فیلتر محصولات
بستن فیلتر

گیره-صافکاری

گیره صافکاری

گیره صافکاری هزبرن مینی فک 90 درجه مدل 63009
قیمت پایه: 765,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :725,000 تومان
گیره صافکاری هزبرن 1 تن مدل 63006
قیمت پایه: 600,000 تومان
تخفیف:70,000 تومان
قیمت فروش :530,000 تومان
گیره صافکاری هزبرن 5 تن مستقیم و 3 تن عمودی مدل 63008
قیمت پایه: 1,450,000 تومان
تخفیف:120,000 تومان
قیمت فروش :1,330,000 تومان
گیره صافکاری هزبرن دو فک مدل 63012
قیمت پایه: 2,450,000 تومان
تخفیف:182,000 تومان
قیمت فروش :2,268,000 تومان
گیره صافکاری هزبرن فک کلاغی مدل 63011
قیمت پایه: 810,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :780,000 تومان
گیره کشش رودری و شاسی هزبرن مدل 63013
قیمت پایه: 410,000 تومان
تخفیف:25,000 تومان
قیمت فروش :385,000 تومان
گیره صافکاری هزبرن فریم درب جفتی مدل 63015
قیمت پایه: 3,700,000 تومان
تخفیف:235,000 تومان
قیمت فروش :3,465,000 تومان
گیره صافکاری هزبرن فریم درب تکی مدل 63014
قیمت پایه: 2,800,000 تومان
تخفیف:532,000 تومان
قیمت فروش :2,268,000 تومان
گیره صافکاری هزبرن مینی مدل 63010
قیمت پایه: 520,000 تومان
تخفیف:25,000 تومان
قیمت فروش :495,000 تومان
گیره صافکاری هزبرن 5 تن مدل 63007
قیمت پایه: 1,350,000 تومان
تخفیف:250,000 تومان
قیمت فروش :1,100,000 تومان
گیره صافکاری هزبرن 3 تن مدل 63004
قیمت پایه: 720,000 تومان
تخفیف:22,000 تومان
قیمت فروش :698,000 تومان
گیره صافکاری هزبرن ساده 5 تن مدل 63001
قیمت پایه: 570,000 تومان
تخفیف:21,000 تومان
قیمت فروش :549,000 تومان
گیره صافکاری  هزبرن 5 تن مدل 63005
قیمت پایه: 810,000 تومان
تخفیف:60,000 تومان
قیمت فروش :750,000 تومان
گیره صافکاری هزبرن 3 تن مدل 63003
قیمت پایه: 680,000 تومان
تخفیف:45,000 تومان
قیمت فروش :635,000 تومان
گیره صافکاری هزبرن 5 تن مستقیم و 3 تن عمودی مدل 63002
قیمت پایه: 640,000 تومان
تخفیف:45,000 تومان
قیمت فروش :595,000 تومان
گیره صافکاری
گیره صافکاری ...
ادامه مطلب بستن