فیلتر محصولات
بستن فیلتر

واحد مراقبت هوا ( رطوبت گیر )

واحد مراقبت هوا

واحد مراقبت رونیکس مدل RH-6901
قیمت پایه: 177,000 تومان
تخفیف:28,000 تومان
قیمت فروش :149,000 تومان
واحد مراقبت سوماک مدل SA-2281P
قیمت فروش :5,071,000 تومان
واحد مراقب سوماک مدل SA-2260
قیمت فروش :3,995,000 تومان
واحد مراقبت سوماک مدل SA-2260A
قیمت فروش :1,265,000 تومان
واحد مراقبت سوماک مدل SA-2314
قیمت فروش :771,000 تومان
واحد مراقب سوماک مدل SA-2324FRواحد مراقبت سوماک مدل SA-2324FR
قیمت فروش :477,000 تومان
واحد مراقب سوماک مدل SA-2324
قیمت فروش :693,000 تومان

واحد مراقبت هوا 

واحد مراقبت هوا ...
برای استفاده از تفنگی باد یا دیگر ابزارهای بادی و پنوماتیک نیاز به کمپرسور هوا است که نیروی مورد نیاز برای راه اندازی این ابزارها را تامین نماید و البته برای طول عمر بیشتر و جلوگیری از رسیدن آسیب به ابزارهای بادی نیاز به واحد مراقبت روی کمپرسور باد است که رطوبت هوای فشرده را تصویه کرده و اگر روغن یا نا خالصی همراه با باد از مخزن پمپ باد خارج شده است در واحد مراقبت گرفته شده و باد تمیز و عاری از هر ناخالصی و با فشار مناسب برای راه اندازی ابزار بادی به ابزار متصل شود.
ادامه مطلب بستن