میتوتویو - MITUTOYO

میتوتویو - MITUTOYO

ضخامت سنج ساعتی میتوتویو بازو کوتاه 1 سانت مدل 7301 MITUTOYO
قیمت پایه: 1,550,000 تومان
%7
قیمت پایه: 1,550,000 تومان
تخفیف:110,000 تومان
قیمت فروش :1,440,000 تومان
ست میکرومتر لوله میتوتویو مدل 205-137 Mitutoyoست میکرومتر لوله میتوتویو مدل 205-137 Mitutoyo
قیمت پایه: 7,950,000 تومان
%1
قیمت پایه: 7,950,000 تومان
تخفیف:90,000 تومان
قیمت فروش :7,860,000 تومان
ست میکرومتر لوله میتوتویو مدل 204-137 Mitutoyoست میکرومتر لوله میتوتویو مدل 204-137 Mitutoyo
قیمت پایه: 6,250,000 تومان
%2
قیمت پایه: 6,250,000 تومان
تخفیف:130,000 تومان
قیمت فروش :6,120,000 تومان
ست میکرومتر لوله میتوتویو مدل 202-137 Mitutoyoست میکرومتر لوله میتوتویو مدل 202-137 Mitutoyo
قیمت پایه: 3,600,000 تومان
%4
قیمت پایه: 3,600,000 تومان
تخفیف:144,000 تومان
قیمت فروش :3,456,000 تومان
کولیس میتوتویو ساعتی 15 سانت مدل 730-505 Mitutoyo
قیمت پایه: 1,850,000 تومان
%5
قیمت پایه: 1,850,000 تومان
تخفیف:110,000 تومان
قیمت فروش :1,740,000 تومان
کولیس میتوتویو ساعتی 20 سانت مدل 731-505 Mitutoyoکولیس میتوتویو ساعتی 20 سانت مدل 731-505 Mitutoyo
قیمت پایه: 2,750,000 تومان
%4
قیمت پایه: 2,750,000 تومان
تخفیف:110,000 تومان
قیمت فروش :2,640,000 تومان
کولیس میتوتویو ساعتی 30 سانت مدل 740-505 Mitutoyoکولیس میتوتویو ساعتی 30 سانت مدل 745-505 Mitutoyo
قیمت پایه: 3,680,000 تومان
%2
قیمت پایه: 3,680,000 تومان
تخفیف:104,000 تومان
قیمت فروش :3,576,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 712-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 712-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 4,400,000 تومان
%2
قیمت پایه: 4,400,000 تومان
تخفیف:104,000 تومان
قیمت فروش :4,296,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 713-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 713-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 4,650,000 تومان
%2
قیمت پایه: 4,650,000 تومان
تخفیف:102,000 تومان
قیمت فروش :4,548,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 715-511 Mitutoyoبور گیج میتوتویو مدل 715-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 8,250,000 تومان
%1
قیمت پایه: 8,250,000 تومان
تخفیف:102,000 تومان
قیمت فروش :8,148,000 تومان
بور گیج میتوتویو مدل 716-511 Mitutoyo
قیمت پایه: 8,500,000 تومان
%1
قیمت پایه: 8,500,000 تومان
تخفیف:124,000 تومان
قیمت فروش :8,376,000 تومان
عمق سنج ساده میتوتویو مدل 123-527 Mitutoyo
قیمت پایه: 4,100,000 تومان
%3
قیمت پایه: 4,100,000 تومان
تخفیف:140,000 تومان
قیمت فروش :3,960,000 تومان
عمق سنج ساده میتوتویو مدل 122-527 Mitutoyo
قیمت پایه: 3,450,000 تومان
%6
قیمت پایه: 3,450,000 تومان
تخفیف:210,000 تومان
قیمت فروش :3,240,000 تومان
