فیلتر محصولات
بستن فیلتر

اره سنگبری و کاشی بر

اره سنگبری و کاشی بر

ماشین کاشی بر رومیزی محک 200 میلی متر مدل TC-900
قیمت پایه: 2,090,000 تومان
%5
قیمت پایه: 2,090,000 تومان
تخفیف:110,000 تومان
قیمت فروش :1,980,000 تومان
ماشین سنگبری محک 200 میلی متر مدل TS-200/920
قیمت پایه: 5,630,000 تومان
%4
قیمت پایه: 5,630,000 تومان
تخفیف:230,000 تومان
قیمت فروش :5,400,000 تومان
ماشین سنگبری محک 250 میلی متر مدل TS-250/920
قیمت پایه: 10,450,000 تومان
%10
قیمت پایه: 10,450,000 تومان
تخفیف:1,075,000 تومان
قیمت فروش :9,375,000 تومان
ts-300-920
قیمت پایه: 11,720,000 تومان
%7
قیمت پایه: 11,720,000 تومان
تخفیف:850,000 تومان
قیمت فروش :10,870,000 تومان
اره سنگبری و کاشی بر
اره سنگبری و کاشی بر ...
ادامه مطلب بستن