جیت - JIT

جیت - JIT

CT64-5-minمیخکوب بادی تی ۶۴ جیت مدل CT64
قیمت پایه: 4,100,000 تومان
%15
قیمت پایه: 4,100,000 تومان
تخفیف:635,000 تومان
قیمت فروش :3,465,000 تومان
میخکوب بادی تی پو جیت JIT مدل T50میخکوب بادی تی پو جیت JIT مدل T50
قیمت پایه: 2,998,000 تومان
%16
قیمت پایه: 2,998,000 تومان
تخفیف:483,000 تومان
قیمت فروش :2,515,000 تومان
میخکوب بادی اسکا جیت JIT مدل F30میخکوب بادی اسکا جیت JIT مدل F30
قیمت پایه: 1,990,000 تومان
%17
قیمت پایه: 1,990,000 تومان
تخفیف:350,000 تومان
قیمت فروش :1,640,000 تومان
میخکوب بادی اسکا جیت JIT مدل 1850 Aمیخکوب بادی اسکا جیت JIT مدل 1850 A
قیمت پایه: 2,790,000 تومان
%16
قیمت پایه: 2,790,000 تومان
تخفیف:455,000 تومان
قیمت فروش :2,335,000 تومان
ronix-8016-2-minمنگنه کوب بادی جیت JIT مدل 8016
قیمت پایه: 1,898,000 تومان
%13
قیمت پایه: 1,898,000 تومان
تخفیف:248,000 تومان
قیمت فروش :1,650,000 تومان
jit-8016S-2منگنه کوب بادی جیت JIT مدل 8016S