فیلتر محصولات
بستن فیلتر

اینورتر برش پلاسما

اینورتر برش پلاسما

دستگاه برش پلاسما 160 آمپر ایران ترانس مدل CUT 160 CNC
قیمت پایه: 84,500,000 تومان
%7
قیمت پایه: 84,500,000 تومان
تخفیف:5,995,000 تومان
قیمت فروش :78,505,000 تومان
دستگاه برش پلاسما 50 آمپر ایران ترانس مدل CUT 50 C
قیمت پایه: 17,990,000 تومان
%11
قیمت پایه: 17,990,000 تومان
تخفیف:2,043,000 تومان
قیمت فروش :15,947,000 تومان
دستگاه برش پلاسما 120 آمپر ایران ترانس مدل CUT 120 C
دستگاه برش پلاسما 70 آمپر ایران ترانس مدل CUT 70 C

اینورتر برش پلاسما

اینورتر برش پلاسما...
ادامه مطلب بستن