فیلتر محصولات
بستن فیلتر

سنگ رومیزی: خرید و قیمت ماشین سنگ سنباده با ارسال رایگان| ابزارمارکت

چرخ سنباده ( سنگ رومیزی )

سنگ رو میزی کرون مدل CT13547سنگ رو میزی کرون مدل CT13547
قیمت پایه: 1,580,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,580,000 تومان
تخفیف:130,000 تومان
قیمت فروش :1,450,000 تومان
سنگ رو میزی کرون مدل CT13546
قیمت پایه: 1,300,000 تومان
%11
قیمت پایه: 1,300,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :1,150,000 تومان
سنگ رو میزی کرون مدل CT13545
قیمت پایه: 998,000 تومان
%14
قیمت پایه: 998,000 تومان
تخفیف:148,000 تومان
قیمت فروش :850,000 تومان
سنگ رومیزی توسن مدل 4200-BG
قیمت پایه: 1,700,000 تومان
%3
قیمت پایه: 1,700,000 تومان
تخفیف:52,000 تومان
قیمت فروش :1,648,000 تومان
سنگ رومیزی توسن مدل 4175BG
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
%1
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
تخفیف:15,000 تومان
قیمت فروش :1,435,000 تومان
150-min
قیمت پایه: 1,150,000 تومان
%4
قیمت پایه: 1,150,000 تومان
تخفیف:52,000 تومان
قیمت فروش :1,098,000 تومان
سنگ رومیزی توسن مدل 4125BG
قیمت پایه: 930,000 تومان
%2
قیمت پایه: 930,000 تومان
تخفیف:27,000 تومان
قیمت فروش :903,000 تومان
سنگ رومیزی نک 200 میلی متر مدل NEK 3820 BG
قیمت پایه: 1,720,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,720,000 تومان
تخفیف:139,000 تومان
قیمت فروش :1,581,000 تومان
سنگ رومیزی نک 150 میلی متر مدل NEK 2515 BG
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
%6
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
تخفیف:74,500 تومان
قیمت فروش :1,025,500 تومان
سنگ رومیزی نک 125 میلی متر مدل NEK 2012 BG
قیمت پایه: 900,000 تومان
%5
قیمت پایه: 900,000 تومان
تخفیف:47,500 تومان
قیمت فروش :852,500 تومان
دستگاه اره تیزکن آینهل مدل BT-SH 90-350دستگاه اره تیزکن آینهل مدل BT-SH 90-350
قیمت پایه: 2,120,000 تومان
%14
قیمت پایه: 2,120,000 تومان
تخفیف:317,000 تومان
قیمت فروش :1,803,000 تومان
سنگ رومیزی محک مدل PGD200-1 Lسنگ رومیزی محک مدل PGD200-1 L
قیمت پایه: 1,795,000 تومان
%13
قیمت پایه: 1,795,000 تومان
تخفیف:236,000 تومان
قیمت فروش :1,559,000 تومان
سنگ رومیزی محک مدل GD-200-1HLسنگ رومیزی محک مدل GD-200-1HL
قیمت پایه: 1,660,000 تومان
%7
قیمت پایه: 1,660,000 تومان
تخفیف:121,000 تومان
قیمت فروش :1,539,000 تومان
سنگ رومیزی محک مدل GD-175Hسنگ رومیزی محک مدل GD-175H
قیمت پایه: 1,299,000 تومان
%15
قیمت پایه: 1,299,000 تومان
تخفیف:200,000 تومان
قیمت فروش :1,099,000 تومان
سنگ رومیزی محک مدل GD-125-1سنگ رومیزی محک مدل GD-125-1
قیمت پایه: 785,000 تومان
%18
قیمت پایه: 785,000 تومان
تخفیف:145,000 تومان
قیمت فروش :640,000 تومان
سنگ رومیزی المکس مدل B.G 427
سنگ رومیزی المکس مدل B.G 425سنگ رومیزی المکس مدل B.G 425
سنگ رومیزی المکس مدل B.G 422سنگ رومیزی المکس مدل B.G 422
سنگ سنباده  رومیزی محک مدل DGD-125-2سنگ سنباده  رومیزی محک مدل DGD-125-2
سنگ رومیزی خرطومی 4 کاره محک مدل PG-125سنگ رومیزی خرطومی 4 کاره محک مدل PG-125
سنگ سنباده رومیزی محک مدل GD-150Hسنگ سنباده رومیزی محک مدل GD-150H
سنگ رومیزی محک مدل BGD-175H
سنباده نواری و دیسکی رومیزی محک 230 میلی متری مدل BDS-230
سنباده نواری و دیسکی رومیزی محک 127 میلی متری مدل BDS-100
چرخ سنباده ( سنگ رومیزی ) ماشین سنگ سنباده
چرخ سنباده یا سنگ رومیزی ...
ادامه مطلب بستن