فیلتر محصولات
بستن فیلتر

وینچ و جرثقیل

وینچ و جرثقیل

جرثقیل برقی محک 400 کیلو 12 متری مدل PA 400 A/12
قیمت پایه: 3,450,000 تومان
%30
قیمت پایه: 3,450,000 تومان
تخفیف:1,051,000 تومان
قیمت فروش :2,399,000 تومان
جرثقیل برقی محک 500 کیلوگرم مدل KX-500C
قیمت پایه: 6,350,000 تومان
%9
قیمت پایه: 6,350,000 تومان
تخفیف:631,000 تومان
قیمت فروش :5,719,000 تومان
جرثقیل دستی نک 10 تن مدل N-10-6
قیمت پایه: 11,000,000 تومان
%2
قیمت پایه: 11,000,000 تومان
تخفیف:226,000 تومان
قیمت فروش :10,774,000 تومان
جرثقیل دستی نک 10 تن مدل N-10-3
قیمت پایه: 5,800,000 تومان
%2
قیمت پایه: 5,800,000 تومان
تخفیف:126,000 تومان
قیمت فروش :5,674,000 تومان
جرثقیل برقی رونیکس 1 تن مدل RH-4132
جرثقیل برقی رونیکس 1 تن مدل RH-4132
جرثقیل برقی رونیکس 1 تن مدل RH-4132
جرثقیل سقفی محک 1200 کیلو 18 متری مدل PA 1200 A/18
جرثقیل سقفی محک 1 تن 18 متری مدل PA 1000 A/18
جرثقیل سقفی محک 800 کیلو 22 متری مدل PA 800 A/22
جرثقیل سقفی محک 600 کیلو 22 متری مدل PA 600 A/22
جرثقیل سقفی محک 400 کیلو 22 متری مدل PA 400 A/22
جرثقیل سقفی محک 250 کیلو 22 متری مدل PA 250 A/22
جرثقیل سقفی محک 1200 کیلو 12 متری مدل PA1200A/12
جرثقیل سقفی محک 1 تن 12 متری مدل PA 1000 A/12
جرثقیل سقفی محک 800 کیلو 12 متری مدل PA 800 A/12
جرثقیل سقفی محک 600 کیلو 12 متری مدل PA 600 A/12
جرثقیل برقی محک 250 کیلویی 12 متری مدل PA 250 A/12
جرثقیل برقی محک یک تن مدل KX-1000C
جرثقیل زنجیری رونیکس 5 تن مدل RH-4106
جرثقیل زنجیری رونیکس 3 تن مدل RH-4105
جرثقیل زنجیری رونیکس 2 تن مدل RH-4104
جرثقیل زنجیری رونیکس 1.5 تن مدل RH-4103
جرثقیل زنجیری رونیکس 1 تن مدل RH-4102
وینچ و جرثقیل
وینچ و جرثقیل ...
ادامه مطلب بستن