فیلتر محصولات
بستن فیلتر

میکروسکوپ صنعتی: مشاوره خرید و قیمت میکروسکوپ اندازه گیری |ابزارمارکت

میکروسکوپ

میکروسکوپ تک چشمی 100 برابر Accud ( آکاد ) مدل PM100
قیمت پایه: 8,100,000 تومان
%3
قیمت پایه: 8,100,000 تومان
تخفیف:270,000 تومان
قیمت فروش :7,830,000 تومان
میکروسکوپ تک چشمی 100 برابر Insize ( اینسایز ) مدل ISM-PM-100
قیمت پایه: 7,300,000 تومان
%11
قیمت پایه: 7,300,000 تومان
تخفیف:809,000 تومان
قیمت فروش :6,491,000 تومان
میکروسکوپ زوم استریو اینسایز مدل ISM-ZS45میکروسکوپ زوم استریو اینسایز مدل ISM-ZS45
میکروسکوپ دیجیتال اینسایز مدل ISD-A100 میکروسکوپ دیجیتال INSIZE ( اینسایز ) مدل ISD-A100
میکروسکوپ دیجیتال Insize ( اینسایز ) مدل ISM-PM200SBمیکروسکوپ دیجیتال Insize ( اینسایز ) مدل ISM-PM200SB
میکروسکوپ اپتیکس مدل PenPix Z3میکروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدل PenPix Z3
میکروسکوپ
میکروسکوپ ...
ادامه مطلب بستن