فیلتر محصولات
بستن فیلتر

سنگ فرز بادی: مشاوره فنی، خرید و بهترین قیمت سنگ فرز بادی |ابزارمارکت

سنگ فرز بادی

فرز بادی (کف ساب) اس پی مدل SP-1261G
قیمت پایه: 23,270,000 تومان
%5
قیمت پایه: 23,270,000 تومان
تخفیف:1,190,000 تومان
قیمت فروش :22,080,000 تومان
سنگ فرز بادی سوماک مدل ST-7741
قیمت پایه: 9,080,000 تومان
%4
قیمت پایه: 9,080,000 تومان
تخفیف:450,000 تومان
قیمت فروش :8,630,000 تومان
کف ساب بادی اس پی مدل SP-1261L-14
قیمت پایه: 23,270,000 تومان
%5
قیمت پایه: 23,270,000 تومان
تخفیف:1,190,000 تومان
قیمت فروش :22,080,000 تومان
SUMAK-ST-7781
قیمت پایه: 9,420,000 تومان
%2
قیمت پایه: 9,420,000 تومان
تخفیف:260,000 تومان
قیمت فروش :9,160,000 تومان
سنگ فرز بادی سوماک مستقیم مدل ST-7780
قیمت پایه: 8,089,000 تومان
%4
قیمت پایه: 8,089,000 تومان
تخفیف:389,000 تومان
قیمت فروش :7,700,000 تومان
مینی فرز بادی نیتوکوهکی مدل MAGW-40-100
قیمت پایه: 8,348,000 تومان
%9
قیمت پایه: 8,348,000 تومان
تخفیف:788,000 تومان
قیمت فروش :7,560,000 تومان
سنگ فرز بادی نیتوکوهکی مدل MLG-70-180
قیمت پایه: 12,839,000 تومان
%6
قیمت پایه: 12,839,000 تومان
تخفیف:809,000 تومان
قیمت فروش :12,030,000 تومان
مینی فرز بادی نیتو کوهکی مدل MAG-50
قیمت پایه: 17,119,000 تومان
%3
قیمت پایه: 17,119,000 تومان
تخفیف:629,000 تومان
قیمت فروش :16,490,000 تومان

سنگ فرز بادی

سنگ فرز بادی ...
ادامه مطلب بستن