فیلتر محصولات
بستن فیلتر

اینورتر برش پلاسما

اینورتر برش پلاسما

دستگاه برش پلاسما 160 آمپر ایران ترانس مدل CUT 160 CNC
قیمت پایه: 84,500,000 تومان
%3
قیمت پایه: 84,500,000 تومان
تخفیف:3,247,500 تومان
قیمت فروش :81,252,500 تومان
دستگاه برش پلاسما 120 آمپر ایران ترانس مدل CUT 120 C
قیمت پایه: 43,500,000 تومان
%4
قیمت پایه: 43,500,000 تومان
تخفیف:1,980,000 تومان
قیمت فروش :41,520,000 تومان
دستگاه برش پلاسما 70 آمپر ایران ترانس مدل CUT 70 C
قیمت پایه: 26,900,000 تومان
%5
قیمت پایه: 26,900,000 تومان
تخفیف:1,385,000 تومان
قیمت فروش :25,515,000 تومان
دستگاه برش پلاسما 50 آمپر ایران ترانس مدل CUT 50 C
قیمت پایه: 17,990,000 تومان
%6
قیمت پایه: 17,990,000 تومان
تخفیف:1,172,500 تومان
قیمت فروش :16,817,500 تومان

اینورتر برش پلاسما

اینورتر برش پلاسما...
ادامه مطلب بستن