آاگ - AEG

آاگ - AEG

کیت چند کاره شارژی آاگ مدل KIT2-OMNI 12Cفرز چند کاره شارژی آاگ مدل OMNI12CLI-KIT2
قیمت پایه: 4,700,000 تومان
%1
قیمت پایه: 4,700,000 تومان
تخفیف:82,000 تومان
قیمت فروش :4,618,000 تومان
کیت چند کاره شارژی آاگ مدل KIT3-OMNI 12Cکیت چند کاره شارژی آاگ مدل KIT3-OMNI 12C
قیمت پایه: 4,700,000 تومان
%1
قیمت پایه: 4,700,000 تومان
تخفیف:83,000 تومان
قیمت فروش :4,617,000 تومان
پروفیل بر آاگ مدل SMT 355پروفیل بر آاگ مدل SMT 355
قیمت پایه: 2,950,000 تومان
%14
قیمت پایه: 2,950,000 تومان
تخفیف:435,000 تومان
قیمت فروش :2,515,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 18 G2 LI لیتیوم 18 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 18 G2 LI لیتیوم 18 ولت
قیمت پایه: 3,650,000 تومان
%8
قیمت پایه: 3,650,000 تومان
تخفیف:325,500 تومان
قیمت فروش :3,324,500 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 12C2 LIدریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 12C2 LI
قیمت پایه: 2,500,000 تومان
%6
قیمت پایه: 2,500,000 تومان
تخفیف:161,000 تومان
قیمت فروش :2,339,000 تومان
اره عمود بر ( اره چکشی ) آاگ مدل STEP 80
قیمت پایه: 1,500,000 تومان
%16
قیمت پایه: 1,500,000 تومان
تخفیف:251,000 تومان
قیمت فروش :1,249,000 تومان
دریل بتن آاگ مدل KH22IEدریل بتن آاگ مدل KH24IE
قیمت پایه: 2,190,000 تومان
%4
قیمت پایه: 2,190,000 تومان
تخفیف:100,500 تومان
قیمت فروش :2,089,500 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS 12C2 LI لیتیوم 12 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS 12C2 LI لیتیوم 12 ولت
قیمت پایه: 2,450,000 تومان
%9
قیمت پایه: 2,450,000 تومان
تخفیف:235,000 تومان
قیمت فروش :2,215,000 تومان
سری پیچ گوشتی فرز چند کاره OMNI-IH
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
%6
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:76,000 تومان
قیمت فروش :1,124,000 تومان
سری اره عمود بر فرز چند کاره OMNI-JS
قیمت پایه: 1,600,000 تومان
%7
قیمت پایه: 1,600,000 تومان
تخفیف:120,000 تومان
قیمت فروش :1,480,000 تومان
 سری دریل سرکج فرز چند کاره آاگ مدل OMNI-RAD سری دریل سرکج فرز چند کاره آاگ مدل OMNI-RAD
قیمت پایه: 1,300,000 تومان
%20
قیمت پایه: 1,300,000 تومان
تخفیف:262,000 تومان
قیمت فروش :1,038,000 تومان
سری سایش و برش ابزار چند کاره آاگ مدل OMNI-MTسری سایش و برش فرز چند کاره آاگ مدل OMNI-MT
قیمت پایه: 810,000 تومان
%4
قیمت پایه: 810,000 تومان
تخفیف:39,000 تومان
قیمت فروش :771,000 تومان
سنگ فرز آاگ ( فرز آهنگری ) مدل WS24-180V
قیمت پایه: 2,350,000 تومان
%12
قیمت پایه: 2,350,000 تومان
تخفیف:299,500 تومان
قیمت فروش :2,050,500 تومان
Aeg-17parche-6Aeg-17parche-1
قیمت پایه: 70,000 تومان
%21
قیمت پایه: 70,000 تومان
تخفیف:15,000 تومان
قیمت فروش :55,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS14CLI لیتیوم 14/4 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS14CLI لیتیوم 14/4 ولت
قیمت پایه: 3,600,000 تومان
%2
قیمت پایه: 3,600,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :3,500,000 تومان
اره عمود بر ( اره چکشی ) آاگ مدل JS 500Eاره عمود بر ( اره چکشی ) آاگ مدل JS 500E
قیمت پایه: 1,300,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,300,000 تومان
تخفیف:111,000 تومان
قیمت فروش :1,189,000 تومان
سنگ فرز AEG مدل WS2200-230 فرز سنگبری
قیمت پایه: 2,100,000 تومان
%16
قیمت پایه: 2,100,000 تومان
تخفیف:336,000 تومان
قیمت فروش :1,764,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BBS 12C2 LI لیتیوم 12 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BBS12C2LI-202B لیتیوم 12 ولت
قیمت پایه: 2,450,000 تومان
%5
قیمت پایه: 2,450,000 تومان
تخفیف:141,000 تومان
قیمت فروش :2,309,000 تومان
متر لیزری آاگ 50 متری مدل MFE 50متر لیزری آاگ 50 متری مدل MFE 50
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
%10
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
تخفیف:156,000 تومان
قیمت فروش :1,294,000 تومان
دریل چکشی آاگ مدل SB2E 1100 RZ
قیمت پایه: 2,450,000 تومان
%5
قیمت پایه: 2,450,000 تومان
تخفیف:132,000 تومان
قیمت فروش :2,318,000 تومان
دریل چکشی آاگ مدل SB2 700دریل چکشی آاگ مدل SB2 700
قیمت پایه: 2,400,000 تومان
%3
قیمت پایه: 2,400,000 تومان
تخفیف:86,000 تومان
قیمت فروش :2,314,000 تومان
بتن کن آاگ مدل PN 11 Eبتن کن آاگ مدل PN 11 E
قیمت پایه: 13,950,000 تومان
%4
قیمت پایه: 13,950,000 تومان
تخفیف:573,000 تومان
قیمت فروش :13,377,000 تومان
دریل بتن کن آاگ مدل KH 7E
قیمت پایه: 11,900,000 تومان
%4
قیمت پایه: 11,900,000 تومان
تخفیف:478,000 تومان
قیمت فروش :11,422,000 تومان
دریل بتن کن آاگ مدل KH26Eدریل بتن کن آاگ مدل KH26E
قیمت پایه: 2,550,000 تومان
%3
قیمت پایه: 2,550,000 تومان
تخفیف:82,000 تومان
قیمت فروش :2,468,000 تومان
آاگ - AEG
آاگ - AEG ...
ادامه مطلب بستن