فیلتر محصولات
بستن فیلتر

جرثقیل

جرثقیل

جرثقیل زنجیری رونیکس 5 تن مدل RH-4106
قیمت پایه: 2,296,000 تومان
تخفیف:168,000 تومان
قیمت فروش :2,128,000 تومان
جرثقیل زنجیری رونیکس 3 تن مدل RH-4105
قیمت پایه: 1,496,000 تومان
تخفیف:172,000 تومان
قیمت فروش :1,324,000 تومان
جرثقیل زنجیری رونیکس 2 تن مدل RH-4104
قیمت پایه: 1,196,000 تومان
تخفیف:70,000 تومان
قیمت فروش :1,126,000 تومان
جرثقیل زنجیری رونیکس 1.5 تن مدل RH-4103
قیمت پایه: 1,098,000 تومان
تخفیف:128,000 تومان
قیمت فروش :970,000 تومان
جرثقیل زنجیری رونیکس 1 تن مدل RH-4102
قیمت پایه: 796,000 تومان
تخفیف:78,000 تومان
قیمت فروش :718,000 تومان
جرثقیل زنجیری رونیکس 0.5 تن مدل RH-4101
قیمت پایه: 696,000 تومان
تخفیف:68,000 تومان
قیمت فروش :628,000 تومان
جرثقیل دستی نک مدل NEK 10TON 6
قیمت پایه: 5,290,000 تومان
تخفیف:93,000 تومان
قیمت فروش :5,197,000 تومان
جرثقیل دستی نک مدل NEK 10TON 3
قیمت پایه: 2,950,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :2,800,000 تومان
جرثقیل
جرثقیل ...
ادامه مطلب بستن