فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت و خرید انواع سختی سنج و پایه سختی سنج در ابزار مارکت

سختی سنج و پایه

سختی سنج میکرو ویکرز اینسایز مدل ISH-TDV1000
قیمت پایه: 275,000,000 تومان
تخفیف:8,000,000 تومان
قیمت فروش :267,000,000 تومان
سختی سنج دیجیتال فلزات اینسایز مدل ISH-DR150
قیمت پایه: 51,000,000 تومان
تخفیف:2,500,000 تومان
قیمت فروش :48,500,000 تومان
پایه سختی سنج Insize ( اینسایز ) مدل ISH-STD
قیمت پایه: 5,660,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :5,510,000 تومان
سختی سنج Insize ( اینسایز ) مخصوص فلز مدل ISHL-P100
قیمت پایه: 10,000,000 تومان
تخفیف:600,000 تومان
قیمت فروش :9,400,000 تومان
سختی سنج Insize ( اینسایز ) مخصوص فلز مدل ISH-PHB
قیمت پایه: 10,400,000 تومان
تخفیف:180,000 تومان
قیمت فروش :10,220,000 تومان
سختی سنج Insize  ( اینسایز ) مخصوص لاستیک مدل ISH-SAM
قیمت پایه: 2,100,000 تومان
تخفیف:130,000 تومان
قیمت فروش :1,970,000 تومان
پایه سختی سنج اینسایز ( INSIZE ) مدل ISH-STAC
قیمت پایه: 4,630,000 تومان
تخفیف:130,000 تومان
قیمت فروش :4,500,000 تومان
سختی سنج Shore D اینسایز مدل ISH-SDM
قیمت پایه: 3,500,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :3,450,000 تومان
 سختی سنج و پایه سختی سنج 
سختی سنج و پایه سختی سنج ...
ادامه مطلب بستن