فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت و خرید سنگ فرز آهنگری و فرز سنگبری | فروشگاه ابزار مارکت

فرز

فرز ...
ادامه مطلب بستن

فرز

tosan-frez-3062Aفرز سنگ بری 2200 وات توسن
حراجی
سنگ فرز سنگ بری APN مدل AG230A
قیمت پایه: 620,000 تومان
تخفیف:121,000 تومان
قیمت فروش :499,000 تومان
فرز آهنگری مک تک مدل MT92Aسنگ فرز آهنگری مک تک مدل MT92A
قیمت پایه: 570,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :530,000 تومان
سنگ فرز سنگ بری مک تک مدل MT92Bسنگ فرز سنگبری مک تک مدل MT92B
قیمت پایه: 570,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :530,000 تومان
سنگ فرز سنگ بری نک مدل NEK 2523 AG
قیمت پایه: 615,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :585,000 تومان
سنگ فرز سنگبری نک مدل NEK 2623 AG
قیمت پایه: 645,000 تومان
تخفیف:36,000 تومان
قیمت فروش :609,000 تومان
سنگ فرز آهنگری نک مدل NEK 2618 AG
قیمت پایه: 650,000 تومان
تخفیف:35,000 تومان
قیمت فروش :615,000 تومان
حراجی
سنگ فرز آهنگری هیوندای مدل HP2018سنگ فرز آهنگری هیوندای مدل HP2018
قیمت پایه: 754,500 تومان
تخفیف:79,500 تومان
قیمت فروش :675,000 تومان
سنگ فرز سنگبری هیوندای مدل HP2023
قیمت پایه: 754,500 تومان
تخفیف:79,500 تومان
قیمت فروش :675,000 تومان
فرز سنگبری توسن مدل 3620Aفرز سنگبری توسن مدل 3620A
قیمت فروش :715,000 تومان
فرز آهنگری توسن مدل 3820Aفرز آهنگری توسن مدل 3820A
قیمت فروش :715,000 تومان
سنگ فرز آهنگری هیوندای مدل HP4218سنگ فرز آهنگری هیوندای مدل HP4218
قیمت پایه: 839,500 تومان
تخفیف:88,500 تومان
قیمت فروش :751,000 تومان
سنگ فرز سنگ بری هیوندای مدل HP4223
قیمت پایه: 839,500 تومان
تخفیف:88,500 تومان
قیمت فروش :751,000 تومان
سنگ فرز آهنگری هیوندای مدل 3228-Gسنگ فرز آهنگری هیوندای مدل 3228-G
قیمت پایه: 869,500 تومان
تخفیف:91,500 تومان
قیمت فروش :778,000 تومان
سنگ فرز سنگ بری هیوندای مدل 3223-Gسنگ فرز سنگبری هیوندای مدل 3223-G
قیمت پایه: 869,500 تومان
تخفیف:91,500 تومان
قیمت فروش :778,000 تومان
ronix 3210فرز آهنگری 2400 وات رونیکس مدل 3210
قیمت پایه: 898,000 تومان
تخفیف:67,000 تومان
قیمت فروش :831,000 تومان
ronix 3220فرز سنگ بری 2400 وات رونیکس مدل 3220
قیمت پایه: 898,000 تومان
تخفیف:67,000 تومان
قیمت فروش :831,000 تومان
سنگ فرز آهنگری ماکیتا مدل GA7020سنگ فرز آهنگری ماکیتا مدل GA7020
قیمت پایه: 935,000 تومان
تخفیف:90,000 تومان
قیمت فروش :845,000 تومان
سنگ فرز آهنگری توسن مدل 3061 Aسنگ فرز آهنگری توسن مدل 3061 A
قیمت فروش :853,000 تومان
سنگ فرز آهگری ماکیتا مدل GA9020سنگ فرز آهگری ماکیتا مدل GA9020
قیمت پایه: 950,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :910,000 تومان
tosan-3386Aفرز آهنگری 2300 وات توسن پلاس مدل 3386-A
قیمت فروش :920,000 تومان
سنگ فرز آهنگری ماکیتا مدل GA7040Sسنگ فرز آهنگری ماکیتا مدل GA7040S
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:90,000 تومان
قیمت فروش :1,110,000 تومان
سنگ فرز سنگبری ماکیتا مدل GA9040S
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:90,000 تومان
قیمت فروش :1,110,000 تومان
سنگ فرز آهنگری آاگ مدل WS 2200-180
قیمت پایه: 1,215,000 تومان
تخفیف:85,000 تومان
قیمت فروش :1,130,000 تومان