فیلتر محصولات
بستن فیلتر

جرثقیل

جرثقیل
جرثقیل ...

جرثقیل

جرثقیل دستی نک مدل NEK 10TON 3
قیمت پایه: 1,115,000 تومان
تخفیف:67,000 تومان
قیمت فروش :1,048,000 تومان
جرثقیل دستی نک مدل NEK 10TON 6
قیمت پایه: 2,000,000 تومان
تخفیف:120,000 تومان
قیمت فروش :1,880,000 تومان