فیلتر محصولات
بستن فیلتر

آندوسکوپی صنعتی: خرید و قیمت دوربین شلنگی و دوربین کابلی |ابزارمارکت

بروسکوپ ( آندوسکوپ )

بروسکوپ دیجیتال قابل شارژ اپتیکس مدل XI8.5-1m WiFiبروسکوپ موبایلی شارژی اپتیکس مدل XI8.5-1m WiFi
قیمت پایه: 950,000 تومان
تخفیف:151,000 تومان
قیمت فروش :799,000 تومان
بروسکوپ دیجیتال مانیتور دار اپتیکس مدل XM8.5 1Mبروسکوپ دیجیتال مانیتور دار اپتیکس مدل XM8.5-1M ( دوربین شلنگی )
قیمت پایه: 2,000,000 تومان
تخفیف:120,000 تومان
قیمت فروش :1,880,000 تومان
بروسکوپ دیجیتال مانیتور دار اینسایز مدل ISV-E10بروسکوپ دیجیتال مانیتور دار اینسایز مدل ISV-E10
قیمت پایه: 23,200,000 تومان
تخفیف:700,000 تومان
قیمت فروش :22,500,000 تومان

بروسکوپ ، دوربین آندوسکوپی صنعتی ، دوربین شلنگی ، دوربین کابلی ، دوربین چاه ، دوربین شلنگی آندوسکوپی ، دوربین لوله ایی

بروسکوپ ( آندوسکوپ ) ...

ادامه مطلب بستن