فیلتر محصولات
بستن فیلتر

جرثقیل

جرثقیل
جرثقیل ...
ادامه مطلب بستن

جرثقیل

جرثقیل دستی نک مدل NEK 10TON 3
قیمت پایه: 1,850,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :1,700,000 تومان
جرثقیل دستی نک مدل NEK 10TON 6
قیمت پایه: 3,000,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :2,950,000 تومان