فیلتر محصولات
بستن فیلتر

ابزار همه کاره : خرید و قیمت کاردک برقی و برش همه کاره | ابزارمارکت

برش همه کاره (فرز چند کاره)

کیت چند کاره شارژی آاگ مدل KIT2-OMNI 12Cفرز چند کاره شارژی آاگ مدل OMNI12CLI-KIT2
قیمت پایه: 3,990,000 تومان
%3
قیمت پایه: 3,990,000 تومان
تخفیف:142,000 تومان
قیمت فروش :3,848,000 تومان
کیت چند کاره شارژی آاگ مدل KIT3-OMNI 12Cکیت چند کاره شارژی آاگ مدل KIT3-OMNI 12C
قیمت پایه: 3,900,000 تومان
%1
قیمت پایه: 3,900,000 تومان
تخفیف:52,000 تومان
قیمت فروش :3,848,000 تومان
سری پیچ گوشتی فرز چند کاره OMNI-IH
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
%15
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
تخفیف:165,000 تومان
قیمت فروش :935,000 تومان
سری اره عمود بر فرز چند کاره OMNI-JS
قیمت پایه: 1,280,000 تومان
%4
قیمت پایه: 1,280,000 تومان
تخفیف:61,000 تومان
قیمت فروش :1,219,000 تومان
 سری دریل سرکج فرز چند کاره آاگ مدل OMNI-RAD سری دریل سرکج فرز چند کاره آاگ مدل OMNI-RAD
قیمت پایه: 990,000 تومان
%12
قیمت پایه: 990,000 تومان
تخفیف:127,000 تومان
قیمت فروش :863,000 تومان
سری سایش و برش ابزار چند کاره آاگ مدل OMNI-MTسری سایش و برش فرز چند کاره آاگ مدل OMNI-MT
قیمت پایه: 699,000 تومان
%8
قیمت پایه: 699,000 تومان
تخفیف:57,000 تومان
قیمت فروش :642,000 تومان
ابزار چند کاره برقی OMNI300-KIT4فرز چند کاره آاگ مدل  OMNI300-KIT4
ابزار برش همه کاره متابو مدل MT 400 Q SET همراه ست برش
کاردک برقی  NEC مدل 7710

کاردک برقی ( دستگاه برش همه کاره )

کاردک برقی ( دستگاه برش همه کاره )...
کارتک برقی
ابزار برش همه کاره 
ادامه مطلب بستن