 تن ماسادا مدل SJ-100H
قیمت پایه: 17,500,000 تومان
تخفیف:500,000 تومان
قیمت فروش :17,000,000 تومان
جک سوسماری 2 تن ماسادا مدل SJ-20L-2جک سوسماری 2 تن ماسادا مدل SJ-20L-2
قیمت پایه: 5,350,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :5,300,000 تومان
جک سوسماری 3 تن ماسادا مدل SJ-30H
قیمت پایه: 8,250,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :8,200,000 تومان
جک روغنی 3 تن اکتیو مدل AC-3003جک روغنی 3 تن اکتیو مدل AC-3003
ظرفیت جک روغنی
جک روغنی رونیکس مدل RH-490جک روغنی 2 تن رونیکس مدل RH-4901
ظرفیت جک روغنی
جک و خرک
جک و خرک ...
ادامه مطلب بستن