فیلتر محصولات
بستن فیلتر

ابزار همه کاره : خرید و قیمت کاردک برقی و برش همه کاره | ابزارمارکت

برش همه کاره (فرز چند کاره)

کیت چند کاره شارژی آاگ مدل KIT3-OMNI 12Cکیت چند کاره شارژی آاگ مدل KIT3-OMNI 12C
قیمت پایه: 9,299,000 تومان
%8
قیمت پایه: 9,299,000 تومان
تخفیف:784,000 تومان
قیمت فروش :8,515,000 تومان
کیت چند کاره شارژی آاگ مدل KIT2-OMNI 12Cفرز چند کاره شارژی آاگ مدل OMNI12CLI-KIT2
قیمت پایه: 9,390,000 تومان
%9
قیمت پایه: 9,390,000 تومان
تخفیف:875,000 تومان
قیمت فروش :8,515,000 تومان
ابزار همه کاره شارژی دی سی ای ( DCA ) مدل ADMD12ابزار همه کاره شارژی دی سی ای ( DCA ) مدل ADMD12
قیمت پایه: 3,100,000 تومان
%14
قیمت پایه: 3,100,000 تومان
تخفیف:443,000 تومان
قیمت فروش :2,657,000 تومان
سری اره عمود بر فرز چند کاره OMNI-JS
قیمت پایه: 3,480,000 تومان
%18
قیمت پایه: 3,480,000 تومان
تخفیف:661,000 تومان
قیمت فروش :2,819,000 تومان
ابزار همه کاره آینهل مدل BT-MG 180/1
 ابزار همه کاره شارژی محک مدل MT-20 LI ابزار همه کاره شارژی محک مدل MT-20 LI
ابزار همه کاره محک مدل MFT-250ابزار همه کاره محک مدل MFT-250
ابزار چند کاره برقی OMNI300-KIT4فرز چند کاره آاگ مدل  OMNI300-KIT4
سری پیچ گوشتی فرز چند کاره OMNI-IH
 سری دریل سرکج فرز چند کاره آاگ مدل OMNI-RAD سری دریل سرکج فرز چند کاره آاگ مدل OMNI-RAD
سری سایش و برش ابزار چند کاره آاگ مدل OMNI-MTسری سایش و برش فرز چند کاره آاگ مدل OMNI-MT
ابزار برش همه کاره متابو مدل MT 400 Q SET همراه ست برش
کاردک برقی  NEC مدل 7710

کاردک برقی ( دستگاه برش همه کاره )

کاردک برقی ( دستگاه برش همه کاره )...
کارتک برقی
ابزار برش همه کاره 
ادامه مطلب بستن