فیلتر محصولات
بستن فیلتر

میکرومتر : مشاوره تخصصی، خرید و بهترین قیمت میکرومتر |ابزارمارکت

میکرومتر

میکرومتر دیجیتال 300-275 اینسایز مدل 300-3108
قیمت پایه: 8,100,000 تومان
%26
قیمت پایه: 8,100,000 تومان
تخفیف:2,114,000 تومان
قیمت فروش :5,986,000 تومان
میکرومتر 25-0 Insize ( اینسایز ) مدل 3230-25BA
قیمت پایه: 1,400,000 تومان
%5
قیمت پایه: 1,400,000 تومان
تخفیف:80,000 تومان
قیمت فروش :1,320,000 تومان
ست میکرومتر لوله میتوتویو مدل 205-137 Mitutoyoست میکرومتر لوله میتوتویو مدل 205-137 Mitutoyo
قیمت پایه: 7,100,000 تومان
%7
قیمت پایه: 7,100,000 تومان
تخفیف:550,000 تومان
قیمت فروش :6,550,000 تومان
ست میکرومتر لوله میتوتویو مدل 202-137 Mitutoyoست میکرومتر لوله میتوتویو مدل 202-137 Mitutoyo
قیمت پایه: 3,450,000 تومان
%16
قیمت پایه: 3,450,000 تومان
تخفیف:570,000 تومان
قیمت فروش :2,880,000 تومان
میکرومتر 300-150 Insize ( اینسایز ) مدل 300-3206
قیمت پایه: 3,885,000 تومان
%2
قیمت پایه: 3,885,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :3,785,000 تومان
میکرومتر 150-0 Insize ( اینسایز ) مدل 150-3206
قیمت پایه: 3,141,000 تومان
%3
قیمت پایه: 3,141,000 تومان
تخفیف:99,000 تومان
قیمت فروش :3,042,000 تومان
میکرو متر دیجیتال 150-125  Insize ( اینسایز ) مدل 150-3108
قیمت پایه: 3,900,000 تومان
%4
قیمت پایه: 3,900,000 تومان
تخفیف:162,000 تومان
قیمت فروش :3,738,000 تومان
میکرومتر دیجیتال 125-100 Insize ( اینسایز ) مدل 125-3108
قیمت پایه: 3,600,000 تومان
%4
قیمت پایه: 3,600,000 تومان
تخفیف:171,000 تومان
قیمت فروش :3,429,000 تومان
میکرومتر 400-300 Insize ( اینسایز ) مدل 400-3205
قیمت پایه: 5,100,000 تومان
%2
قیمت پایه: 5,100,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :4,950,000 تومان
میکرومتر عمق سنج ( میکرومتر صلیبی ) 25-0 Accud ( آکاد ) مدل 01-001-391
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
%22
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:264,000 تومان
قیمت فروش :936,000 تومان
ست میکرومتر 100-0 Accud ( آکاد ) مدل 04-004-321 ( میکرومتر صندوقی )
قیمت پایه: 1,950,000 تومان
%4
قیمت پایه: 1,950,000 تومان
تخفیف:90,000 تومان
قیمت فروش :1,860,000 تومان
میکرومتر دیجیتال 50-75  Accud ( آکاد ) مدل 01-003-311
قیمت پایه: 1,800,000 تومان
%4
قیمت پایه: 1,800,000 تومان
تخفیف:85,000 تومان
قیمت فروش :1,715,000 تومان
میکرومتر دیجیتال 25-50 Accud ( آکاد ) مدل 01-002-311
قیمت پایه: 1,500,000 تومان
%6
قیمت پایه: 1,500,000 تومان
تخفیف:102,000 تومان
قیمت فروش :1,398,000 تومان
میکرومتر دیجیتال 50-75 Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 211-103EKمیکرومتر دیجیتال 50-75 Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 211-103EK
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
%9
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :1,000,000 تومان
میکرومتر دیجیتال 25-50 Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 211-102EKمیکرومتر دیجیتال 25-50 Guanglu ( گوآنگلو ) مدل 211-102EK
قیمت پایه: 990,000 تومان
%10
قیمت پایه: 990,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :890,000 تومان
میکرومتر دیجیتال QLR 50-75 مدل 131-03-534میکرومتر دیجیتال QLR 50-75 مدل 131-03-534
قیمت پایه: 1,250,000 تومان
%10
قیمت پایه: 1,250,000 تومان
تخفیف:130,000 تومان
قیمت فروش :1,120,000 تومان
میکرومتر دیجیتال QLR 25-50 مدل 131-02-534میکرومتر دیجیتال QLR 25-50 مدل 131-02-534
