اف ای - FE Power Tools

اف ای - FE Power Tools

FE-100RL
قیمت پایه: 48,000,000 تومان
%8
قیمت پایه: 48,000,000 تومان
تخفیف:4,000,000 تومان
قیمت فروش :44,000,000 تومان
دریل 50 با پایه مگنت با توان 1150 وات اف ای مدل FE50X
قیمت پایه: 29,300,000 تومان
%2
قیمت پایه: 29,300,000 تومان
تخفیف:800,000 تومان
قیمت فروش :28,500,000 تومان
دریل 32 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE32Xدریل 32 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE32X
قیمت پایه: 22,000,000 تومان
%11
قیمت پایه: 22,000,000 تومان
تخفیف:2,500,000 تومان
قیمت فروش :19,500,000 تومان
دریل 60 با پایه مگنت با توان 1600 وات اف ای مدل FE60R/LXدریل 60 با پایه مگنت با توان 1600 وات اف ای مدل FE60R/LX
دریل 50 با پایه مگنت با توان 1150 وات اف ای مدل FE50R/LX
دریل 30 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE30دریل 30 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE30
اف ای - FE Power Tools
ادامه مطلب بستن