فیلتر محصولات
بستن فیلتر

سنگ رومیزی: خرید و قیمت ماشین سنگ سنباده با ارسال رایگان| ابزارمارکت

چرخ سنباده ( سنگ رومیزی )

حراجی
سنگ رومیزی نک 200 میلی متر مدل NEK 3820 BG
قیمت پایه: 1,000,000 تومان
تخفیف:201,000 تومان
قیمت فروش :799,000 تومان
سنگ رومیزی نک 150 میلی متر مدل NEK 2515 BG
قیمت پایه: 760,000 تومان
تخفیف:63,000 تومان
قیمت فروش :697,000 تومان
سنگ رومیزی نک 125 میلی متر مدل NEK 2012 BG
قیمت پایه: 630,000 تومان
تخفیف:55,000 تومان
قیمت فروش :575,000 تومان
سنگ رومیزی 900 وات سه فاز 250 میلی متر متابو
قیمت پایه: 4,998,000 تومان
تخفیف:129,000 تومان
قیمت فروش :4,869,000 تومان
سنگ رومیزی 600 وات 200 میلی متر متابو
قیمت پایه: 2,958,000 تومان
تخفیف:65,000 تومان
قیمت فروش :2,893,000 تومان
سنگ رومیزی 500 وات 175 میلی متر متابو
قیمت پایه: 2,662,000 تومان
تخفیف:90,000 تومان
قیمت فروش :2,572,000 تومان
سنگ رومیزی 350 وات 150 میلی متر متابو
قیمت پایه: 1,678,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :1,638,000 تومان
سنگ رومیزی 200 وات 125 میلی متر متابو
قیمت پایه: 1,416,000 تومان
تخفیف:57,000 تومان
قیمت فروش :1,359,000 تومان
NEC-sangromizi125-2NEC-sangromizi125-17
قیمت پایه: 426,000 تومان
تخفیف:41,000 تومان
قیمت فروش :385,000 تومان
چرخ سنباده ( سنگ رومیزی ) ماشین سنگ سنباده
چرخ سنباده یا سنگ رومیزی ...
ادامه مطلب بستن