فیلتر محصولات
بستن فیلتر

جرثقیل

جرثقیل

جرثقیل زنجیری رونیکس 5 تن مدل RH-4106
قیمت پایه: 2,398,000 تومان
تخفیف:285,500 تومان
قیمت فروش :2,112,500 تومان
جرثقیل زنجیری رونیکس 2 تن مدل RH-4104
قیمت پایه: 1,196,000 تومان
تخفیف:89,500 تومان
قیمت فروش :1,106,500 تومان
جرثقیل دستی نک مدل NEK 10TON 6
قیمت پایه: 5,290,000 تومان
تخفیف:93,000 تومان
قیمت فروش :5,197,000 تومان
جرثقیل دستی نک مدل NEK 10TON 3
قیمت پایه: 2,835,000 تومان
تخفیف:35,000 تومان
قیمت فروش :2,800,000 تومان
جرثقیل
جرثقیل ...
ادامه مطلب بستن