فیلتر محصولات
بستن فیلتر

دریل بادی با بهترین قیمت، ارسال رایگان با خرید دریل بادی |ابزارمارکت

دریل بادی

دریل بادی هفت تیری اس پی مدل SP-1533
قیمت پایه: 6,230,000 تومان
%5
قیمت پایه: 6,230,000 تومان
تخفیف:330,000 تومان
قیمت فروش :5,900,000 تومان
دریل بادی هفت تیری اس پی مدل SP-1527
قیمت پایه: 6,290,000 تومان
%6
قیمت پایه: 6,290,000 تومان
تخفیف:390,000 تومان
قیمت فروش :5,900,000 تومان
دریل بادی مستقیم اس پی مدل SP-1523 D
قیمت پایه: 4,520,000 تومان
%4
قیمت پایه: 4,520,000 تومان
تخفیف:220,000 تومان
قیمت فروش :4,300,000 تومان
دریل بادی اس پی سر کج مدل SP-1510 AH
قیمت پایه: 5,550,000 تومان
%4
قیمت پایه: 5,550,000 تومان
تخفیف:250,000 تومان
قیمت فروش :5,300,000 تومان
دریل بادی سوماک مستقیم مدل ST-4438C
قیمت پایه: 1,850,000 تومان
%13
قیمت پایه: 1,850,000 تومان
تخفیف:250,000 تومان
قیمت فروش :1,600,000 تومان
دریل بادی اس پی هفت تیری مدل SP-1540
قیمت پایه: 3,850,000 تومان
%6
قیمت پایه: 3,850,000 تومان
تخفیف:250,000 تومان
قیمت فروش :3,600,000 تومان
دریل بادی سوماک سه نظام اتوماتیک مدل ST-M5010 C
قیمت پایه: 1,850,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,850,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :1,700,000 تومان
دریل بادی سوماک مخصوص باز کردن پرچ و نقطه جوش مدل ST-6654K
قیمت پایه: 4,690,000 تومان
%6
قیمت پایه: 4,690,000 تومان
تخفیف:290,000 تومان
قیمت فروش :4,400,000 تومان
دریل بادی میخ پرچ باز کن سوماک مدل ST-6654
قیمت پایه: 3,530,000 تومان
%6
قیمت پایه: 3,530,000 تومان
تخفیف:230,000 تومان
قیمت فروش :3,300,000 تومان
دریل بادی سوماک مستقیم مدل ST-4438
قیمت پایه: 1,600,000 تومان
%12
قیمت پایه: 1,600,000 تومان
تخفیف:200,000 تومان
قیمت فروش :1,400,000 تومان
دریل بادی سوماک چپقی مدل ST-4436
قیمت پایه: 2,850,000 تومان
%12
قیمت پایه: 2,850,000 تومان
تخفیف:350,000 تومان
قیمت فروش :2,500,000 تومان
دریل بادی سوماک هفت تیری مدل ST-M5012
قیمت پایه: 2,130,000 تومان
%6
قیمت پایه: 2,130,000 تومان
تخفیف:130,000 تومان
قیمت فروش :2,000,000 تومان
دریل بادی سوماک هفت تیری مدل ST-M5010
قیمت پایه: 1,800,000 تومان
%13
قیمت پایه: 1,800,000 تومان
تخفیف:250,000 تومان
قیمت فروش :1,550,000 تومان
دریل بادی اس پی هفتیری مدل SP 1525
قیمت پایه: 4,200,000 تومان
%5
قیمت پایه: 4,200,000 تومان
تخفیف:250,000 تومان
قیمت فروش :3,950,000 تومان
دریل بادی سوماک هفت تیری مدل ST-M5011
قیمت پایه: 1,550,000 تومان
%9
قیمت پایه: 1,550,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :1,400,000 تومان
دریل بادی هیوندای تفنگی مدل HA3822H-DR