فیلتر محصولات
بستن فیلتر

خرید چکش بادی+خرید و قیمت پیکور بادی (ارسال رایگان)| ابزارمارکت

چکش بادی

چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2200/H
قیمت پایه: 8,400,000 تومان
%5
قیمت پایه: 8,400,000 تومان
تخفیف:500,000 تومان
قیمت فروش :7,900,000 تومان
چکش گل زن بادی سوماک مدل ST-2558
قیمت پایه: 4,360,000 تومان
%5
قیمت پایه: 4,360,000 تومان
تخفیف:260,000 تومان
قیمت فروش :4,100,000 تومان
چکش بادی مستقیم سوماک مدل ST-2204-H
قیمت پایه: 15,200,000 تومان
%7
قیمت پایه: 15,200,000 تومان
تخفیف:1,100,000 تومان
قیمت فروش :14,100,000 تومان
چکش بادی سوماک مدل ST-2220/R
قیمت پایه: 1,920,000 تومان
%11
قیمت پایه: 1,920,000 تومان
تخفیف:220,000 تومان
قیمت فروش :1,700,000 تومان
 چکش قلمی  مدل 2551 سوماک
قیمت پایه: 6,900,000 تومان
%5
قیمت پایه: 6,900,000 تومان
تخفیف:360,000 تومان
قیمت فروش :6,540,000 تومان
چکش گل زن بادی اس پی سوماک مدل SP-1470
قیمت پایه: 20,200,000 تومان
%5
قیمت پایه: 20,200,000 تومان
تخفیف:1,200,000 تومان
قیمت فروش :19,000,000 تومان
چکش بادی سوماک مدل ST-2220-H
قیمت پایه: 1,990,000 تومان
%11
قیمت پایه: 1,990,000 تومان
تخفیف:230,000 تومان
قیمت فروش :1,760,000 تومان
پیکور بادی سوماک 25 کیلویی مدل ST-2603
قیمت پایه: 49,900,000 تومان
%4
قیمت پایه: 49,900,000 تومان
تخفیف:2,100,000 تومان
قیمت فروش :47,800,000 تومان
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2312-KRچکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2312-KR
قیمت پایه: 2,140,000 تومان
%7
قیمت پایه: 2,140,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :1,990,000 تومان
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2602پیکور بادی سوماک مدل ST-2602
قیمت پایه: 27,200,000 تومان
%5
قیمت پایه: 27,200,000 تومان
تخفیف:1,600,000 تومان
قیمت فروش :25,600,000 تومان
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2202-Hپیکور بادی سوماک مدل ST-2202-H
قیمت پایه: 12,500,000 تومان
%7
قیمت پایه: 12,500,000 تومان
تخفیف:900,000 تومان
قیمت فروش :11,600,000 تومان
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2201-H
قیمت پایه: 11,400,000 تومان
%7
قیمت پایه: 11,400,000 تومان
تخفیف:900,000 تومان
قیمت فروش :10,500,000 تومان
چکش بادی اس پی مدل SP 1410K
قیمت پایه: 9,500,000 تومان
%7
قیمت پایه: 9,500,000 تومان
تخفیف:720,000 تومان
قیمت فروش :8,780,000 تومان
چکش گل زن سوزنی دوکاره نیتو کوهکی مدل AJC-16
قیمت پایه: 11,880,000 تومان
%9
قیمت پایه: 11,880,000 تومان
تخفیف:1,160,000 تومان
قیمت فروش :10,720,000 تومان
چکش گل زن بادی نیتو کوهکی ACH-16
قیمت پایه: 7,200,000 تومان
%10
قیمت پایه: 7,200,000 تومان
تخفیف:740,000 تومان
قیمت فروش :6,460,000 تومان
چکش گل زن نیتو کوهکی مدل JEX-24
قیمت پایه: 19,480,000 تومان
%4
قیمت پایه: 19,480,000 تومان
تخفیف:840,000 تومان
قیمت فروش :18,640,000 تومان
چکش گل زن نیتوکوهکی سوزنی مدل JEX-20
قیمت پایه: 16,800,000 تومان
%7
قیمت پایه: 16,800,000 تومان
تخفیف:1,200,000 تومان
قیمت فروش :15,600,000 تومان
گل زن بادی نیتوکوهکی مدل JT-20
قیمت پایه: 13,390,000 تومان
%6
قیمت پایه: 13,390,000 تومان
تخفیف:880,000 تومان
قیمت فروش :12,510,000 تومان
گل زن بادی نیتوکوهکی مدل CH-24
چکش گل زن بادی سوماک مدل ST-2553
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2310-R
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2320-H
چکش بادی سوماک مدل ST-2210/R
چکش بادی 1.12 کیلوگرمی سوماک مدل ST-2310H

چکش بادی

چکش بادی ...
ادامه مطلب بستن