عیدانه
شیلد صورت توتاص مدل AT-1001شیلد صورت توتاص مدل AT-1001
قیمت پایه: 200,000 تومان
%35
قیمت پایه: 200,000 تومان
تخفیف:71,000 تومان
قیمت فروش :129,000 تومان
رنگ لنز
aaa
صفحه سنگ پروفیل بر پگاتک 355x3
قیمت پایه: 80,000 تومان
%21
قیمت پایه: 80,000 تومان
تخفیف:17,000 تومان
قیمت فروش :63,000 تومان
فرز انگشتی گلو کوتاه هازت مدل 9032N-1فرز انگشتی بادی گلو کوتاه هازت مدل 9032N-1
قیمت پایه: 2,400,000 تومان
%3
قیمت پایه: 2,400,000 تومان
تخفیف:79,000 تومان
قیمت فروش :2,321,000 تومان
عیدانه
بلوور هیوندای مدل HP7160BL ( دمنده و مکنده )بلوور هیوندای مدل HP7160-BL ( دمنده و مکنده )
قیمت پایه: 690,000 تومان
%21
قیمت پایه: 690,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :540,000 تومان
عیدانه
عینک حفاظتی توتاص مدل گاگل سفیدعینک حفاظتی توتاص مدل گاگل سفید
قیمت پایه: 50,000 تومان
%22
قیمت پایه: 50,000 تومان
تخفیف:11,000 تومان
قیمت فروش :39,000 تومان
عیدانه
دریل پیچ گوشتی شارژی نک مدل NEK 142 Li لیتیوم 14/4 ولت
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
%19
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:231,000 تومان
قیمت فروش :969,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی میلواکی مدل M18BDD-202C لیتیوم 18 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی میلواکی مدل M18BDD-202C لیتیوم 18 ولت
قیمت پایه: 6,980,000 تومان
%5
قیمت پایه: 6,980,000 تومان
تخفیف:397,000 تومان
قیمت فروش :6,583,000 تومان
پیچ گوشتی سر بیت میلواکی 10 اینچ مدل 48222311
قیمت پایه: 750,000 تومان
%9
قیمت پایه: 750,000 تومان
تخفیف:72,000 تومان
قیمت فروش :678,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی میلواکی مدل M18ONEPD-502Xدریل پیچ گوشتی شارژی چکشی میلواکی مدل M18ONEPD-402X
قیمت پایه: 11,100,000 تومان
%4
قیمت پایه: 11,100,000 تومان
تخفیف:503,000 تومان
قیمت فروش :10,597,000 تومان
کارواش خانگی بلک مکس 110 بار مدل BMPW110
قیمت پایه: 3,350,000 تومان
%5
قیمت پایه: 3,350,000 تومان
تخفیف:178,000 تومان
قیمت فروش :3,172,000 تومان
مارکر میلواکی مدل 3100مارکر میلواکی مدل 3100
قیمت پایه: 70,000 تومان
%31
قیمت پایه: 70,000 تومان
تخفیف:22,000 تومان
قیمت فروش :48,000 تومان
عیدانه
صفحه سنگ ساب مینی پگاتک (20 عددی) 115x6صفحه سنگ ساب مینی پگاتک (20 عددی) 115x6
قیمت پایه: 260,000 تومان
%42
قیمت پایه: 260,000 تومان
تخفیف:111,000 تومان
قیمت فروش :149,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 12C2 LIدریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 12C2 LI
قیمت پایه: 2,500,000 تومان
%6
قیمت پایه: 2,500,000 تومان
تخفیف:161,000 تومان
قیمت فروش :2,339,000 تومان
ست قلم و سنبه جانزوی 5 عددی مدل M64M105S
قیمت پایه: 140,000 تومان
%12
قیمت پایه: 140,000 تومان
تخفیف:18,000 تومان
قیمت فروش :122,000 تومان
عیدانه
صفحه سنگ استیل بر پگاتک (50 عددی) 180x1/6صفحه سنگ استیل بر پگاتک (50 عددی) 180x1/6
قیمت پایه: 780,000 تومان
%36
قیمت پایه: 780,000 تومان
تخفیف:281,000 تومان
قیمت فروش :499,000 تومان
عیدانه
صفحه سنگ استیل بر مینی پگاتک (50 عددی) 115x1صفحه سنگ استیل بر مینی پگاتک (50 عددی) 115x1
قیمت پایه: 490,000 تومان
%43
قیمت پایه: 490,000 تومان
تخفیف:211,000 تومان
قیمت فروش :279,000 تومان
آچار بکس بادی ویگور مدل V4800آچار بکس بادی ویگور مدل V4800
قیمت پایه: 2,200,000 تومان
%9
قیمت پایه: 2,200,000 تومان
تخفیف:204,000 تومان
قیمت فروش :1,996,000 تومان
شیشه بر JOBO مدل 320.0شیشه بر JOBO مدل 320.0
قیمت پایه: 95,000 تومان
%10
قیمت پایه: 95,000 تومان
تخفیف:10,000 تومان
قیمت فروش :85,000 تومان
عیدانه
انبر کلاغی 10 اینچ بتا ( Beta ) مدل 1048V-240
قیمت پایه: 185,000 تومان
%51
قیمت پایه: 185,000 تومان
تخفیف:95,000 تومان
قیمت فروش :90,000 تومان
عیدانه
صفحه سنگ پروفیل بر پگاتک (5 عددی) 355x3صفحه سنگ پروفیل بر پگاتک (5 عددی) 355x3
قیمت پایه: 250,000 تومان
%28
قیمت پایه: 250,000 تومان
تخفیف:71,000 تومان
قیمت فروش :179,000 تومان
مینی فرز میلواکی مدل AG8-115
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
%16
قیمت پایه: 1,200,000 تومان
تخفیف:202,000 تومان
قیمت فروش :998,000 تومان
عیدانه
جک سوسماری 2 تن هیوندای مدل HL-2035-TJ
قیمت پایه: 1,399,000 تومان
%14
قیمت پایه: 1,399,000 تومان
تخفیف:200,000 تومان
قیمت فروش :1,199,000 تومان
عیدانه
دریل چکشی میلواکی 705 وات مدل PD-705
قیمت پایه: 2,240,000 تومان
%35
قیمت پایه: 2,240,000 تومان
تخفیف:791,000 تومان
قیمت فروش :1,449,000 تومان
عیدانه
عینک ایمنی توتاص مدل AT-116Sعینک ایمنی توتاص مدل AT-116S
قیمت پایه: 20,000 تومان
%25
قیمت پایه: 20,000 تومان
تخفیف:5,100 تومان
قیمت فروش :14,900 تومان