فیلتر محصولات
بستن فیلتر

سنگ رومیزی: خرید و قیمت ماشین سنگ سنباده با ارسال رایگان| ابزارمارکت

چرخ سنباده ( سنگ رومیزی )

حراجی
سنگ رومیزی نک 200 میلی متر مدل NEK 3820 BG
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
تخفیف:225,000 تومان
قیمت فروش :875,000 تومان
سنگ رومیزی نک 150 میلی متر مدل NEK 2515 BG
قیمت پایه: 790,000 تومان
تخفیف:113,000 تومان
قیمت فروش :677,000 تومان
سنگ رومیزی نک 125 میلی متر مدل NEK 2012 BG
قیمت پایه: 620,000 تومان
تخفیف:90,000 تومان
قیمت فروش :530,000 تومان
سنگ رومیزی 900 وات سه فاز 250 میلی متر متابو
قیمت پایه: 5,100,000 تومان
تخفیف:235,000 تومان
قیمت فروش :4,865,000 تومان
سنگ رومیزی 600 وات 200 میلی متر متابو
قیمت پایه: 2,958,000 تومان
تخفیف:65,000 تومان
قیمت فروش :2,893,000 تومان
سنگ رومیزی 500 وات 175 میلی متر متابو
قیمت پایه: 2,670,000 تومان
تخفیف:75,500 تومان
قیمت فروش :2,594,500 تومان
حراجی
سنگ رومیزی NEC خرطومی 75 میلی متر مدل 75-N
قیمت پایه: 598,000 تومان
تخفیف:73,000 تومان
قیمت فروش :525,000 تومان
سنگ رومیزی 350 وات 150 میلی متر متابو
قیمت پایه: 1,690,000 تومان
تخفیف:52,000 تومان
قیمت فروش :1,638,000 تومان
سنگ رومیزی 200 وات 125 میلی متر متابو
قیمت پایه: 1,426,000 تومان
تخفیف:43,000 تومان
قیمت فروش :1,383,000 تومان
NEC-sangromizi125-2NEC-sangromizi125-17
قیمت پایه: 426,000 تومان
تخفیف:41,000 تومان
قیمت فروش :385,000 تومان
چرخ سنباده ( سنگ رومیزی ) ماشین سنگ سنباده
چرخ سنباده یا سنگ رومیزی ...
ادامه مطلب بستن