فیلتر محصولات
بستن فیلتر

سنگ رومیزی: خرید و قیمت ماشین سنگ سنباده با ارسال رایگان| ابزارمارکت

چرخ سنباده ( سنگ رومیزی )

سنگ سنباده رومیزی محک مدل DGD-175
قیمت پایه: 1,780,000 تومان
%13
قیمت پایه: 1,780,000 تومان
تخفیف:240,000 تومان
قیمت فروش :1,540,000 تومان
سنگ رومیزی محک مدل PGD 2000-4L
قیمت پایه: 8,360,000 تومان
%13
قیمت پایه: 8,360,000 تومان
تخفیف:1,160,000 تومان
قیمت فروش :7,200,000 تومان
ماشین سنباده دیسکی دوکاره محک مدل RDS-5/12ماشین سنباده دیسکی دوکاره محک مدل RDS-5/12
قیمت پایه: 7,600,000 تومان
%17
قیمت پایه: 7,600,000 تومان
تخفیف:1,300,000 تومان
قیمت فروش :6,300,000 تومان
سنگ رومیزی محک مدل PGD 2000-2
قیمت پایه: 8,740,000 تومان
%8
قیمت پایه: 8,740,000 تومان
تخفیف:740,000 تومان
قیمت فروش :8,000,000 تومان
سنباده دیسکی محک قطر 305 میلی متر مدل DS-305/1
قیمت پایه: 6,780,000 تومان
%13
قیمت پایه: 6,780,000 تومان
تخفیف:930,000 تومان
قیمت فروش :5,850,000 تومان
سنگ رومیزی محک مدل PGD200-1 Lسنگ رومیزی محک مدل PGD200-1 L
قیمت پایه: 2,549,000 تومان
%16
قیمت پایه: 2,549,000 تومان
تخفیف:410,000 تومان
قیمت فروش :2,139,000 تومان
سنگ رومیزی محک مدل GD-200-1HLسنگ رومیزی محک مدل GD-200-1HL
قیمت پایه: 2,395,000 تومان
%14
قیمت پایه: 2,395,000 تومان
تخفیف:349,000 تومان
قیمت فروش :2,046,000 تومان
سنگ رومیزی محک مدل GD-125-1سنگ رومیزی محک مدل GD-125-1
قیمت پایه: 1,198,000 تومان
%26
قیمت پایه: 1,198,000 تومان
تخفیف:314,500 تومان
قیمت فروش :883,500 تومان
سنباده نواری و دیسکی رومیزی محک 230 میلی متری مدل BDS-230
قیمت پایه: 11,129,000 تومان
%15
قیمت پایه: 11,129,000 تومان
تخفیف:1,679,000 تومان
قیمت فروش :9,450,000 تومان
سنباده نواری و دیسکی رومیزی محک 127 میلی متری مدل BDS-100
قیمت پایه: 2,700,000 تومان
%25
قیمت پایه: 2,700,000 تومان
تخفیف:675,000 تومان
قیمت فروش :2,025,000 تومان
سنباده نواری و دیسکی رومیزی محک 225 میلی متری مدل BDS-69
قیمت پایه: 10,900,000 تومان
%13
قیمت پایه: 10,900,000 تومان
تخفیف:1,450,000 تومان
قیمت فروش :9,450,000 تومان
دستگاه اره تیزکن آینهل مدل BT-SH 90-350دستگاه اره تیزکن آینهل مدل BT-SH 90-350
قیمت پایه: 3,050,000 تومان
%17
قیمت پایه: 3,050,000 تومان
تخفیف:530,000 تومان
قیمت فروش :2,520,000 تومان
سنگ رومیزی محک مدل GD-175Hسنگ رومیزی محک مدل GD-175H
قیمت پایه: 1,699,000 تومان
%15
قیمت پایه: 1,699,000 تومان
تخفیف:266,500 تومان
قیمت فروش :1,432,500 تومان
سنگ سنباده رومیزی محک مدل GD-150Hسنگ سنباده رومیزی محک مدل GD-150H
قیمت پایه: 1,410,000 تومان
%18
قیمت پایه: 1,410,000 تومان
تخفیف:266,000 تومان
قیمت فروش :1,144,000 تومان
سنگ رومیزی محک مدل BGD-175H
قیمت پایه: 2,120,000 تومان
%18
قیمت پایه: 2,120,000 تومان
تخفیف:399,500 تومان
قیمت فروش :1,720,500 تومان
سنباده دیسکی محک 250 میلی متر مدل DS-250
قیمت پایه: 3,500,000 تومان
%22
قیمت پایه: 3,500,000 تومان
تخفیف:800,000 تومان
قیمت فروش :2,700,000 تومان
سنگ سنباده  رومیزی محک مدل DGD-125-2سنگ سنباده  رومیزی محک مدل DGD-125-2
قیمت پایه: 1,500,000 تومان
%23
قیمت پایه: 1,500,000 تومان
تخفیف:356,000 تومان
قیمت فروش :1,144,000 تومان
سنگ رومیزی DCA دی سی ای 150 میلی متری مدل ASE150
قیمت پایه: 2,375,000 تومان
%15
قیمت پایه: 2,375,000 تومان
تخفیف:375,000 تومان
قیمت فروش :2,000,000 تومان
سنگ رومیزی DCA دی سی ای 125 میلی متری مدل ASE125
قیمت پایه: 2,089,000 تومان
%13
قیمت پایه: 2,089,000 تومان
تخفیف:289,000 تومان
قیمت فروش :1,800,000 تومان
سنگ رو میزی کرون مدل CT13547سنگ رو میزی کرون مدل CT13547
قیمت پایه: 2,249,000 تومان
%17
قیمت پایه: 2,249,000 تومان
تخفیف:383,000 تومان
قیمت فروش :1,866,000 تومان
سنگ رو میزی کرون مدل CT13546
قیمت پایه: 1,790,000 تومان
%16
قیمت پایه: 1,790,000 تومان
تخفیف:294,000 تومان
قیمت فروش :1,496,000 تومان
سنگ رو میزی کرون مدل CT13545
قیمت پایه: 1,449,000 تومان
%19
قیمت پایه: 1,449,000 تومان
تخفیف:283,000 تومان
قیمت فروش :1,166,000 تومان
سنگ رومیزی المکس مدل B.G 427
قیمت پایه: 1,890,000 تومان
%10
قیمت پایه: 1,890,000 تومان
تخفیف:200,000 تومان
قیمت فروش :1,690,000 تومان
سنگ رومیزی المکس خرطومی 75 میلی متر مدا B.G 416
قیمت پایه: 1,770,000 تومان
%16
قیمت پایه: 1,770,000 تومان
تخفیف:290,000 تومان
قیمت فروش :1,480,000 تومان
چرخ سنباده ( سنگ رومیزی ) ماشین سنگ سنباده
چرخ سنباده یا سنگ رومیزی ...
ادامه مطلب بستن