فیلتر محصولات
بستن فیلتر

تراز صنعتی

تراز صنعتی
تراز صنعی ...

تراز صنعتی

تراز دیجیتال مگنتی Accud ( آکاد ) مدل 721-180-01
قیمت پایه: 570,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :540,000 تومان
تراز دیجیتال مگنتی Accud ( آکاد ) مدل 722-360-01
قیمت پایه: 890,000 تومان
تخفیف:60,000 تومان
قیمت فروش :830,000 تومان
تراز دیجیتال حباب دار مگنتی Accud ( آکاد ) مدل 725-360-01
قیمت پایه: 1,400,000 تومان
تخفیف:480,000 تومان
قیمت فروش :920,000 تومان