فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت و خرید انواع سنگ رومیزی یا چرخ سنباده | فروشگاه ابزار مارکت

چرخ سنباده ( سنگ رومیزی )
چرخ سنباده یا سنگ رومیزی ...

چرخ سنباده ( سنگ رومیزی )

سنگ رومیزی 200 وات 125 میلی متر متابو
قیمت پایه: 608,000 تومان
تخفیف:43,000 تومان
قیمت فروش :565,000 تومان
سنگ رومیزی 350 وات 150 میلی متر متابو
قیمت پایه: 722,000 تومان
تخفیف:52,000 تومان
قیمت فروش :670,000 تومان
سنگ رومیزی 500 وات 175 میلی متر متابو
قیمت پایه: 1,141,000 تومان
تخفیف:81,000 تومان
قیمت فروش :1,060,000 تومان
سنگ رومیزی 600 وات 200 میلی متر متابو
قیمت پایه: 1,268,000 تومان
تخفیف:64,000 تومان
قیمت فروش :1,204,000 تومان
سنگ رومیزی 750 وات سه فاز 200 میلی متر متابو
قیمت پایه: 1,384,000 تومان
تخفیف:70,000 تومان
قیمت فروش :1,314,000 تومان
سنگ رومیزی 900 وات سه فاز 250 میلی متر متابو
قیمت پایه: 2,146,000 تومان
تخفیف:108,000 تومان
قیمت فروش :2,038,000 تومان