ان ای سی - NEC

ان ای سی - NEC

NEC-2020-
قیمت پایه: 4,216,000 تومان
تخفیف:422,000 تومان
قیمت فروش :3,794,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی NEC مدل LI1512 لیتیوم 12 ولت
قیمت پایه: 946,000 تومان
تخفیف:61,000 تومان
قیمت فروش :885,000 تومان
حراجی
منگنه کوب بادی NEC مدل 2520
قیمت پایه: 528,000 تومان
تخفیف:89,000 تومان
قیمت فروش :439,000 تومان
حراجی
میخکوب بادی NEC مدل 2510
قیمت پایه: 680,000 تومان
تخفیف:121,000 تومان
قیمت فروش :559,000 تومان
دریل پیچ گوشتی برقی چکشی NEC مدل 1040
قیمت پایه: 666,000 تومان
تخفیف:65,000 تومان
قیمت فروش :601,000 تومان
کارواش 165 بار NEC مدل 4401
قیمت پایه: 2,546,000 تومان
تخفیف:253,000 تومان
قیمت فروش :2,293,000 تومان
سنباده لرزان NEC مدل 3111
قیمت پایه: 398,000 تومان
تخفیف:34,000 تومان
قیمت فروش :364,000 تومان
فرز انگشتی گلو بلند NEC مدل 1721
قیمت پایه: 598,000 تومان
تخفیف:48,000 تومان
قیمت فروش :550,000 تومان
چکش تخریب NEC مدل 2485
قیمت پایه: 5,946,000 تومان
تخفیف:451,000 تومان
قیمت فروش :5,495,000 تومان
پروفیل بر NEC مدل 2256
قیمت پایه: 1,870,000 تومان
تخفیف:191,000 تومان
قیمت فروش :1,679,000 تومان
دریل شارژی NEC مدل 1614 لیتیوم 18 ولت
قیمت پایه: 998,000 تومان
تخفیف:43,000 تومان
قیمت فروش :955,000 تومان
دریل چکشی NEC مدل 1369
قیمت پایه: 570,000 تومان
تخفیف:21,000 تومان
قیمت فروش :549,000 تومان
دریل بتن کن ان ای سی مدل 1532Kدریل بتن کن ان ای سی مدل 1532K
قیمت پایه: 1,286,000 تومان
تخفیف:130,000 تومان
قیمت فروش :1,156,000 تومان
دریل بتن کن ان ای سی مدل 1530دریل بتن کن ان ای سی مدل 1530
قیمت پایه: 1,256,000 تومان
تخفیف:124,000 تومان
قیمت فروش :1,132,000 تومان
کارواش 140 بار NEC مدل 4403
قیمت پایه: 1,926,000 تومان
تخفیف:191,000 تومان
قیمت فروش :1,735,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی NEC مدل 1618 لیتیوم 18 ولت
قیمت پایه: 1,156,000 تومان
تخفیف:115,000 تومان
قیمت فروش :1,041,000 تومان
کیت دو دستگاه شامل دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی و بکس شارژی NECکیت دو دستگاه شامل دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی و بکس شارژی NEC
قیمت پایه: 3,199,000 تومان
تخفیف:500,000 تومان
قیمت فروش :2,699,000 تومان
حراجی
کاردک برقی  NEC مدل 7710
قیمت پایه: 1,000,000 تومان
تخفیف:271,000 تومان
قیمت فروش :729,000 تومان
دریل بتن کن NEC مدل 9526
قیمت پایه: 986,000 تومان
تخفیف:99,000 تومان
قیمت فروش :887,000 تومان
اره گرد بر ( اره دیسکی ) NEC مدل 1923
قیمت پایه: 1,208,000 تومان
تخفیف:59,000 تومان
قیمت فروش :1,149,000 تومان
علف زن بنزینی NEC مدل ALB-10علف زن بنزینی NEC مدل ALB-10
قیمت پایه: 2,946,000 تومان
تخفیف:127,000 تومان
قیمت فروش :2,819,000 تومان
اره زنجیری NEC مدل DB-45اره زنجیری NEC مدل DB-45
قیمت پایه: 2,376,000 تومان
تخفیف:128,000 تومان
قیمت فروش :2,248,000 تومان
بلوور NEC مدل 5509 ( دمنده و مکنده )
قیمت پایه: 430,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :410,000 تومان
چکش تخریب NEC مدل 1770
قیمت پایه: 3,196,000 تومان
تخفیف:737,000 تومان
قیمت فروش :2,459,000 تومان
ان ای سی - NEC
ادامه مطلب بستن