فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بروسکوپ ( آندوسکوپ )

بروسکوپ ( آندوسکوپ )

بروسکوپ ( آندوسکوپ ) ...
ادامه مطلب بستن

بروسکوپ ( آندوسکوپ )

بروسکوپ دیجیتال قابل شارژ اپتیکس مدل XI8.5-1m WiFiبروسکوپ دیجیتال شارژی اپتیکس مدل XI8.5-1m WiFi
قیمت پایه: 950,000 تومان
تخفیف:155,000 تومان
قیمت فروش :795,000 تومان
بروسکوپ دیجیتال مانیتور دار اپتیکس مدل XM8.5 1Mبروسکوپ دیجیتال مانیتور دار اپتیکس مدل XM8.5-1M
قیمت فروش :1,790,000 تومان