میلواکی - MILWAUKEE

میلواکی - MILWAUKEE

ست سر پیچ گوشتی ( سر بیت ) میلواکی 28 عددیست سر پیچ گوشتی ( سر بیت ) میلواکی 28 عددی
قیمت پایه: 519,000 تومان
%7
قیمت پایه: 519,000 تومان
تخفیف:37,000 تومان
قیمت فروش :482,000 تومان
حراجی
مینی فرز میلواکی مدل AG8-115
قیمت پایه: 2,280,000 تومان
%14
قیمت پایه: 2,280,000 تومان
تخفیف:330,000 تومان
قیمت فروش :1,950,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی ( سربیت ) میلواکی 35 عددیست سر پیچ گوشتی ( سربیت ) میلواکی 35 عددی
قیمت پایه: 589,000 تومان
%7
قیمت پایه: 589,000 تومان
تخفیف:45,000 تومان
قیمت فروش :544,000 تومان
حراجی
ست سر پیچ گوشتی (سر بیت ) میلواکی 33 عددیست سر پیچ گوشتی (سر بیت ) میلواکی 33 عددی
قیمت پایه: 569,000 تومان
%11
قیمت پایه: 569,000 تومان
تخفیف:63,000 تومان
قیمت فروش :506,000 تومان
واکی 25ست سر پیچ گوشتی (سر بیت ) میل عددیواکی 25ست سر پیچ گوشتی (سر بیت ) میل عددی
قیمت پایه: 298,000 تومان
%18
قیمت پایه: 298,000 تومان
تخفیف:56,500 تومان
قیمت فروش :241,500 تومان
حراجی
سر پیچ گوشتی ( سر بیت ) میلواکی 15 عددیسر پیچ گوشتی ( سر بیت ) میلواکی 15 عددی
قیمت پایه: 271,000 تومان
%9
قیمت پایه: 271,000 تومان
تخفیف:26,000 تومان
قیمت فروش :245,000 تومان
حراجی
مولتی متر کلمپی شارژی میلواکی مدل C12CMH-186
قیمت پایه: 12,800,000 تومان
%28
قیمت پایه: 12,800,000 تومان
تخفیف:3,601,000 تومان
قیمت فروش :9,199,000 تومان
حراجی
دریل پیچ گوشتی شارژی میلواکی مدل PLD-14.4-X نیکل 14/4 ولت
قیمت پایه: 4,800,000 تومان
%29
قیمت پایه: 4,800,000 تومان
تخفیف:1,401,000 تومان
قیمت فروش :3,399,000 تومان
حراجی
دریل پیچ گوشتی شارژی میلواکی مدل PLD 12 نیکل 12 ولت
قیمت پایه: 4,200,000 تومان
%28
قیمت پایه: 4,200,000 تومان
تخفیف:1,201,000 تومان
قیمت فروش :2,999,000 تومان
حراجی
دریل 32 میلواکی مدل B4/32
قیمت پایه: 33,858,000 تومان
%27
قیمت پایه: 33,858,000 تومان
تخفیف:9,359,000 تومان
قیمت فروش :24,499,000 تومان
دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی میلواکی مدل M12 CPD-402C لیتیوم 12 ولتدریل پیچ گوشتی چکشی شارژی میلواکی مدل M12 CPD-402C لیتیوم 12 ولت
دریل بتن کن میلواکی 4 شیار مدل PCE3دریل بتن کن میلواکی 4 شیار مدل PCE3
اره افقی بر شارژی میلواکی مدل M18CSX-502Xاره افقی بر شارژی میلواکی مدل M18CSX-502X
دریل پیچ گوشتی شارژی میلواکی مدل M12 BPDدریل پیچ گوشتی شارژی میلواکی مدل M12 BPD
دریل بتن کن میلواکی مدل 950Sدریل بتن کن میلواکی مدل 950S
دریل بتن کن میلواکی مدل 950kدریل بتن کن میلواکی مدل 950k
بتن کن میلواکی مدل 900kبتن کن میلواکی مدل 900k
بتن کن  5شیار میلواکی مدل 540Sبتن کن  5شیار میلواکی مدل 540S
2دریل بتن کن میلواکی مدل Kango-750-S1دریل بتن کن میلواکی مدل Kango-750-S
سیم لخت کن میلواکی مدل 9079سیم لخت کن میلواکی مدل 9079
36700
کیف ابزار کمری میلواکی مدل 8120کیف ابزار کمری میلواکی مدل 8120
کیف ابزار کوله پشتی میلواکی مدل 8200کیف ابزار کوله پشتی میلواکی مدل 8200
کیف ابزار کمری میلواکی مدل 8110کیف ابزار کمری میلواکی مدل 8110
میلواکی - MILWAUKEE
میلواکی - MILWAUKEE ...
ادامه مطلب بستن