فیلتر محصولات
بستن فیلتر

اره سنگبری و کاشی بر

اره سنگبری و کاشی بر

ماشین سنگبری رادیال حرفه ای محک مدل RSC350/1500
قیمت پایه: 39,200,000 تومان
%8
قیمت پایه: 39,200,000 تومان
تخفیف:3,200,000 تومان
قیمت فروش :36,000,000 تومان
اره کاشی بر رومیزی محک 110 میلی متر مدل TS-450
قیمت پایه: 1,890,000 تومان
%11
قیمت پایه: 1,890,000 تومان
تخفیف:220,000 تومان
قیمت فروش :1,670,000 تومان
ماشین سنگبری محک 200 میلی متر مدل TS-200/920
قیمت پایه: 7,999,000 تومان
%6
قیمت پایه: 7,999,000 تومان
تخفیف:549,000 تومان
قیمت فروش :7,450,000 تومان
ماشین سنگبری محک 250 میلی متر مدل TS-250/920
قیمت پایه: 13,990,000 تومان
%9
قیمت پایه: 13,990,000 تومان
تخفیف:1,362,500 تومان
قیمت فروش :12,627,500 تومان
ts-300-920
قیمت پایه: 16,460,000 تومان
%11
قیمت پایه: 16,460,000 تومان
تخفیف:1,840,000 تومان
قیمت فروش :14,620,000 تومان
اره کاشی بر رومیزی آینهل 180 میلی متر مدل TC-TC 618اره کاشی بر رومیزی آینهل 180 میلی متر مدل TC-TC 618
ماشین سنگبری آینهل 300 میلی متر مدل TE-SC 920 L
اره کاشی بر آینهل 200 میلی متر مدل TE-TC620U
ماشین کاشی بر رومیزی محک 200 میلی متر مدل TC-900
اره سنگبری و کاشی بر
اره سنگبری و کاشی بر ...
ادامه مطلب بستن