فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت ، مشخصات و خرید انواع خط کش | فروشگاه اینترنتی ابزار مارکت

خط کش
خط کش ...

خط کش

خط کش فلزی Accud ( آکاد ) مدل 990خط کش فلزی Accud ( آکاد ) مدل 990
قیمت فروش :10,500 تومان
سایز خط کش
aaa
خط کش ساده 15 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-150خط کش ساده 15 سانت فلزی اینسایز مدل 7110
قیمت فروش :12,000 تومان
سایز خط کش
aaa
insize-steel-rule-7110-200خط کش ساده 20 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-200
قیمت پایه: 17,000 تومان
تخفیف:3,000 تومان
قیمت فروش :14,000 تومان
خط کش ساده 30 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-300خط کش ساده 30 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-300
قیمت پایه: 22,000 تومان
تخفیف:4,000 تومان
قیمت فروش :18,000 تومان
خط کش ساده 50 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-500خط کش ساده 50 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-500
قیمت پایه: 43,000 تومان
تخفیف:5,000 تومان
قیمت فروش :38,000 تومان
خط کش ساده 60 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-600خط کش ساده 60 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-600
قیمت پایه: 48,000 تومان
تخفیف:6,000 تومان
قیمت فروش :42,000 تومان
insize-steel-rule-7110-1000خط کش ساده 100 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-1000
قیمت پایه: 90,000 تومان
تخفیف:5,000 تومان
قیمت فروش :85,000 تومان
خط کش ساده 150 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-1500خط کش ساده 150 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-1500
قیمت پایه: 230,000 تومان
تخفیف:13,000 تومان
قیمت فروش :217,000 تومان
خط کش دیجیتال افقی Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 812-103خط کش دیجیتال افقی Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 812-103
قیمت فروش :246,000 تومان
خط کش ساده 200 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-2000خط کش ساده 200 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-2000
قیمت پایه: 350,000 تومان
تخفیف:28,000 تومان
قیمت فروش :322,000 تومان