فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت و خرید انواع سنگ رومیزی یا چرخ سنباده | فروشگاه ابزار مارکت

چرخ سنباده ( سنگ رومیزی )
چرخ سنباده یا سنگ رومیزی ...
ادامه مطلب بستن

چرخ سنباده ( سنگ رومیزی )

سنگ رومیزی نک 200 میلی متر مدل NEK 3820 BG
قیمت پایه: 981,000 تومان
تخفیف:52,000 تومان
قیمت فروش :929,000 تومان
سنگ رومیزی نک 150 میلی متر مدل NEK 2515 BG
قیمت پایه: 741,000 تومان
تخفیف:42,000 تومان
قیمت فروش :699,000 تومان
سنگ رومیزی نک 125 میلی متر مدل NEK 2012 BG
قیمت فروش :578,000 تومان
سنگ رومیزی 900 وات سه فاز 250 میلی متر متابو
قیمت پایه: 4,998,000 تومان
تخفیف:105,000 تومان
قیمت فروش :4,893,000 تومان
سنگ رومیزی 750 وات سه فاز 200 میلی متر متابو
قیمت پایه: 3,228,000 تومان
تخفیف:68,000 تومان
قیمت فروش :3,160,000 تومان
سنگ رومیزی 600 وات 200 میلی متر متابو
قیمت پایه: 2,958,000 تومان
تخفیف:63,000 تومان
قیمت فروش :2,895,000 تومان
سنگ رومیزی 500 وات 175 میلی متر متابو
قیمت پایه: 2,662,000 تومان
تخفیف:65,000 تومان
قیمت فروش :2,597,000 تومان
سنگ رومیزی 350 وات 150 میلی متر متابو
قیمت پایه: 1,678,000 تومان
تخفیف:38,000 تومان
قیمت فروش :1,640,000 تومان
سنگ رومیزی 200 وات 125 میلی متر متابو
قیمت پایه: 1,416,000 تومان
تخفیف:35,000 تومان
قیمت فروش :1,381,000 تومان
NEC-sangromizi125-2NEC-sangromizi125-17
قیمت فروش :368,000 تومان