فیلتر محصولات
بستن فیلتر

ابزار همه کاره : خرید و قیمت کاردک برقی و برش همه کاره | ابزارمارکت

برش همه کاره (فرز چند کاره)

کیت چند کاره شارژی آاگ مدل KIT3-OMNI 12Cکیت چند کاره شارژی آاگ مدل KIT3-OMNI 12C
قیمت پایه: 9,320,000 تومان
%7
قیمت پایه: 9,320,000 تومان
تخفیف:666,000 تومان
قیمت فروش :8,654,000 تومان
کیت چند کاره شارژی آاگ مدل KIT2-OMNI 12Cفرز چند کاره شارژی آاگ مدل OMNI12CLI-KIT2
قیمت پایه: 9,360,000 تومان
%2
قیمت پایه: 9,360,000 تومان
تخفیف:271,000 تومان
قیمت فروش :9,089,000 تومان
 ابزار همه کاره شارژی محک مدل MT-20 LI ابزار همه کاره شارژی محک مدل MT-20 LI
قیمت پایه: 1,050,000 تومان
%9
قیمت پایه: 1,050,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :950,000 تومان
ابزار همه کاره محک مدل MFT-250ابزار همه کاره محک مدل MFT-250
قیمت پایه: 955,000 تومان
%14
قیمت پایه: 955,000 تومان
تخفیف:135,000 تومان
قیمت فروش :820,000 تومان
ابزار همه کاره شارژی دی سی ای ( DCA ) مدل ADMD12ابزار همه کاره شارژی دی سی ای ( DCA ) مدل ADMD12
ابزار چند کاره برقی OMNI300-KIT4فرز چند کاره آاگ مدل  OMNI300-KIT4
سری پیچ گوشتی فرز چند کاره OMNI-IH
سری اره عمود بر فرز چند کاره OMNI-JS
 سری دریل سرکج فرز چند کاره آاگ مدل OMNI-RAD سری دریل سرکج فرز چند کاره آاگ مدل OMNI-RAD
سری سایش و برش ابزار چند کاره آاگ مدل OMNI-MTسری سایش و برش فرز چند کاره آاگ مدل OMNI-MT
ابزار برش همه کاره متابو مدل MT 400 Q SET همراه ست برش
کاردک برقی  NEC مدل 7710

کاردک برقی ( دستگاه برش همه کاره )

کاردک برقی ( دستگاه برش همه کاره )...
کارتک برقی
ابزار برش همه کاره 
ادامه مطلب بستن