فیلتر محصولات
بستن فیلتر

میکرومتر : مشاوره تخصصی، خرید و بهترین قیمت میکرومتر |ابزارمارکت

میکرومتر

میکرومتر دیجیتال Insize ( اینسایز ) مدل 3108-25A
قیمت پایه: 4,850,000 تومان
%8
قیمت پایه: 4,850,000 تومان
تخفیف:395,000 تومان
قیمت فروش :4,455,000 تومان
میکرو متر 1200-100 Insize ( اینسایز ) مدل 1200-3205
قیمت پایه: 73,895,000 تومان
%2
قیمت پایه: 73,895,000 تومان
تخفیف:1,885,000 تومان
قیمت فروش :72,010,000 تومان
میکرومتر 150-0 Insize ( اینسایز ) مدل 150-3206
قیمت پایه: 7,580,000 تومان
%3
قیمت پایه: 7,580,000 تومان
تخفیف:260,000 تومان
قیمت فروش :7,320,000 تومان
میکرو متر دیجیتال 150-125  Insize ( اینسایز ) مدل 150-3108
قیمت پایه: 7,200,000 تومان
%7
قیمت پایه: 7,200,000 تومان
تخفیف:533,000 تومان
قیمت فروش :6,667,000 تومان
میکرومتر دیجیتال 125-100 Insize ( اینسایز ) مدل 125-3108
قیمت پایه: 6,599,000 تومان
%7
قیمت پایه: 6,599,000 تومان
تخفیف:489,000 تومان
قیمت فروش :6,110,000 تومان
میکرومتر 400-300 Insize ( اینسایز ) مدل 400-3205
قیمت پایه: 14,045,000 تومان
%4
قیمت پایه: 14,045,000 تومان
تخفیف:669,000 تومان
قیمت فروش :13,376,000 تومان
insize digital outside micrometer 3109 100Aمیکرومتر خارج سنج 100-75 دیجیتال اینسایز مدل 3109-100A
قیمت پایه: 5,289,000 تومان
%10
قیمت پایه: 5,289,000 تومان
تخفیف:580,000 تومان
قیمت فروش :4,709,000 تومان
insize digital outside micrometer 3109 75 100Aمیکرومتر خارج سنج 75-50 دیجیتال اینسایز مدل 3109-75A
قیمت پایه: 4,695,000 تومان
%11
قیمت پایه: 4,695,000 تومان
تخفیف:529,000 تومان
قیمت فروش :4,166,000 تومان
میکرومتر خارج سنج 50-25 دیجیتال اینسایز مدل 3109-50Aمیکرومتر خارج سنج 50-25 دیجیتال اینسایز مدل 3109-50A
قیمت پایه: 3,510,000 تومان
%4
قیمت پایه: 3,510,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :3,360,000 تومان
insize inside micrometer 3202 75 100میکرومتر داخل سنج 100-75 اینسایز مدل 3220-100
قیمت پایه: 4,596,000 تومان
%5
قیمت پایه: 4,596,000 تومان
تخفیف:242,000 تومان
قیمت فروش :4,354,000 تومان
insize inside micrometer 3202 75میکرومتر داخل سنج 75-50 اینسایز مدل 3220-75
قیمت پایه: 4,362,000 تومان
%6
قیمت پایه: 4,362,000 تومان
تخفیف:303,000 تومان
قیمت فروش :4,059,000 تومان
میکرومتر داخل سنج 50-25 اینسایز مدل 3220-50میکرومتر داخل سنج 50-25 اینسایز مدل 3220-50
قیمت پایه: 3,402,000 تومان
%2
قیمت پایه: 3,402,000 تومان
تخفیف:93,000 تومان
قیمت فروش :3,309,000 تومان
میکرومتر داخل سنج 30-5 اینسایز مدل 3220-30
قیمت پایه: 2,850,000 تومان
%9
قیمت پایه: 2,850,000 تومان
تخفیف:261,000 تومان
قیمت فروش :2,589,000 تومان
insize outside micrometer 3202-275-300میکرومتر خارج سنج 300-275 اینسایز مدل 3203-300A
قیمت پایه: 4,795,000 تومان
%13
قیمت پایه: 4,795,000 تومان
تخفیف:665,000 تومان
قیمت فروش :4,130,000 تومان
میکرومتر خارج سنج 275-250 اینسایز مدل 3203-275Aمیکرومتر خارج سنج 275-250 اینسایز مدل 3203-275A
قیمت پایه: 4,098,000 تومان
%5
قیمت پایه: 4,098,000 تومان
تخفیف:223,000 تومان
قیمت فروش :3,875,000 تومان
insize outside micrometer 3202-250میکرومتر خارج سنج 250-225 اینسایز مدل 3203-250A
قیمت پایه: 3,620,000 تومان
%5
قیمت پایه: 3,620,000 تومان
تخفیف:199,000 تومان
قیمت فروش :3,421,000 تومان
میکرومتر خارج سنج 225-200 اینسایز مدل 3203-225Aمیکرومتر خارج سنج 225-200 اینسایز مدل 3203-225A
قیمت پایه: 3,325,000 تومان
%1
