فیلتر محصولات
بستن فیلتر

تراز صنعتی

تراز صنعتی
تراز صنعی ...

تراز صنعتی

تراز دیجیتال مگنتی Accud ( آکاد ) مدل 721-180-01
قیمت پایه: 576,000 تومان
تخفیف:26,000 تومان
قیمت فروش :550,000 تومان
تراز دیجیتال مگنتی Accud ( آکاد ) مدل 722-360-01
قیمت پایه: 783,500 تومان
تخفیف:33,500 تومان
قیمت فروش :750,000 تومان
تراز دیجیتال حباب دار مگنتی Accud ( آکاد ) مدل 725-360-01
قیمت پایه: 915,000 تومان
تخفیف:25,000 تومان
قیمت فروش :890,000 تومان