فیلتر محصولات
بستن فیلتر

آندوسکوپی صنعتی: خرید و قیمت دوربین شلنگی و دوربین کابلی |ابزارمارکت

بروسکوپ ( آندوسکوپ )

بوراسکوپ داناکو مدل D9100
قیمت پایه: 7,800,000 تومان
%6
قیمت پایه: 7,800,000 تومان
تخفیف:500,000 تومان
قیمت فروش :7,300,000 تومان
بروسکوپ دیجیتال مانیتور دار اینسایز مدل ISV-E10بروسکوپ دیجیتال مانیتور دار اینسایز مدل ISV-E10
قیمت پایه: 59,700,000 تومان
%15
قیمت پایه: 59,700,000 تومان
تخفیف:9,286,500 تومان
قیمت فروش :50,413,500 تومان
بروسکوپ دیجیتال قابل شارژ اپتیکس مدل XI8.5-1m WiFiبروسکوپ موبایلی شارژی اپتیکس مدل XI8.5-1m WiFi
بروسکوپ دیجیتال مانیتور دار اپتیکس مدل XM8.5 1Mبروسکوپ دیجیتال مانیتور دار اپتیکس مدل XM8.5-1M ( دوربین شلنگی )

بروسکوپ ، دوربین آندوسکوپی صنعتی ، دوربین شلنگی ، دوربین کابلی ، دوربین چاه ، دوربین شلنگی آندوسکوپی ، دوربین لوله ایی

بروسکوپ ( آندوسکوپ ) ...

ادامه مطلب بستن