فیلتر محصولات
بستن فیلتر

واحد مراقبت و فیلتر رطوبت گیر| قیمت بی نظیر، ارسال رایگان| ابزارمارکت

واحد مراقبت هوا

واحد مراقبت سوماک مدل SA-2281A
قیمت پایه: 5,500,000 تومان
%2
قیمت پایه: 5,500,000 تومان
تخفیف:133,000 تومان
قیمت فروش :5,367,000 تومان
واحد مراقبت هازت مدل 2-9070واحد مراقبت هازت مدل 2-9070
قیمت پایه: 2,400,000 تومان
%6
قیمت پایه: 2,400,000 تومان
تخفیف:162,000 تومان
قیمت فروش :2,238,000 تومان
واحد مراقبت سوماک مدل SA-2281P
قیمت پایه: 5,120,000 تومان
قیمت پایه: 5,120,000 تومان
تخفیف:51,000 تومان
قیمت فروش :5,069,000 تومان
واحد مراقب سوماک مدل SA-2260
قیمت پایه: 4,100,000 تومان
%2
قیمت پایه: 4,100,000 تومان
تخفیف:105,000 تومان
قیمت فروش :3,995,000 تومان
واحد مراقبت سوماک مدل SA-2260A
قیمت پایه: 1,300,000 تومان
%2
قیمت پایه: 1,300,000 تومان
تخفیف:35,000 تومان
قیمت فروش :1,265,000 تومان
واحد مراقبت سوماک مدل SA-2314
قیمت پایه: 799,000 تومان
%3
قیمت پایه: 799,000 تومان
تخفیف:28,000 تومان
قیمت فروش :771,000 تومان
واحد مراقب سوماک مدل SA-2324
قیمت پایه: 720,000 تومان
%3
قیمت پایه: 720,000 تومان
تخفیف:27,000 تومان
قیمت فروش :693,000 تومان
واحد مراقب سوماک مدل SA-2324FRواحد مراقبت سوماک مدل SA-2324FR
قیمت پایه: 499,000 تومان
%4
قیمت پایه: 499,000 تومان
تخفیف:22,000 تومان
قیمت فروش :477,000 تومان
واحد مراقبت سوماک مدل SA-2314F
واحد مراقبت رونیکس مدل RH-6902
واحد مراقبت رونیکس مدل RH-6901

واحد مراقبت هوا 

واحد مراقبت هوا ...
برای استفاده از تفنگی باد یا دیگر ابزارهای بادی و پنوماتیک مانند بکس بادی و جغجغه بادی نیاز به کمپرسور هوا است که نیروی مورد نیاز برای راه اندازی این ابزارها را تامین نماید و البته برای طول عمر بیشتر و جلوگیری از رسیدن آسیب به ابزارهای بادی نیاز به واحد مراقبت روی کمپرسور باد است که رطوبت هوای فشرده را تصویه کرده و اگر روغن یا نا خالصی همراه با باد از مخزن پمپ باد خارج شده است در واحد مراقبت گرفته شده و باد تمیز و عاری از هر ناخالصی و با فشار مناسب برای راه اندازی ابزار بادی به ابزار متصل شود.
ادامه مطلب بستن