عمق سنج ساده میتوتویو مدل 121-527 Mitutoyo
قیمت پایه: 2,800,000 تومان
%5
قیمت پایه: 2,800,000 تومان
تخفیف:160,000 تومان
قیمت فروش :2,640,000 تومان
کولیس میتوتویو ساده 50 سانت مدل 404-533 Mitutoyoکولیس میتوتویو ساده 50 سانت مدل 404-533 Mitutoyo
قیمت پایه: 16,900,000 تومان
%3
قیمت پایه: 16,900,000 تومان
تخفیف:580,000 تومان
قیمت فروش :16,320,000 تومان
کولیس میتوتویو ساده 75 سانت مدل 405-533 Mitutoyo
قیمت پایه: 19,800,000 تومان
قیمت پایه: 19,800,000 تومان
تخفیف:120,000 تومان
قیمت فروش :19,680,000 تومان
کولیس میتوتویو ساده 100 سانت مدل 406-533 Mitutoyo
قیمت پایه: 24,000,000 تومان
%2
قیمت پایه: 24,000,000 تومان
تخفیف:600,000 تومان
قیمت فروش :23,400,000 تومان
عمق سنج دیجیتال میتوتویو مدل 20-211-571عمق سنج دیجیتال میتوتویو مدل 20-211-571 Mitutoyo
قیمت پایه: 7,800,000 تومان
%1
قیمت پایه: 7,800,000 تومان
تخفیف:120,000 تومان
قیمت فروش :7,680,000 تومان
عمق سنج دیجیتال میتوتویو مدل 20-212-571عمق سنج دیجیتال میتوتویو مدل 20-212-571 Mitutoyo
قیمت پایه: 9,100,000 تومان
%2
قیمت پایه: 9,100,000 تومان
تخفیف:220,000 تومان
قیمت فروش :8,880,000 تومان
عمق سنج دیجیتال میتوتویو مدل 10-213-571عمق سنج دیجیتال میتوتویو مدل 10-213-571 Mitutoyo
قیمت پایه: 10,550,000 تومان
%1
قیمت پایه: 10,550,000 تومان
تخفیف:110,000 تومان
قیمت فروش :10,440,000 تومان
ساعت اندیکاتور میتوتویو مدل Mitutoyo 2046S
قیمت پایه: 650,000 تومان
%11
قیمت پایه: 650,000 تومان
تخفیف:73,000 تومان
قیمت فروش :577,000 تومان
ساعت اندیکاتور میتوتویو مدل Mitutoyo 2050S
قیمت پایه: 1,980,000 تومان
%6
قیمت پایه: 1,980,000 تومان
تخفیف:120,000 تومان
قیمت فروش :1,860,000 تومان
ساعت اندیکاتور میتوتویو مدل Mitutoyo 2052S
قیمت پایه: 2,450,000 تومان
%4
قیمت پایه: 2,450,000 تومان
تخفیف:110,000 تومان
قیمت فروش :2,340,000 تومان
ساعت اندیکاتور میتوتویو مدل Mitutoyo 2109S-10
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
%5
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
تخفیف:82,000 تومان
قیمت فروش :1,368,000 تومان

انواع ابزار دقیق و اندازه گیری میتوتویو - MITUTOYO

 

در سال 1941 شرکت میتوتویو در کشور ژاپن تاسیس شد. شرکت میتوتویو یک برند مربوط به ابزار الات اندازه گیری می باشد و از نو آوری های این شرکت می توان کولیس هایی که توانایی اندازه گیری ۲۰۰۰ میلی متر را دارند ، نام برد . هر دستگاه طراحی شده در این شرکت از آخرین تکنیک های CAD و بهترین مواد برای حداکثر عملکرد و طول عمر مناسب تولید می شود.
ابزار های دقیق تولید شده در این شرکت از قبیل انواع کولیس ، میکرومتر و ... می باشد.
انواع ابزار اندازه گیری میتوتویو با بهترین قیمت ، معرفی کامل ، مشخصات ، تصاویر و امکان مقایسه خرید به صورت آنلاین در فروشگاه اینترنتی ابزار مارکت عرضه شده است.

ادامه مطلب بستن