فیلتر محصولات
بستن فیلتر

جرثقیل

جرثقیل
جرثقیل ...

جرثقیل

جرثقیل دستی نک مدل NEK 10TON 3
قیمت پایه: 1,338,000 تومان
تخفیف:110,000 تومان
قیمت فروش :1,228,000 تومان
جرثقیل دستی نک مدل NEK 10TON 6
قیمت پایه: 2,400,000 تومان
تخفیف:255,000 تومان
قیمت فروش :2,145,000 تومان