فیلتر محصولات
بستن فیلتر

میکروسکوپ صنعتی: مشاوره خرید و قیمت میکروسکوپ اندازه گیری |ابزارمارکت

میکروسکوپ

میکروسکوپ زوم استریو اینسایز مدل ISM-ZS45میکروسکوپ زوم استریو اینسایز مدل ISM-ZS45
قیمت پایه: 18,200,000 تومان
تخفیف:400,000 تومان
قیمت فروش :17,800,000 تومان
میکروسکوپ دیجیتال اینسایز مدل ISD-A100 میکروسکوپ دیجیتال INSIZE ( اینسایز ) مدل ISD-A100
قیمت پایه: 33,300,000 تومان
تخفیف:800,000 تومان
قیمت فروش :32,500,000 تومان
میکروسکوپ دیجیتال Insize ( اینسایز ) مدل ISM-PM200SBمیکروسکوپ دیجیتال Insize ( اینسایز ) مدل ISM-PM200SB
قیمت پایه: 4,250,000 تومان
تخفیف:80,000 تومان
قیمت فروش :4,170,000 تومان
میکروسکوپ تک چشمی 100 برابر Insize ( اینسایز ) مدل ISM-PM-100
قیمت پایه: 2,700,000 تومان
تخفیف:85,000 تومان
قیمت فروش :2,615,000 تومان
میکروسکوپ تک چشمی 100 برابر Accud ( آکاد ) مدل PM100
قیمت پایه: 3,000,000 تومان
تخفیف:206,000 تومان
قیمت فروش :2,794,000 تومان
میکروسکوپ
میکروسکوپ ...
ادامه مطلب بستن