صفحه سنگ پروفیل بر پگاتک 355x3
قیمت فروش :45,000 تومان
انبردست چند کاره متابوانبردست چند کاره متابو
قیمت پایه: 190,000 تومان
تخفیف:41,000 تومان
قیمت فروش :149,000 تومان
Aeg-17parche-6Aeg-17parche-1
قیمت پایه: 64,000 تومان
تخفیف:15,000 تومان
قیمت فروش :49,000 تومان
میخ و چاشنی رد هیت مدل RHS-100میخ و چاشنی رد هیت مدل RHS-100
قیمت پایه: 71,000 تومان
تخفیف:19,000 تومان
قیمت فروش :52,000 تومان
مینی کمپرسور برقی رونیکس مدل RH-4262مینی کمپرسور برقی رونیکس مدل RH-4262
قیمت پایه: 527,000 تومان
تخفیف:52,000 تومان
قیمت فروش :475,000 تومان
مینی کمپرسور فندکی رونیکس مدل RH-4263
قیمت پایه: 427,000 تومان
تخفیف:41,500 تومان
قیمت فروش :385,500 تومان
دریل چکشی رونیکس مدل 2215
قیمت پایه: 696,000 تومان
تخفیف:54,000 تومان
قیمت فروش :642,000 تومان
پیچ گوشتی برقی توسن پلاس درایوال مدل 0861SN
قیمت فروش :818,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی توسن پلاس مدل 9014SCN لیتیوم 14.4 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی توسن پلاس مدل 9014SCN لیتیوم 14.4 ولت
قیمت فروش :1,187,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی توسن پلاس مدل 9012AN لیتیوم 12 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی توسن پلاس مدل 9012AN لیتیوم 12 ولت
قیمت فروش :987,000 تومان
کارواش 170 بار توسن مدل 1215IPWXکارواش 170 بار توسن مدل 1225IPWX
قیمت فروش :3,694,000 تومان
اره گرد بر ( اره دیسکی ) توسن مدل 5067SCاره گرد بر ( اره دیسکی ) توسن مدل 5067SC
قیمت فروش :976,000 تومان
دریل بتن کن نک مدل NEK 1128 CH
قیمت پایه: 1,416,000 تومان
تخفیف:32,000 تومان
قیمت فروش :1,384,000 تومان
کمپرسور باد 50 لیتری نک مدل NEK 250 AC
قیمت پایه: 2,198,000 تومان
تخفیف:23,000 تومان
قیمت فروش :2,175,000 تومان
کمپرسور باد 24 لیتری نک مدل NEK 224 AC
قیمت پایه: 1,800,000 تومان
تخفیف:152,000 تومان
قیمت فروش :1,648,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BBS 12C2 LI لیتیوم 12 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BBS12C2LI-202B لیتیوم 12 ولت
قیمت پایه: 2,008,000 تومان
تخفیف:69,000 تومان
قیمت فروش :1,939,000 تومان
پیچ گوشتی برقی آاگ مدل S 4000 E
قیمت پایه: 1,871,000 تومان
تخفیف:82,000 تومان
قیمت فروش :1,789,000 تومان
چکش تخریب نک مدل NEK 9010 DB
قیمت پایه: 1,600,000 تومان
تخفیف:121,000 تومان
قیمت فروش :1,479,000 تومان
بلوور نک مدل NEK 654 BL ( دمنده و مکنده )
قیمت پایه: 650,000 تومان
تخفیف:85,000 تومان
قیمت فروش :565,000 تومان
دریل نک مدل NEK 7513 DH
قیمت پایه: 510,000 تومان
تخفیف:36,000 تومان
قیمت فروش :474,000 تومان
چکش تخریب نک مدل NEK 1524 DB
قیمت پایه: 3,400,000 تومان
تخفیف:170,000 تومان
قیمت فروش :3,230,000 تومان
سنباده لرزان نک مدل NEK 32 ES
قیمت پایه: 980,000 تومان
تخفیف:70,000 تومان
قیمت فروش :910,000 تومان
دریل چکشی نک مدل NEK 8513 DH
قیمت پایه: 750,000 تومان
تخفیف:90,000 تومان
قیمت فروش :660,000 تومان
دریل گیربکسی نک مدل NEK 1116 DH
قیمت پایه: 911,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :861,000 تومان