رابین - RABIN

رابین - RABIN

اره زنجیری بنزینی رابین مدل 5045اره زنجیری بنزینی رابین مدل 5045
قیمت پایه: 4,690,000 تومان
%28
قیمت پایه: 4,690,000 تومان
تخفیف:1,321,000 تومان
قیمت فروش :3,369,000 تومان
جک روغنی رابین 2 تنجک روغنی رابین 2 تن
قیمت پایه: 475,000 تومان
%26
قیمت پایه: 475,000 تومان
تخفیف:126,000 تومان
قیمت فروش :349,000 تومان
پیچ گوشتی برقی رابین مدل R1001پیچ گوشتی برقی رابین مدل R1001
قیمت پایه: 798,000 تومان
%27
قیمت پایه: 798,000 تومان
تخفیف:219,000 تومان
قیمت فروش :579,000 تومان
متر 5 متری رابین فلزی مدل فیسکو
قیمت پایه: 69,000 تومان
%28
قیمت پایه: 69,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :49,000 تومان
طول متر
aaa
جک روغنی رابین 3 تنجک روغنی رابین 3 تن
دم برقی رابین 2.5 اینچ مدل RB-25دم برقی رابین 2.5 اینچ مدل RB-25
دم برقی رابین 2 اینچ مدل RB-2دم برقی رابین 2 اینچ مدل RB-2
گونیا دستی رابین مدل RS-60
اندازه گونیا
پیستوله بادی کاسه رو رابین مدل HK-827
حراجی
JG-2 جک سوسماری 2 تن ( کیفی ) رابین مدلJG-2 جک سوسماری 2 تن ( کیفی ) رابین مدل
روغن دان رابین مدلOC-200
حجم مخزن روغن دان
سنگ فرز رابین ( فرز آهنگری ) مدل R3022
سنگ فرز ( سنگبری ) رابین مدل R 3023
پیستوله بادی دو کاسه رابین مدل GE-70
پیستوله بادی کاسه زیر رابین مدل G70
پیستوله بادی کاسه رو رابین مدل E70
دریل بتن کن رابین مدل R4008
مینی فرز رابین مدل R 3006
مینی فرز رابین مدل R3016
دریل رابین مدل R 1007
دریل چکشی رابین مدل R1015
دریل رابین مدل R1003
رابین - RABIN
ادامه مطلب بستن