فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت و خرید فرز مینیاتوری یا فرز حکاکی | فروشگاه ابزار مارکت

فرز حکاکی ( فرز مینیاتوری )

فرز حکاکی ( فرز مینیاتوری ) ...
ادامه مطلب بستن

فرز حکاکی ( فرز مینیاتوری )

فرز حکاکی مینیاتوری سیلور مدل GTP01A13 دیمردارفرز حکاکی مینیاتوری سیلور مدل GTP01A13 دیمردار
قیمت پایه: 219,000 تومان
تخفیف:22,200 تومان
قیمت فروش :196,800 تومان
فرز حکاکی مینیاتوری شارژی سیلور دیمر دار مدل GTP01A21
قیمت پایه: 384,000 تومان
تخفیف:42,000 تومان
قیمت فروش :342,000 تومان
فرز حکاکی مینیاتوری هیوندای مدل HP-1732فرز حکاکی مینیاتوری هیوندای مدل HP-1732
قیمت پایه: 449,500 تومان
تخفیف:92,500 تومان
قیمت فروش :357,000 تومان
SILVER-GTP01A24
قیمت پایه: 405,000 تومان
تخفیف:17,400 تومان
قیمت فروش :387,600 تومان
فرز حکاکی مینیاتوری سیلور مدل H.M1011 دیمردارفرز حکاکی مینیاتوری سیلور مدل GTP01A31 دیمردار
قیمت فروش :423,600 تومان
فرز حکاکی مینیاتوری شارژی هیوندای مدل HP-1232 دیمر دار
قیمت پایه: 489,500 تومان
تخفیف:57,500 تومان
قیمت فروش :432,000 تومان
فرز حکاکی مینیاتوری سیلور مدل GTP01A15 دیمردارفرز حکاکی مینیاتوری سیلور مدل GTP01A15 دیمردار
قیمت پایه: 530,000 تومان
تخفیف:12,500 تومان
قیمت فروش :517,500 تومان
فرز حکاکی مینیاتوری سیلور مدل GTP01A25 دیمردار
قیمت پایه: 575,000 تومان
تخفیف:40,200 تومان
قیمت فروش :534,800 تومان
حراجی
فرز حکاکی مینیاتوری سیلور مدل H.M1004 دیمردارفرز حکاکی مینیاتوری سیلور مدل GTP01A22 دیمردار
قیمت پایه: 745,000 تومان
تخفیف:124,000 تومان
قیمت فروش :621,000 تومان