ان ای سی - NEC

ان ای سی - NEC

دریل ان ای سی مدل 6115
قیمت پایه: 648,000 تومان
%7
قیمت پایه: 648,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :598,000 تومان
 دریل NEC مدل 6531 دریل NEC مدل 6531
قیمت پایه: 638,000 تومان
%10
قیمت پایه: 638,000 تومان
تخفیف:70,000 تومان
قیمت فروش :568,000 تومان
دریل چکشی ان ای سی مدل NEC-6139دریل چکشی ان ای سی مدل NEC-6139
قیمت پایه: 810,000 تومان
%10
قیمت پایه: 810,000 تومان
تخفیف:82,000 تومان
قیمت فروش :728,000 تومان
سنباده زن ان ای سی مدل NEC-3105سنباده زن ان ای سی مدل NEC-3105
قیمت پایه: 1,240,000 تومان
%4
قیمت پایه: 1,240,000 تومان
تخفیف:60,000 تومان
قیمت فروش :1,180,000 تومان
پیچ گوشتی شارژی ان ای سی مدل NEC-1636پیچ گوشتی شارژی ان ای سی مدل NEC-1636
قیمت پایه: 770,000 تومان
%9
قیمت پایه: 770,000 تومان
تخفیف:72,000 تومان
قیمت فروش :698,000 تومان
دریل بتن کن شارژی NEC مدل 9521دریل بتن کن شارژی NEC مدل 9521
قیمت پایه: 5,175,000 تومان
%6
قیمت پایه: 5,175,000 تومان
تخفیف:355,000 تومان
قیمت فروش :4,820,000 تومان
دریل چکشی NEC مدل 1395
قیمت پایه: 1,190,000 تومان
%19
قیمت پایه: 1,190,000 تومان
تخفیف:231,000 تومان
قیمت فروش :959,000 تومان
دریل گیربکسی NEC مدل 1331
قیمت پایه: 1,380,000 تومان
%6
قیمت پایه: 1,380,000 تومان
تخفیف:93,000 تومان
قیمت فروش :1,287,000 تومان
دریل NEC مدل 1321
قیمت پایه: 835,000 تومان
%15
قیمت پایه: 835,000 تومان
تخفیف:129,000 تومان
قیمت فروش :706,000 تومان
اره زنجیری NEC مدل DB-45اره زنجیری NEC مدل DB-45
قیمت پایه: 3,900,000 تومان
%5
قیمت پایه: 3,900,000 تومان
تخفیف:216,000 تومان
قیمت فروش :3,684,000 تومان
منگنه کوب بادی NEC مدل 2520
قیمت پایه: 980,000 تومان
%12
قیمت پایه: 980,000 تومان
تخفیف:122,000 تومان
قیمت فروش :858,000 تومان
میخکوب بادی NEC مدل 2510
قیمت پایه: 1,025,000 تومان
%7
قیمت پایه: 1,025,000 تومان
تخفیف:78,000 تومان
قیمت فروش :947,000 تومان
چکش تخریب NEC مدل 1770
قیمت پایه: 4,699,000 تومان
%10
قیمت پایه: 4,699,000 تومان
تخفیف:490,000 تومان
قیمت فروش :4,209,000 تومان
دریل پیچ گوشتی برقی چکشی NEC مدل 1040
قیمت پایه: 1,050,000 تومان
%12
قیمت پایه: 1,050,000 تومان
تخفیف:130,000 تومان
قیمت فروش :920,000 تومان
اره زنجیری بنزینی نک مدل DB-50
قیمت پایه: 4,030,000 تومان
%6
قیمت پایه: 4,030,000 تومان
تخفیف:251,000 تومان
قیمت فروش :3,779,000 تومان
اره عمود بر ( اره چکشی ) NEC مدل 7540
قیمت پایه: 1,598,000 تومان
%7
قیمت پایه: 1,598,000 تومان
تخفیف:124,000 تومان
قیمت فروش :1,474,000 تومان
پیکور NEC مدل 2485
قیمت پایه: 10,100,000 تومان
%20
قیمت پایه: 10,100,000 تومان
تخفیف:2,112,000 تومان
قیمت فروش :7,988,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی NEC مدل 1618 لیتیوم 18 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی چکشی NEC مدل 1618 لیتیوم 18 ولت
قیمت پایه: 2,080,000 تومان
%8
قیمت پایه: 2,080,000 تومان
تخفیف:182,000 تومان
قیمت فروش :1,898,000 تومان
چکش تخریب NEC مدل 2085چکش تخریب NEC مدل 2085
قیمت پایه: 6,220,000 تومان
%10
قیمت پایه: 6,220,000 تومان
تخفیف:634,000 تومان
قیمت فروش :5,586,000 تومان
چکش تخریب NEC مدل 1445چکش تخریب NEC مدل 1445
قیمت پایه: 2,998,000 تومان
%5
قیمت پایه: 2,998,000 تومان
تخفیف:179,000 تومان
قیمت فروش :2,819,000 تومان
بتن کن NEC مدل 1651
قیمت پایه: 6,650,000 تومان
%9
قیمت پایه: 6,650,000 تومان
تخفیف:599,000 تومان
قیمت فروش :6,051,000 تومان
دریل بتن کن ان ای سی مدل 1440بتن کن NEC مدل 1440
قیمت پایه: 3,135,000 تومان
%9
قیمت پایه: 3,135,000 تومان
تخفیف:303,000 تومان
قیمت فروش :2,832,000 تومان
دریل بتن کن ان ای سی مدل 1530 بتن کن NEC مدل 1530
قیمت پایه: 2,000,000 تومان
%9
قیمت پایه: 2,000,000 تومان
تخفیف:191,000 تومان
قیمت فروش :1,809,000 تومان
دریل بتن کن ان ای سی مدل 8525بتن کن NEC مدل 8525
قیمت پایه: 1,898,000 تومان
%6
قیمت پایه: 1,898,000 تومان
تخفیف:123,000 تومان
قیمت فروش :1,775,000 تومان
ان ای سی - NEC
ادامه مطلب بستن