فیلتر محصولات
بستن فیلتر

سنگ رومیزی: خرید و قیمت ماشین سنگ سنباده با ارسال رایگان| ابزارمارکت

چرخ سنباده ( سنگ رومیزی )

سنگ رومیزی سیلور خرطومی 75 میلی متر مدل GTBN200Wسنگ رومیزی سیلور خرطومی 75 میلی متر مدل GTBN200W
قیمت پایه: 695,000 تومان
تخفیف:55,500 تومان
قیمت فروش :639,500 تومان
سنگ رومیزی نک 150 میلی متر مدل NEK 2515 BG
قیمت پایه: 790,000 تومان
تخفیف:105,000 تومان
قیمت فروش :685,000 تومان
سنگ رومیزی نک 200 میلی متر مدل NEK 3820 BG
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
تخفیف:117,000 تومان
قیمت فروش :983,000 تومان
سنگ رومیزی نک 125 میلی متر مدل NEK 2012 BG
قیمت پایه: 620,000 تومان
تخفیف:84,500 تومان
قیمت فروش :535,500 تومان
سنگ رومیزی 900 وات سه فاز 250 میلی متر متابو
قیمت پایه: 5,100,000 تومان
تخفیف:350,000 تومان
قیمت فروش :4,750,000 تومان
سنگ رومیزی 600 وات 200 میلی متر متابو
قیمت پایه: 2,970,000 تومان
تخفیف:79,000 تومان
قیمت فروش :2,891,000 تومان
سنگ رومیزی 500 وات 175 میلی متر متابو
قیمت پایه: 2,670,000 تومان
تخفیف:140,000 تومان
قیمت فروش :2,530,000 تومان
سنگ رومیزی NEC خرطومی 75 میلی متر مدل 75-N
قیمت پایه: 610,000 تومان
تخفیف:12,000 تومان
قیمت فروش :598,000 تومان
سنگ رومیزی 350 وات 150 میلی متر متابو
قیمت پایه: 1,690,000 تومان
تخفیف:54,000 تومان
قیمت فروش :1,636,000 تومان
سنگ رومیزی 200 وات 125 میلی متر متابو
قیمت پایه: 1,426,000 تومان
تخفیف:71,000 تومان
قیمت فروش :1,355,000 تومان
NEC-sangromizi125-2NEC-sangromizi125-17
قیمت پایه: 450,000 تومان
تخفیف:65,000 تومان
قیمت فروش :385,000 تومان
چرخ سنباده ( سنگ رومیزی ) ماشین سنگ سنباده
چرخ سنباده یا سنگ رومیزی ...
ادامه مطلب بستن