اف ای - FE Power Tools

اف ای - FE Power Tools
ادامه مطلب بستن

اف ای - FE Power Tools

دریل 30 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE30دریل 30 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE30
قیمت پایه: 7,200,000 تومان
تخفیف:144,000 تومان
قیمت فروش :7,056,000 تومان
دریل 32 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE32Xدریل 32 با پایه مگنت با توان 1050 وات اف ای مدل FE32X
قیمت پایه: 8,800,000 تومان
تخفیف:176,000 تومان
قیمت فروش :8,624,000 تومان
دریل 50 با پایه مگنت با توان 1150 وات اف ای مدل FE50R/LX
قیمت پایه: 12,500,000 تومان
تخفیف:250,000 تومان
قیمت فروش :12,250,000 تومان
دریل 60 با پایه مگنت با توان 1600 وات اف ای مدل FE60R/LXدریل 60 با پایه مگنت با توان 1600 وات اف ای مدل FE60R/LX
قیمت پایه: 14,000,000 تومان
تخفیف:280,000 تومان
قیمت فروش :13,720,000 تومان
FE-100RL
قیمت پایه: 19,000,000 تومان
تخفیف:380,000 تومان
قیمت فروش :18,620,000 تومان
دریل 50 با پایه مگنت با توان 1150 وات اف ای مدل FE50X