فیلتر محصولات
بستن فیلتر

خرید دستگاه خراطی و قیمت دستگاه خراطی+ ارسال رایگان | ابزارمارکت

دستگاه خراطی

دستگاه خراطی محک 60 سانتی متری مدل WL-350-600Vدستگاه خراطی محک 60 سانتی متری مدل WL-350-600V
قیمت پایه: 15,298,000 تومان
%10
قیمت پایه: 15,298,000 تومان
تخفیف:1,609,000 تومان
قیمت فروش :13,689,000 تومان
دستگاه خراطی محک مدل WL-350V
قیمت پایه: 19,600,000 تومان
%16
قیمت پایه: 19,600,000 تومان
تخفیف:3,220,000 تومان
قیمت فروش :16,380,000 تومان
دستگاه خراطی محک مدل WL-400V
قیمت پایه: 29,980,000 تومان
%16
قیمت پایه: 29,980,000 تومان
تخفیف:4,960,000 تومان
قیمت فروش :25,020,000 تومان
دستگاه خراطی محک مدل WL-300V
قیمت پایه: 11,980,000 تومان
%13
قیمت پایه: 11,980,000 تومان
تخفیف:1,630,000 تومان
قیمت فروش :10,350,000 تومان
ماشین خراطی و دستگاه کپی تراش محک 1 متری مدل CWL-1000 V
دستگاه خراطی محک 1 متری مدل WL-350-1000
ماشین خراطی محک مدل WL-350-1000Vماشین خراطی محک مدل WL-350-1000V
دستگاه خراطی 
دستگاه خراطی ...
 
ادامه مطلب بستن