فیلتر محصولات
بستن فیلتر

اتو لوله پلی اتیلن

اتو لوله پلی اتیلن

اتو لوله پلی اتیلن پویا صنعت طرح رتنبرگ
قیمت فروش :2,000,000 تومان
سایز صفحه داغ
aaa
PSPW-315 اتو لوله پلی اتیلن گازی پویا صنعت مدلPSPW-315 اتو لوله پلی اتیلن گازی پویا صنعت مدل
قیمت فروش :2,000,000 تومان
سایز صفحه داغ
aaa
اتو لوله پلی اتیلن پویا صنعت مدل فیوژناتو لوله پلی اتیلن پویا صنعت مدل فیوژن P-F-11
قیمت فروش :1,550,000 تومان
سایز صفحه داغ
aaa
دستگاه جوش لوله پلی اتیلن شمس مدل 1041اتو  لوله پلی اتیلن شمس 200 میلی متری مدل 1041
قیمت پایه: 1,960,000 تومان
%13
قیمت پایه: 1,960,000 تومان
تخفیف:261,000 تومان
قیمت فروش :1,699,000 تومان
صفحه داغ پلی اتیلن شمس 500 ( اتو پلی اتیلن ) مدل 1045
صفحه داغ پلی اتیلن شمس 400 میلی متر ( اتو پلی اتیلن ) مدل 1044
صفحه داغ پلی اتیلن شمس 315 میلی متر ( اتو پلی اتیلن ) مدل 1043
اتو لوله پلی اتیلن شمس 250 میلی متری مدل 1042
دستگاه جوش لوله پلی اتیلن شمس مدل 1040اتو لوله پلی اتیلن شمس 160 میلی متری مدل 1040-1
 اتو لوله پلی اتیلن رستگار صنعت مدل RS-160اتو لوله  پروپیلن رستگار صنعت مدل RS-160
اتو لوله رستگار صنعت مدل RS-200اتو لوله پروپیلن رستگار صنعت مدل RS-200
اتو لوله پلی اتیلن
اتو لوله پلی اتیلن ...
ادامه مطلب بستن