جیت - JIT

جیت - JIT

CT64-5-minمیخکوب بادی تی ۶۴ جیت مدل CT64
قیمت پایه: 3,899,000 تومان
%2
قیمت پایه: 3,899,000 تومان
تخفیف:102,000 تومان
قیمت فروش :3,797,000 تومان
میخکوب بادی تی پو جیت JIT مدل T50میخکوب بادی تی پو جیت JIT مدل T50
قیمت پایه: 2,799,000 تومان
%3
قیمت پایه: 2,799,000 تومان
تخفیف:111,000 تومان
قیمت فروش :2,688,000 تومان
میخکوب بادی اسکا جیت JIT مدل 1850 Aمیخکوب بادی اسکا جیت JIT مدل 1850 A
قیمت پایه: 2,598,000 تومان
%4
قیمت پایه: 2,598,000 تومان
تخفیف:104,000 تومان
قیمت فروش :2,494,000 تومان
ronix-8016-2-minمنگنه کوب بادی جیت JIT مدل 8016
قیمت پایه: 1,698,000 تومان
%6
قیمت پایه: 1,698,000 تومان
تخفیف:114,000 تومان
قیمت فروش :1,584,000 تومان
میخکوب بادی اسکا جیت JIT مدل F30میخکوب بادی اسکا جیت JIT مدل F30
قیمت پایه: 1,798,000 تومان
%17
قیمت پایه: 1,798,000 تومان
تخفیف:320,000 تومان
قیمت فروش :1,478,000 تومان
jit-8016S-2منگنه کوب بادی جیت JIT مدل 8016S