ان ای سی - NEC

ان ای سی - NEC

پیستوله بادی ان ای سی مدل H2000پیستوله بادی ان ای سی مدل H2000
قیمت پایه: 580,000 تومان
%8
قیمت پایه: 580,000 تومان
تخفیف:52,000 تومان
قیمت فروش :528,000 تومان
دریل همزن NEC مدل 4488دریل همزن NEC مدل 4488
قیمت پایه: 4,450,000 تومان
%1
قیمت پایه: 4,450,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :4,400,000 تومان
صفحه گرانیت بر نقره ای ان ای سی  115 میلی متر مدل S115صفحه گرانیت بر نقره ای ان ای سی  115 میلی متر مدل S115
قیمت پایه: 128,000 تومان
%7
قیمت پایه: 128,000 تومان
تخفیف:10,000 تومان
قیمت فروش :118,000 تومان
صفحه گرانیت بر نقره ای ان ای سی  180 میلی متر مدل S180صفحه گرانیت بر نقره ای ان ای سی  180 میلی متر مدل S180
قیمت پایه: 268,000 تومان
%7
قیمت پایه: 268,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :248,000 تومان
صفحه گرانیت بر نقره ای ان ای سی  230 میلی متر مدل S230صفحه گرانیت بر نقره ای ان ای سی  230 میلی متر مدل S230
قیمت پایه: 378,000 تومان
%7
قیمت پایه: 378,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :348,000 تومان
صفحه گرانیت بر طلایی ان ای سی  230 میلی متر مدل G230صفحه گرانیت بر طلایی ان ای سی  230 میلی متر مدل G230
قیمت پایه: 468,000 تومان
%6
قیمت پایه: 468,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :438,000 تومان
سنباده بادی گرد ان ای سی مدل MR24
قیمت پایه: 2,298,000 تومان
%4
قیمت پایه: 2,298,000 تومان
تخفیف:110,000 تومان
قیمت فروش :2,188,000 تومان
پیستوله بادی ان ای سی 1.6 میلی متر مدل NEC-827
قیمت پایه: 850,000 تومان
%6
قیمت پایه: 850,000 تومان
تخفیف:59,000 تومان
قیمت فروش :791,000 تومان
چکش تخریب NEC مدل 1446چکش تخریب NEC مدل 1446
قیمت پایه: 5,100,000 تومان
%12
قیمت پایه: 5,100,000 تومان
تخفیف:642,000 تومان
قیمت فروش :4,458,000 تومان
دریل بتن کن ان ای سی مدل 1536دریل بتن کن ان ای سی مدل 1536
قیمت پایه: 3,488,000 تومان
%8
قیمت پایه: 3,488,000 تومان
تخفیف:281,000 تومان
قیمت فروش :3,207,000 تومان
1-min456
قیمت پایه: 1,150,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,150,000 تومان
تخفیف:92,000 تومان
قیمت فروش :1,058,000 تومان
صافکاری مغناطیسی ان ای سی NEC مدل 880صافکاری مغناطیسی ان ای سی NEC مدل 880
قیمت پایه: 25,800,000 تومان
%2
قیمت پایه: 25,800,000 تومان
تخفیف:620,000 تومان
قیمت فروش :25,180,000 تومان
سشوار صنعتی دیجیتال NEC مدل 4111
قیمت پایه: 918,000 تومان
%7
قیمت پایه: 918,000 تومان
تخفیف:66,000 تومان
قیمت فروش :852,000 تومان
چکش تخریب ان ای سی مدل 1775
قیمت پایه: 6,998,000 تومان
%11
قیمت پایه: 6,998,000 تومان
تخفیف:803,000 تومان
قیمت فروش :6,195,000 تومان
بتن کن NEC  مدل 1441
قیمت پایه: 5,580,000 تومان
%8
قیمت پایه: 5,580,000 تومان
تخفیف:472,000 تومان
قیمت فروش :5,108,000 تومان
بلوور ان ای سی مدل مدل 5511 (دمنده و مکنده)
قیمت پایه: 1,198,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,198,000 تومان
تخفیف:101,000 تومان
قیمت فروش :1,097,000 تومان
دریل چکشی شارژی NEC مدل 1812 لیتیومی 12 ولتدریل چکشی شارژی NEC مدل 1812 لیتیومی 12 ولت
قیمت پایه: 1,598,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,598,000 تومان
تخفیف:128,500 تومان
قیمت فروش :1,469,500 تومان
دریل و پیچ گوشتی شارژی NEC مدل 1712 لیتیوم 12 ولتدریل و پیچ گوشتی شارژی NEC مدل 1712 لیتیوم 12 ولت
قیمت پایه: 1,490,000 تومان
%7
قیمت پایه: 1,490,000 تومان
تخفیف:113,000 تومان
قیمت فروش :1,377,000 تومان
اره زنجیری ان ای سی مدل DBB-40
قیمت پایه: 3,698,000 تومان
%7
قیمت پایه: 3,698,000 تومان
تخفیف:295,500 تومان
قیمت فروش :3,402,500 تومان
پیچ گوشتی شارژی ان ای سی مدل NEC-1636پیچ گوشتی شارژی ان ای سی مدل NEC-1636
قیمت پایه: 998,000 تومان
%8
قیمت پایه: 998,000 تومان
تخفیف:80,000 تومان
قیمت فروش :918,000 تومان
چکش تخریب NEC مدل 1465چکش تخریب NEC مدل 1465
قیمت پایه: 6,700,000 تومان
%10
قیمت پایه: 6,700,000 تومان
تخفیف:677,500 تومان
قیمت فروش :6,022,500 تومان
سنباده لرزان NEC مدل 3101
قیمت پایه: 1,798,000 تومان
%6
قیمت پایه: 1,798,000 تومان
تخفیف:111,000 تومان
قیمت فروش :1,687,000 تومان
دریل NEC مدل 1321
قیمت پایه: 1,150,000 تومان
%12
قیمت پایه: 1,150,000 تومان
تخفیف:145,000 تومان
قیمت فروش :1,005,000 تومان
مینی فرز NEC مدل 1188
قیمت پایه: 1,198,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,198,000 تومان
تخفیف:101,000 تومان
قیمت فروش :1,097,000 تومان
ان ای سی - NEC
ادامه مطلب بستن