ان ای سی - NEC

ان ای سی - NEC
ادامه مطلب بستن

ان ای سی - NEC

منگنه کوب بادی NEC مدل 2520
قیمت پایه: 496,000 تومان
تخفیف:12,000 تومان
قیمت فروش :484,000 تومان
دریل پیچ گوشتی برقی چکشی NEC مدل 1040
قیمت پایه: 646,000 تومان
تخفیف:49,000 تومان
قیمت فروش :597,000 تومان
فرز انگشتی گلو بلند NEC مدل 1721
قیمت پایه: 533,000 تومان
تخفیف:14,000 تومان
قیمت فروش :519,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی NEC مدل Li 1518K لیتیوم 18 ولت
قیمت پایه: 2,283,000 تومان
تخفیف:84,000 تومان
قیمت فروش :2,199,000 تومان
کارواش 140 بار NEC مدل 4403
قیمت پایه: 1,826,000 تومان
تخفیف:107,000 تومان
قیمت فروش :1,719,000 تومان
پروفیل بر NEC مدل 2256
قیمت پایه: 1,870,000 تومان
تخفیف:121,000 تومان
قیمت فروش :1,749,000 تومان
دریل شارژی NEC مدل 1614 لیتیوم 18 ولت
قیمت پایه: 1,035,000 تومان
تخفیف:60,000 تومان
قیمت فروش :975,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی NEC مدل 1618 لیتیوم 18 ولت
قیمت پایه: 1,156,000 تومان
تخفیف:77,000 تومان
قیمت فروش :1,079,000 تومان
دریل چکشی NEC مدل 1369
قیمت پایه: 570,000 تومان
تخفیف:21,000 تومان
قیمت فروش :549,000 تومان
دریل بتن کن ان ای سی مدل 1530دریل بتن کن ان ای سی مدل 1530
قیمت پایه: 1,166,000 تومان
تخفیف:61,000 تومان
قیمت فروش :1,105,000 تومان
دریل بتن کن ان ای سی مدل 1532Kدریل بتن کن ان ای سی مدل 1532K
قیمت پایه: 1,196,000 تومان
تخفیف:56,000 تومان
قیمت فروش :1,140,000 تومان
اره گرد بر ( اره دیسکی ) NEC مدل 1923
قیمت فروش :1,208,000 تومان
علف زن بنزینی NEC مدل ALB-20
قیمت پایه: 3,046,000 تومان
تخفیف:107,000 تومان
قیمت فروش :2,939,000 تومان
علف زن بنزینی NEC مدل ALB-10علف زن بنزینی NEC مدل ALB-10
قیمت پایه: 2,946,000 تومان
تخفیف:47,000 تومان
قیمت فروش :2,899,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی NEC مدل LI1512 لیتیوم 12 ولت
قیمت پایه: 946,000 تومان
تخفیف:61,000 تومان
قیمت فروش :885,000 تومان
اره زنجیری NEC مدل DB-45اره زنجیری NEC مدل DB-45
قیمت پایه: 2,376,000 تومان
تخفیف:111,000 تومان
قیمت فروش :2,265,000 تومان
بلوور NEC مدل 5509 ( دمنده و مکنده )
قیمت پایه: 420,000 تومان
تخفیف:10,000 تومان
قیمت فروش :410,000 تومان
میخکوب بادی NEC مدل 2510
قیمت پایه: 626,000 تومان
تخفیف:10,000 تومان
قیمت فروش :616,000 تومان
چکش تخریب NEC مدل 1770
قیمت پایه: 2,996,000 تومان
تخفیف:117,000 تومان
قیمت فروش :2,879,000 تومان
کارواش 140 بارNEC مدل 4402
قیمت پایه: 2,278,000 تومان
تخفیف:189,000 تومان
قیمت فروش :2,089,000 تومان
کارواش 165 بار NEC مدل 4401
قیمت پایه: 2,478,000 تومان
تخفیف:189,000 تومان
قیمت فروش :2,289,000 تومان
سنباده لرزان NEC مدل 3111
قیمت پایه: 420,000 تومان
تخفیف:48,000 تومان
قیمت فروش :372,000 تومان
دریل NEC مدل 1372
قیمت فروش :683,000 تومان
چکش تخریب NEC مدل 0845L
قیمت پایه: 1,496,000 تومان
تخفیف:91,000 تومان
قیمت فروش :1,405,000 تومان