هازت - HAZET

هازت - HAZET

بکس بادی هازت 1/2 اینچ مدل 9012-1SPC
قیمت پایه: 4,320,000 تومان
%3
قیمت پایه: 4,320,000 تومان
تخفیف:140,000 تومان
قیمت فروش :4,180,000 تومان
واحد مراقبت هازت مدل 2-9070واحد مراقبت هازت مدل 2-9070
قیمت پایه: 2,860,000 تومان
%5
قیمت پایه: 2,860,000 تومان
تخفیف:160,000 تومان
قیمت فروش :2,700,000 تومان
پرچ کن بادی هازت مدل 9037-N-2پرچ کن بادی هازت مدل 9037-N-2
قیمت پایه: 12,500,000 تومان
%3
قیمت پایه: 12,500,000 تومان
تخفیف:400,000 تومان
قیمت فروش :12,100,000 تومان
درجه باد هفت تیری هازت مدل 1-9041درجه باد هفت تیری هازت مدل 1-9041
قیمت پایه: 940,000 تومان
%5
قیمت پایه: 940,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :890,000 تومان
پیستوله بادی هازت مدل 21-9132پیستوله بادی هازت مدل 21-9132
قیمت پایه: 4,120,000 تومان
%3
قیمت پایه: 4,120,000 تومان
تخفیف:160,000 تومان
قیمت فروش :3,960,000 تومان
9132-17-HAZET-2-minپیستوله بادی هازت مدل 17-9132
قیمت پایه: 4,520,000 تومان
%5
قیمت پایه: 4,520,000 تومان
تخفیف:230,000 تومان
قیمت فروش :4,290,000 تومان
پیستوله بادی هازت مدل 16-9122
قیمت پایه: 4,450,000 تومان
%3
قیمت پایه: 4,450,000 تومان
تخفیف:160,000 تومان
قیمت فروش :4,290,000 تومان
فرز مینیاتوری بادی هازت مدل 9032Mفرز مینیاتوری بادی هازت مدل 9032M
قیمت پایه: 3,710,000 تومان
%5
قیمت پایه: 3,710,000 تومان
تخفیف:190,000 تومان
قیمت فروش :3,520,000 تومان
فرز انگشتی گلو کوتاه هازت مدل 9032N-1فرز انگشتی بادی گلو کوتاه هازت مدل 9032N-1
قیمت پایه: 3,170,000 تومان
%9
قیمت پایه: 3,170,000 تومان
تخفیف:310,000 تومان
قیمت فروش :2,860,000 تومان
بکس بادی هازت هفت تیری 3/8 اینچ مدل 9011Mبکس بادی هازت هفت تیری 3/8 اینچ مدل 9011M
قیمت پایه: 4,360,000 تومان
%6
قیمت پایه: 4,360,000 تومان
تخفیف:290,000 تومان
قیمت فروش :4,070,000 تومان
بکس بادی هازت هفت تیری 3/4 اینچ مدل 9013SPCبکس بادی هازت  3/4 اینچ مدل 9013SPC
قیمت پایه: 9,440,000 تومان
%3
قیمت پایه: 9,440,000 تومان
تخفیف:365,000 تومان
قیمت فروش :9,075,000 تومان
چراغ قوه هازت مدل 1979-60چراغ قوه هازت مدل 1979-60
قیمت پایه: 1,500,000 تومان
%12
قیمت پایه: 1,500,000 تومان
تخفیف:190,000 تومان
قیمت فروش :1,310,000 تومان
آچار ترکمتر 1/2 اینچ هازت مدل 5121-2CLTآچار ترکمتر 1/2 اینچ هازت مدل 5121-2CLT
قیمت پایه: 4,750,000 تومان
%2
قیمت پایه: 4,750,000 تومان
تخفیف:130,000 تومان
قیمت فروش :4,620,000 تومان
آچار ترکمتر 1/2 اینچ هازت مدل 5122-2CLTآچار ترکمتر 1/2 اینچ هازت مدل 5122-2CLT
قیمت پایه: 5,198,000 تومان
%2
قیمت پایه: 5,198,000 تومان
تخفیف:138,000 تومان
قیمت فروش :5,060,000 تومان
آچار ترکمتر 1/2 اینچ هازت مدل 5123-2CLTآچار ترکمتر 1/2 اینچ هازت مدل 5123-2CLT
قیمت پایه: 5,360,000 تومان
%2
قیمت پایه: 5,360,000 تومان
تخفیف:135,000 تومان
قیمت فروش :5,225,000 تومان
آچار ترکمتر 3/8 اینچ هازت مدل 6110-1CT
قیمت پایه: 5,320,000 تومان
%2
قیمت پایه: 5,320,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :5,170,000 تومان
آچار ترکمتر 3/4 اینچ هازت مدل 6144-1CT
قیمت پایه: 14,750,000 تومان
%3
قیمت پایه: 14,750,000 تومان
تخفیف:450,000 تومان
قیمت فروش :14,300,000 تومان
آچار ترکمتر سری خور 12*9 هازت مدل 6282-1ctآچار ترکمتر سری خور 12*9 هازت مدل 6282-1ct
قیمت پایه: 5,500,000 تومان
%3
قیمت پایه: 5,500,000 تومان
تخفیف:165,000 تومان
قیمت فروش :5,335,000 تومان
آچار ترکمتر سری خور 18*14 هازت مدل 1ct-6295
قیمت پایه: 12,850,000 تومان
%1
قیمت پایه: 12,850,000 تومان
تخفیف:200,000 تومان
قیمت فروش :12,650,000 تومان
بکس شارژی هازت مدل 9212SPC-1بکس شارژی هازت مدل 9212SPC-1
قیمت پایه: 14,600,000 تومان
%2
قیمت پایه: 14,600,000 تومان
تخفیف:300,000 تومان
قیمت فروش :14,300,000 تومان
اسید سنج هازت مدل 1-4650
قیمت پایه: 498,000 تومان
%26
قیمت پایه: 498,000 تومان
تخفیف:133,000 تومان
قیمت فروش :365,000 تومان
بکس بادی هازت 1/2 اینچ مدل 9012 MTبکس بادی هازت 1/2 اینچ مدل 9012 MT
آچار ترکمتر سری خور 12*9 هازت مدل 6280-1Ctآچار ترکمتر سری خور 12*9 هازت مدل 6280-1Ct
بکس بادی هازت هفت تیری 1/2 اینچ مدل 9012SPCبکس بادی هازت هفت تیری 1/2 اینچ مدل 9012SPC
هازت - HAZET
هازت - HAZET ...
ادامه مطلب بستن