فیلتر محصولات
بستن فیلتر

اره سنگبری و کاشی بر

اره سنگبری و کاشی بر

ماشین سنگبری رادیال حرفه ای محک مدل RSC350/1500
قیمت پایه: 39,200,000 تومان
%14
قیمت پایه: 39,200,000 تومان
تخفیف:5,720,000 تومان
قیمت فروش :33,480,000 تومان
ماشین سنگبری محک 250 میلی متر مدل TS-250/920
قیمت پایه: 15,250,000 تومان
%13
قیمت پایه: 15,250,000 تومان
تخفیف:2,020,000 تومان
قیمت فروش :13,230,000 تومان
ts-300-920
قیمت پایه: 18,100,000 تومان
%13
قیمت پایه: 18,100,000 تومان
تخفیف:2,440,000 تومان
قیمت فروش :15,660,000 تومان
اره کاشی بر رومیزی محک 110 میلی متر مدل TS-450
قیمت پایه: 1,890,000 تومان
%11
قیمت پایه: 1,890,000 تومان
تخفیف:221,000 تومان
قیمت فروش :1,669,000 تومان
ماشین سنگبری محک 200 میلی متر مدل TS-200/920
قیمت پایه: 8,399,000 تومان
%14
قیمت پایه: 8,399,000 تومان
تخفیف:1,244,000 تومان
قیمت فروش :7,155,000 تومان
ماشین کاشی بر رومیزی محک 200 میلی متر مدل TC-900
قیمت پایه: 3,039,000 تومان
%19
قیمت پایه: 3,039,000 تومان
تخفیف:591,000 تومان
قیمت فروش :2,448,000 تومان
اره کاشی بر رومیزی آینهل 180 میلی متر مدل TC-TC 618اره کاشی بر رومیزی آینهل 180 میلی متر مدل TC-TC 618
ماشین سنگبری آینهل 300 میلی متر مدل TE-SC 920 L
اره کاشی بر آینهل 200 میلی متر مدل TE-TC620U
اره سنگبری و کاشی بر
اره سنگبری و کاشی بر ...
ادامه مطلب بستن