فیلتر محصولات
بستن فیلتر

میکروسکوپ صنعتی: مشاوره خرید و قیمت میکروسکوپ اندازه گیری |ابزارمارکت

میکروسکوپ

میکروسکوپ دیجیتال Insize ( اینسایز ) مدل ISM-PM200SBمیکروسکوپ دیجیتال Insize ( اینسایز ) مدل ISM-PM200SB
قیمت پایه: 4,990,000 تومان
%2
قیمت پایه: 4,990,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :4,890,000 تومان
میکروسکوپ تک چشمی 100 برابر Insize ( اینسایز ) مدل ISM-PM-100
قیمت پایه: 3,100,000 تومان
%3
قیمت پایه: 3,100,000 تومان
تخفیف:110,000 تومان
قیمت فروش :2,990,000 تومان
عیدانه
میکروسکوپ زوم استریو اینسایز مدل ISM-ZS45میکروسکوپ زوم استریو اینسایز مدل ISM-ZS45
قیمت پایه: 18,200,000 تومان
%21
قیمت پایه: 18,200,000 تومان
تخفیف:3,960,000 تومان
قیمت فروش :14,240,000 تومان
میکروسکوپ دیجیتال اینسایز مدل ISD-A100 میکروسکوپ دیجیتال INSIZE ( اینسایز ) مدل ISD-A100
میکروسکوپ تک چشمی 100 برابر Accud ( آکاد ) مدل PM100
میکروسکوپ اپتیکس مدل PenPix Z3میکروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدل PenPix Z3
میکروسکوپ
میکروسکوپ ...
ادامه مطلب بستن