فیلتر محصولات
بستن فیلتر

جرثقیل

جرثقیل
جرثقیل ...
ادامه مطلب بستن

جرثقیل

جرثقیل دستی نک مدل NEK 10TON 6
قیمت پایه: 5,290,000 تومان
تخفیف:91,000 تومان
قیمت فروش :5,199,000 تومان
جرثقیل دستی نک مدل NEK 10TON 3
قیمت پایه: 2,833,000 تومان
تخفیف:68,000 تومان
قیمت فروش :2,765,000 تومان