فیلتر محصولات
بستن فیلتر

آندوسکوپی صنعتی: خرید و قیمت دوربین شلنگی و دوربین کابلی |ابزارمارکت

بروسکوپ ( آندوسکوپ )

بروسکوپ دیجیتال مانیتور دار اینسایز مدل ISV-E10بروسکوپ دیجیتال مانیتور دار اینسایز مدل ISV-E10
قیمت پایه: 41,900,000 تومان
%8
قیمت پایه: 41,900,000 تومان
تخفیف:3,400,000 تومان
قیمت فروش :38,500,000 تومان
بروسکوپ دیجیتال قابل شارژ اپتیکس مدل XI8.5-1m WiFiبروسکوپ موبایلی شارژی اپتیکس مدل XI8.5-1m WiFi
قیمت پایه: 950,000 تومان
%15
قیمت پایه: 950,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :800,000 تومان
بروسکوپ دیجیتال مانیتور دار اپتیکس مدل XM8.5 1Mبروسکوپ دیجیتال مانیتور دار اپتیکس مدل XM8.5-1M ( دوربین شلنگی )
قیمت پایه: 2,000,000 تومان
%8
قیمت پایه: 2,000,000 تومان
تخفیف:170,000 تومان
قیمت فروش :1,830,000 تومان

بروسکوپ ، دوربین آندوسکوپی صنعتی ، دوربین شلنگی ، دوربین کابلی ، دوربین چاه ، دوربین شلنگی آندوسکوپی ، دوربین لوله ایی

بروسکوپ ( آندوسکوپ ) ...

ادامه مطلب بستن