فیلتر محصولات
بستن فیلتر

میخکوب: خرید بهترین قیمت انواع میخکوب بادی و تفنگ میخکوب |ابزارمارکت

میخکوب بادی

CT64-5-minمیخکوب بادی تی ۶۴ جیت مدل CT64
قیمت پایه: 4,100,000 تومان
%15
قیمت پایه: 4,100,000 تومان
تخفیف:625,000 تومان
قیمت فروش :3,475,000 تومان
میخکوب بادی اسکا جیت JIT مدل F30میخکوب بادی اسکا جیت JIT مدل F30
قیمت پایه: 1,990,000 تومان
%16
قیمت پایه: 1,990,000 تومان
تخفیف:325,000 تومان
قیمت فروش :1,665,000 تومان
میخکوب بادی اسکا جیت JIT مدل 1850 Aمیخکوب بادی اسکا جیت JIT مدل 1850 A
قیمت پایه: 2,790,000 تومان
%16
قیمت پایه: 2,790,000 تومان
تخفیف:465,000 تومان
قیمت فروش :2,325,000 تومان
میخکوب بادی تی پو جیت JIT مدل T50میخکوب بادی تی پو جیت JIT مدل T50
قیمت پایه: 2,980,000 تومان
%15
قیمت پایه: 2,980,000 تومان
تخفیف:455,000 تومان
قیمت فروش :2,525,000 تومان
میخکوب بادی NEC مدل 2510
قیمت پایه: 1,390,000 تومان
%9
قیمت پایه: 1,390,000 تومان
تخفیف:133,000 تومان
قیمت فروش :1,257,000 تومان
میخکوب بادی هیوندای اسکا مدل F50-Bمیخ کوب بادی هیوندای اسکا مدل F50-B
قیمت پایه: 2,500,000 تومان
%19
قیمت پایه: 2,500,000 تومان
تخفیف:480,000 تومان
قیمت فروش :2,020,000 تومان
میخکوب بادی APN مدل NL1850A
قیمت پایه: 1,350,000 تومان
%10
قیمت پایه: 1,350,000 تومان
تخفیف:145,000 تومان
قیمت فروش :1,205,000 تومان
میخکوب بادی اکتیو مدل AC-2050Tمیخکوب بادی اکتیو مدل AC-2050T
قیمت پایه: 1,800,000 تومان
%12
قیمت پایه: 1,800,000 تومان
تخفیف:225,000 تومان
قیمت فروش :1,575,000 تومان
میخکوب بادی اکتیو مدل AC-1030Fمیخکوب بادی اکتیو مدل AC-1030F
قیمت پایه: 1,180,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,180,000 تومان
تخفیف:101,000 تومان
قیمت فروش :1,079,000 تومان
میخکوب بادی سوماک سرگرد مدل R-55 PA
قیمت پایه: 13,960,000 تومان
%4
قیمت پایه: 13,960,000 تومان
تخفیف:560,000 تومان
قیمت فروش :13,400,000 تومان
میخ کوب بادی سوماک سرگرد مدل R-90PA
قیمت پایه: 19,900,000 تومان
%5
قیمت پایه: 19,900,000 تومان
تخفیف:1,000,000 تومان
قیمت فروش :18,900,000 تومان
میخکوب بادی سوماک سرگرد مدل R-70PA
قیمت پایه: 19,700,000 تومان
%8
قیمت پایه: 19,700,000 تومان
تخفیف:1,700,000 تومان
قیمت فروش :18,000,000 تومان
میخکوب بادی سوماک سرگرد مدل R-65PA
قیمت پایه: 16,550,000 تومان
%6
قیمت پایه: 16,550,000 تومان
تخفیف:1,150,000 تومان
قیمت فروش :15,400,000 تومان
میخکوب بادی سوماک دو پایه مدل N-50میخکوب بادی سوماک دو پایه مدل N-50
قیمت پایه: 9,600,000 تومان
%5
قیمت پایه: 9,600,000 تومان
تخفیف:500,000 تومان
قیمت فروش :9,100,000 تومان
میخکوب بادی سوماک پلاک زن مدل W5-15میخکوب بادی سوماک پلاک زن مدل W5-15
قیمت پایه: 4,750,000 تومان
%6
قیمت پایه: 4,750,000 تومان
تخفیف:300,000 تومان
قیمت فروش :4,450,000 تومان
میخکوب بادی سوماک V زن مدل V-15AHمیخکوب بادی سوماک V زن مدل V-15AH
قیمت پایه: 9,890,000 تومان
%4
قیمت پایه: 9,890,000 تومان
تخفیف:470,000 تومان
قیمت فروش :9,420,000 تومان
میخکوب بادی سوماک مدل T-64F
قیمت پایه: 8,600,000 تومان
%2
قیمت پایه: 8,600,000 تومان
تخفیف:250,000 تومان
قیمت فروش :8,350,000 تومان
میخکوب بادی سوماک مدل F16-50میخکوب بادی سوماک مدل F16-50
قیمت پایه: 5,900,000 تومان
%4
قیمت پایه: 5,900,000 تومان
تخفیف:280,000 تومان
قیمت فروش :5,620,000 تومان
میخکوب بادی سوماک مدل F18-50میخکوب بادی سوماک مدل F18-50
قیمت پایه: 4,100,000 تومان
%6
قیمت پایه: 4,100,000 تومان
تخفیف:250,000 تومان
قیمت فروش :3,850,000 تومان
میخکوب بادی سوماک مدل F18-30میخکوب بادی سوماک مدل F18-30
قیمت پایه: 2,330,000 تومان
%9
قیمت پایه: 2,330,000 تومان
تخفیف:230,000 تومان
قیمت فروش :2,100,000 تومان
تفنگ میخکوب والتی ( WALTE ) مدل PT 450 Vتفنگ میخکوب والتی ( WALTE ) مدل PT 450 V
قیمت پایه: 5,700,000 تومان
%1
قیمت پایه: 5,700,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :5,600,000 تومان
تفنگ میخکوب کامرکس ( COMREX ) مدل CT-45تفنگ میخکوب کامرکس ( COMREX ) مدل CT-45
قیمت پایه: 5,800,000 تومان
%6
قیمت پایه: 5,800,000 تومان
تخفیف:350,000 تومان
قیمت فروش :5,450,000 تومان
میخ کوب بادی کرون مدل CT38106
قیمت پایه: 1,550,000 تومان
%9
قیمت پایه: 1,550,000 تومان
تخفیف:151,000 تومان
قیمت فروش :1,399,000 تومان
میخکوب بادی تی پو رونیکس مدل RA-T50میخکوب بادی تی پو رونیکس مدل RA-T50

میخکوب بادی

میخکوب بادی ...
ادامه مطلب بستن