فیلتر محصولات
بستن فیلتر

انواع حدیده برقی و دستی بهترین قیمت و خرید فروشگاه اینترنتی ابزارمارکت

حدیده برقی و دستی
حدیده برقی و دستی ...
ادامه مطلب بستن

حدیده برقی و دستی

حدیده برقی نک مدل NEK 2 INCH
قیمت پایه: 3,696,000 تومان
تخفیف:146,000 تومان
قیمت فروش :3,550,000 تومان
حدیده برقی نک مدل NEK 3 INCH
قیمت پایه: 6,100,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :6,000,000 تومان
حدیده برقی نک مدل NEK 4 INCH
قیمت پایه: 8,400,000 تومان
تخفیف:120,000 تومان
قیمت فروش :8,280,000 تومان
حدیده برقی نک مدل NEK 6 INCH
قیمت فروش :12,600,000 تومان