فیلتر محصولات
بستن فیلتر

اسلب گیر

اسلب گیر

اسلب گیر جرثقیلی نیمه اتوماتیک 3 تن مدریت مدل VM-3Tاسلب گیر جرثقیلی نیمه اتوماتیک 3 تن مدریت مدل VM-3T
قیمت پایه: 3,850,000 تومان
%6
قیمت پایه: 3,850,000 تومان
تخفیف:250,000 تومان
قیمت فروش :3,600,000 تومان
اسلب گیر جرثقیلی نیمه اتوماتیک 1 تن مدل VJاسلب گیر جرثقیلی نیمه اتوماتیک 1 تن مدل VJ
قیمت پایه: 1,998,000 تومان
%9
قیمت پایه: 1,998,000 تومان
تخفیف:199,000 تومان
قیمت فروش :1,799,000 تومان
اسلب گیر
اسلب گیر...
ادامه مطلب بستن