فیلتر محصولات
بستن فیلتر

سنگ رومیزی: خرید و قیمت ماشین سنگ سنباده با ارسال رایگان| ابزارمارکت

چرخ سنباده ( سنگ رومیزی )

سنگ رومیزی 600 وات 200 میلی متر متابو
قیمت پایه: 2,970,000 تومان
%2
قیمت پایه: 2,970,000 تومان
تخفیف:79,000 تومان
قیمت فروش :2,891,000 تومان
سنگ رومیزی 500 وات 175 میلی متر متابو
قیمت پایه: 2,670,000 تومان
%5
قیمت پایه: 2,670,000 تومان
تخفیف:140,000 تومان
قیمت فروش :2,530,000 تومان
سنگ رومیزی 350 وات 150 میلی متر متابو
قیمت پایه: 1,690,000 تومان
%3
قیمت پایه: 1,690,000 تومان
تخفیف:56,000 تومان
قیمت فروش :1,634,000 تومان
سنگ رومیزی 200 وات 125 میلی متر متابو
قیمت پایه: 1,426,000 تومان
%5
قیمت پایه: 1,426,000 تومان
تخفیف:73,000 تومان
قیمت فروش :1,353,000 تومان
سنگ رومیزی سیلور خرطومی 75 میلی متر مدل GTBN200Wسنگ رومیزی سیلور خرطومی 75 میلی متر مدل GTBN200W
قیمت پایه: 695,000 تومان
%6
قیمت پایه: 695,000 تومان
تخفیف:47,000 تومان
قیمت فروش :648,000 تومان
حراجی
سنگ رومیزی نک 200 میلی متر مدل NEK 3820 BG
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
%20
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
تخفیف:221,000 تومان
قیمت فروش :879,000 تومان
سنگ رومیزی نک 125 میلی متر مدل NEK 2012 BG
قیمت پایه: 620,000 تومان
%9
قیمت پایه: 620,000 تومان
تخفیف:61,000 تومان
قیمت فروش :559,000 تومان
سنگ رومیزی نک 150 میلی متر مدل NEK 2515 BG
قیمت پایه: 790,000 تومان
%8
قیمت پایه: 790,000 تومان
تخفیف:67,000 تومان
قیمت فروش :723,000 تومان
NEC-sangromizi125-2NEC-sangromizi125-17
قیمت پایه: 450,000 تومان
%14
قیمت پایه: 450,000 تومان
تخفیف:65,000 تومان
قیمت فروش :385,000 تومان
سنگ رومیزی NEC خرطومی 75 میلی متر مدل 75-N
سنگ رومیزی 900 وات سه فاز 250 میلی متر متابو
سنگ رومیزی 750 وات سه فاز 200 میلی متر متابو
چرخ سنباده ( سنگ رومیزی ) ماشین سنگ سنباده
چرخ سنباده یا سنگ رومیزی ...
ادامه مطلب بستن