اف ای - FE Power Tools

اف ای - FE Power Tools
ادامه مطلب بستن

اف ای - FE Power Tools

FE-100RL
قیمت پایه: 26,500,000 تومان
تخفیف:530,000 تومان
قیمت فروش :25,970,000 تومان
دریل 60 با پایه مگنت با توان 1600 وات اف ای مدل FE60R/LXدریل 60 با پایه مگنت با توان 1600 وات اف ای مدل FE60R/LX
قیمت پایه: 17,800,000 تومان
تخفیف:360,000 تومان
قیمت فروش :17,440,000 تومان
دریل 50 با پایه مگنت با توان 1150 وات اف ای مدل FE50R/LX
قیمت پایه: 16,200,000 تومان
تخفیف:330,000 تومان
قیمت فروش :15,870,000 تومان
دریل 50 با پایه مگنت با توان 1150 وات اف ای مدل FE50X
قیمت پایه: 15,500,000 تومان
تخفیف:310,000 تومان
قیمت فروش :15,190,000 تومان
دریل 32 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE32Xدریل 32 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE32X
قیمت پایه: 11,800,000 تومان
تخفیف:240,000 تومان
قیمت فروش :11,560,000 تومان
حراجی
دریل 30 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE30دریل 30 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE30
قیمت پایه: 8,950,000 تومان
تخفیف:180,000 تومان
قیمت فروش :8,770,000 تومان