فیلتر محصولات
بستن فیلتر

میکروسکوپ صنعتی: مشاوره خرید و قیمت میکروسکوپ اندازه گیری |ابزارمارکت

میکروسکوپ

میکروسکوپ زوم استریو اینسایز مدل ISM-ZS45میکروسکوپ زوم استریو اینسایز مدل ISM-ZS45
قیمت پایه: 25,200,000 تومان
%2
قیمت پایه: 25,200,000 تومان
تخفیف:754,000 تومان
قیمت فروش :24,446,000 تومان
میکروسکوپ تک چشمی 100 برابر Insize ( اینسایز ) مدل ISM-PM-100
قیمت پایه: 6,490,000 تومان
%13
قیمت پایه: 6,490,000 تومان
تخفیف:901,000 تومان
قیمت فروش :5,589,000 تومان
میکروسکوپ دیجیتال Insize ( اینسایز ) مدل ISM-PM200SBمیکروسکوپ دیجیتال Insize ( اینسایز ) مدل ISM-PM200SB
قیمت پایه: 12,063,000 تومان
%6
قیمت پایه: 12,063,000 تومان
تخفیف:789,000 تومان
قیمت فروش :11,274,000 تومان
میکروسکوپ تک چشمی 100 برابر Accud ( آکاد ) مدل PM100
قیمت پایه: 7,380,000 تومان
%4
قیمت پایه: 7,380,000 تومان
تخفیف:364,000 تومان
قیمت فروش :7,016,000 تومان
میکروسکوپ دیجیتال اینسایز مدل ISD-A100 میکروسکوپ دیجیتال INSIZE ( اینسایز ) مدل ISD-A100
میکروسکوپ اپتیکس مدل PenPix Z3میکروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدل PenPix Z3
میکروسکوپ
میکروسکوپ ...
ادامه مطلب بستن