فیلتر محصولات
بستن فیلتر

اینورتر برش پلاسما

اینورتر برش پلاسما

دستگاه برش پلاسما 160 آمپر ایران ترانس مدل CUT 160 CNC
قیمت پایه: 51,200,000 تومان
%1
قیمت پایه: 51,200,000 تومان
تخفیف:600,000 تومان
قیمت فروش :50,600,000 تومان
دستگاه برش پلاسما 120 آمپر ایران ترانس مدل CUT 120 C
قیمت پایه: 32,100,000 تومان
%1
قیمت پایه: 32,100,000 تومان
تخفیف:600,000 تومان
قیمت فروش :31,500,000 تومان
دستگاه برش پلاسما 70 آمپر ایران ترانس مدل CUT 70 C
قیمت پایه: 17,980,000 تومان
%3
قیمت پایه: 17,980,000 تومان
تخفیف:680,000 تومان
قیمت فروش :17,300,000 تومان
دستگاه برش پلاسما 50 آمپر ایران ترانس مدل CUT 50 C
قیمت پایه: 13,100,000 تومان
%3
قیمت پایه: 13,100,000 تومان
تخفیف:400,000 تومان
قیمت فروش :12,700,000 تومان

اینورتر برش پلاسما

اینورتر برش پلاسما...
ادامه مطلب بستن