فیلتر محصولات
بستن فیلتر

پیستوله بادی

پیستوله بادی 
پیستوله بادی برای پاشش رنگ و یا هر محلول مایع دیگر به سطوح استفاده می‌شود. پیستوله بادی با اتصال به کمپرسور هوا که به آن کمپرسور باد هم گقته می‌شود ، سطوح را به صورت یکنواخت به رنگ و یا هر محلول مایع دیگری آغشته می‌کند. از پیستوله‌های بادی به دلیل آنکه برای استفاده از آنها به کمپرسور باد احتیاج است در مصارف حرفه ای و صنعتی استفاده می‌شود. برای استفاده‌های خانگی پیشنهاد می‌شود از پیستوله‌های برقی استفاده شود.
 
ادامه مطلب بستن

پیستوله بادی

کنیتکس پاش رونیکس مدل RH-6501کنیتکس پاش رونیکس مدل RH-6501
قیمت فروش :196,900 تومان
پیستوله بادی کاسه رو هیوندای مدل HA603-SS
قیمت فروش :289,500 تومان
پیستوله بادی کاسه رو هیوندای مدل HA603-SG
قیمت فروش :259,500 تومان
پیستوله بادی کاسه رو هیوندای مدل HA123-SG
قیمت فروش :179,500 تومان
پیستوله بادی کاسه رو هیوندای مدل 3512CV
قیمت فروش :142,500 تومان
پیستوله بادی کاسه رو هیوندای مدل 3060-SP
قیمت فروش :229,500 تومان
پیستوله بادی کاسه رو هیوندای مدل 358-E70
قیمت فروش :164,500 تومان
پیستوله بادی کاسه رو رابین مدل HK-827
قیمت فروش :189,000 تومان
پیستوله بادی دو کاسه رابین مدل GE-70
قیمت فروش :214,000 تومان
ایربراش سوماک مدل SB-1101-Bایربراش سوماک مدل SB-1101-B
قیمت فروش :190,000 تومان
ایربراش سوماک مدل SB-1108ایربراش سوماک مدل SB-1108
قیمت فروش :630,000 تومان
پیستوله بادی سوماک مدل SS-1101
قیمت فروش :975,000 تومان
پیستوله دو کاسه رونیکس مدل RH-6428
قیمت فروش :187,800 تومان
پیستوله دو کاسه رونیکس مدل RH-6426
قیمت فروش :187,800 تومان
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6416پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6416
قیمت فروش :127,800 تومان
پیستوله کاسه زیر رونیکس مدل RH-6408
قیمت فروش :147,800 تومان
پیستوله کاسه زیر رونیکس مدل RH-6406
قیمت فروش :147,800 تومان
پیستوله سایه پاش رونیکس مدل RH-6405
قیمت فروش :112,900 تومان
پیستوله بادی حرفه ایی رونیکس مدل RH-6315پیستوله بادی حرفه ایی رونیکس مدل RH-6315
قیمت فروش :267,800 تومان
پیستوله بادی حرفه ایی رونیکس مدل RH-6313پیستوله بادی حرفه ایی رونیکس مدل RH-6313
قیمت فروش :267,800 تومان
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6215پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6215
قیمت فروش :167,800 تومان
ایربراش سوماک مدل SB-1111ایربراش سوماک مدل SB-1111
قیمت فروش :325,000 تومان
SB-1104SB-1104
قیمت فروش :650,000 تومان
ایربراش سوماک مدل SB-1102ایربراش سوماک مدل SB-1102
قیمت فروش :580,000 تومان