فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت و خرید انواع سختی سنج و پایه سختی سنج در ابزار مارکت

 سختی سنج و پایه سختی سنج 
سختی سنج و پایه سختی سنج ...
ادامه مطلب بستن

سختی سنج و پایه

پایه سختی سنج Insize ( اینسایز ) مدل ISH-STD
قیمت فروش :4,986,000 تومان
سختی سنج Insize ( اینسایز ) مخصوص فلز مدل ISHL-P100
قیمت فروش :8,496,000 تومان
سختی سنج Insize ( اینسایز ) مخصوص فلز مدل ISH-PHB
قیمت فروش :9,248,000 تومان
سختی سنج Insize  ( اینسایز ) مخصوص لاستیک مدل ISH-SAM
قیمت فروش :1,783,000 تومان
پایه سختی سنج اینسایز ( INSIZE ) مدل ISH-STAC
قیمت فروش :4,082,000 تومان
سختی سنج Shore D اینسایز مدل ISH-SDM
قیمت فروش :3,128,000 تومان