جیت - JIT

جیت - JIT

ronix-CT64-2-minمیخکوب بادی تی ۶۴ جیت مدل CT64
قیمت پایه: 3,000,000 تومان
%13
قیمت پایه: 3,000,000 تومان
تخفیف:401,000 تومان
قیمت فروش :2,599,000 تومان
میخکوب بادی تی پو جیت JIT مدل T50
قیمت پایه: 2,500,000 تومان
%13
قیمت پایه: 2,500,000 تومان
تخفیف:341,000 تومان
قیمت فروش :2,159,000 تومان
حراجی
میخکوب بادی اسکا جیت JIT مدل 1850 Aمیخکوب بادی اسکا جیت JIT مدل 1850 A
قیمت پایه: 2,000,000 تومان
%18
قیمت پایه: 2,000,000 تومان
تخفیف:371,000 تومان
قیمت فروش :1,629,000 تومان
ronix-8016-2-minمنگنه کوب بادی جیت JIT مدل 8016
قیمت پایه: 1,400,000 تومان
%11
قیمت پایه: 1,400,000 تومان
تخفیف:165,000 تومان
قیمت فروش :1,235,000 تومان
ronix-F30-2-minمیخکوب بادی اسکا جیت JIT مدل F30
قیمت پایه: 1,600,000 تومان
%14
قیمت پایه: 1,600,000 تومان
تخفیف:231,000 تومان
قیمت فروش :1,369,000 تومان
jit-8016S-2منگنه کوب بادی جیت JIT مدل 8016S