فیلتر محصولات
بستن فیلتر

اینورتر برش پلاسما

اینورتر برش پلاسما

دستگاه برش پلاسما 160 آمپر ایران ترانس مدل CUT 160 CNC
قیمت پایه: 41,200,000 تومان
%2
قیمت پایه: 41,200,000 تومان
تخفیف:911,000 تومان
قیمت فروش :40,289,000 تومان
دستگاه برش پلاسما 120 آمپر ایران ترانس مدل CUT 120 C
قیمت پایه: 22,100,000 تومان
%9
قیمت پایه: 22,100,000 تومان
تخفیف:2,070,000 تومان
قیمت فروش :20,030,000 تومان
دستگاه برش پلاسما 70 آمپر ایران ترانس مدل CUT 70 C
قیمت پایه: 12,950,000 تومان
%11
قیمت پایه: 12,950,000 تومان
تخفیف:1,450,000 تومان
قیمت فروش :11,500,000 تومان
دستگاه برش پلاسما 50 آمپر ایران ترانس مدل CUT 50 C
قیمت پایه: 8,100,000 تومان
%1
قیمت پایه: 8,100,000 تومان
تخفیف:111,000 تومان
قیمت فروش :7,989,000 تومان

اینورتر برش پلاسما

اینورتر برش پلاسما...
ادامه مطلب بستن