آاگ - AEG

آاگ - AEG

کیت دو دستگاه شامل دریل چکشی شارژی و بتن کن شارژی آاگکیت دو دستگاه شامل دریل چکشی شارژی و بتن کن شارژی آاگ
قیمت پایه: 38,200,000 تومان
%5
قیمت پایه: 38,200,000 تومان
تخفیف:2,202,000 تومان
قیمت فروش :35,998,000 تومان
اره نفوذی آاگ مدل TS55E
قیمت پایه: 17,480,000 تومان
%6
قیمت پایه: 17,480,000 تومان
تخفیف:1,195,500 تومان
قیمت فروش :16,284,500 تومان
بلوور آاگ مدل GM 600 E ( دمنده و مکنده )
قیمت پایه: 2,000,000 تومان
%18
قیمت پایه: 2,000,000 تومان
تخفیف:372,000 تومان
قیمت فروش :1,628,000 تومان
دریل چکشی آاگ مدل SB2 700دریل چکشی آاگ مدل SB2 700
قیمت پایه: 4,999,000 تومان
%20
قیمت پایه: 4,999,000 تومان
تخفیف:1,007,000 تومان
قیمت فروش :3,992,000 تومان
اره عمود بر ( اره چکشی ) آاگ مدل STEP 80
قیمت پایه: 2,890,000 تومان
%18
قیمت پایه: 2,890,000 تومان
تخفیف:541,000 تومان
قیمت فروش :2,349,000 تومان
دریل چکشی آاگ مدل SB2-650
قیمت پایه: 3,480,000 تومان
%25
قیمت پایه: 3,480,000 تومان
تخفیف:881,000 تومان
قیمت فروش :2,599,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS14G2LI لیتیوم 18 ولت
قیمت پایه: 4,980,000 تومان
%19
قیمت پایه: 4,980,000 تومان
تخفیف:981,000 تومان
قیمت فروش :3,999,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 12 G3 LI
قیمت پایه: 4,160,000 تومان
%12
قیمت پایه: 4,160,000 تومان
تخفیف:521,000 تومان
قیمت فروش :3,639,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی ( سر بیت ) آاگ 10 عددیست سر پیچ گوشتی ( سر بیت ) آاگ 10 عددی
قیمت پایه: 177,000 تومان
%11
قیمت پایه: 177,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :157,000 تومان
Aeg-17parche-6Aeg-17parche-1
قیمت پایه: 210,000 تومان
%8
قیمت پایه: 210,000 تومان
تخفیف:17,000 تومان
قیمت فروش :193,000 تومان
واتر-مارک-(2)5-minaeg-min
قیمت پایه: 19,480,000 تومان
%3
قیمت پایه: 19,480,000 تومان
تخفیف:680,000 تومان
قیمت فروش :18,800,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ لیتیوم 12 ولت مدل BS12C2LIKIT2B به همراه چراغ قوهدریل پیچ گوشتی شارژی آاگ لیتیوم 12 ولت مدل BS12C2LIKIT2B به همراه چراغ قوه
قیمت پایه: 4,980,000 تومان
%4
قیمت پایه: 4,980,000 تومان
تخفیف:200,000 تومان
قیمت فروش :4,780,000 تومان
کیت چند کاره شارژی آاگ مدل KIT3-OMNI 12Cکیت چند کاره شارژی آاگ مدل KIT3-OMNI 12C
قیمت پایه: 9,590,000 تومان
%8
قیمت پایه: 9,590,000 تومان
تخفیف:776,000 تومان
قیمت فروش :8,814,000 تومان
کیت چند کاره شارژی آاگ مدل KIT2-OMNI 12Cفرز چند کاره شارژی آاگ مدل OMNI12CLI-KIT2
قیمت پایه: 9,590,000 تومان
%5
قیمت پایه: 9,590,000 تومان
تخفیف:500,000 تومان
قیمت فروش :9,090,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ به همره پاور بانک مدل BSB12C2+BHJ12C2دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ به همره پاور بانک مدل BSB12C2+BHJ12C2
قیمت پایه: 5,100,000 تومان
%4
قیمت پایه: 5,100,000 تومان
تخفیف:220,000 تومان
قیمت فروش :4,880,000 تومان
کیت 2 دستگاه شامل میخ کوب شارژی و گرد بر شارژی آاگکیت 2 دستگاه شامل میخ کوب شارژی و گرد بر شارژی آاگ
قیمت پایه: 55,790,000 تومان
%2
قیمت پایه: 55,790,000 تومان
تخفیف:1,451,000 تومان
قیمت فروش :54,339,000 تومان
اره فارسی بر آاگ مدل BPS18-254 BLاره فارسی بر آاگ مدل BPS18-254 BL
قیمت پایه: 28,900,000 تومان
%13
قیمت پایه: 28,900,000 تومان
تخفیف:4,001,000 تومان
قیمت فروش :24,899,000 تومان
دریل 32 آاگ مدل B4-1050 ST
قیمت پایه: 29,900,000 تومان
%9
قیمت پایه: 29,900,000 تومان
تخفیف:2,829,000 تومان
قیمت فروش :27,071,000 تومان
سشوار صنعتی آاگ مدل HG 600 VKسشوار صنعتی آاگ مدل HG 600 VK
قیمت پایه: 3,790,000 تومان
%10
قیمت پایه: 3,790,000 تومان
تخفیف:411,000 تومان
قیمت فروش :3,379,000 تومان
سنگ فرز AEG مدل WS2200-230 فرز سنگبری
قیمت پایه: 4,299,000 تومان
%19
قیمت پایه: 4,299,000 تومان
تخفیف:832,000 تومان
قیمت فروش :3,467,000 تومان
سنگ فرز سنگ بری آاگ مدل WS 24-230 Vسنگ فرز آاگ ( فرز سنگبری ) مدل WS24-230V
قیمت پایه: 4,690,000 تومان
%17
قیمت پایه: 4,690,000 تومان
تخفیف:835,000 تومان
قیمت فروش :3,855,000 تومان
سنگ فرز آاگ مدل WS2200-180 فرز آهنگری
قیمت پایه: 4,180,000 تومان
%19
قیمت پایه: 4,180,000 تومان
تخفیف:810,000 تومان
قیمت فروش :3,370,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 18 G2 LI لیتیوم 18 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 18 G2 LI لیتیوم 18 ولت
قیمت پایه: 7,150,000 تومان
%13
قیمت پایه: 7,150,000 تومان
تخفیف:980,000 تومان
قیمت فروش :6,170,000 تومان
دریل بتن کن آاگ مدل KH 5 Gدریل بتن کن آاگ مدل KH 5 G
قیمت پایه: 14,490,000 تومان
%7
قیمت پایه: 14,490,000 تومان
تخفیف:1,119,000 تومان
قیمت فروش :13,371,000 تومان
آاگ - AEG
آاگ - AEG ...
ادامه مطلب بستن