فیلتر محصولات
بستن فیلتر

اتو لوله پلی اتیلن

اتو لوله پلی اتیلن

اتو لوله پلی اتیلن پویا صنعت طرح رتنبرگ
قیمت فروش :1,200,000 تومان
PSPW-315 اتو لوله پلی اتیلن گازی پویا صنعت مدلPSPW-315 اتو لوله پلی اتیلن گازی پویا صنعت مدل
قیمت فروش :950,000 تومان
دستگاه جوش لوله پلی اتیلن شمس مدل 1040
قیمت فروش :599,000 تومان
اتو لوله پلی اتیلن پویا صنعت مدل فیوژناتو لوله پلی اتیلن پویا صنعت مدل فیوژن P-F-11
قیمت فروش :529,000 تومان
دستگاه جوش لوله پلی اتیلن شمس مدل 1042
قیمت فروش :840,000 تومان
دستگاه جوش لوله پلی اتیلن شمس مدل 1041
قیمت پایه: 590,000 تومان
تخفیف:75,000 تومان
قیمت فروش :515,000 تومان
اتو لوله پلی اتیلن
اتو لوله پلی اتیلن ...
ادامه مطلب بستن