آاگ - AEG

آاگ - AEG

دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 12C2 LIدریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 12C2 LI
قیمت پایه: 2,500,000 تومان
%6
قیمت پایه: 2,500,000 تومان
تخفیف:161,000 تومان
قیمت فروش :2,339,000 تومان
دریل بتن آاگ مدل KH22IEدریل بتن آاگ مدل KH24IE
قیمت پایه: 2,190,000 تومان
%4
قیمت پایه: 2,190,000 تومان
تخفیف:94,500 تومان
قیمت فروش :2,095,500 تومان
سری پیچ گوشتی فرز چند کاره OMNI-IH
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
%6
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:76,000 تومان
قیمت فروش :1,124,000 تومان
سری اره عمود بر فرز چند کاره OMNI-JS
قیمت پایه: 1,600,000 تومان
%7
قیمت پایه: 1,600,000 تومان
تخفیف:120,000 تومان
قیمت فروش :1,480,000 تومان
سری سایش و برش ابزار چند کاره آاگ مدل OMNI-MTسری سایش و برش فرز چند کاره آاگ مدل OMNI-MT
قیمت پایه: 810,000 تومان
%4
قیمت پایه: 810,000 تومان
تخفیف:39,000 تومان
قیمت فروش :771,000 تومان
سنگ فرز آاگ ( فرز آهنگری ) مدل WS24-180V
قیمت پایه: 2,350,000 تومان
%11
قیمت پایه: 2,350,000 تومان
تخفیف:273,500 تومان
قیمت فروش :2,076,500 تومان
 سری دریل سرکج فرز چند کاره آاگ مدل OMNI-RAD سری دریل سرکج فرز چند کاره آاگ مدل OMNI-RAD
قیمت پایه: 1,300,000 تومان
%20
قیمت پایه: 1,300,000 تومان
تخفیف:262,000 تومان
قیمت فروش :1,038,000 تومان
Aeg-17parche-6Aeg-17parche-1
قیمت پایه: 120,000 تومان
%30
قیمت پایه: 120,000 تومان
تخفیف:36,000 تومان
قیمت فروش :84,000 تومان
اره عمود بر ( اره چکشی ) آاگ مدل JS 500Eاره عمود بر ( اره چکشی ) آاگ مدل JS 500E
قیمت پایه: 1,300,000 تومان
%13
قیمت پایه: 1,300,000 تومان
تخفیف:180,000 تومان
قیمت فروش :1,120,000 تومان
سنگ فرز AEG مدل WS2200-230 فرز سنگبری
قیمت پایه: 2,100,000 تومان
%16
قیمت پایه: 2,100,000 تومان
تخفیف:336,000 تومان
قیمت فروش :1,764,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BBS 12C2 LI لیتیوم 12 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BBS12C2LI-202B لیتیوم 12 ولت
قیمت پایه: 2,450,000 تومان
%5
قیمت پایه: 2,450,000 تومان
تخفیف:141,000 تومان
قیمت فروش :2,309,000 تومان
دریل چکشی آاگ مدل SB2E 1100 RZ
قیمت پایه: 2,450,000 تومان
%10
قیمت پایه: 2,450,000 تومان
تخفیف:266,000 تومان
قیمت فروش :2,184,000 تومان
دریل بتن کن آاگ مدل KH 7E
قیمت پایه: 11,900,000 تومان
%9
قیمت پایه: 11,900,000 تومان
تخفیف:1,141,000 تومان
قیمت فروش :10,759,000 تومان
پیچ گوشتی برقی آاگ مدل S 4000 E
قیمت پایه: 2,800,000 تومان
%11
قیمت پایه: 2,800,000 تومان
تخفیف:311,000 تومان
قیمت فروش :2,489,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی ( سر بیت ) آاگ 10 عددیست سر پیچ گوشتی ( سر بیت ) آاگ 10 عددی
قیمت پایه: 110,000 تومان
%37
قیمت پایه: 110,000 تومان
تخفیف:41,000 تومان
قیمت فروش :69,000 تومان
سنگ فرز سنگ بری آاگ مدل WS 24-230 Vسنگ فرز آاگ ( فرز سنگبری ) مدل WS24-230V
قیمت پایه: 2,500,000 تومان
%13
قیمت پایه: 2,500,000 تومان
تخفیف:327,500 تومان
قیمت فروش :2,172,500 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 18 CBL لیتیوم 18 ولت
قیمت پایه: 5,400,000 تومان
%2
قیمت پایه: 5,400,000 تومان
تخفیف:131,000 تومان
قیمت فروش :5,269,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل SB 12 G3 LI لیتیوم 12 ولت
قیمت پایه: 1,600,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,600,000 تومان
تخفیف:139,000 تومان
قیمت فروش :1,461,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS 14 G3 LI لیتیوم 14/4 ولت
قیمت پایه: 1,850,000 تومان
%13
قیمت پایه: 1,850,000 تومان
تخفیف:242,000 تومان
قیمت فروش :1,608,000 تومان
دریل چکشی آاگ مدل SBE 630 R
قیمت پایه: 998,000 تومان
%11
قیمت پایه: 998,000 تومان
تخفیف:110,000 تومان
قیمت فروش :888,000 تومان
ابزار چند کاره برقی OMNI300-KIT4فرز چند کاره آاگ مدل  OMNI300-KIT4
قیمت پایه: 5,600,000 تومان
%8
قیمت پایه: 5,600,000 تومان
تخفیف:455,000 تومان
قیمت فروش :5,145,000 تومان
کیت دو دستگاه شامل دریل پیچ گوشتی شارژیو دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ
قیمت پایه: 3,950,000 تومان
%4
قیمت پایه: 3,950,000 تومان
تخفیف:180,000 تومان
قیمت فروش :3,770,000 تومان
کیت دو دستگاه شامل دریل چکشی شارژی و بتن کن شارژی آاگکیت دو دستگاه شامل دریل چکشی شارژی و بتن کن شارژی آاگ
قیمت پایه: 14,100,000 تومان
%1
قیمت پایه: 14,100,000 تومان
تخفیف:180,000 تومان
قیمت فروش :13,920,000 تومان
AEG-B18N18-2AEG-B18N18-1
قیمت پایه: 16,900,000 تومان
%1
قیمت پایه: 16,900,000 تومان
تخفیف:170,000 تومان
قیمت فروش :16,730,000 تومان
آاگ - AEG
آاگ - AEG ...
ادامه مطلب بستن