قیمت پایه: 1,150,000 تومان
%7
قیمت پایه: 1,150,000 تومان
تخفیف:90,000 تومان
قیمت فروش :1,060,000 تومان
میکرومتر داخل سنج 75-50 آکاد مدل 351-003-01میکرومتر داخل سنج 75-50 آکاد مدل 351-003-01
قیمت پایه: 1,500,000 تومان
%5
قیمت پایه: 1,500,000 تومان
تخفیف:80,000 تومان
قیمت فروش :1,420,000 تومان
میکرومتر داخل سنج 50-25 آکاد مدل 351-002-01میکرومتر داخل سنج 50-25 آکاد مدل 351-002-01
قیمت پایه: 1,300,000 تومان
%6
قیمت پایه: 1,300,000 تومان
تخفیف:85,000 تومان
قیمت فروش :1,215,000 تومان
میکرومتر داخل سنج 30-5 آکاد مدل 351-001-01میکرومتر داخل سنج 30-5 آکاد مدل 351-001-01
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
%10
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:125,000 تومان
قیمت فروش :1,075,000 تومان
میکرومتر خارج سنج 175-150 آکاد مدل 321-007-01میکرومتر خارج سنج 175-150 آکاد مدل 321-007-01
قیمت پایه: 820,000 تومان
%3
قیمت پایه: 820,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :790,000 تومان
میکرومتر خارج سنج 150-125 آکاد مدل 321-006-01میکرومتر خارج سنج 150-125 آکاد مدل 321-006-01
قیمت پایه: 699,000 تومان
%2
قیمت پایه: 699,000 تومان
تخفیف:14,000 تومان
قیمت فروش :685,000 تومان
میکرومتر خارج سنج 100-75 آکاد مدل 321-004-01میکرومتر خارج سنج 100-75 آکاد مدل 321-004-01
قیمت پایه: 520,000 تومان
%6
قیمت پایه: 520,000 تومان
تخفیف:35,000 تومان
قیمت فروش :485,000 تومان
میکرومتر خارج سنج 75-50 آکاد مدل 321-003-01میکرومتر خارج سنج 75-50 آکاد مدل 321-003-01
قیمت پایه: 410,000 تومان
%2
قیمت پایه: 410,000 تومان
تخفیف:12,000 تومان
قیمت فروش :398,000 تومان
میکرومتر ( میکرو متر )
میکرومتر ابزاری است برای اندازه گیری بسیار دقیق. این ابزار را در هر جایی که نیاز به اندازه گیری بسیار دقیق هست استفاده می کنند ولی بیشتر در اندازه گیری قطعاتی که باید با دقت بالا تراشیده شوند مورد استفاده قرار می گیرد. میکرومتر ها معمولا به دو گروه میکرومتر داخل سنج و میکرومتر خارج سنج تقسیم می شوند و واحد اندازه گیری میکرومتر ها اینچ یا میلی متر می باشند. میکرومتر ابعاد را به طور مستقیم و با دقتی بیشتر از کولیس اندازه گیری می کند. نحوه خواندن اندازه ها به نوع سنجش آن میکرومتر بستگی دارد. نوع سنجش میکرومتر به سه دسته تقسیم می شود نوع متداول آن به اسم میکرومتر ساده یا ورنیه معروف است و نوع دیگر آن که کمی شبیه به ساعت است به میکرومتر ساعتی یا عقربه ای معروف است و خیلی به ندرت استفاده می شود و نوع پیشرفته آن، میکرومتر دیجیتال یا رقمی است. دامنه اندازه گیری 0 تا 25 میلی متری و 25 تا 50 و 50 تا 75 و 75 تا 100 میلی متری از سایز های متداول و پر مصرف میکرومتر ها هستند. دقت اندازه گیری میکرومتر نیز معمولا یک صدم و یک هزارم میلی متر یا 0.0005 و 0.00005 اینچ است.

دامنه اندازه گیری، دقت، نوع سنجش ( ساده، ساعتی، دیجیتال ) نوع خارج سنج یا داخل سنج و کالیبره بودن آن از موارد متعددی است که مورد توجه خریداران این ابزار می باشد. فروشگاه اینترنتی ابزار مارکت در این بخش سعی کرده چندین برند متنوع مانند میکرومتر اینسایز، میکرومتر ال جی، میکرومتر آکاد و ... را با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب ارایه نماید که با بررسی و مقایسه انواع میکرومتر، انتخاب و خرید میکرومتر را برای شما ساده و لذت بخش نماید. در قسمت توضیحات محصولات نیز می توانید معرفی و مشخصات میکرومتر را بخوانید و در صفحه مقایسه قیمت میکرومتر و توضیحات کوتاه و مشخصات فنی آنها را کنار هم مشاهده کنید.

ادامه مطلب بستن