فیلتر محصولات
بستن فیلتر

پیستوله بادی

پیستوله بادی 

پیستوله بادی برای پاشش رنگ و یا هر محلول مایع دیگر به سطوح استفاده می‌شود. پیستوله بادی با اتصال به کمپرسور هوا که به آن کمپرسور باد هم گقته می‌شود ، سطوح را به صورت یکنواخت به رنگ و یا هر محلول مایع دیگری آغشته می‌کند. از پیستوله‌های بادی به دلیل آنکه برای استفاده از آنها به کمپرسور باد احتیاج است در مصارف حرفه ای و صنعتی استفاده می‌شود. برای استفاده‌های خانگی پیشنهاد می‌شود از پیستوله‌های برقی استفاده شود.
 
ادامه مطلب بستن

پیستوله بادی

کنیتکس پاش رونیکس مدل RH-6501کنیتکس پاش رونیکس مدل RH-6501
قیمت پایه: 257,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :227,000 تومان
پیستوله کاسه زیر رونیکس مدل RH-6406
قیمت فروش :198,000 تومان
پیستوله بادی حرفه ایی رونیکس مدل RH-6315پیستوله بادی حرفه ایی رونیکس مدل RH-6315
قیمت پایه: 396,000 تومان
تخفیف:53,000 تومان
قیمت فروش :343,000 تومان
پیستوله بادی حرفه ایی رونیکس مدل RH-6313پیستوله بادی حرفه ایی رونیکس مدل RH-6313
قیمت پایه: 396,000 تومان
تخفیف:51,000 تومان
قیمت فروش :345,000 تومان
کنیتکس پاش هیوندای مدل 3560AH
قیمت پایه: 323,500 تومان
تخفیف:31,500 تومان
قیمت فروش :292,000 تومان
پیستوله بادی کاسه رو هیوندای مدل HA603-SG
قیمت پایه: 327,500 تومان
تخفیف:29,500 تومان
قیمت فروش :298,000 تومان
پیستوله بادی کاسه رو هیوندای مدل 3512CV
قیمت پایه: 213,500 تومان
تخفیف:18,500 تومان
قیمت فروش :195,000 تومان
پیستوله بادی کاسه رو هیوندای مدل 3060-SP
قیمت پایه: 297,500 تومان
تخفیف:28,500 تومان
قیمت فروش :269,000 تومان
پیستوله بادی کاسه رو هیوندای مدل 358-E70
قیمت پایه: 250,500 تومان
تخفیف:23,500 تومان
قیمت فروش :227,000 تومان
پیستوله بادی دو کاسه رابین مدل GE-70
قیمت فروش :200,000 تومان
پیستوله بادی کاسه رو رابین مدل E70
قیمت فروش :171,000 تومان
ایربراش سوماک مدل SB-1101-Bایربراش سوماک مدل SB-1101-B
قیمت فروش :173,000 تومان
ایربراش سوماک مدل SB-1108ایربراش سوماک مدل SB-1108
قیمت فروش :651,000 تومان
SB-1104SB-1104
قیمت فروش :682,000 تومان
ایربراش سوماک مدل SB-1102ایربراش سوماک مدل SB-1102
قیمت فروش :598,000 تومان
پیستوله بادی سوماک مدل SS-1203
قیمت فروش :1,627,000 تومان
پیستوله بادی سوماک مدل SS-1101
قیمت فروش :1,029,000 تومان
پیستوله بادی کاسه رو هیوندای مدل HA603-SS
قیمت پایه: 377,500 تومان
تخفیف:35,500 تومان
قیمت فروش :342,000 تومان
پیستوله بادی کاسه رو هیوندای مدل HA123-SG
قیمت پایه: 237,500 تومان
تخفیف:18,500 تومان
قیمت فروش :219,000 تومان
ایربراش سوماک مدل SB-1111ایربراش سوماک مدل SB-1111
قیمت فروش :336,000 تومان