جیت - JIT

جیت - JIT

حراجی
میخکوب بادی اسکا جیت JIT مدل 1850 Aمیخکوب بادی اسکا جیت JIT مدل 1850 A
قیمت پایه: 1,320,000 تومان
تخفیف:315,000 تومان
قیمت فروش :1,005,000 تومان
ronix-8016-2-minمنگنه کوب بادی جیت JIT مدل 8016
قیمت پایه: 850,000 تومان
تخفیف:116,000 تومان
قیمت فروش :734,000 تومان
ronix-CT64-2-minمیخکوب بادی تی ۶۴ جیت مدل CT64
قیمت پایه: 2,100,000 تومان
تخفیف:358,000 تومان
قیمت فروش :1,742,000 تومان
ronix-F30-2-minمیخکوب بادی اسکا جیت JIT مدل F30
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
تخفیف:252,000 تومان
قیمت فروش :848,000 تومان