فیلتر محصولات
بستن فیلتر

جرثقیل

جرثقیل
جرثقیل ...
ادامه مطلب بستن

جرثقیل

جرثقیل دستی نک مدل NEK 10TON 3
قیمت پایه: 2,250,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :2,100,000 تومان
جرثقیل دستی نک مدل NEK 10TON 6
قیمت پایه: 4,200,000 تومان
تخفیف:401,000 تومان
قیمت فروش :3,799,000 تومان