فیلتر محصولات
بستن فیلتر

چکش بادی و پیکور بادی، مشاوره فنی، قیمت عالی، ارسال رایگان|ابزارمارکت

چکش بادی

چکش گل زن بادی اس پی سوماک مدل SP-1470
قیمت پایه: 12,950,000 تومان
%5
قیمت پایه: 12,950,000 تومان
تخفیف:750,000 تومان
قیمت فروش :12,200,000 تومان
پیکور بادی سوماک 25 کیلویی مدل ST-2603
قیمت پایه: 30,450,000 تومان
%4
قیمت پایه: 30,450,000 تومان
تخفیف:1,450,000 تومان
قیمت فروش :29,000,000 تومان
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2602پیکور بادی سوماک مدل ST-2602
قیمت پایه: 16,000,000 تومان
%3
قیمت پایه: 16,000,000 تومان
تخفیف:500,000 تومان
قیمت فروش :15,500,000 تومان
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2202-Hپیکور بادی سوماک مدل ST-2202-H
قیمت پایه: 7,120,000 تومان
%4
قیمت پایه: 7,120,000 تومان
تخفیف:320,000 تومان
قیمت فروش :6,800,000 تومان
چکش بادی سوماک مدل ST-2220-H
قیمت پایه: 1,045,000 تومان
%7
قیمت پایه: 1,045,000 تومان
تخفیف:75,000 تومان
قیمت فروش :970,000 تومان
چکش بادی اس پی مدل SP 1410K
قیمت پایه: 5,950,000 تومان
%5
قیمت پایه: 5,950,000 تومان
تخفیف:350,000 تومان
قیمت فروش :5,600,000 تومان
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2212-KHچکش بادی سوماک مدل ST-2212-KH
قیمت پایه: 1,900,000 تومان
%10
قیمت پایه: 1,900,000 تومان
تخفیف:200,000 تومان
قیمت فروش :1,700,000 تومان
چکش بادی سوماک مدل ST-2330-H
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2312-KRچکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2312-KR
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2201-H
چکش بادی سوماک مدل T-M3008H
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2320-R
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2210-Hچکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2210-H

چکش بادی

چکش بادی ...
ادامه مطلب بستن