فیلتر محصولات
بستن فیلتر

پیستوله بادی

پیستوله بادی 
پیستوله بادی برای پاشش رنگ و یا هر محلول مایع دیگر به سطوح استفاده می‌شود. پیستوله بادی با اتصال به کمپرسور هوا که به آن کمپرسور باد هم گقته می‌شود ، سطوح را به صورت یکنواخت به رنگ و یا هر محلول مایع دیگری آغشته می‌کند. از پیستوله‌های بادی به دلیل آنکه برای استفاده از آنها به کمپرسور باد احتیاج است در مصارف حرفه ای و صنعتی استفاده می‌شود. برای استفاده‌های خانگی پیشنهاد می‌شود از پیستوله‌های برقی استفاده شود.
 
ادامه مطلب بستن

پیستوله بادی

گازوئیل پاش رونیکس مدل RH-6601گازوئیل پاش رونیکس مدل RH-6601
قیمت فروش :78,000 تومان
پیستوله سایه پاش رونیکس مدل RH-6405
قیمت پایه: 114,900 تومان
تخفیف:4,900 تومان
قیمت فروش :110,000 تومان
پیستوله بادی کاسه رو هیوندای مدل 3512CV
قیمت پایه: 129,500 تومان
تخفیف:5,500 تومان
قیمت فروش :124,000 تومان
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6416پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6416
قیمت پایه: 129,800 تومان
تخفیف:4,800 تومان
قیمت فروش :125,000 تومان
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6418پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6418
قیمت پایه: 129,800 تومان
تخفیف:4,800 تومان
قیمت فروش :125,000 تومان
پیستوله بادی کاسه رو هیوندای مدل 358-E70
قیمت پایه: 139,500 تومان
تخفیف:6,500 تومان
قیمت فروش :133,000 تومان
قیر پاش رونیکس مدل RH-6602
قیمت فروش :137,000 تومان
پیستوله کاسه زیر رونیکس مدل RH-6406
قیمت پایه: 149,800 تومان
تخفیف:8,800 تومان
قیمت فروش :141,000 تومان
پیستوله کاسه زیر رونیکس مدل RH-6408
قیمت پایه: 149,800 تومان
تخفیف:8,800 تومان
قیمت فروش :141,000 تومان
پیستوله بادی کاسه رو رابین مدل HK-827
قیمت پایه: 189,000 تومان
تخفیف:42,000 تومان
قیمت فروش :147,000 تومان
پیستوله بادی کاسه زیر رابین مدل G70
قیمت پایه: 165,000 تومان
تخفیف:17,000 تومان
قیمت فروش :148,000 تومان
پیستوله بادی کاسه رو هیوندای مدل HA123-SG
قیمت فروش :159,500 تومان
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6215پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6215
قیمت فروش :168,000 تومان
پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6217پیستوله بادی رونیکس مدل RH-6217
قیمت فروش :168,000 تومان
پیستوله دو کاسه رونیکس مدل RH-6426
قیمت فروش :187,000 تومان
پیستوله دو کاسه رونیکس مدل RH-6428
قیمت فروش :187,000 تومان
ایربراش سوماک مدل SB-1101-Bایربراش سوماک مدل SB-1101-B
قیمت فروش :190,000 تومان
پیستوله بادی کاسه رو هیوندای مدل 3060-SP
قیمت پایه: 199,500 تومان
تخفیف:9,500 تومان
قیمت فروش :190,000 تومان
کنیتکس پاش رونیکس مدل RH-6501کنیتکس پاش رونیکس مدل RH-6501
قیمت فروش :197,000 تومان
کنیتکس پاش هیوندای مدل 3560AH
قیمت پایه: 219,500 تومان
تخفیف:10,500 تومان
قیمت فروش :209,000 تومان
پیستوله بادی دو کاسه رابین مدل GE-70
قیمت فروش :214,000 تومان
پیستوله بادی کاسه رو هیوندای مدل HA603-SG
قیمت پایه: 225,900 تومان
تخفیف:11,900 تومان
قیمت فروش :214,000 تومان
پیستوله بادی کاسه رو هیوندای مدل HA603-SS
قیمت پایه: 265,500 تومان
تخفیف:15,500 تومان
قیمت فروش :250,000 تومان
پیستوله بادی حرفه ایی رونیکس مدل RH-6313پیستوله بادی حرفه ایی رونیکس مدل RH-6313
قیمت پایه: 269,800 تومان
تخفیف:11,800 تومان
قیمت فروش :258,000 تومان