مته طلایی ( تیتانیوم ) TG ( تی جی ) مدل 1-20-HSS-TI
قیمت فروش :1,300 تومان
سایز مته
aaa
مته کبالت 5% TG ( تی جی ) مدل 1-20-HSS-CO
قیمت فروش :1,900 تومان
سایز مته
aaa
آچار آلن ایت شش گوش تکی بلند مدل 014
قیمت فروش :5,000 تومان
سایز آلن تکی
aaa
فازمتر مینیاتوری مهدوی مدل PO
قیمت فروش :5,500 تومان
صفحه سنگ برش مینی پگاتک 115x3
قیمت فروش :5,700 تومان
فازمتر بزرگ مهدوی مدل PO
قیمت فروش :6,000 تومان
صفحه سنگ استیل بر مینی پگاتک 115x1
قیمت فروش :6,200 تومان
بکس تکی 1/4 اینچ کوتاه شش گوش جانزوی
قیمت فروش :7,500 تومان
سایز بکس تکی
aaa
صفحه سنگ بر مینی پگاتک 115x1.6
قیمت فروش :7,800 تومان
صفحه سنگ ساب مینی پگاتک 115x6
قیمت فروش :8,400 تومان
صفحه سنگ استیل بر مینی متابو LE 115x1
قیمت فروش :8,800 تومان
صفحه سنگ استیل بر مینی هیوندای 115x1
قیمت فروش :9,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی ( سر بیت ) هیوندای سایز PH2 مدل HC10Pست سر پیچ گوشتی ( سر بیت ) هیوندای سایز PH2 مدل HC10P
قیمت فروش :9,000 تومان
صفحه سنگ آهن و استیل بر مینی هیوندای 115x3
قیمت فروش :9,500 تومان
فازمتر ایران پتک
قیمت فروش :10,000 تومان
کاتر مهدوی مدل C
قیمت پایه: 13,000 تومان
تخفیف:3,000 تومان
قیمت فروش :10,000 تومان
متر 5 متری رابین فلزی مدل فیسکو
قیمت فروش :10,000 تومان
طول متر
aaa
بکس تکی 3/8 اینچ کوتاه شش گوش جانزوی
قیمت فروش :10,500 تومان
سایز بکس تکی
aaa
آچار دو سر تخت تراست مدل OE-6-32
قیمت فروش :10,500 تومان
سایز آچار تکی
aaa
صفحه سنگ برش پگاتک 180x3
قیمت فروش :10,600 تومان
صفحه سنگ ساب مینی هیوندای 115x6صفحه سنگ ساب مینی هیوندای 115x6
قیمت فروش :11,000 تومان
سنبه نشانه گذاری مهدوی
قیمت فروش :11,100 تومان
ضخامت سنبه
aaa
صفحه سنگ استیل بر پگاتک 180x1/6
قیمت فروش :11,800 تومان
خط کش فلزی اندو مدل Eخط کش فلزی اندو مدل E
قیمت فروش :12,000 تومان
سایز خط کش
aaa