اف ای - FE Power Tools

اف ای - FE Power Tools

دریل 50 با پایه مگنت با توان 1150 وات اف ای مدل FE50X
قیمت پایه: 18,000,000 تومان
تخفیف:875,000 تومان
قیمت فروش :17,125,000 تومان
FE-100RL
قیمت پایه: 27,500,000 تومان
تخفیف:4,065,000 تومان
قیمت فروش :23,435,000 تومان
دریل 50 با پایه مگنت با توان 1150 وات اف ای مدل FE50R/LX
قیمت پایه: 18,800,000 تومان
تخفیف:2,760,000 تومان
قیمت فروش :16,040,000 تومان
دریل 32 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE32Xدریل 32 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE32X
قیمت پایه: 13,200,000 تومان
تخفیف:2,201,000 تومان
قیمت فروش :10,999,000 تومان
دریل 60 با پایه مگنت با توان 1600 وات اف ای مدل FE60R/LXدریل 60 با پایه مگنت با توان 1600 وات اف ای مدل FE60R/LX
قیمت پایه: 21,000,000 تومان
تخفیف:3,090,000 تومان
قیمت فروش :17,910,000 تومان
دریل 30 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE30دریل 30 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE30
اف ای - FE Power Tools
ادامه مطلب بستن