ان ای سی - NEC

ان ای سی - NEC

دریل چکشی NEC مدل 1340
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
%12
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
تخفیف:142,000 تومان
قیمت فروش :958,000 تومان
پیستوله بادی ان ای سی مدل H2000پیستوله بادی ان ای سی مدل H2000
قیمت پایه: 590,000 تومان
%8
قیمت پایه: 590,000 تومان
تخفیف:52,500 تومان
قیمت فروش :537,500 تومان
صفحه گرانیت بر نقره ای ان ای سی  115 میلی متر مدل S115صفحه گرانیت بر نقره ای ان ای سی  115 میلی متر مدل S115
قیمت پایه: 128,000 تومان
%7
قیمت پایه: 128,000 تومان
تخفیف:10,000 تومان
قیمت فروش :118,000 تومان
صفحه گرانیت بر نقره ای ان ای سی  180 میلی متر مدل S180صفحه گرانیت بر نقره ای ان ای سی  180 میلی متر مدل S180
قیمت پایه: 268,000 تومان
%7
قیمت پایه: 268,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :248,000 تومان
صفحه گرانیت بر نقره ای ان ای سی  230 میلی متر مدل S230صفحه گرانیت بر نقره ای ان ای سی  230 میلی متر مدل S230
قیمت پایه: 378,000 تومان
%7
قیمت پایه: 378,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :348,000 تومان
صفحه گرانیت بر طلایی ان ای سی  230 میلی متر مدل G230صفحه گرانیت بر طلایی ان ای سی  230 میلی متر مدل G230
قیمت پایه: 468,000 تومان
%6
قیمت پایه: 468,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :438,000 تومان
سنباده بادی گرد ان ای سی مدل MR24
قیمت پایه: 2,300,000 تومان
%2
قیمت پایه: 2,300,000 تومان
تخفیف:47,000 تومان
قیمت فروش :2,253,000 تومان
پیستوله بادی ان ای سی 1.6 میلی متر مدل NEC-827
قیمت پایه: 880,000 تومان
%16
قیمت پایه: 880,000 تومان
تخفیف:141,000 تومان
قیمت فروش :739,000 تومان
چکش تخریب NEC مدل 1446چکش تخریب NEC مدل 1446
قیمت پایه: 5,100,000 تومان
%12
قیمت پایه: 5,100,000 تومان
تخفیف:661,000 تومان
قیمت فروش :4,439,000 تومان
دریل بتن کن ان ای سی مدل 1536دریل بتن کن ان ای سی مدل 1536
قیمت پایه: 3,450,000 تومان
%9
قیمت پایه: 3,450,000 تومان
تخفیف:315,000 تومان
قیمت فروش :3,135,000 تومان
صافکاری مغناطیسی ان ای سی NEC مدل 880صافکاری مغناطیسی ان ای سی NEC مدل 880
قیمت پایه: 25,800,000 تومان
%11
قیمت پایه: 25,800,000 تومان
تخفیف:3,090,000 تومان
قیمت فروش :22,710,000 تومان
سشوار صنعتی دیجیتال NEC مدل 4111
قیمت پایه: 915,000 تومان
%12
قیمت پایه: 915,000 تومان
تخفیف:116,000 تومان
قیمت فروش :799,000 تومان
چکش تخریب ان ای سی مدل 1775
قیمت پایه: 6,998,000 تومان
%2
قیمت پایه: 6,998,000 تومان
تخفیف:201,000 تومان
قیمت فروش :6,797,000 تومان
بتن کن NEC  مدل 1441
قیمت پایه: 5,480,000 تومان
%3
قیمت پایه: 5,480,000 تومان
تخفیف:175,000 تومان
قیمت فروش :5,305,000 تومان
فرز مینیاتوری ان ای سی مدل 1724فرز مینیاتوری ان ای سی مدل 1724
قیمت پایه: 1,340,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,340,000 تومان
تخفیف:115,000 تومان
قیمت فروش :1,225,000 تومان
دریل ان ای سی مدل 6115
قیمت پایه: 950,000 تومان
%14
قیمت پایه: 950,000 تومان
تخفیف:140,000 تومان
قیمت فروش :810,000 تومان
دریل چکشی ان ای سی مدل NEC-6139دریل چکشی ان ای سی مدل NEC-6139
قیمت پایه: 1,190,000 تومان
%14
قیمت پایه: 1,190,000 تومان
تخفیف:171,000 تومان
قیمت فروش :1,019,000 تومان
چکش تخریب NEC مدل 1465چکش تخریب NEC مدل 1465
قیمت پایه: 6,400,000 تومان
%3
قیمت پایه: 6,400,000 تومان
تخفیف:213,000 تومان
قیمت فروش :6,187,000 تومان
فرز آهنگری NEC مدل 2418
قیمت پایه: 3,100,000 تومان
%8
قیمت پایه: 3,100,000 تومان
تخفیف:263,000 تومان
قیمت فروش :2,837,000 تومان
سنباده لرزان NEC مدل 3101
قیمت پایه: 1,830,000 تومان
%15
قیمت پایه: 1,830,000 تومان
تخفیف:281,000 تومان
قیمت فروش :1,549,000 تومان
سشوار صنعتی نک مدل 4110سشوار صنعتی دیجیتال NEC مدل 4110
قیمت پایه: 1,750,000 تومان
%17
قیمت پایه: 1,750,000 تومان
تخفیف:301,000 تومان
قیمت فروش :1,449,000 تومان
سنگ فرز ( فرز سنگبری ) ان ای سی مدل 2423
قیمت پایه: 2,950,000 تومان
%3
قیمت پایه: 2,950,000 تومان
تخفیف:113,000 تومان
قیمت فروش :2,837,000 تومان
دریل NEC مدل 1321
قیمت پایه: 1,150,000 تومان
%14
قیمت پایه: 1,150,000 تومان
تخفیف:161,000 تومان
قیمت فروش :989,000 تومان
مینی فرز NEC مدل 1188
قیمت پایه: 1,198,000 تومان
%14
قیمت پایه: 1,198,000 تومان
تخفیف:179,000 تومان
قیمت فروش :1,019,000 تومان
ان ای سی - NEC
ادامه مطلب بستن