فیلتر محصولات
بستن فیلتر

ابزار همه کاره : خرید و قیمت کاردک برقی و برش همه کاره | ابزارمارکت

برش همه کاره (فرز چند کاره)

سری پیچ گوشتی فرز چند کاره OMNI-IH
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
%6
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:76,000 تومان
قیمت فروش :1,124,000 تومان
سری اره عمود بر فرز چند کاره OMNI-JS
قیمت پایه: 1,600,000 تومان
%7
قیمت پایه: 1,600,000 تومان
تخفیف:120,000 تومان
قیمت فروش :1,480,000 تومان
سری سایش و برش ابزار چند کاره آاگ مدل OMNI-MTسری سایش و برش فرز چند کاره آاگ مدل OMNI-MT
قیمت پایه: 810,000 تومان
%4
قیمت پایه: 810,000 تومان
تخفیف:39,000 تومان
قیمت فروش :771,000 تومان
 سری دریل سرکج فرز چند کاره آاگ مدل OMNI-RAD سری دریل سرکج فرز چند کاره آاگ مدل OMNI-RAD
قیمت پایه: 1,300,000 تومان
%20
قیمت پایه: 1,300,000 تومان
تخفیف:262,000 تومان
قیمت فروش :1,038,000 تومان
ابزار چند کاره برقی OMNI300-KIT4فرز چند کاره آاگ مدل  OMNI300-KIT4
قیمت پایه: 5,600,000 تومان
%8
قیمت پایه: 5,600,000 تومان
تخفیف:455,000 تومان
قیمت فروش :5,145,000 تومان
عیدانه
کیت چند کاره شارژی آاگ مدل KIT2-OMNI 12Cفرز چند کاره شارژی آاگ مدل OMNI12CLI-KIT2
قیمت پایه: 4,700,000 تومان
%21
قیمت پایه: 4,700,000 تومان
تخفیف:1,001,000 تومان
قیمت فروش :3,699,000 تومان
عیدانه
کیت چند کاره شارژی آاگ مدل KIT3-OMNI 12Cکیت چند کاره شارژی آاگ مدل KIT3-OMNI 12C
قیمت پایه: 4,700,000 تومان
%21
قیمت پایه: 4,700,000 تومان
تخفیف:1,001,000 تومان
قیمت فروش :3,699,000 تومان
 ابزار همه کاره شارژی محک مدل MT-20 LI ابزار همه کاره شارژی محک مدل MT-20 LI
ابزار همه کاره محک مدل MFT-250ابزار همه کاره محک مدل MFT-250
ابزار برش همه کاره متابو مدل MT 400 Q SET همراه ست برش
کاردک برقی  NEC مدل 7710

کاردک برقی ( دستگاه برش همه کاره )

کاردک برقی ( دستگاه برش همه کاره )...
کارتک برقی
ابزار برش همه کاره 
ادامه مطلب بستن