فیلتر محصولات
بستن فیلتر

سنگ فرز : خرید و قیمت سنگ فرز آهنگری و فرز سنگبری | ابزار مارکت

سنگ فرز

فرز آهنگری مک تک مدل MT92Aسنگ فرز مک تک ( فرز آهنگری ) مدل MT92A
قیمت پایه: 670,000 تومان
تخفیف:85,000 تومان
قیمت فروش :585,000 تومان
سنگ فرز ( فرز سنگ بری ) رونیکس مدل 3241
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:158,000 تومان
قیمت فروش :1,042,000 تومان
سنگ فرز رونیکس فرز آهنگری مدل 3231
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:302,000 تومان
قیمت فروش :898,000 تومان
سنگ فرز نک ( فرز سنگبری ) مدل NEK 2623 AG
قیمت پایه: 1,040,000 تومان
تخفیف:118,500 تومان
قیمت فروش :921,500 تومان
سنگ فرز آهنگری هیوندای مدل 3228-Gسنگ فرز ( فرز آهنگری ) هیوندای مدل 3228-G
قیمت پایه: 1,145,000 تومان
تخفیف:115,000 تومان
قیمت فروش :1,030,000 تومان
سنگ فرز بوش مدل GWS 20-180H  فرز آهنگری
قیمت پایه: 2,000,000 تومان
تخفیف:270,000 تومان
قیمت فروش :1,730,000 تومان
سنگ فرز بوش سنگبری مدل GWS20-230H
قیمت پایه: 2,100,000 تومان
تخفیف:102,900 تومان
قیمت فروش :1,997,100 تومان
سنگ فرز AEG مدل WS2200-230 فرز سنگبری
قیمت پایه: 1,590,000 تومان
تخفیف:168,000 تومان
قیمت فروش :1,422,000 تومان
سنگ فرز سنگ بری آاگ مدل WS 24-230 Vسنگ فرز آاگ ( فرز سنگبری ) مدل WS24-230V
قیمت پایه: 1,900,000 تومان
تخفیف:139,000 تومان
قیمت فروش :1,761,000 تومان
سنگ فرز آاگ ( فرز آهنگری ) مدل WS24-180V
قیمت پایه: 1,800,000 تومان
تخفیف:37,000 تومان
قیمت فروش :1,763,000 تومان
سنگ فرز آاگ مدل WS2200-180 فرز آهنگری
قیمت پایه: 1,590,000 تومان
تخفیف:63,000 تومان
قیمت فروش :1,527,000 تومان
سنگ فرز متابو ( فرز آهنگری ) مدل WE17-150 QUICK RT
قیمت پایه: 2,690,000 تومان
تخفیف:65,000 تومان
قیمت فروش :2,625,000 تومان
سنگ فرز آهنگری متابو مدل WE 19-180 QUICK RTسنگ فرز ( فرز آهنگری ) متابو مدل WE19-180 QUICK RT
قیمت پایه: 2,800,000 تومان
تخفیف:63,000 تومان
قیمت فروش :2,737,000 تومان
سنگ فرز متابو ( فرز سنگبری ) مدل W23-230 AC/DC
قیمت پایه: 1,920,000 تومان
تخفیف:60,000 تومان
قیمت فروش :1,860,000 تومان
فرز شارژی 36 ولت متابوفرز شارژی 36 ولت متابو مدل WPB 36 LTX BL 230 Quick
قیمت پایه: 16,920,000 تومان
تخفیف:360,000 تومان
قیمت فروش :16,560,000 تومان
سنگ فرز ( فرز سنگبری ) متابو مدل W24-230MVT
قیمت پایه: 2,600,000 تومان
تخفیف:72,000 تومان
قیمت فروش :2,528,000 تومان
فرز آهنگری 2400 وات متابو
قیمت پایه: 2,610,000 تومان
تخفیف:90,500 تومان
قیمت فروش :2,519,500 تومان
سنگ فرز ( فرز آهنگری ) متابو مدل W22-180MVT
قیمت پایه: 2,340,000 تومان
تخفیف:135,000 تومان
قیمت فروش :2,205,000 تومان
سنگ فرز متابو مدل W17-150 فرز آهنگری
قیمت پایه: 2,690,000 تومان
تخفیف:72,000 تومان
قیمت فروش :2,618,000 تومان
سنگ فرز متابو مدل W22-230MVT فرز سنگبری
قیمت پایه: 2,340,000 تومان
تخفیف:135,000 تومان
قیمت فروش :2,205,000 تومان
سنگ فرز سنگبری توسن پلاس مدل 3387Aسنگ فرز توسن پلاس ( سنگبری ) مدل 3387A
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:162,000 تومان
قیمت فروش :1,038,000 تومان
فرز آهنگری توسن مدل 3820Aسنگ فرز توسن ( آهنگری ) مدل 3820A
قیمت پایه: 778,000 تومان
تخفیف:76,000 تومان
قیمت فروش :702,000 تومان
tosan-3386Aسنگ فرز ( فرز آهنگری )  توسن پلاس مدل 3386 A
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:133,000 تومان
قیمت فروش :1,067,000 تومان
tosan-frez-3062Aسنگ فرز توسن فرز سنگبری مدل 3062 A
قیمت پایه: 900,000 تومان
تخفیف:48,000 تومان
قیمت فروش :852,000 تومان

سنگ فرز 

دستگاه سنگ فرز ...
ادامه مطلب بستن