ان ای سی - NEC

ان ای سی - NEC

02-min63فرز انگشتی NEC گلوبلند مدل 1766
قیمت پایه: 2,480,000 تومان
%8
قیمت پایه: 2,480,000 تومان
تخفیف:222,000 تومان
قیمت فروش :2,258,000 تومان
اره افقی بر NEC مدل 8824
قیمت پایه: 2,880,000 تومان
%6
قیمت پایه: 2,880,000 تومان
تخفیف:192,000 تومان
قیمت فروش :2,688,000 تومان
پیستوله بادی ان ای سی مدل H2000پیستوله بادی ان ای سی مدل H2000
قیمت پایه: 590,000 تومان
%11
قیمت پایه: 590,000 تومان
تخفیف:66,500 تومان
قیمت فروش :523,500 تومان
صفحه گرانیت بر نقره ای ان ای سی  115 میلی متر مدل S115صفحه گرانیت بر نقره ای ان ای سی  115 میلی متر مدل S115
قیمت پایه: 128,000 تومان
%7
قیمت پایه: 128,000 تومان
تخفیف:10,000 تومان
قیمت فروش :118,000 تومان
صفحه گرانیت بر نقره ای ان ای سی  180 میلی متر مدل S180صفحه گرانیت بر نقره ای ان ای سی  180 میلی متر مدل S180
قیمت پایه: 268,000 تومان
%7
قیمت پایه: 268,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :248,000 تومان
صفحه گرانیت بر نقره ای ان ای سی  230 میلی متر مدل S230صفحه گرانیت بر نقره ای ان ای سی  230 میلی متر مدل S230
قیمت پایه: 378,000 تومان
%7
قیمت پایه: 378,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :348,000 تومان
صفحه گرانیت بر طلایی ان ای سی  230 میلی متر مدل G230صفحه گرانیت بر طلایی ان ای سی  230 میلی متر مدل G230
قیمت پایه: 468,000 تومان
%6
قیمت پایه: 468,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :438,000 تومان
پیستوله بادی ان ای سی 1.6 میلی متر مدل NEC-827
قیمت پایه: 850,000 تومان
%14
قیمت پایه: 850,000 تومان
تخفیف:119,000 تومان
قیمت فروش :731,000 تومان
چکش تخریب NEC مدل 1446چکش تخریب NEC مدل 1446
قیمت پایه: 5,100,000 تومان
%12
قیمت پایه: 5,100,000 تومان
تخفیف:651,000 تومان
قیمت فروش :4,449,000 تومان
دریل بتن کن ان ای سی مدل 1536دریل بتن کن ان ای سی مدل 1536
قیمت پایه: 3,450,000 تومان
%12
قیمت پایه: 3,450,000 تومان
تخفیف:421,000 تومان
قیمت فروش :3,029,000 تومان
چکش تخریب ان ای سی مدل 0810چکش تخریب ان ای سی مدل 0810
قیمت پایه: 2,980,000 تومان
%13
قیمت پایه: 2,980,000 تومان
تخفیف:405,000 تومان
قیمت فروش :2,575,000 تومان
صافکاری مغناطیسی ان ای سی NEC مدل 880صافکاری مغناطیسی ان ای سی NEC مدل 880
قیمت پایه: 25,800,000 تومان
%11
قیمت پایه: 25,800,000 تومان
تخفیف:3,071,000 تومان
قیمت فروش :22,729,000 تومان
سشوار صنعتی دیجیتال NEC مدل 4111
قیمت پایه: 918,000 تومان
%12
قیمت پایه: 918,000 تومان
تخفیف:115,000 تومان
قیمت فروش :803,000 تومان
چکش تخریب ان ای سی مدل 1775
قیمت پایه: 6,998,000 تومان
%6
قیمت پایه: 6,998,000 تومان
تخفیف:484,000 تومان
قیمت فروش :6,514,000 تومان
بتن کن NEC  مدل 1441
قیمت پایه: 5,490,000 تومان
%12
قیمت پایه: 5,490,000 تومان
تخفیف:675,000 تومان
قیمت فروش :4,815,000 تومان
دریل ان ای سی مدل 6115
قیمت پایه: 930,000 تومان
%9
قیمت پایه: 930,000 تومان
تخفیف:90,000 تومان
قیمت فروش :840,000 تومان
دریل چکشی ان ای سی مدل NEC-6139دریل چکشی ان ای سی مدل NEC-6139
قیمت پایه: 1,160,000 تومان
%6
قیمت پایه: 1,160,000 تومان
تخفیف:77,500 تومان
قیمت فروش :1,082,500 تومان
چکش تخریب NEC مدل 1465چکش تخریب NEC مدل 1465
قیمت پایه: 6,400,000 تومان
%7
قیمت پایه: 6,400,000 تومان
تخفیف:470,000 تومان
قیمت فروش :5,930,000 تومان
فرز آهنگری NEC مدل 2418
قیمت پایه: 3,100,000 تومان
%12
قیمت پایه: 3,100,000 تومان
تخفیف:375,000 تومان
قیمت فروش :2,725,000 تومان
سنباده لرزان NEC مدل 3101
قیمت پایه: 1,830,000 تومان
%6
قیمت پایه: 1,830,000 تومان
تخفیف:125,000 تومان
قیمت فروش :1,705,000 تومان
سنگ فرز ( فرز سنگبری ) ان ای سی مدل 2423
قیمت پایه: 2,950,000 تومان
%7
قیمت پایه: 2,950,000 تومان
تخفیف:225,000 تومان
قیمت فروش :2,725,000 تومان
دریل NEC مدل 1321
قیمت پایه: 1,150,000 تومان
%11
قیمت پایه: 1,150,000 تومان
تخفیف:128,000 تومان
قیمت فروش :1,022,000 تومان
مینی فرز NEC مدل 1188
قیمت پایه: 1,198,000 تومان
%11
قیمت پایه: 1,198,000 تومان
تخفیف:138,000 تومان
قیمت فروش :1,060,000 تومان
میخکوب بادی NEC مدل 2510
قیمت پایه: 1,380,000 تومان
%7
قیمت پایه: 1,380,000 تومان
تخفیف:105,000 تومان
قیمت فروش :1,275,000 تومان
ان ای سی - NEC
ادامه مطلب بستن