فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت و خرید انواع سختی سنج و پایه سختی سنج در ابزار مارکت

سختی سنج و پایه

سختی سنج میکرو ویکرز اینسایز مدل ISH-TDV1000
قیمت پایه: 275,000,000 تومان
تخفیف:8,000,000 تومان
قیمت فروش :267,000,000 تومان
دستگاه سختی سنج Insize ( اینسایز ) مخصوص فلز مدل ISH-R150
قیمت پایه: 49,000,000 تومان
تخفیف:500,000 تومان
قیمت فروش :48,500,000 تومان
پایه سختی سنج Insize ( اینسایز ) مدل ISH-STD
قیمت پایه: 5,660,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :5,510,000 تومان
پایه سختی سنج اینسایز ( INSIZE ) مدل ISH-STAC
قیمت پایه: 4,630,000 تومان
تخفیف:120,000 تومان
قیمت فروش :4,510,000 تومان
سختی سنج Shore D اینسایز مدل ISH-SDM
قیمت پایه: 3,500,000 تومان
تخفیف:42,000 تومان
قیمت فروش :3,458,000 تومان
سختی سنج دیجیتال فلزات اینسایز مدل ISH-DR150
قیمت پایه: 68,800,000 تومان
تخفیف:300,000 تومان
قیمت فروش :68,500,000 تومان
 سختی سنج و پایه سختی سنج 
سختی سنج و پایه سختی سنج ...
ادامه مطلب بستن