فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت و خرید سنگ فرز آهنگری و فرز سنگبری | فروشگاه ابزار مارکت

فرز

فرز ...
ادامه مطلب بستن

فرز

حراجی
سنگ فرز سنگبری صدرا مدل SA-3023
قیمت پایه: 535,000 تومان
تخفیف:35,000 تومان
قیمت فروش :500,000 تومان
سنگ فرز آهنگری صدرا مدل SA3018
قیمت فروش :545,000 تومان
فرز آهنگری مک تک مدل MT92Aسنگ فرز آهنگری مک تک مدل MT92A
قیمت پایه: 650,000 تومان
تخفیف:35,000 تومان
قیمت فروش :615,000 تومان
سنگ فرز سنگ بری مک تک مدل MT92Bسنگ فرز سنگبری مک تک مدل MT92B
قیمت پایه: 650,000 تومان
تخفیف:35,000 تومان
قیمت فروش :615,000 تومان
سنگ فرز سنگبری رابین مدل R3023
قیمت فروش :646,800 تومان
سنگ فرز آهنگری رابین مدل R3022
قیمت فروش :646,800 تومان
حراجی
سنگ فرز آهنگری هیوندای مدل HP2018سنگ فرز آهنگری هیوندای مدل HP2018
قیمت پایه: 754,500 تومان
تخفیف:104,500 تومان
قیمت فروش :650,000 تومان
سنگ فرز سنگبری هیوندای مدل HP2023
قیمت پایه: 754,500 تومان
تخفیف:99,500 تومان
قیمت فروش :655,000 تومان
سنگ فرز آهنگری هیوندای مدل 3228-Gسنگ فرز آهنگری هیوندای مدل 3228-G
قیمت پایه: 869,500 تومان
تخفیف:134,500 تومان
قیمت فروش :735,000 تومان
سنگ فرز سنگ بری هیوندای مدل HP4223
قیمت پایه: 839,500 تومان
تخفیف:104,500 تومان
قیمت فروش :735,000 تومان
سنگ فرز سنگ بری نک مدل NEK 2523 AG
قیمت پایه: 790,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :760,000 تومان
سنگ فرز آهنگری نک مدل NEK 2618 AG
قیمت پایه: 815,000 تومان
تخفیف:45,000 تومان
قیمت فروش :770,000 تومان
سنگ فرز سنگبری نک مدل NEK 2623 AG
قیمت پایه: 815,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :775,000 تومان
حراجی
ronix 3220فرز سنگ بری 2400 وات رونیکس مدل 3220
قیمت پایه: 898,000 تومان
تخفیف:68,000 تومان
قیمت فروش :830,000 تومان
ronix 3210فرز آهنگری 2400 وات رونیکس مدل 3210
قیمت پایه: 898,000 تومان
تخفیف:67,000 تومان
قیمت فروش :831,000 تومان
سنگ فرز آهگری ماکیتا مدل GA9020سنگ فرز آهگری ماکیتا مدل GA9020
قیمت پایه: 1,260,000 تومان
تخفیف:85,000 تومان
قیمت فروش :1,175,000 تومان
سنگ فرز آهنگری ماکیتا مدل GA7020سنگ فرز آهنگری ماکیتا مدل GA7020
قیمت پایه: 1,260,000 تومان
تخفیف:75,000 تومان
قیمت فروش :1,185,000 تومان
سنگ فرز سنگبری ماکیتا مدل GA9040S
قیمت فروش :1,339,000 تومان
سنگ فرز آهنگری ماکیتا مدل GA7040Sسنگ فرز آهنگری ماکیتا مدل GA7040S
قیمت فروش :1,340,000 تومان
سنگ فرز سنگبری متابو مدل W23-230 AC/DC
قیمت پایه: 1,586,000 تومان
تخفیف:48,000 تومان
قیمت فروش :1,538,000 تومان
حراجی
سنگ فرز آهنگری آاگ مدل WS 2200-180
قیمت پایه: 1,700,000 تومان
تخفیف:118,000 تومان
قیمت فروش :1,582,000 تومان
سنگ فرز سنگ بری آاگ مدل WS 24-230 Vسنگ فرز سنگبری آاگ مدل WS 24-230 V
قیمت پایه: 1,974,000 تومان
تخفیف:138,000 تومان
قیمت فروش :1,836,000 تومان
فرز آهنگری 2200 وات متابو
قیمت پایه: 1,959,000 تومان
تخفیف:92,000 تومان
قیمت فروش :1,867,000 تومان
فرز سنگ بری 2200 وات متابو
قیمت پایه: 2,000,000 تومان
تخفیف:91,000 تومان
قیمت فروش :1,909,000 تومان