فیلتر محصولات
بستن فیلتر

سنگ رومیزی: خرید و قیمت ماشین سنگ سنباده با ارسال رایگان| ابزارمارکت

چرخ سنباده ( سنگ رومیزی )

1-min456
قیمت پایه: 1,150,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,150,000 تومان
تخفیف:92,000 تومان
قیمت فروش :1,058,000 تومان
سنگ رومیزی سیلور مدل GTBN 200Wسنگ رومیزی سیلور مدل GTBN 200W
قیمت پایه: 1,700,000 تومان
%7
قیمت پایه: 1,700,000 تومان
تخفیف:121,000 تومان
قیمت فروش :1,579,000 تومان
سنگ رومیزی محک مدل PGD 2000-4L
قیمت پایه: 9,150,000 تومان
%12
قیمت پایه: 9,150,000 تومان
تخفیف:1,119,000 تومان
قیمت فروش :8,031,000 تومان
سنگ رومیزی محک مدل PGD 2000-2
قیمت پایه: 9,100,000 تومان
%11
قیمت پایه: 9,100,000 تومان
تخفیف:1,069,000 تومان
قیمت فروش :8,031,000 تومان
سنباده دیسکی محک قطر 305 میلی متر مدل DS-305/1
قیمت پایه: 7,280,000 تومان
%15
قیمت پایه: 7,280,000 تومان
تخفیف:1,160,000 تومان
قیمت فروش :6,120,000 تومان
سنباده دیسکی محک 250 میلی متر مدل DS-250
قیمت پایه: 3,370,000 تومان
%6
قیمت پایه: 3,370,000 تومان
تخفیف:220,000 تومان
قیمت فروش :3,150,000 تومان
سنگ رومیزی محک مدل PGD200-1 Lسنگ رومیزی محک مدل PGD200-1 L
قیمت پایه: 2,650,000 تومان
%12
قیمت پایه: 2,650,000 تومان
تخفیف:336,000 تومان
قیمت فروش :2,314,000 تومان
سنگ رومیزی خرطومی 4 کاره محک مدل PG-125سنگ رومیزی خرطومی 4 کاره محک مدل PG-125
قیمت پایه: 2,188,000 تومان
%15
قیمت پایه: 2,188,000 تومان
تخفیف:346,000 تومان
قیمت فروش :1,842,000 تومان
سنگ رومیزی محک مدل GD-200-1HLسنگ رومیزی محک مدل GD-200-1HL
قیمت پایه: 2,540,000 تومان
%12
قیمت پایه: 2,540,000 تومان
تخفیف:321,000 تومان
قیمت فروش :2,219,000 تومان
سنگ رومیزی محک مدل GD-175Hسنگ رومیزی محک مدل GD-175H
قیمت پایه: 1,780,000 تومان
%4
قیمت پایه: 1,780,000 تومان
تخفیف:80,000 تومان
قیمت فروش :1,700,000 تومان
سنگ سنباده رومیزی محک مدل GD-150Hسنگ سنباده رومیزی محک مدل GD-150H
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
%11
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
تخفیف:171,000 تومان
قیمت فروش :1,279,000 تومان
سنگ رومیزی محک مدل GD-125-1سنگ رومیزی محک مدل GD-125-1
قیمت پایه: 1,098,000 تومان
%11
قیمت پایه: 1,098,000 تومان
تخفیف:124,000 تومان
قیمت فروش :974,000 تومان
سنباده نواری و دیسکی رومیزی محک 230 میلی متری مدل BDS-230
قیمت پایه: 11,450,000 تومان
%9
قیمت پایه: 11,450,000 تومان
تخفیف:1,056,000 تومان
قیمت فروش :10,394,000 تومان
سنباده نواری و دیسکی رومیزی محک 127 میلی متری مدل BDS-100
قیمت پایه: 2,528,000 تومان
%15
قیمت پایه: 2,528,000 تومان
تخفیف:403,000 تومان
قیمت فروش :2,125,000 تومان
سنباده نواری و دیسکی رومیزی محک 225 میلی متری مدل BDS-69
قیمت پایه: 11,400,000 تومان
%3
قیمت پایه: 11,400,000 تومان
تخفیف:400,000 تومان
قیمت فروش :11,000,000 تومان
سنگ سنباده  رومیزی محک مدل DGD-125-2سنگ سنباده  رومیزی محک مدل DGD-125-2
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
%11
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
تخفیف:171,000 تومان
قیمت فروش :1,279,000 تومان
دستگاه اره تیزکن آینهل مدل BT-SH 90-350دستگاه اره تیزکن آینهل مدل BT-SH 90-350
قیمت پایه: 3,198,000 تومان
%12
قیمت پایه: 3,198,000 تومان
تخفیف:400,000 تومان
قیمت فروش :2,798,000 تومان
سنگ رومیزی المکس خرطومی 75 میلی متر مدا B.G 416
قیمت پایه: 1,770,000 تومان
%16
قیمت پایه: 1,770,000 تومان
تخفیف:290,000 تومان
قیمت فروش :1,480,000 تومان
سنگ رومیزی المکس مدل B.G 427
قیمت پایه: 1,890,000 تومان
%10
قیمت پایه: 1,890,000 تومان
تخفیف:200,000 تومان
قیمت فروش :1,690,000 تومان
سنگ رومیزی نک 125 میلی متر مدل NEK 2012 BG
قیمت پایه: 1,280,000 تومان
%14
قیمت پایه: 1,280,000 تومان
تخفیف:180,000 تومان
قیمت فروش :1,100,000 تومان
سنگ رومیزی نک 150 میلی متر مدل NEK 2515 BG
قیمت پایه: 1,580,000 تومان
%20
قیمت پایه: 1,580,000 تومان
تخفیف:324,000 تومان
قیمت فروش :1,256,000 تومان
سنگ رو میزی کرون مدل CT13547سنگ رو میزی کرون مدل CT13547
قیمت پایه: 2,249,000 تومان
%14
قیمت پایه: 2,249,000 تومان
تخفیف:322,000 تومان
قیمت فروش :1,927,000 تومان
سنگ رو میزی کرون مدل CT13546
قیمت پایه: 1,720,000 تومان
%10
قیمت پایه: 1,720,000 تومان
تخفیف:184,000 تومان
قیمت فروش :1,536,000 تومان
سنگ رو میزی کرون مدل CT13545
قیمت پایه: 1,350,000 تومان
%11
قیمت پایه: 1,350,000 تومان
تخفیف:152,000 تومان
قیمت فروش :1,198,000 تومان
چرخ سنباده ( سنگ رومیزی ) ماشین سنگ سنباده
چرخ سنباده یا سنگ رومیزی ...
ادامه مطلب بستن