فیلتر محصولات
بستن فیلتر

سنگ فرز بادی: مشاوره فنی، خرید و بهترین قیمت سنگ فرز بادی |ابزارمارکت

سنگ فرز بادی

سنگ فرز بادی سوماک مدل ST-7741
قیمت پایه: 6,865,000 تومان
%5
قیمت پایه: 6,865,000 تومان
تخفیف:365,000 تومان
قیمت فروش :6,500,000 تومان
SUMAK-ST-7781
قیمت پایه: 7,220,000 تومان
%4
قیمت پایه: 7,220,000 تومان
تخفیف:320,000 تومان
قیمت فروش :6,900,000 تومان
سنگ فرز بادی سوماک مستقیم مدل ST-7780
قیمت پایه: 6,150,000 تومان
%5
قیمت پایه: 6,150,000 تومان
تخفیف:350,000 تومان
قیمت فروش :5,800,000 تومان
فرز بادی (کف ساب) اس پی مدل SP-1261G
قیمت پایه: 16,970,000 تومان
%2
قیمت پایه: 16,970,000 تومان
تخفیف:370,000 تومان
قیمت فروش :16,600,000 تومان
کف ساب بادی اس پی مدل SP-1261L-14
قیمت پایه: 17,200,000 تومان
%3
قیمت پایه: 17,200,000 تومان
تخفیف:600,000 تومان
قیمت فروش :16,600,000 تومان

سنگ فرز بادی

سنگ فرز بادی ...
ادامه مطلب بستن