فیلتر محصولات
بستن فیلتر

دریل نمونه برداری : قیمت، خرید دریل کرگیری با ارسال فوری| ابزار مارکت

دریل نمونه برداری

دریل نمونه بردار ای جی پی AGP مدل DM14دریل نمونه بردار ای جی پی AGP مدل DM14
قیمت پایه: 22,100,000 تومان
%10
قیمت پایه: 22,100,000 تومان
تخفیف:2,372,000 تومان
قیمت فروش :19,728,000 تومان
دریل نمونه بردار ای جی پی مدل DM5 ( کرگیری )
قیمت پایه: 8,200,000 تومان
%11
قیمت پایه: 8,200,000 تومان
تخفیف:946,000 تومان
قیمت فروش :7,254,000 تومان
دریل نمونه بردار ای جی پی مدل DM250 ( کرگیری )
قیمت پایه: 24,500,000 تومان
%11
قیمت پایه: 24,500,000 تومان
تخفیف:2,909,000 تومان
قیمت فروش :21,591,000 تومان
دریل نمونه برداری ( کر گیری ) ای جی پی مدل DMC6Pدریل نمونه برداری  ای جی پی مدل DMC6P ( کر گیری )
قیمت پایه: 14,000,000 تومان
%12
قیمت پایه: 14,000,000 تومان
تخفیف:1,769,000 تومان
قیمت فروش :12,231,000 تومان
دریل نمونه برداری آاگ مدل DB 1500-2 XEدریل نمونه برداری آاگ مدل DB 1500-2 XE

دریل نمونه برداری

دریل نمونه بردار...
ادامه مطلب بستن