فیلتر محصولات
بستن فیلتر

دریل نمونه برداری : قیمت، خرید دریل کرگیری با ارسال فوری| ابزار مارکت

دریل نمونه برداری

دریل نمونه بردار ای جی پی AGP مدل DM14دریل نمونه بردار ای جی پی AGP مدل DM14
قیمت پایه: 48,590,000 تومان
%5
قیمت پایه: 48,590,000 تومان
تخفیف:2,890,000 تومان
قیمت فروش :45,700,000 تومان
دریل نمونه بردار ای جی پی مدل DM5 ( کرگیری )
قیمت پایه: 19,230,000 تومان
%3
قیمت پایه: 19,230,000 تومان
تخفیف:730,000 تومان
قیمت فروش :18,500,000 تومان
دریل نمونه بردار ای جی پی مدل DM250 ( کرگیری )
قیمت پایه: 39,879,000 تومان
%2
قیمت پایه: 39,879,000 تومان
تخفیف:999,000 تومان
قیمت فروش :38,880,000 تومان
دریل نمونه برداری ( کر گیری ) ای جی پی مدل DMC6Pدریل نمونه برداری  ای جی پی مدل DMC6P ( کر گیری )
قیمت پایه: 22,300,000 تومان
%3
قیمت پایه: 22,300,000 تومان
تخفیف:840,000 تومان
قیمت فروش :21,460,000 تومان
دریل نمونه برداری محک مدل DCD-20260 (کرگیری)
دریل نمونه برداری محک مدل DCD-3205
دریل نمونه برداری محک مدل DCD-1380
دریل نمونه برداری آاگ مدل DB 1500-2 XEدریل نمونه برداری آاگ مدل DB 1500-2 XE

دریل نمونه برداری

دریل نمونه بردار...
ادامه مطلب بستن