فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت ، مشخصات و خرید انواع دریل ستونی | فروشگاه اینترنتی ابزار مارکت

دریل ستونی
دریل ستونی ...

دریل ستونی

دریل ستونی 13 نک مدل NEK 4113
قیمت پایه: 576,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :536,000 تومان
دریل ستونی 16 نک مدل NEK 4116
قیمت پایه: 1,266,000 تومان
تخفیف:86,000 تومان
قیمت فروش :1,180,000 تومان
دریل ستونی 20 کوتاه نک مدل NEK 4120
قیمت پایه: 1,690,000 تومان
تخفیف:110,000 تومان
قیمت فروش :1,580,000 تومان
دریل ستونی 20 بلند نک مدل NEK 5120
قیمت پایه: 1,996,000 تومان
تخفیف:126,000 تومان
قیمت فروش :1,870,000 تومان
دریل ستونی 32 نک مدل NEK 5132
قیمت پایه: 3,530,000 تومان
تخفیف:220,000 تومان
قیمت فروش :3,310,000 تومان
دریل ستونی 32 سه فاز نک مدل NEK 5132 B
قیمت پایه: 3,660,000 تومان
تخفیف:260,000 تومان
قیمت فروش :3,400,000 تومان