فیلتر محصولات
بستن فیلتر

سنگ رومیزی: خرید و قیمت ماشین سنگ سنباده با ارسال رایگان| ابزارمارکت

چرخ سنباده ( سنگ رومیزی )

سنگ رومیزی توسن مدل 4175BG
قیمت پایه: 2,480,000 تومان
%5
قیمت پایه: 2,480,000 تومان
تخفیف:133,000 تومان
قیمت فروش :2,347,000 تومان
سنگ رومیزی توسن مدل 4200-BG
قیمت پایه: 2,590,000 تومان
%5
قیمت پایه: 2,590,000 تومان
تخفیف:143,000 تومان
قیمت فروش :2,447,000 تومان
150-min
قیمت پایه: 1,799,000 تومان
%2
قیمت پایه: 1,799,000 تومان
تخفیف:49,000 تومان
قیمت فروش :1,750,000 تومان
سنگ رومیزی توسن مدل 4125BG
قیمت پایه: 1,350,000 تومان
%9
قیمت پایه: 1,350,000 تومان
تخفیف:125,000 تومان
قیمت فروش :1,225,000 تومان
سنگ سنباده رومیزی محک مدل DGD-175
قیمت پایه: 1,790,000 تومان
%6
قیمت پایه: 1,790,000 تومان
تخفیف:117,000 تومان
قیمت فروش :1,673,000 تومان
سنگ رومیزی محک مدل PGD 2000-2
قیمت پایه: 8,700,000 تومان
%9
قیمت پایه: 8,700,000 تومان
تخفیف:800,000 تومان
قیمت فروش :7,900,000 تومان
سنباده دیسکی محک قطر 305 میلی متر مدل DS-305/1
قیمت پایه: 6,900,000 تومان
%11
قیمت پایه: 6,900,000 تومان
تخفیف:775,000 تومان
قیمت فروش :6,125,000 تومان
سنباده دیسکی محک 250 میلی متر مدل DS-250
قیمت پایه: 3,270,000 تومان
%12
قیمت پایه: 3,270,000 تومان
تخفیف:400,000 تومان
قیمت فروش :2,870,000 تومان
سنگ سنباده  رومیزی محک مدل DGD-125-2سنگ سنباده  رومیزی محک مدل DGD-125-2
قیمت پایه: 1,490,000 تومان
%12
قیمت پایه: 1,490,000 تومان
تخفیف:185,000 تومان
قیمت فروش :1,305,000 تومان
سنگ رومیزی محک مدل GD-175Hسنگ رومیزی محک مدل GD-175H
قیمت پایه: 1,790,000 تومان
%7
قیمت پایه: 1,790,000 تومان
تخفیف:141,000 تومان
قیمت فروش :1,649,000 تومان
سنگ سنباده رومیزی محک مدل GD-150Hسنگ سنباده رومیزی محک مدل GD-150H
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
%10
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
تخفیف:145,000 تومان
قیمت فروش :1,305,000 تومان
سنگ رومیزی محک مدل GD-125-1سنگ رومیزی محک مدل GD-125-1
قیمت پایه: 1,120,000 تومان
%10
قیمت پایه: 1,120,000 تومان
تخفیف:120,000 تومان
قیمت فروش :1,000,000 تومان
سنباده نواری و دیسکی رومیزی محک 230 میلی متری مدل BDS-230
قیمت پایه: 11,400,000 تومان
%9
قیمت پایه: 11,400,000 تومان
تخفیف:1,135,000 تومان
قیمت فروش :10,265,000 تومان
سنباده نواری و دیسکی رومیزی محک 225 میلی متری مدل BDS-69
قیمت پایه: 11,300,000 تومان
%2
قیمت پایه: 11,300,000 تومان
تخفیف:301,000 تومان
قیمت فروش :10,999,000 تومان
سنگ رومیزی محک مدل GD-200-1HLسنگ رومیزی محک مدل GD-200-1HL
قیمت پایه: 2,560,000 تومان
%8
قیمت پایه: 2,560,000 تومان
تخفیف:211,000 تومان
قیمت فروش :2,349,000 تومان
سنباده نواری و دیسکی رومیزی محک 127 میلی متری مدل BDS-100
قیمت پایه: 2,480,000 تومان
%13
قیمت پایه: 2,480,000 تومان
تخفیف:347,000 تومان
قیمت فروش :2,133,000 تومان
سنگ رومیزی 900 وات سه فاز 250 میلی متر متابو
قیمت پایه: 16,700,000 تومان
%8
قیمت پایه: 16,700,000 تومان
تخفیف:1,411,000 تومان
قیمت فروش :15,289,000 تومان
سنگ رومیزی 750 وات سه فاز 200 میلی متر متابو
قیمت پایه: 10,900,000 تومان
%3
قیمت پایه: 10,900,000 تومان
تخفیف:401,000 تومان
قیمت فروش :10,499,000 تومان
سنگ رومیزی 600 وات 200 میلی متر متابو
قیمت پایه: 9,800,000 تومان
%2
قیمت پایه: 9,800,000 تومان
تخفیف:201,000 تومان
قیمت فروش :9,599,000 تومان
سنگ رومیزی 500 وات 175 میلی متر متابو
قیمت پایه: 8,900,000 تومان
%2
قیمت پایه: 8,900,000 تومان
تخفیف:251,000 تومان
قیمت فروش :8,649,000 تومان
سنگ رومیزی 350 وات 150 میلی متر متابو
قیمت پایه: 5,700,000 تومان
%4
قیمت پایه: 5,700,000 تومان
تخفیف:251,000 تومان
قیمت فروش :5,449,000 تومان
سنگ رومیزی 200 وات 125 میلی متر متابو
قیمت پایه: 4,950,000 تومان
%7
قیمت پایه: 4,950,000 تومان
تخفیف:351,000 تومان
قیمت فروش :4,599,000 تومان
دستگاه اره تیزکن آینهل مدل BT-SH 90-350دستگاه اره تیزکن آینهل مدل BT-SH 90-350
قیمت پایه: 3,250,000 تومان
%8
قیمت پایه: 3,250,000 تومان
تخفیف:280,000 تومان
قیمت فروش :2,970,000 تومان
سنگ رومیزی سیلور مدل GTBN 200Wسنگ رومیزی سیلور مدل GTBN 200W
قیمت پایه: 1,750,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,750,000 تومان
تخفیف:141,000 تومان
قیمت فروش :1,609,000 تومان
چرخ سنباده ( سنگ رومیزی ) ماشین سنگ سنباده
چرخ سنباده یا سنگ رومیزی ...
ادامه مطلب بستن