فیلتر محصولات
بستن فیلتر

میکروسکوپ

میکروسکوپ
میکروسکوپ ...
ادامه مطلب بستن

میکروسکوپ

میکروسکوپ اپتیکس مدل PenPix Z3میکروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدل PenPix Z3
قیمت فروش :1,620,000 تومان
میکروسکوپ تک چشمی 100 برابر Accud ( آکاد ) مدل PM100
قیمت پایه: 2,112,000 تومان
تخفیف:32,000 تومان
قیمت فروش :2,080,000 تومان