فیلتر محصولات
بستن فیلتر

دریل نمونه برداری : قیمت، خرید دریل کرگیری با ارسال فوری| ابزار مارکت

دریل نمونه برداری

دریل نمونه برداری محک مدل DCD-20260 (کرگیری)
قیمت پایه: 28,980,000 تومان
%11
قیمت پایه: 28,980,000 تومان
تخفیف:3,430,000 تومان
قیمت فروش :25,550,000 تومان
دریل نمونه برداری محک مدل DCD-1380
قیمت پایه: 10,950,000 تومان
%13
قیمت پایه: 10,950,000 تومان
تخفیف:1,510,000 تومان
قیمت فروش :9,440,000 تومان
دریل نمونه بردار ای جی پی مدل DM250 ( کرگیری )
قیمت پایه: 48,200,000 تومان
%3
قیمت پایه: 48,200,000 تومان
تخفیف:1,540,000 تومان
قیمت فروش :46,660,000 تومان
دریل نمونه بردار ای جی پی مدل DM10دریل نمونه بردار ای جی پی مدل DM10
قیمت پایه: 51,900,000 تومان
%2
قیمت پایه: 51,900,000 تومان
تخفیف:1,500,000 تومان
قیمت فروش :50,400,000 تومان
دریل نمونه بردار ای جی پی AGP مدل DM14دریل نمونه بردار ای جی پی AGP مدل DM14
قیمت پایه: 55,990,000 تومان
%2
قیمت پایه: 55,990,000 تومان
تخفیف:1,150,000 تومان
قیمت فروش :54,840,000 تومان
دریل نمونه برداری محک مدل DCD-3205
دریل نمونه بردار ای جی پی مدل DM5 ( کرگیری )
دریل نمونه برداری ( کر گیری ) ای جی پی مدل DMC6Pدریل نمونه برداری  ای جی پی مدل DMC6P ( کر گیری )
دریل نمونه برداری آاگ مدل DB 1500-2 XEدریل نمونه برداری آاگ مدل DB 1500-2 XE

دریل نمونه برداری

دریل نمونه بردار...
ادامه مطلب بستن