فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت ، مشخصات فنی و خرید انواع گیره رومیزی | فروشگاه ابزار مارکت

گیره رومیزی
گیره رومیزی ...

گیره رومیزی

گیره رومیزی 6 کیلویی ایران پتکگیره رومیزی 6 کیلویی ایران پتک
قیمت پایه: 342,700 تومان
تخفیف:17,700 تومان
قیمت فروش :325,000 تومان
گیره رومیزی 10 کیلویی ایران پتکگیره رومیزی 10 کیلویی ایران پتک
قیمت پایه: 450,900 تومان
تخفیف:5,900 تومان
قیمت فروش :445,000 تومان
گیره رومیزی 18 کیلویی ایران پتکگیره رومیزی 18 کیلویی ایران پتک
قیمت پایه: 636,500 تومان
تخفیف:6,500 تومان
قیمت فروش :630,000 تومان
iranpotk-KA1610گیره رومیزی 25 کیلویی ایران پتک
قیمت پایه: 861,500 تومان
تخفیف:6,500 تومان
قیمت فروش :855,000 تومان
iranpotk-seri-KA-pic26گیره رومیزی 26 کیلویی ایران پتک
قیمت پایه: 958,500 تومان
تخفیف:8,500 تومان
قیمت فروش :950,000 تومان