فیلتر محصولات
بستن فیلتر

دریل نمونه برداری : قیمت، خرید دریل کرگیری با ارسال فوری| ابزار مارکت

دریل نمونه برداری

دریل نمونه بردار ای جی پی AGP مدل DM14دریل نمونه بردار ای جی پی AGP مدل DM14
قیمت پایه: 25,800,000 تومان
%5
قیمت پایه: 25,800,000 تومان
تخفیف:1,300,000 تومان
قیمت فروش :24,500,000 تومان
دریل نمونه بردار ای جی پی مدل DM5 ( کرگیری )
قیمت پایه: 11,100,000 تومان
%2
قیمت پایه: 11,100,000 تومان
تخفیف:300,000 تومان
قیمت فروش :10,800,000 تومان
دریل نمونه برداری ( کر گیری ) ای جی پی مدل DMC6Pدریل نمونه برداری  ای جی پی مدل DMC6P ( کر گیری )
قیمت پایه: 14,000,000 تومان
%2
قیمت پایه: 14,000,000 تومان
تخفیف:400,000 تومان
قیمت فروش :13,600,000 تومان
دریل نمونه بردار ای جی پی مدل DM250 ( کرگیری )
قیمت پایه: 28,100,000 تومان
%3
قیمت پایه: 28,100,000 تومان
تخفیف:1,100,000 تومان
قیمت فروش :27,000,000 تومان
دریل نمونه برداری محک مدل DCD-20260 (کرگیری)
نا موجود
نا موجود
دریل نمونه برداری محک مدل DCD-3205
نا موجود
نا موجود
دریل نمونه برداری محک مدل DCD-1380
نا موجود
نا موجود
دریل نمونه برداری آاگ مدل DB 1500-2 XEدریل نمونه برداری آاگ مدل DB 1500-2 XE
نا موجود
نا موجود

دریل نمونه برداری

دریل نمونه بردار...
ادامه مطلب بستن