فیلتر محصولات
بستن فیلتر

تراز صنعتی

تراز صنعتی
تراز صنعی ...
ادامه مطلب بستن

تراز صنعتی

تراز دیجیتال مگنتی Accud ( آکاد ) مدل 721-180-01
قیمت پایه: 615,000 تومان
تخفیف:87,000 تومان
قیمت فروش :528,000 تومان
تراز دیجیتال حباب دار مگنتی Accud ( آکاد ) مدل 725-360-01
قیمت پایه: 900,000 تومان
تخفیف:70,000 تومان
قیمت فروش :830,000 تومان
تراز دیجیتال مگنتی Accud ( آکاد ) مدل 722-360-01
قیمت پایه: 1,000,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :970,000 تومان
تراز صنعتی چهار گوش Accud ( آکاد ) مدل 711-006-02
قیمت پایه: 1,650,000 تومان
تخفیف:70,000 تومان
قیمت فروش :1,580,000 تومان