آاگ - AEG

آاگ - AEG

Aeg-17parche-6Aeg-17parche-1
قیمت پایه: 70,000 تومان
تخفیف:15,000 تومان
قیمت فروش :55,000 تومان
دریل چکشی آاگ مدل SB2-650
قیمت پایه: 1,250,000 تومان
تخفیف:228,000 تومان
قیمت فروش :1,022,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی ( سر بیت ) آاگ 10 عددیست سر پیچ گوشتی ( سر بیت ) آاگ 10 عددی
قیمت پایه: 52,000 تومان
تخفیف:10,000 تومان
قیمت فروش :42,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ به همره پاور بانک مدل BSB12C2+BHJ12C2دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ به همره پاور بانک مدل BSB12C2+BHJ12C2
قیمت پایه: 2,700,000 تومان
تخفیف:350,000 تومان
قیمت فروش :2,350,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS18G2LI لیتیوم 18 ولت
قیمت پایه: 2,900,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :2,800,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS14CLI لیتیوم 14/4 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS14CLI لیتیوم 14/4 ولت
قیمت پایه: 3,600,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :3,500,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 18 CBL-502C لیتیوم 18 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 18 CBL-502C لیتیوم 18 ولت
قیمت پایه: 6,066,000 تومان
تخفیف:238,000 تومان
قیمت فروش :5,828,000 تومان
کیت دو دستگاه بتن کن و مینی فرز آاگ مدل JP 240 C2X SETکیت دو دستگاه بتن کن و مینی فرز آاگ مدل JP 240 C2X SET
قیمت پایه: 2,820,000 تومان
تخفیف:31,000 تومان
قیمت فروش :2,789,000 تومان
اره گرد بر ( اره دیسکی ) آاگ مدل KS 66-2
قیمت پایه: 1,650,000 تومان
تخفیف:173,000 تومان
قیمت فروش :1,477,000 تومان
اره عمود بر ( اره چکشی ) آاگ مدل JS 500Eاره عمود بر ( اره چکشی ) آاگ مدل JS 500E
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
تخفیف:173,000 تومان
قیمت فروش :927,000 تومان
اره فارسی بر آاگ مدل PS 254 Lاره فارسی بر آاگ مدل PS 254 L
قیمت پایه: 5,897,000 تومان
تخفیف:418,000 تومان
قیمت فروش :5,479,000 تومان
اره فارسی بر آاگ مدل PS 305 DGاره فارسی بر آاگ مدل PS 305 DG
قیمت پایه: 13,153,000 تومان
تخفیف:993,000 تومان
قیمت فروش :12,160,000 تومان
فرز انگشتی گلو بلند آاگ مدل GSL 600 E
قیمت پایه: 4,100,000 تومان
تخفیف:131,000 تومان
قیمت فروش :3,969,000 تومان
سنگ فرز AEG مدل WS2200-230 فرز سنگبری
قیمت پایه: 1,590,000 تومان
تخفیف:168,000 تومان
قیمت فروش :1,422,000 تومان
سنگ فرز سنگ بری آاگ مدل WS 24-230 Vسنگ فرز آاگ ( فرز سنگبری ) مدل WS24-230V
قیمت پایه: 1,900,000 تومان
تخفیف:145,000 تومان
قیمت فروش :1,755,000 تومان
سنگ فرز آاگ ( فرز آهنگری ) مدل WS24-180V
قیمت پایه: 1,800,000 تومان
تخفیف:37,000 تومان
قیمت فروش :1,763,000 تومان
سنگ فرز آاگ مدل WS2200-180 فرز آهنگری
قیمت پایه: 1,590,000 تومان
تخفیف:63,000 تومان
قیمت فروش :1,527,000 تومان
مینی فرز آاگ مدل WS 12-125مینی فرز آاگ مدل WS 12-125
قیمت پایه: 910,000 تومان
تخفیف:74,000 تومان
قیمت فروش :836,000 تومان
مینی فرز آاگ مدل WS 8-115مینی فرز آاگ مدل WS 8-115
قیمت پایه: 690,000 تومان
تخفیف:15,000 تومان
قیمت فروش :675,000 تومان
حراجی
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 18 G2 LI لیتیوم 18 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 18 G2 LI لیتیوم 18 ولت
قیمت پایه: 2,900,000 تومان
تخفیف:460,500 تومان
قیمت فروش :2,439,500 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 18 CBL لیتیوم 18 ولت
قیمت فروش :4,577,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 14 G3 LI لیتیوم 14/4 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 14 G3 LI لیتیوم 14/4 ولت
قیمت پایه: 1,800,000 تومان
تخفیف:78,000 تومان
قیمت فروش :1,722,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS 14 G3 LI لیتیوم 14/4 ولت
قیمت پایه: 1,520,000 تومان
تخفیف:78,000 تومان
قیمت فروش :1,442,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BBS 12C2 LI لیتیوم 12 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BBS12C2LI-202B لیتیوم 12 ولت
قیمت پایه: 2,100,000 تومان
تخفیف:203,000 تومان
قیمت فروش :1,897,000 تومان
آاگ - AEG
آاگ - AEG ...
ادامه مطلب بستن