اف ای - FE Power Tools

اف ای - FE Power Tools

FE-100RL
قیمت پایه: 74,000,000 تومان
%6
قیمت پایه: 74,000,000 تومان
تخفیف:4,500,000 تومان
قیمت فروش :69,500,000 تومان
دریل 60 با پایه مگنت با توان 1600 وات اف ای مدل FE60R/LXدریل 60 با پایه مگنت با توان 1600 وات اف ای مدل FE60R/LX
قیمت پایه: 65,900,000 تومان
%8
قیمت پایه: 65,900,000 تومان
تخفیف:5,400,000 تومان
قیمت فروش :60,500,000 تومان
دریل 50 با پایه مگنت با توان 1150 وات اف ای مدل FE50R/LX
قیمت پایه: 58,000,000 تومان
%4
قیمت پایه: 58,000,000 تومان
تخفیف:2,500,000 تومان
قیمت فروش :55,500,000 تومان
دریل 32 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE32Xدریل 32 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE32X
قیمت پایه: 41,000,000 تومان
%10
قیمت پایه: 41,000,000 تومان
تخفیف:4,500,000 تومان
قیمت فروش :36,500,000 تومان
دریل 30 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE30دریل 30 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE30
قیمت پایه: 33,000,000 تومان
%4
قیمت پایه: 33,000,000 تومان
تخفیف:1,500,000 تومان
قیمت فروش :31,500,000 تومان
دریل 50 با پایه مگنت با توان 1150 وات اف ای مدل FE50X
اف ای - FE Power Tools
ادامه مطلب بستن