فیلتر محصولات
بستن فیلتر

واحد مراقبت و فیلتر رطوبت گیر| قیمت بی نظیر، ارسال رایگان| ابزارمارکت

واحد مراقبت هوا

واحد مراقبت رونیکس مدل RH-6902
قیمت پایه: 798,000 تومان
%22
قیمت پایه: 798,000 تومان
تخفیف:183,000 تومان
قیمت فروش :615,000 تومان
واحد مراقبت هازت مدل 2-9070واحد مراقبت هازت مدل 2-9070
قیمت پایه: 3,680,000 تومان
%13
قیمت پایه: 3,680,000 تومان
تخفیف:480,000 تومان
قیمت فروش :3,200,000 تومان
واحد مراقبت سوماک مدل SA-1100
قیمت پایه: 1,790,000 تومان
%6
قیمت پایه: 1,790,000 تومان
تخفیف:120,000 تومان
قیمت فروش :1,670,000 تومان
واحد مراقبت سوماک مدل SA-2281A
قیمت پایه: 14,950,000 تومان
%7
قیمت پایه: 14,950,000 تومان
تخفیف:1,150,000 تومان
قیمت فروش :13,800,000 تومان
واحد مراقبت سوماک مدل SA-2281P
قیمت پایه: 13,920,000 تومان
%6
قیمت پایه: 13,920,000 تومان
تخفیف:920,000 تومان
قیمت فروش :13,000,000 تومان
واحد مراقبت سوماک مدل SA-2314
قیمت پایه: 2,419,000 تومان
%6
قیمت پایه: 2,419,000 تومان
تخفیف:159,000 تومان
قیمت فروش :2,260,000 تومان
واحد مراقب سوماک مدل SA-2324FRواحد مراقبت سوماک مدل SA-2324FR
قیمت پایه: 1,489,000 تومان
%10
قیمت پایه: 1,489,000 تومان
تخفیف:159,000 تومان
قیمت فروش :1,330,000 تومان
واحد مراقب سوماک مدل SA-2324
قیمت پایه: 2,185,000 تومان
%8
قیمت پایه: 2,185,000 تومان
تخفیف:185,000 تومان
قیمت فروش :2,000,000 تومان
رطوبت گیر و روغن گیر محک 10 لیتری مدل  VF-100
واحد مراقبت سوماک مدل SA-2314F
واحد مراقبت رونیکس مدل RH-6901
واحد مراقب سوماک مدل SA-2260
واحد مراقبت سوماک مدل SA-2260A

واحد مراقبت هوا 

واحد مراقبت هوا ...
برای استفاده از تفنگی باد یا دیگر ابزارهای بادی و پنوماتیک مانند بکس بادی و جغجغه بادی نیاز به کمپرسور هوا است که نیروی مورد نیاز برای راه اندازی این ابزارها را تامین نماید و البته برای طول عمر بیشتر و جلوگیری از رسیدن آسیب به ابزارهای بادی نیاز به واحد مراقبت روی کمپرسور باد است که رطوبت هوای فشرده را تصویه کرده و اگر روغن یا نا خالصی همراه با باد از مخزن پمپ باد خارج شده است در واحد مراقبت گرفته شده و باد تمیز و عاری از هر ناخالصی و با فشار مناسب برای راه اندازی ابزار بادی به ابزار متصل شود.
ادامه مطلب بستن