فیلتر محصولات
بستن فیلتر

پیستوله : خرید آنلاین و قیمت پیستوله رنگ با ارسال رایگان |ابزارمارکت

پیستوله بادی

پیستوله کاسه رو حرفه ای آینهلپیستوله کاسه رو حرفه ای آینهل
قیمت پایه: 710,000 تومان
%15
قیمت پایه: 710,000 تومان
تخفیف:110,000 تومان
قیمت فروش :600,000 تومان
پیستوله بادی هازت مدل 19-9132
قیمت پایه: 4,795,000 تومان
%12
قیمت پایه: 4,795,000 تومان
تخفیف:615,000 تومان
قیمت فروش :4,180,000 تومان
پیستوله بادی هازت مدل 21-9132پیستوله بادی هازت مدل 21-9132
قیمت پایه: 4,620,000 تومان
%8
قیمت پایه: 4,620,000 تومان
تخفیف:410,000 تومان
قیمت فروش :4,210,000 تومان
9132-17-HAZET-2-minپیستوله بادی هازت مدل 17-9132
قیمت پایه: 4,820,000 تومان
%5
قیمت پایه: 4,820,000 تومان
تخفیف:266,000 تومان
قیمت فروش :4,554,000 تومان
پیستوله بادی هازت مدل 16-9122
قیمت پایه: 5,350,000 تومان
%7
قیمت پایه: 5,350,000 تومان
تخفیف:405,000 تومان
قیمت فروش :4,945,000 تومان
پیستوله رنگ ساگولا 1/6 میلی متر مدل JONIOR-1/6پیستوله رنگ ساگولا 1/6 میلی متر مدل JONIOR-1/6
قیمت پایه: 1,485,000 تومان
%15
قیمت پایه: 1,485,000 تومان
تخفیف:236,000 تومان
قیمت فروش :1,249,000 تومان
پیستوله ساگولا 1/8 میلی متر مدل JONIOR-1/8پیستوله ساگولا 1/8 میلی متر مدل JONIOR-1/8
قیمت پایه: 1,499,000 تومان
%16
قیمت پایه: 1,499,000 تومان
تخفیف:250,000 تومان
قیمت فروش :1,249,000 تومان
ایر براش سوماک مدل SB-1116ایر براش سوماک مدل SB-1116
قیمت پایه: 2,250,000 تومان
%17
قیمت پایه: 2,250,000 تومان
تخفیف:390,000 تومان
قیمت فروش :1,860,000 تومان
پیستوله کاسه رو سوماک مدل SS-1109
قیمت پایه: 3,610,000 تومان
%7
قیمت پایه: 3,610,000 تومان
تخفیف:280,000 تومان
قیمت فروش :3,330,000 تومان
sb-1106a-1final-minقلم ایر براش کاسه بغل سوماک مدل SB-1106A
قیمت پایه: 2,099,000 تومان
%9
قیمت پایه: 2,099,000 تومان
تخفیف:199,000 تومان
قیمت فروش :1,900,000 تومان
پیستوله کاسه رو SUMAKE مدل SS-1108
قیمت پایه: 4,230,000 تومان
%7
قیمت پایه: 4,230,000 تومان
تخفیف:310,000 تومان
قیمت فروش :3,920,000 تومان
پيستوله کنيتکس پاش کاسه رو مدل سوماک SS-1182
قیمت پایه: 2,932,000 تومان
%11
قیمت پایه: 2,932,000 تومان
تخفیف:332,000 تومان
قیمت فروش :2,600,000 تومان
ایربراش سوماک مدل SB-1201
قیمت پایه: 779,000 تومان
%6
قیمت پایه: 779,000 تومان
تخفیف:49,000 تومان
قیمت فروش :730,000 تومان
پیستوله رنگ سوماک 1.6 میلی متری مدل SS-1240RS
قیمت پایه: 4,090,000 تومان
%9
قیمت پایه: 4,090,000 تومان
تخفیف:370,000 تومان
قیمت فروش :3,720,000 تومان
پیستوله رنگ سوماک 1.8 میلی متری مدل SS-1208
قیمت پایه: 4,480,000 تومان
%6
قیمت پایه: 4,480,000 تومان
تخفیف:290,000 تومان
قیمت فروش :4,190,000 تومان
پیستوله رنگ سوماک 0.8 میلی متری مدل SS-1205
قیمت پایه: 4,080,000 تومان
%8
قیمت پایه: 4,080,000 تومان
تخفیف:350,000 تومان
قیمت فروش :3,730,000 تومان
پیستوله رنگ سوماک 1.7 میلی متری مدل SS-1204
قیمت پایه: 4,390,000 تومان
%9
قیمت پایه: 4,390,000 تومان
تخفیف:410,000 تومان
قیمت فروش :3,980,000 تومان
پیستوله رنگ بادی سوماک بدون مخزن مدل SS-1180S
قیمت پایه: 2,885,000 تومان
%12
قیمت پایه: 2,885,000 تومان
تخفیف:355,000 تومان
قیمت فروش :2,530,000 تومان
پیستوله رنگ بادی سوماک بدون مخزن مدل SS-1170S
قیمت پایه: 2,885,000 تومان
%12
قیمت پایه: 2,885,000 تومان
تخفیف:355,000 تومان
قیمت فروش :2,530,000 تومان
پیستوله رنگ بادی سوماک 1.4 میلی متری مدل SS-1102
قیمت پایه: 3,049,000 تومان
%8
قیمت پایه: 3,049,000 تومان
تخفیف:259,000 تومان
قیمت فروش :2,790,000 تومان
پیستوله رنگ بادی سوماک 1.3 میلی متری مدل SS-100S
قیمت پایه: 4,289,000 تومان
%10
قیمت پایه: 4,289,000 تومان
تخفیف:439,000 تومان
قیمت فروش :3,850,000 تومان
ایربراش سوماک مدل SB-1122ایربراش سوماک مدل SB-1122
قیمت پایه: 2,786,000 تومان
%9
قیمت پایه: 2,786,000 تومان
تخفیف:256,000 تومان
قیمت فروش :2,530,000 تومان
ایربراش سوماک مدل SB-1118CKایربراش سوماک مدل SB-1118CK
قیمت پایه: 4,098,000 تومان
%9
قیمت پایه: 4,098,000 تومان
تخفیف:378,000 تومان
قیمت فروش :3,720,000 تومان
ایربراش سوماک مدل SB-1115ایربراش سوماک مدل SB-1115
قیمت پایه: 2,199,000 تومان
%5
قیمت پایه: 2,199,000 تومان
تخفیف:129,000 تومان
قیمت فروش :2,070,000 تومان

پیستوله بادی و ایر براش Air brush 

پیستوله بادی برای پاشش رنگ و یا هر محلول مایع دیگر به سطوح استفاده می‌شود. پیستوله بادی با اتصال به کمپرسور هوا که به آن کمپرسور باد هم گقته می‌شود ، سطوح را به صورت یکنواخت به رنگ و یا هر محلول مایع دیگری آغشته می‌کند. از پیستوله‌های بادی به دلیل آنکه برای استفاده از آنها به کمپرسور باد احتیاج است در مصارف حرفه ای و صنعتی استفاده می‌شود. برای استفاده‌های خانگی پیشنهاد می‌شود از پیستوله‌ برقی استفاده شود.
 
ادامه مطلب بستن