فیلتر محصولات
بستن فیلتر

میکروسکوپ

میکروسکوپ
میکروسکوپ ...

میکروسکوپ

میکروسکوپ اپتیکس مدل PenPix Z3میکروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدل PenPix Z3
قیمت فروش :1,550,000 تومان
میکروسکوپ تک چشمی 100 برابر Accud ( آکاد ) مدل PM100
قیمت پایه: 1,740,000 تومان
تخفیف:140,000 تومان
قیمت فروش :1,600,000 تومان