قیمت پایه: 3,325,000 تومان
تخفیف:61,000 تومان
قیمت فروش :3,264,000 تومان
insize outside micrometer 3202-175-200میکرومتر خارج سنج 200-175 اینسایز مدل 3203-200A
قیمت پایه: 3,329,000 تومان
%8
قیمت پایه: 3,329,000 تومان
تخفیف:274,000 تومان
قیمت فروش :3,055,000 تومان
insize outside micrometer 3202-150-175میکرومتر خارج سنج 175-150 اینسایز مدل 3203-175A
قیمت پایه: 2,950,000 تومان
%8
قیمت پایه: 2,950,000 تومان
تخفیف:243,000 تومان
قیمت فروش :2,707,000 تومان
میکرومتر خارج سنج 150-125 اینسایز مدل 3203-150Aمیکرومتر خارج سنج 150-125 اینسایز مدل 3203-150A
قیمت پایه: 2,330,000 تومان
%8
قیمت پایه: 2,330,000 تومان
تخفیف:192,000 تومان
قیمت فروش :2,138,000 تومان
insize outside micrometer 3202-100-125میکرومتر خارج سنج 125-100 اینسایز مدل 3203-125A
قیمت پایه: 2,125,000 تومان
%23
قیمت پایه: 2,125,000 تومان
تخفیف:491,000 تومان
قیمت فروش :1,634,000 تومان
insize outside micrometer 3202-75-100میکرومتر خارج سنج 100-75 اینسایز مدل 3203-100A
قیمت پایه: 1,627,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,627,000 تومان
تخفیف:134,000 تومان
قیمت فروش :1,493,000 تومان
insize outside micrometer 3202-50-75میکرومتر خارج سنج 75-50 اینسایز مدل 3203-75A
قیمت پایه: 1,469,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,469,000 تومان
تخفیف:120,000 تومان
قیمت فروش :1,349,000 تومان
میکرومتر خارج سنج 50-25 اینسایز مدل 3203-50Aمیکرومتر خارج سنج 50-25 اینسایز مدل 3203-50A
قیمت پایه: 1,489,000 تومان
%19
قیمت پایه: 1,489,000 تومان
تخفیف:285,000 تومان
قیمت فروش :1,204,000 تومان
میکرومتر ( میکرو متر )
میکرومتر ابزاری است برای اندازه گیری بسیار دقیق. این ابزار را در هر جایی که نیاز به اندازه گیری بسیار دقیق هست استفاده می کنند ولی بیشتر در اندازه گیری قطعاتی که باید با دقت بالا تراشیده شوند مورد استفاده قرار می گیرد. میکرومتر ها معمولا به دو گروه میکرومتر داخل سنج و میکرومتر خارج سنج تقسیم می شوند و واحد اندازه گیری میکرومتر ها اینچ یا میلی متر می باشند. میکرومتر ابعاد را به طور مستقیم و با دقتی بیشتر از کولیس اندازه گیری می کند. نحوه خواندن اندازه ها به نوع سنجش آن میکرومتر بستگی دارد. نوع سنجش میکرومتر به سه دسته تقسیم می شود نوع متداول آن به اسم میکرومتر ساده یا ورنیه معروف است و نوع دیگر آن که کمی شبیه به ساعت است به میکرومتر ساعتی یا عقربه ای معروف است و خیلی به ندرت استفاده می شود و نوع پیشرفته آن، میکرومتر دیجیتال یا رقمی است. دامنه اندازه گیری 0 تا 25 میلی متری و 25 تا 50 و 50 تا 75 و 75 تا 100 میلی متری از سایز های متداول و پر مصرف میکرومتر ها هستند. دقت اندازه گیری میکرومتر نیز معمولا یک صدم و یک هزارم میلی متر یا 0.0005 و 0.00005 اینچ است.

دامنه اندازه گیری، دقت، نوع سنجش ( ساده، ساعتی، دیجیتال ) نوع خارج سنج یا داخل سنج و کالیبره بودن آن از موارد متعددی است که مورد توجه خریداران این ابزار می باشد. فروشگاه اینترنتی ابزار مارکت در این بخش سعی کرده چندین برند متنوع مانند میکرومتر اینسایز، میکرومتر ال جی، میکرومتر آکاد و ... را با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب ارایه نماید که با بررسی و مقایسه انواع میکرومتر، انتخاب و خرید میکرومتر را برای شما ساده و لذت بخش نماید. در قسمت توضیحات محصولات نیز می توانید معرفی و مشخصات میکرومتر را بخوانید و در صفحه مقایسه قیمت میکرومتر و توضیحات کوتاه و مشخصات فنی آنها را کنار هم مشاهده کنید.

ادامه مطلب بستن