فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت ، مشخصات و خرید انواع سشوار صنعتی | فروشگاه ابزار مارکت

سشوار صنعتی
سشوار صنعتی ...

سشوار صنعتی

سشوار صنعتی نک مدل NEK 1800 HGسشوار صنعتی نک مدل NEK 1800 HG
قیمت پایه: 215,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :195,000 تومان
سشوار صنعتی دیجیتال نک مدل NEK 2000 HGسشوار صنعتی دیجیتال نک مدل NEK 2000 HG
قیمت پایه: 285,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :255,000 تومان
سشوار صنعتی هیوندای مدل HP2060-HG
قیمت پایه: 314,500 تومان
تخفیف:26,500 تومان
قیمت فروش :288,000 تومان
سشوار صنعتی ماکیتا مدل HG6020Makita-HG6020-1
قیمت فروش :297,000 تومان
سشوار صنعتی 1600 وات متابو
قیمت پایه: 422,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :392,000 تومان
سشوار صنعتی 2000 وات متابو
قیمت پایه: 659,000 تومان
تخفیف:47,000 تومان
قیمت فروش :612,000 تومان
سشوار صنعتی 2300 وات متابو
قیمت پایه: 887,000 تومان
تخفیف:64,000 تومان
قیمت فروش :823,000 تومان